Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: HG nr. 49/2015

HG nr. 49/2015 #40066

HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Hotarare 49/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 din 2 februarie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Hotararea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Incepand cu data de 1 februarie 2015, in sistemul de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate de catre asigurati si furnizorii de servicii medicale, medicamente si, dupa caz, de furnizorii de dispozitive medicale in conditiile actelor normative in vigoare.

(2) Pana la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat pot fi utilizate si documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul national fac dovada calitatii de asigurat pe baza documentelor prevazute la art. 212 alin. (1) din aceeasi lege, pana la data la care asiguratul intra in posesia cardului, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia.

(4) Informatiile privind emiterea cardului national se verifica prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul CNAS la adresa https://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html."

(5) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (2), persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national, fac dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata la solicitarea asiguratului de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta. Adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni se elibereaza asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurari de sanatate la care acesta este luat in evidenta. Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverintei, va fi insotita de declaratia pe propria raspundere privind refuzul cardului, precum si de cardul national, in situatia in care acesta a fost distribuit.

(6) Casele de asigurari de sanatate vor elibera cardurile nationale oricand in perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguratilor, inclusiv celor care au refuzat initial primirea cardului national.

(7) Casele de asigurari de sanatate asigura, potrivit Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, pastrarea si arhivarea cardurilor nationale refuzate, urmand ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite in conditiile legii sa se procedeze la distrugerea acestora."


2. La normele metodologice, la articolul 5, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Cardurile nationale nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la casele de asigurari de sanatate se distribuie asiguratilor de catre casele de asigurari de sanatate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta. Cardurile nationale care nu au ajuns la titulari prin servicii postale sau prin casele de asigurari de sanatate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe a caror lista de capitatie sunt inscrisi, cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii unui serviciu medical. Cardurile nationale nedistribuite de medicii de familie intr-o perioada de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurari de sanatate, fiindu-le aplicabile prevederile alin. (6) si (7) ale articolului 2 din hotarare."

3. La normele metodologice, la articolul 6, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Asiguratul suporta contravaloarea cardului national, precum si cheltuielile aferente distributiei acestuia in situatia solicitarii eliberarii unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorarii acestuia, in situatia modificarii datelor personale de identificare, precum si in alte situatii justificate la solicitarea asiguratului.
(4) Procedura de eliberare si distribuire, modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului national duplicat de catre asigurat, precum si modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pana la eliberare sau in cazul refuzului acestuia se stabilesc prin metodologia de eliberare a cardului duplicat prevazuta la art. 332 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."


4. La normele metodologice, la articolul 6, alineatul (5) se abroga.

5. La normele metodologice, la articolul 7, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) poate sa editeze, la solicitarea asiguratului, informatii cu caracter medical, in conditiile legii;".

6. La normele metodologice, la articolul 8, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pe cipul cardului national se inregistreaza si pot fi accesate datele mentionate la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La normele metodologice, la articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala pe baza cardului national sau a adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, dupa caz, in conditiile prevazute de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestuia."

8. La normele metodologice, la articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Serviciile medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala se acorda in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia."
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: HG nr. 49/2015 #40067

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.