Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:
 • Page:
 • 1
 • 2

SUBIECT: REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41205

ANEXA I: AVANSURI DIN PENSII ALIMENTARE, INDEMNIZAŢII SPECIALE DE NAŞTERE ŞI DE ADOPŢIE

[- Articolul 1 litera (z)]

I. Avansuri din pensiile alimentare
BELGIA
Avansuri din pensiile alimentare prevăzute de Legea din 21 februarie 2003 de creare a unui serviciu pentru pensiile alimentare neplătite în cadrul serviciului public federal, Ministerul de Finanţe.
BULGARIA
Pensii alimentare acordate de stat, în temeiul articolului 92 din Codul FamilieI.
DANEMARCA
Plata în avans a pensiei alimentare prevăzute în Legea privind alocaţiile familiale.
Plata în avans a pensiei alimentare codificată prin Legea nr. 765 din 11 septembrie 2002.
GERMANIA
Avansuri din pensii alimentare în conformitate cu legea federală germană privind avansurile din pensiile alimentare (Unterhaltsvorschussgesetz) din 23 iulie 1979.
ESTONIA
Pensii alimentare în conformitate cu Legea privind pensiile alimentare din 21 februarie 2007.
SPANIA
Avansuri din pensiile alimentare în conformitate cu Decretul regal 1618/2007 din 7 decembrie 2007.
FRANŢA
Alocaţia de sprijin familial plătită unui copil, când unul dintre părinţii săi sau ambii părinţi nu îşi îndeplinesc sau sunt incapabili să-şi îndeplinească obligaţiile de întreţinere ori să plătească o pensie alimentară stabilită prin hotărâre judecătorească.
LITUANIA
Plăţi din Fondul de pensii alimentare pentru copii în conformitate cu Legea privind Fondul de pensii alimentare pentru copiI.
LUXEMBURG
Avansuri din pensii alimentare şi recuperarea acestora, în sensul legii din 26 iulie 1980.
CROAŢIA
Avansuri temporare plătite de centrele pentru bunăstare socială în baza obligaţiei de a furniza alocaţii temporare de întreţinere în temeiul Legii familiei (OG 116/03, modificată)
AUSTRIA
Avansuri din pensiile alimentare în conformitate cu Legea privind acordarea de avansuri din pensiile alimentare (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 - UVG) .
POLONIA
Prestaţii din Fondul de pensii alimentare în conformitate cu Legea privind asistenţa acordată persoanelor cu drept de pensie alimentară.
PORTUGALIA
Avansuri din pensiile alimentare (Legea nr. 75/98 din 19 noiembrie 1998 privind garantarea pensiilor alimentare pentru minori) .
SLOVENIA
Înlocuirea pensiei alimentare în conformitate cu Legea din 25 iulie 2006 privind fondurile de garantare publică şi de pensie alimentară a Republicii Slovenia.
SLOVACIA
Pensia alimentară de înlocuire, în temeiul Legii nr. 452/2004 Coll. privind pensia alimentară de înlocuire, astfel cum a fost modificată prin regulamente ulterioare.
FINLANDA
Pensii alimentare plătite în conformitate cu Legea privind securitatea pensiilor alimentare în favoarea copiilor (671/1998).
SUEDIA
Pensii alimentare plătite în conformitate cu Legea privind pensia alimentară (1996:1030).
ELVEŢIA
Legislaţia cantonală privind avansurile aferente plăţilor de întreţinere în temeiul articolului 131 alineatul (2) şi al articolului 293 alineatul (2) din Legea federală civilă.

II. Indemnizaţii speciale de naştere şi de adopţie.
BELGIA
Indemnizaţie de naştere şi indemnizaţie de adopţie.
BULGARIA
Indemnizaţie forfetară de maternitate (Legea privind alocaţiile familiale pentru copii) . REPUBLICA CEHĂ Indemnizaţie de naştere.
ESTONIA
(a) Indemnizaţie de naştere.
(b) Indemnizaţie de adopţie.
SPANIA
Indemnizaţii de naştere sub formă de plată unică şi indemnizaţii de adopţie.
FRANŢA
Indemnizaţii de naştere sau de adopţie ca parte a “indemnizaţiei pentru copii" ", cu excepţia cazului în care sunt plătite unei persoane care rămâne sub incidenţa legislaţiei franceze în temeiul articolului 12 sau articolului 16
LETONIA
a) Indemnizaţie de naştere.
b) Indemnizaţie de adopţie.
CROAŢIA
Prestaţie unică în numerar pentru un nou-născut în conformitate cu Legea privind prestaţiile de maternitate şi parentale (OG 85/08, modificată)
Prestaţie unică în numerar pentru un copil adoptat în conformitate cu Legea privind prestaţiile de maternitate şi parentale (OG 85/08, modificată)
Prestaţii unice în numerar pentru un nou-născut sau un copil adoptat, prevăzute de reglementările privind autoguvernarea locală şi regională, în conformitate cu articolul 59 din Legea privind prestaţiile de maternitate şi parentale (OG 85/08, modificată)
LITUANIA
Indemnizaţie forfetară pentru copiI.
LUXEMBURG
Indemnizaţii prenatale.
Indemnizaţii de naştere.
UNGARIA
Indemnizaţie de maternitate.
POLONIA
Indemnizaţie de naştere sub formă de plată unică (Legea privind prestaţiile familiale) .
ROMÂNIA
(a) Indemnizaţie de naştere.
(b) Trusou pentru nou-născuţI.
SLOVENIA
Indemnizaţie de naştere.
SLOVACIA
(a) Indemnizaţie de naştere.
(b) Supliment la indemnizaţia de naştere.
FINLANDA
Indemnizaţie globală de maternitate, indemnizaţie forfetară de maternitate şi asistenţă sub forma unei plăţi globale destinate să compenseze costul adopţiei internaţionale, în aplicarea Legii privind indemnizaţiile de maternitate.
ELVEŢIA
Alocaţiile de naştere şi alocaţiile de adopţie, în conformitate cu legislaţia cantonală relevantă în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Legea federală privind alocaţiile de familie.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41206

ANEXA II: DISPOZIŢII ALE CONVENŢIILOR CARE RĂMÂN ÎN VIGOARE ŞI CARE, DACĂ SUNT APLICABILE, SUNT LIMITATE LA PERSOANELE CĂRORA LI SE APLICĂ RESPECTIVELE CONVENŢII [articolul 8 alineatul (1)]

Observaţii generale
Trebuie menţionat faptul că dispoziţiile convenţiilor bilaterale care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament şi care rămân în vigoare între statele membre nu sunt enumerate în prezenta anexă. Acestea includ obligaţiile dintre statele membre care rezultă din convenţiile care prevăd, de exemplu, dispoziţii privind cumularea perioadelor de asigurare efectuate într-o ţară terţă.
Dispoziţii ale convenţiilor de securitate socială care rămân în vigoare:
BELGIA-GERMANIA
Articolele 3 şi 4 ale Protocolului final din 7 decembrie 1957 la Convenţia generală de la aceeaşi dată, astfel cum este prevăzut în Protocolul complementar din 10 noiembrie 1960 (luând în considerare perioadele de asigurare realizate în anumite zone frontaliere anterior, în timpul şi după Al Doilea Război Mondial).
BELGIA-LUXEMBURG
Convenţia din 24 martie 1994 privind securitatea socială pentru lucrătorii frontalieri (referitoare la rambursarea forfetară complementară)
BULGARIA-GERMANIA
- Articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Convenţia din 17 decembrie 1997 privind asigurările sociale (menţinerea convenţiilor încheiate între Bulgaria şi fosta Republică Democrată Germană pentru persoanele care au primit deja pensie înainte de 1996).
BULGARIA-AUSTRIA
- Articolul 38 alineatul (3) din Convenţia din 14 aprilie 2005 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
BULGARIA-SLOVENIA
- Articolul 32 alineatul (2) din Convenţia din 18 decembrie 1957 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate până la 31 decembrie 1957).
REPUBLICA CEHĂ-GERMANIA
- Articolul 39 alineatul (1) literele (b) şi (c) din Convenţia din 27 iulie 2001 privind asigurările sociale (menţinerea convenţiei încheiate între fosta Republică Cehoslovacă şi fosta Republică Democrată Germană pentru persoanele care au primit deja pensie înainte de 1996; luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate într-unul din statele contractante pentru persoanele care au primit deja pensie pentru aceste perioade la 1 septembrie 2002 din celălalt stat contractant în timp ce erau rezidente pe teritoriul acestuia) .
REPUBLICA CEHĂ-CIPRU
- Articolul 32 alineatul (4) din Convenţia din 19 ianuarie 1999 privind asigurările sociale (stabilind competenţa pentru calcularea perioadelor de încadrare realizate în conformitate cu convenţia relevantă din 1976); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
REPUBLICA CEHĂ-LUXEMBURG
- Articolul 52 alineatul (8) din Convenţia din 17 noiembrie 2000 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare pentru pensie pentru refugiaţii politici) .
REPUBLICA CEHĂ-AUSTRIA
- Articolul 32 alineatul (3) din Convenţia din 20 iulie 1999 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
REPUBLICA CEHĂ-SLOVACIA
Articolele 12, 20 şi 33 din Convenţia din 29 octombrie 1992 privind asigurările sociale (articolul 12 stabileşte competenţa pentru acordarea prestaţiilor de urmaş; articolul 20 stabileşte competenţa pentru calcularea perioadelor de asigurare realizate până la data scindării Republicii Federale Cehe şi Slovace; articolul 33 stabileşte competenţa pentru plata pensiilor acordate înainte de data scindării Republicii Federale Cehe şi Slovace) .
DANEMARCA-FINLANDA
- Articolul 7 din Convenţia nordică din 18 august 2003 privind asigurările sociale (privind asigurarea cheltuielilor de călătorie suplimentare sau a celor necesare în caz de boală pe durata şederii pe teritoriul altui stat nordic, ceea ce ar duce la creşterea costurilor de întoarcere în ţara de reşedinţă).
DANEMARCA-SUEDIA
- Articolul 7 din Convenţia nordică din 18 august 2003 privind asigurările sociale (privind asigurarea cheltuielilor de călătorie suplimentare sau a celor necesare în caz de boală pe durata şederii pe teritoriul altui stat nordic, ceea ce ar duce la creşterea costurilor de întoarcere în ţara de reşedinţă).
GERMANIA-SPANIA
- Articolul 45 alineatul (2) din Convenţia din 4 decembrie 1973 privind asigurările sociale (reprezentare de către autorităţile diplomatice şi consulare) .
GERMANIA-FRANŢA
(a) Acordul complementar nr. 4 din 10 iulie 1950 la Convenţia generală de la aceeaşi dată, astfel cum este prevăzut în Protocolul complementar nr. 2 din 18 iunie 1955 (luând în considerare perioadele de asigurare realizate între 1 iulie 1940 şi 30 iunie 1950).
(b) Titlul I din respectivul acord complementar nr. 2 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 8 mai 1945).
(c) Punctele 6, 7 şi 8 ale Protocolului general din 10 iulie 1950 la Convenţia generală de la aceeaşi dată (dispoziţii administrative) .
(d) Titlurile II, III şi IV ale Acordului din 20 decembrie 1963 (asigurările sociale în regiunea Saar).
GERMANIA-CROAŢIA
- Articolul 41 din Convenţia privind securitatea socială din 24 noiembrie 1997 (reglementarea drepturilor dobândite înainte de 1 ianuarie 1956 în cadrul regimului de securitate socială al celuilalt stat contractant); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
GERMANIA-LUXEMBURG
Articolele 4, 5, 6 şi 7 din Convenţia din 11 iulie 1959 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate între septembrie 1940 şi iunie 1946).
GERMANIA-UNGARIA
- Articolul 40 alineatul (1) litera (b) din Convenţia din 2 mai 1998 privind asigurările sociale (menţinerea convenţiilor încheiate între fosta Republică Democrată Germană şi Ungaria pentru persoanele care au primit deja pensie înainte de 1996).
GERMANIA-ŢĂRILE DE JOS
Articolele 2 şi 3 din Acordul complementar nr. 4 din 21 decembrie 1956 la Convenţia din 29 martie 1951 (reglementarea drepturilor obţinute în baza regimului de asigurare socială german de către lucrătorii olandezi, între 13 mai 1940 şi 1 septembrie 1945).
GERMANIA-AUSTRIA
(a) Articolul 1 alineatul (5) şi articolul 8 din Convenţia din 19 iulie 1978 privind asigurarea de şomaj şi articolul 10 din Protocolul final la această convenţie (acordarea de prestaţii de şomaj lucrătorilor frontalieri de către statul membru unde s-a desfăşurat activitatea de muncă) continuă să se aplice în cazul persoanelor care îşi desfăşoară activitatea ca lucrători frontalieri la 1 ianuarie 2005 sau înainte de această dată şi devin şomeri înainte de 1 ianuarie 2011.
(b) Articolul 14 alineatul (2) literele (g) , (h) , (i) şi (j) din Convenţia din 4 octombrie 1995 privind asigurările sociale (repartiţia competenţelor între ambele ţări în ceea ce priveşte cazurile de asigurare trecute şi perioadele de asigurare obţinute) ; aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
GERMANIA-POLONIA
(a) Convenţia din 9 octombrie 1975 privind dispoziţiile referitoare la limita de vârstă şi accidentele de muncă, în baza condiţiilor şi a domeniului de aplicare definite la articolul 27 alineatele (2) -(4) din Convenţia din 8 decembrie 1990 privind asigurările sociale (menţinerea, în temeiul convenţiei din 1975, a statutului juridic al persoanelor care şi-au stabilit rezidenţa pe teritoriul Germaniei sau al Poloniei înainte de 1 ianuarie 1991 şi care îşi au în continuare rezidenţa în statele respective) .
(b) Articolul 27 alineatul (5) şi articolul 28 alineatul (2) din Convenţia din 8 decembrie 1990 privind asigurările sociale (menţinerea dreptului la o pensie plătită în temeiul convenţiei din 1957 încheiate între fosta Republică Democrată Germană şi Polonia; luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate de salariaţii polonezi în conformitate cu convenţia din 1988 încheiată între fosta Republică Democrată Germană şi Polonia) .
GERMANIA-ROMÂNIA
- Articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Convenţia din 8 aprilie 2005 privind asigurările sociale (menţinerea convenţiei încheiate între fosta Republică Democrată Germană şi România pentru persoanele care au primit deja pensie înainte de 1996).
GERMANIA-SLOVENIA
- Articolul 42 din Convenţia din 24 septembrie 1997 privind asigurările sociale (reglementarea drepturilor obţinute înainte de 1 ianuarie 1956 în temeiul regimului de securitate socială al celuilalt stat contractant); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
GERMANIA-SLOVACIA
- Articolul 29 alineatul (1) al doilea şi al treilea paragraf din Acordul din 12 septembrie 2002 (menţinerea convenţiei încheiate între fosta Republică Cehoslovacă şi fosta Republică Democrată Germană pentru persoanele care au primit deja pensie înainte de 1996; luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate într-unul din statele contractante pentru persoanele care au primit deja pensie pentru aceste perioade la 1 decembrie 2003 din celălalt stat contractant în timp ce erau rezidente pe teritoriul acestuia) .
GERMANIA-REGATUL UNIT
(a) Articolul 7 alineatele (5) şi (6) din Convenţia din 20 aprilie 1960 privind asigurările sociale (legislaţie aplicabilă civililor aflaţi în serviciul forţelor militare) .
(b) Articolul 5 alineatele (5) şi (6) din Convenţia din 20 aprilie 1960 privind asigurările de şomaj (legislaţie aplicabilă civililor aflaţi în serviciul forţelor militare) .
IRLANDA-REGATUL UNIT
- Articolul 19 alineatul (2) din Acordul din 14 decembrie 2004 privind asigurările sociale (referitor la transferul şi luarea în considerare a unor cotizaţii creditate privind cazurile de invaliditate) .
SPANIA-PORTUGALIA
- Articolul 22 din Convenţia generală din 11 iunie 1969 (exportarea prestaţiilor de şomaj) . Această menţiune va rămâne valabilă timp de doi ani de la data aplicării prezentului regulament.
CROAŢIA-ITALIA
(a) Acordul dintre Iugoslavia şi Italia privind reglementarea obligaţiilor reciproce de asigurare socială cu referire la punctul 7 din anexa XIV la Tratatul de Pace, încheiat prin schimb de note la 5 februarie 1959 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare finalizate înainte de 18 decembrie 1954); aplicarea rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează respectivul acord.
(b) - Articolul 44 alineatul (3) din Convenţia privind securitatea socială dintre Republica Croaţia şi Republica Italiană din 27 iunie 1997, privind fosta zonă B din teritoriul liber al regiunii Trieste (luarea în considerare a perioadelor de asigurare finalizate înainte de 5 octombrie 1956); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
CROAŢIA-UNGARIA
- Articolul 43 alineatul (6) din Convenţia privind securitatea socială din 8 februarie 2005 (recunoaşterea perioadelor de asigurare finalizate până la 29 mai 1956 pe cheltuiala statului contractant în care persoana asigurată şi-a avut reşedinţa până la 29 mai 1956).
CROAŢIA-AUSTRIA
- Articolul 35 din Convenţia privind securitatea socială din 16 ianuarie 1997 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare finalizate înainte de 1 ianuarie 1956); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
CROAŢIA-SLOVENIA
(a) - Articolul 35 alineatul (3) din Acordul privind securitatea socială din 28 aprilie 1997 (recunoaşterea perioadelor cu bonus în conformitate cu legislaţia fostului stat unic) .
(b) Articolele 36 şi 37 din Acordul privind securitatea socială din 28 aprilie 1997 (prestaţiile dobândite înainte de 8 octombrie 1991 rămân obligaţia statului contractant care le-a acordat); în ceea ce priveşte perioadele de asigurare finalizate în celălalt stat contractant până la 31 ianuarie 1998, pensiile acordate în perioada 8 octombrie 1991-1 februarie 1998, data intrării în vigoare a acordului susmenţionat, fac obiectul recalculării) .
(la data 01-iul-2013 anexa II completat de subpunctul II. ., litera C. din anexa 1 din Regulamentul 517/13-mai-2013 )
ITALIA-SLOVENIA
(a) Acordul privind reglementarea obligaţiilor reciproce de asigurare socială cu referire la alineatul (7) din anexa XIV la Tratatul de Pace, încheiat printr-un schimb de scrisori la 5 februarie 1959 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 18 decembrie 1954); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează acordul.
(b) Articolul 45 alineatul (3) din Convenţia din 7 iulie 1997 privind asigurările sociale referitor la fosta Zonă B din Teritoriul liber al regiunii Trieste (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 5 octombrie 1956); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
LUXEMBURG-PORTUGALIA
Acordul din 10 martie 1997 (privind recunoaşterea hotărârilor de către instituţiile aparţinând unei părţi contractante referitoare la starea de invaliditate a solicitanţilor de pensii de la instituţiile celeilalte părţi contractante) .
LUXEMBURG-SLOVACIA
- Articolul 50 alineatul (5) din Convenţia din 23 mai 2002 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare de pensie pentru refugiaţii politici) .
UNGARIA-AUSTRIA
- Articolul 36 alineatul (3) din Convenţia din 31 martie 1999 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
UNGARIA-SLOVENIA
- Articolul 31 din Convenţia din 7 octombrie 1957 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 29 mai 1956); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
UNGARIA-SLOVACIA
- Articolul 34 alineatul (1) din Convenţia din 30 ianuarie 1959 privind asigurările sociale [articolul 34 alineatul (1) din convenţie prevede că perioadele de asigurare acordate înainte de data semnării convenţiei sunt perioade de asigurare ale statului contractant pe teritoriul căruia persoana îndreptăţită şi-a avut reşedinţa]; aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
AUSTRIA-POLONIA
- Articolul 33 alineatul (3) din Convenţia din 7 septembrie 1998 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
AUSTRIA-ROMÂNIA
- Articolul 37 alineatul (3) din Acordul din 28 octombrie 2005 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează acordul.
AUSTRIA-SLOVENIA
- Articolul 37 din Convenţia din 10 martie 1997 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 1 ianuarie 1956); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
AUSTRIA-SLOVACIA
- Articolul 34 alineatul (3) din Convenţia din 21 decembrie 2001 privind asigurările sociale (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 27 noiembrie 1961); aplicarea respectivei dispoziţii rămâne limitată la persoanele cărora li se adresează convenţia.
FINLANDA-SUEDIA
- Articolul 7 din Convenţia nordică din 18 august 2003 privind asigurările sociale (privind asigurarea cheltuielilor de călătorie suplimentare sau a celor necesare în caz de boală pe durata şederii pe teritoriul altui stat nordic, ceea ce ar duce la creşterea costurilor de întoarcere în ţara de reşedinţă).
(la data 31-oct-2009 anexa II modificat de anexa 1, partea 2 din Regulamentul 988/16-sep-2009)
GERMANIA-ELVEŢIA
(a) Convenţia privind securitatea socială din 25 februarie 1964, astfel cum a fost modificată prin convenţiile complementare nr. 1 din 9 septembrie 1975 şi nr. 2 din 2 martie 1989:
(i) punctul 9b alineatul (1) subpunctele 1-4 din Protocolul final (legislaţia aplicabilă şi dreptul la prestaţii în natură pentru caz de boală pentru rezidenţii exclavei germane din Busingen);
(ii) punctul 9e alineatul (1) litera (b) prima, a doua şi a patra teză din Protocolul final (accesul la asigurarea voluntară de boală din Germania, prin relocare în Germania) .
(b) Convenţia privind asigurarea de şomaj din 20 octombrie 1982, astfel cum a fost modificată prin Protocolul adiţional din 22 decembrie 1992:
(i) conform articolului 8 alineatul (5) , Germania (teritoriul Busingen) contribuie, cu o sumă echivalentă contribuţiei cantonale, în temeiul legislaţiei elveţiene, la costul locurilor de muncă efective pentru promovarea măsurilor privind ocuparea forţei de muncă pentru lucrătorii care intră sub incidenţa acestei dispoziţiI.
SPANIA-ELVEŢIA
Punctul 17 din Protocolul final la Convenţia privind securitatea socială din 13 octombrie 1969, astfel cum a fost modificată prin Convenţia complementară din 11 iunie 1982; conform acestei dispoziţii, persoanele asigurate în baza sistemului spaniol sunt scutite de cerinţa de afiliere la sistemul elveţian de asigurări de boală.
Italia-Elveţia
BULGARIA-CROAŢIA
- Articolul 35 alineatul (3) din Convenţia privind securitatea socială din 14 iulie 2003 (recunoaşterea perioadelor de asigurări finalizate până la 31 decembrie 1957 pe cheltuiala statului contractant în care persoana asigurată şi-a avut reşedinţa la 31 decembrie 1957).
- Articolul 9 alineatul (1) din Convenţia privind securitatea socială din 14 decembrie 1962, astfel cum a fost modificată de Convenţia complementară nr. 1 din 18 decembrie 1963, Acordul complementar din 4 iulie 1969, Protocolul adiţional din 25 februarie 1974 şi Acordul complementar nr. 2 din 2 aprilie 1980.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41207

ANEXA III: RESTRICŢII PRIVIND DREPTUL MEMBRILOR DE FAMILIE AI UNUI LUCRĂTOR FRONTALIER LA PRESTAŢII ÎN NATURĂ [menţionate la articolul 18 alineatul (2) ]

DANEMARCA
ESTONIA [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a) ]
IRLANDA
SPANIA [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a) ]
CROAŢIA
ITALIA [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a) ]
LITUANIA [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a) ]
UNGARIA [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a) ]
ŢĂRILE DE JOS [această menţiune va fi valabilă pe perioada menţionată la articolul 87 alineatul (10a) ]
FINLANDA
SUEDIA
REGATUL UNIT
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41208

ANEXA IV: DREPTURI SUPLIMENTARE PENTRU TITULARII DE PENSII CARE SE ÎNTORC ÎN STATUL MEMBRU COMPETENT
[- Articolul 27 alineatul (2) ]

BELGIA
BULGARIA
REPUBLICA CEHĂ
GERMANIA
GRECIA
SPANIA
FRANŢA
CIPRU
ITALIA
LUXEMBURG
UNGARIA
ŢĂRILE DE JOS
AUSTRIA
POLONIA
SLOVENIA
SUEDIA
ELVEŢIA
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41209

ANEXA V: DREPTURI SUPLIMENTARE PENTRU FOŞTII LUCRĂTORI FRONTALIERI CARE SE ÎNTORC ÎN STATUL MEMBRU ÎN CARE AU EXERCITAT ANTERIOR O ACTIVITATE SALARIATĂ SAU INDEPENDENTĂ (SE APLICĂ DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE STATUL MEMBRU ÎN CARE ESTE SITUATĂ INSTITUŢIA COMPETENTĂ PENTRU PLATA PRESTAŢIILOR ÎN NATURĂ ACORDATE TITULARULUI DE PENSIE ÎN STATUL MEMBRU DE REŞEDINŢĂ ESTE INCLUS ÎN LISTĂ)
[- Articolul 28 alineatul (2) ]

BELGIA
GERMANIA
SPANIA
FRANŢA
LUXEMBURG
AUSTRIA
PORTUGALIA
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41210

ANEXA VI: IDENTIFICAREA LEGISLAŢIEI DE TIP A CARE AR TREBUI SĂ FACĂ OBIECTUL COORDONĂRII SPECIALE
[- Articolul 44 alineatul (1) ]

REPUBLICA CEHĂ
Pensii de invaliditate complete pentru persoane a căror invaliditate totală a survenit înaintea împlinirii vârstei de optsprezece ani şi care nu erau asigurate pe perioada de timp necesară (secţiunea 42 din Legea nr. 155/1995 Coll. privind asigurarea de pensie) .
ESTONIA
(a) Pensii de invaliditate acordate înainte de 1 aprilie 2000 în baza Legii privind alocaţiile de stat şi care sunt reţinute în temeiul Legii privind asigurarea naţională de pensie.
(b) Pensii naţionale acordate în cazuri de invaliditate, în conformitate cu Legea privind asigurarea naţională de pensie.
(c) Pensii de invaliditate acordate în conformitate cu Legea privind serviciul în cadrul forţelor armate, Legea privind serviciile în cadrul forţelor de poliţie, Legea referitoare la Parchet, Legea privind statutul magistraţilor, Legea privind salariile, pensiile şi alte garanţii sociale ale membrilor Riigikogu şi Legea referitoare la indemnizaţiile oficiale ale preşedintelui republiciI.
IRLANDA
- Partea 2, capitolul 17 din Legea consolidată din 2005 privind asigurările sociale (Social Welfare Consolidation Act).
GRECIA
Legislaţia privind regimul de asigurări din agricultură (Organizaţia asigurărilor din agricultură), introdus prin Legea nr. 4169/1961.
CROAŢIA
(a) Pensia de invaliditate cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale, în conformitate cu articolul 52 alineatul (5) din Legea privind asigurările de pensie (OG 102/98, modificată).
(b) Alocaţia pentru vătămare corporală, în conformitate cu articolul 56 din Legea privind asigurările de pensie (OG 102/98, modificată).
LETONIA
Pensii de invaliditate (al treilea grup), în temeiul articolului 16 alineatul (1) punctul 2 din Legea din 1 ianuarie 1996 privind pensiile de stat.
UNGARIA
Începând cu 1 ianuarie 2012, în temeiul Legii CXCI din 2011 privind prestaţiile pentru persoanele cu capacitate de lucru modificată şi modificările aduse anumitor alte acte:
(a) alocaţia de reabilitare;
(b) prestaţia de invaliditate.
SLOVACIA
Pensie de invaliditate pentru o persoană care a devenit invalidă având statutul de copil aflat în întreţinere sau în timpul studiilor de doctorat cu program de zi înainte de vârsta de 26 de ani şi în legătură cu care se consideră întotdeauna că a realizat perioada de asigurare necesară [articolul 70 alineatul (2) , articolul 72 alineatul (3) şi articolul 73 alineatele (3) şi (4) din Legea nr. 461/2003 privind asigurarea socială, modificată].
FINLANDA
Pensii naţionale pentru persoane cu handicap din naştere sau care au dobândit un handicap la o vârstă timpurie (Legea privind pensiile naţionale, 568/2007).
Pensii de invaliditate stabilite în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii şi acordate înainte de 1 ianuarie 1994 (Legea privind aplicarea legii pensiilor naţionale, 569/2007).
SUEDIA
Indemnizaţie de boală în funcţie de venituri şi alocaţie de înlocuire "[Capitolul 34 din Codul de asigurare socială (2010:110)]
REGATUL UNIT
Alocaţia pentru încadrare în muncă şi sprijin
(a) Regatul Unit
- Partea 1 din Legea privind reforma protecţiei sociale 2007.
(b) Irlanda de Nord
- Partea 1 din Legea privind reforma protecţiei sociale (Irlanda de Nord) 2007.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41211

ANEXA VII: CONCORDANŢA DINTRE LEGISLAŢIILE STATELOR MEMBRE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE PRIVIND GRADUL DE INVALIDITATE
[- Articolul 46 alineatul (3) din regulament]

BELGIA • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41212

ANEXA VIII: CAZURI ÎN CARE SE RENUNŢĂ LA CALCULUL PRO RATA SAU ÎN CARE ACESTA NU SE APLICĂ
[- articolul 52 alineatele (4) şi (5) ]

Partea 1: Cazuri în care se renunţă la calculul pro rata în temeiul articolului 52 alineatul (4)

DANEMARCA
Toate cererile de pensii menţionate în legea privind pensiile sociale, cu excepţia pensiilor menţionate în anexa IX.
IRLANDA
Toate cererile de pensii de stat (de tranziţie) , pensii de stat (de tip contributiv), pensia de soţie supravieţuitoare (de tip contributiv), pensia de soţ supravieţuitor (de tip contributiv).
CIPRU
Toate cererile de pensii pentru limită de vârstă, de invaliditate, de soţie supravieţuitoare şi de soţ supravieţuitor.
LETONIA
(a) Toate cererile de pensii pentru invaliditate (Legea privind pensiile de stat din 1 ianuarie 1996).
(b) Toate cererile de pensii de urmaş (Legea privind pensiile de stat din 1 ianuarie 1996; Legea privind pensiile finanţate de stat din 1 iulie 2001).
LITUANIA
Toate cererile de pensii de urmaş plătite din fondul asigurărilor sociale de stat, calculate în funcţie de cuantumul de bază al pensiei de urmaş (Legea privind pensiile plătite din fondul asigurărilor sociale de stat).
ŢĂRILE DE JOS
Toate cererile de pensii pentru limită de vârstă, în temeiul Legii privind asigurarea generală pentru limită de vârstă (AOW).
AUSTRIA
(a) Toate cererile de prestaţii, în temeiul Legii federale din 9 septembrie 1955 privind asigurările sociale generale -ASVG, al Legii federale din 11 octombrie 1978 privind asigurările sociale ale persoanelor care lucrează în domeniul comercial - GSVG, al Legii federale din 11 octombrie 1978 privind asigurările sociale ale agricultorilor - BSVG şi al Legii federale din 30 noiembrie 1978 privind asigurările sociale ale persoanelor care desfăşoară activităţi independente (FSVG) .
(b) Toate cererile de pensii de invaliditate pe baza unui cont de pensie în temeiul Legii generale a pensiilor (APG) din 18 noiembrie 2004.
(c) Toate cererile de pensii de urmaş bazate pe sistemul de conturi de pensii în temeiul Legii generale a pensiilor (APG) din 18 noiembrie 2004, cu excepţia cazurilor prevăzute în partea 2.
(d) Toate cererile de pensii de invaliditate şi de urmaş ale Camerelor austriece regionale ale medicilor (Landesărzteka-mmer) fondate pe servicii de bază (prestaţiile de bază şi toate prestaţiile suplimentare sau pensia de bază).
(e) Toate cererile de ajutor de invaliditate profesională permanentă şi de urmaş din fondul de pensii ai Camerei austriece a medicilor veterinarI.
(f) Toate cererile de prestaţii din fondul de pensii de invaliditate profesională, pensii de soţ supravieţuitor şi pensii de orfan în conformitate cu partea A din statutul instituţiilor de securitate socială ale Asociaţiilor baroului austriac.
(g) Toate cererile de prestaţii în conformitate cu Legea privind securitatea socială a notarilor din 3 februarie 1972 - NVG 1972.
POLONIA
Toate cererile de pensii pentru handicap şi limită de vârstă, în temeiul regimului întemeiat pe principiul prestaţiilor definite şi de pensii de urmaş.
PORTUGALIA
Toate cererile de pensie de invaliditate, pentru limită de vârstă şi de urmaş, cu excepţia cazurilor în care durata totală a perioadelor de asigurare realizate în temeiul legislaţiei a mai mult de un stat membru este egală cu sau mai mare de 21 de ani calendaristici, dar perioadele naţionale de asigurare sunt egale cu sau mai mici de 20 de ani, iar calculul se realizează în conformitate cu articolele 32 şi 33 din Decretul-lege nr. 187/2007 din 10 mai 2007.
SLOVACIA
(a) Toate cererile de pensii de urmaş (pensia de soţie supravieţuitoare, de soţ supravieţuitor sau de orfan) calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare înainte de 1 ianuarie 2004, al căror cuantum este derivat din pensia care era plătită persoanei decedate.
(b) Toate cererile de pensii calculate în conformitate cu Legea nr. 461/2003 Coll. privind securitatea socială, astfel cum a fost modificată.
SUEDIA
(a) Cererile de pensii garantate sub formă de pensii pentru limită de vârstă [capitolele 66 şi 67 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)].
(b) Cererile de pensii garantate sub formă de pensie de urmaş [capitolul 81 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)].
REGATUL UNIT
Toate cererile de pensie pentru retragerea din activitate, de prestaţii pentru soţ supravieţuitor sau în caz de deces, cu excepţia cazurilor în care în timpul unui exerciţiu fiscal început la 6 aprilie 1975 sau după această dată:
(i) persoana în cauză a realizat perioade de asigurare, de încadrare în muncă sau de rezidenţă în temeiul legislaţiei Regatului Unit şi al unui alt stat membru; şi unul (sau mai multe) dintre exerciţiile fiscale prevăzute la punctul (i) nu este considerat ca generator de drepturi, în sensul legislaţiei Regatului Unit;
(ii) perioadele de asigurare realizate în temeiul legislaţiei în vigoare din Regatul Unit pentru perioadele anterioare datei de 5 iulie 1948 ar fi luate în considerare în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din regulament, prin aplicarea perioadelor de asigurare, de încadrare în muncă sau de rezidenţă realizate în temeiul legislaţiei unui alt stat membru.
Toate cererile de pensii suplimentare în temeiul secţiunii 44 din Legea privind cotizaţiile şi prestaţiile de securitate socială din 1992 şi al secţiunii 44 din Legea privind cotizaţiile şi prestaţiile de securitate socială (aplicabilă în Irlanda de Nord) din 1992.
ELVEŢIA
Toate cererile de pensii pentru bătrâneţe, pensii de urmaş şi pensii de invaliditate, în temeiul sistemului de bază (Legea federală privind asigurările de pensii pentru bătrâneţe şi pensii de urmaş, precum şi Legea federală privind asigurarea de invaliditate) şi pensiile pentru bătrâneţe în cadrul sistemului obligatoriu de prestaţii ocupaţionale (Legea federală privind sistemul de prestaţii ocupaţionale pentru asigurările de pensii pentru bătrâneţe, pensii de urmaş şi pensii de invaliditate) .

Partea 2: Cazuri în care se aplică articolul 52 alineatul (5)

BULGARIA
Pensiile pentru limită de vârstă din asigurarea de pensie complementară obligatorie, în temeiul părţii II titlul II din Codul de asigurare socială.
ESTONIA
Regim obligatoriu finanţat de pensie pentru limită de vârstă.
FRANŢA
Regimuri de bază sau complementare în cadrul cărora prestaţiile pentru limită de vârstă sunt calculate pe baza punctelor de pensionare.
CROAŢIA
Pensiile din sistemul de asigurări obligatorii bazat pe economiile capitalizate individuale în conformitate cu Legea privind fondurile de pensie obligatorii şi voluntare (OG 49/99, modificată) şi cu Legea privind societăţile de asigurări de pensii şi plata pensiilor pe baza economiilor capitalizate individuale (OG 106/99, modificată), cu excepţia cazurilor prevăzute la articolele 47 şi 48 din Legea privind fondurile de pensie obligatorii şi voluntare (pensia de invaliditate pe bază de incapacitate generală de muncă şi pensia de urmaş).
LETONIA
Pensiile pentru limită de vârstă (Legea privind pensiile de stat din 1 ianuarie 1996. Legea privind pensiile finanţate de stat din 1 iulie 2001).
UNGARIA
Prestaţiile de pensii bazate pe afilierea la fonduri private de pensiI.
AUSTRIA
(a) Pensiile pentru limită de vârstă şi pensiile de urmaş derivate din acestea, pe baza unui cont de pensie în temeiul Legii generale a pensiilor (APG) din 18 noiembrie 2004;
(b) Indemnizaţii obligatorii în temeiul articolului 41 din Legea federală din 28 decembrie 2001, BGB1 I nr. 154 privind fondul general de salarii al farmaciştilor austrieci (Pharmazeutische Gehaltskasse fur Osterreich) .
(c) Pensionarea şi pensionarea anticipată a Camerelor austriece regionale ale medicilor fondate pe servicii de bază (prestaţiile de bază şi toate prestaţiile suplimentare sau pensia de bază) şi toate prestaţiile aferente pensiei Camerelor austriece regionale ale medicilor bazate pe servicii suplimentare (pensiile individuale sau suplimentare) .
(d) Ajutorul acordat persoanelor în vârstă din fondul de pensii al Camerei austriece a medicilor veterinarI.
(e) Prestaţiile, în conformitate cu părţile A şi B din statutul instituţiilor de securitate socială ale Asociaţiilor baroului austriac, cu excepţia cererilor de prestaţii din fondul de pensii de invaliditate, de soţ supravieţuitor şi de orfan, în conformitate cu partea A din statutul instituţiilor de securitate socială ale Asociaţiilor baroului austriac.
(f) Prestaţiile din partea instituţiilor de securitate socială ale Camerei federale a arhitecţilor şi inginerilor consultanţi în temeiul Legii camerei austriece a inginerilor de construcţii civile (Ziviltechnikerkammergesetz) din 1993 şi al statutelor instituţiilor de securitate socială, cu excepţia prestaţiilor din motive de invaliditate permanentă şi ale prestaţiilor de urmaş care derivă din prestaţiile menţionate anterior.
(g) Prestaţii în conformitate cu statutul instituţiei de securitate socială a Camerei Federale a Contabililor Profesionişti şi a Consultanţilor Fiscali, în conformitate cu Legea austriacă privind contabilii profesionişti şi consultanţii fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
POLONIA
Pensiile pentru limită de vârstă în cadrul regimului întemeiat pe cotizaţii definite.
PORTUGALIA
Pensiile suplimentare acordate în temeiul Decretului-lege nr. 26/2008 din 22 februarie 2008 (sistemul public de capitalizare) .
SLOVENIA
Pensiile rezultate din asigurarea complementară obligatorie de pensie.
SLOVACIA
Economiile obligatorii pentru pensia pentru limită de vârstă.
SUEDIA
Pensiile bazate pe venit şi primele de pensii [capitolele 62 şi 64 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)].
REGATUL UNIT
Prestaţii proporţionale pentru limită de vârstă plătite în temeiul secţiunilor 36 şi 37 din Legea asigurărilor naţionale din 1965 şi al secţiunilor 35 şi 36 din Legea asigurărilor naţionale (aplicabilă în Irlanda de Nord) din 1966.
(la data 31-oct-2009 anexa VIII modificat de anexa 1, partea 7 din Regulamentul 988/16-sep-2009 )
ELVEŢIA
Pensiile pentru bătrâneţe, pensiile de urmaş şi pensiile de invaliditate în cadrul sistemului obligatoriu de prestaţii ocupaţionale (Legea federală privind sistemul obligatoriu de prestaţii ocupaţionale pentru asigurările de pensii pentru bătrâneţe, pensii de urmaş şi pensii de invaliditate) .

*) În partea 2, după secţiunea "BULGARIA" se introduce următoarea secţiune nouă:

DANEMARCA
REPUBLICA CEHĂ

Pensiile plătite din schema celui de al doilea pilon, stabilită prin Legea nr. 426/2011 col. cu privire la economiile din pensiI.
(a) Pensii personale.
(b) Prestaţii în caz de deces (drepturi dobândite pe baza contribuţiilor la Arbejdsmarkedets Tillxgspension corespunzând perioadei de dinainte de 1 ianuarie 2002).
(c) Prestaţii în caz de deces (drepturi dobândite pe baza contribuţiilor la Arbejdsmarkedets Tillxgspension corespunzând perioadei de după 1 ianuarie 2002) menţionate în Legea consolidată privind pensiile suplimentare pentru piaţa forţei de muncă (Arbejdsmarkedets Tillxgspension) 942:2009.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41213

ANEXA IX: PRESTAŢII ŞI ACORDURI CARE PERMIT APLICAREA ARTICOLULUI 54

I. Prestaţii prevăzute la articolul 54 alineatul (2) litera (a) din regulament, a căror valoare este independentă de durata perioadelor de asigurare sau de rezidenţă realizate.

BELGIA
Prestaţiile acordate în cadrul regimului general de invaliditate, al regimului special de invaliditate pentru mineri şi al regimului special pentru navigatorii din marina comercială.
Prestaţii acordate în cadrul asigurării persoanelor care desfăşoară activităţi independente împotriva incapacităţii de muncă.
Prestaţii acordate pentru invaliditate în cadrul regimului de securitate socială în provinciile extracontinentale şi al regimului de invaliditate pentru foşti angajaţi din Congo Belgian şi Rwanda-UrundI.
DANEMARCA
Pensia naţională daneză completă pentru limită de vârstă, dobândită după o perioadă de rezidenţă de 10 ani de către persoane care ar fi avut dreptul la o pensie până la 1 octombrie 1989 cel târziu.
IRLANDA
Pensie de invaliditate de tip A.
GRECIA
Prestaţii acordate în conformitate cu Legea nr. 4169/1961 privind regimul de asigurări din agricultură (OGA) .
SPANIA
Pensiile de urmaş acordate în cadrul regimului general şi al regimurilor speciale, cu excepţia regimului special pentru funcţionarI.
FRANŢA
Pensii de invaliditate în cadrul regimului general francez de securitate socială sau în cadrul regimului pentru lucrătorii din agricultură.
Pensie de invaliditate pentru soţul supravieţuitor, în conformitate cu regimul general de securitate socială sau în conformitate cu regimul pentru lucrătorii din agricultură, calculată pe baza pensiei de invaliditate a soţului decedat, acordată în aplicarea articolului 52 alineatul (1) litera (a) .
LETONIA
Pensii de invaliditate (al treilea grup), în temeiul articolului 16 alineatul (1) punctul 2 din Legea din 1 ianuarie 1996 privind pensiile de stat.
ŢĂRILE DE JOS
Legea privind asigurarea de invaliditate din 18 februarie 1966, cu modificările ulterioare (WAO);
Legea privind prestaţiile de invaliditate pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare (WAZ);
Legea generală privind rudele supravieţuitoare din 21 decembrie 1995 (ANW)
Legea privind munca şi veniturile în funcţie de capacitatea de muncă din 10 noiembrie 2005 (WIA) .
FINLANDA
Pensii naţionale pentru persoane cu handicap din naştere sau care au dobândit un handicap la o vârstă timpurie (Legea privind pensiile naţionale, 568/2007).
Pensii naţionale şi pensiile soţului stabilite în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii şi acordate înainte de 1 ianuarie 1994 (Legea privind aplicarea legii pensiilor naţionale, 569/2007).
Pensia de orfan suplimentară atunci când se calculează prestaţiile independente în conformitate cu Legea privind pensiile naţionale (Legea privind pensiile naţionale, 568/2007).
SUEDIA
Plăţi compensatorii în funcţie de venituri în caz de boală şi incapacitate de muncă în Suedia [Capitolul 34 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)]
Pensia de garantare şi compensaţiile garantate suedeze care au înlocuit pensiile de stat suedeze complete, acordate în temeiul legislaţiei privind pensia naţională aplicată înainte de 1 ianuarie 1993 şi pensia naţională completă acordată în temeiul dispoziţiilor tranzitorii ale legislaţiei aplicabile de la acea dată.

II. Prestaţii prevăzute la articolul 54 alineatul (2) litera (b) din regulament, a căror valoare este stabilită în funcţie de o perioadă creditată, considerată realizată între data materializării riscului şi o dată ulterioară

GERMANIA
Pensii de invaliditate şi de urmaş, pentru care se ia în considerare o perioadă suplimentară. Pensii pentru limită de vârstă, pentru care se ia în considerare o perioadă suplimentară, deja dobândită.
SPANIA
Pensiile pentru încetarea activităţii sau încetarea activităţii din cauza unui handicap permanent (invaliditate) din cadrul regimului special pentru funcţionari, cuvenite în conformitate cu titlul I din textul consolidat al Legii privind titularii de pensii de stat, în cazul în care, în momentul materializării riscului, beneficiarul era funcţionar activ sau era considerat ca atare; ajutoare de deces şi pensii de urmaş (persoane văduve, orfani şi părinţi) , cuvenite în conformitate cu titlul I din textul consolidat al Legii privind titularii de pensii de stat, în cazul în care, la data decesului, funcţionarul era activ sau era considerat ca atare.
ITALIA
Pensiile italiene pentru incapacitate totală de muncă (inabilita) .
LETONIA
Pensie de urmaş calculată pe baza perioadelor de asigurare presupuse [articolul 23 alineatul (8) din Legea privind pensiile de stat, din 1 ianuarie 1996].
LITUANIA
(a) Pensii de incapacitate de muncă în cadrul asigurărilor sociale de stat, plătite în baza Legii privind asigurările naţionale de pensie.
(b) Pensii de asigurare socială de stat pentru orfani şi de urmaşi, calculate pe baza pensiei de incapacitate de muncă de care a beneficiat defunctul, în temeiul Legii privind asigurările sociale naţionale de pensie.
LUXEMBURG
Pensii de invaliditate şi de urmaş
SLOVACIA
(a) Pensie de invaliditate slovacă şi pensie de urmaş derivată din aceasta.
FINLANDA
Pensii pentru salariaţi, pentru care se iau în considerare perioadele din viitor, în conformitate cu legislaţia internă
SUEDIA
Indemnizaţie de boală şi indemnizaţie de activitate sub formă de prestaţii de garantare [capitolul 35 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)].
Pensia de soţie supravieţuitoare/soţ supravieţuitor calculată pe baza perioadelor de asigurare în cursul cărora s-au plătit contribuţii [capitolul 84 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)].
ELVEŢIA
Pensiile pentru bătrâneţe, pensiile de urmaş şi pensiile de invaliditate în cadrul sistemului obligatoriu de prestaţii ocupaţionale (Legea federală privind sistemul obligatoriu de prestaţii ocupaţionale pentru asigurările de pensii pentru bătrâneţe, pensii de urmaş şi pensii de invaliditate).

III. Acorduri prevăzute la articolul 54 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din regulament, destinate să prevină luarea în considerare de două sau mai multe ori a aceleiaşi perioade creditate:

Acordul privind securitatea socială din 28 aprilie 1997 dintre Republica Finlanda şi Republica Federală Germania.
Acordul privind securitatea socială din 10 noiembrie 2000 dintre Republica Finlanda şi Marele Ducat al LuxemburguluI.
Convenţia nordică din 18 august 2003 privind securitatea socială.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41214

ANEXA X: PRESTAŢII SPECIALE ÎN BANI DE TIP NECONTRIBUTIV
[- articolul 70 alineatul (2) litera (c) ]

BELGIA
(a) Alocaţii de înlocuire a veniturilor (Legea din 27 februarie 1987).
(b) Venitul garantat pentru persoanele în vârstă (Legea din 22 martie 2001).
BULGARIA
Pensii sociale pentru limită de vârstă (articolul 89 din Codul de asigurare socială).
REPUBLICA CEHĂ
Indemnizaţii sociale (Legea nr. 117/1995 Sb. privind ajutorul social acordat de stat).
DANEMARCA
Cheltuieli cu locuinţa pentru pensionari (Legea privind ajutorul pentru locuinţă individuală, consolidată prin Legea nr. 204 din 29 martie 1995).
GERMANIA
(a) Venit minim de subzistenţă pentru persoanele în vârstă şi pentru persoanele cu o capacitate limitată de câştig, conform capitolului 4 din cartea XII din Codul social.
(b) Prestaţii pentru asigurarea costurilor de subzistenţă, în temeiul dispoziţiilor de bază, pentru persoanele care caută un loc de muncă, cu excepţia cazului în care, referitor la aceste prestaţii, condiţiile de eligibilitate pentru un supliment temporar ca urmare a primirii unor prestaţii de şomaj [articolul 24 alineatul (1) din cartea II din Codul social] sunt îndeplinite.
ESTONIA
(a) Indemnizaţii de invaliditate pentru adulţi (Legea din 27 ianuarie 1999 privind prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap).
(b) Prestaţii de şomaj (Legea din 29 septembrie 2005 privind serviciile şi sprijinul acordat pe piaţa muncii) .
IRLANDA
(a) Indemnizaţie pentru persoanele care caută un loc de muncă [partea 3, capitolul 2, din Legea consolidată din 2005 privind securitatea socială (Social Welfare Consolidation Act)].
(b) Pensie de stat (de tip necontributiv) (Social Welfare Consolidation Act 2005 - Legea consolidată din 2005 privind securitatea socială şi serviciile sociale, partea 3 capitolul 4).
(c) Pensia de soţie supravieţuitoare (de tip necontributiv) şi pensia de soţ supravieţuitor (de tip necontributiv) (Social Welfare Consolidation Act 2005 - Legea consolidată din 2005 privind securitatea socială şi serviciile sociale, partea 3 secţiunea 6).
(d) Alocaţie pentru handicap (Social Welfare Consolidation Act 2005 - Legea consolidată din 2005 privind securitatea socială şi serviciile sociale, partea 3 capitolul 10).
(e) Indemnizaţie de mobilitate (secţiunea 61 din Legea din 1970 privind sănătatea) .
(f) Pensie pentru nevăzători [partea 3 capitolul 5 din Legea consolidată din 2005 privind securitatea socială (Social Welfare Consolidation Act)].
GRECIA
Prestaţii speciale pentru persoanele în vârstă (Legea nr. 1296/82).
SPANIA
(a) Venit minim garantat (Legea nr. 13/82 din 7 aprilie 1982).
(b) Prestaţii în bani pentru sprijinirea persoanelor în vârstă şi a invalizilor incapabili de a desfăşura activitate de muncă (Decretul regal nr. 2620/81 din 24 iulie 1981).
(c) _
(i) Pensii de invaliditate şi de limită de vârstă, de tip necontributiv, prevăzute la articolul 38 alineatul (1) din textul consolidat al Legii generale privind securitatea socială, aprobat prin Decretul-lege regal nr. 1/1994 din 20 iunie 1994; şi
(ii) prestaţiile care completează pensiile sus-menţionate, astfel cum sunt prevăzute în legislaţiile aparţinând Comu-nidades Autonomas, în cadrul cărora astfel de suplimente garantează un venit minim de subzistenţă având în vedere situaţia economică şi socială din Comunidades Autonomas respective.
(d) Indemnizaţii pentru promovarea mobilităţii şi pentru cheltuielile de transport (Legea nr. 13/1982 din 7 aprilie 1982).
FRANŢA
(a) Indemnizaţii suplimentare pentru:
(i) Fondul special de invaliditate; şi
(ii) Fondul de solidaritate pentru vârsta a treia în privinţa drepturilor dobândite (Legea din 30 iunie 1956, codificată în cartea VIII din Codul de securitate socială).
(b) Indemnizaţii de invaliditate pentru adulţi (Legea din 30 iunie 1975, codificată în cartea VIII din Codul de securitate socială).
(c) Indemnizaţie specială (Legea din 10 iulie 1952, codificată în cartea VIII din Codul de securitate socială) în privinţa drepturilor dobândite.
(d) Indemnizaţie de solidaritate pentru vârsta a treia (Ordonanţa din 24 iunie 2004, codificată în cartea VIII din Codul de securitate socială) începând cu 1 ianuarie 2006.
ITALIA
(a) Pensie socială pentru resortisanţii fără mijloace de subzistenţă (Legea nr. 153 din 30 aprilie 1969).
(b) Pensii şi indemnizaţii pentru mutilaţii şi invalizii civili (Legile nr. 118 din 30 martie 1971, nr. 18 din 11 februarie 1980 şi nr. 508 din 23 noiembrie 1988).
(c) Pensii şi indemnizaţii pentru surdomuţi (Legile nr. 381 din 26 mai 1970 şi nr. 508 din 23 noiembrie 1988).
(d) Pensii şi indemnizaţii pentru nevăzătorii civili (Legile nr. 382 din 27 mai 1970 şi nr. 508 din 23 noiembrie 1988).
(e) Prestaţii care completează pensiile minime (Legile nr. 218 din 4 aprilie 1952, nr. 638 din 11 noiembrie 1983 şi nr. 407 din 29 decembrie 1990).
(f) Prestaţii care completează indemnizaţiile de invaliditate (Legea nr. 222 din 12 iunie 1984).
(g) Alocaţie socială (Legea nr. 335 din 8 august 1995).
(h) Majorare socială [articolul 1 alineatele (1) şi (12) din Legea nr. 544 din 29 decembrie 1988 şi modificările ulterioare].
CIPRU
(a) Pensie socială [Legea din 1995 privind pensia socială (Legea 25(i) /95), modificată].
(b) Alocaţie pentru handicapuri motorii grave (Deciziile Consiliului de Miniştri nr. 38210 din 16 octombrie 1992, nr. 41370 din 1 august 1994, nr. 46183 din 11 iunie 1997 şi nr. 53675 din 16 mai 2001).
(c) Alocaţie specială pentru nevăzători [Legea privind alocaţiile speciale din 1996 (Legea 77(i) /96), modificată].
LETONIA
(a) Indemnizaţia de securitate socială de stat (Legea privind prestaţiile sociale de stat din 1 ianuarie 2003).
(b) Indemnizaţie pentru compensarea cheltuielilor de transport pentru persoanele cu handicap cu mobilitate redusă (Legea privind prestaţiile sociale de stat din 1 ianuarie 2003).
LITUANIA
(a) Pensia de asigurare socială (articolul 5 din Legea din 2005 privind prestaţiile de stat pentru asistenţă socială).
(b) Indemnizaţie specială de asistenţă (articolul 15 din Legea din 2005 privind prestaţiile de stat pentru asistenţă socială).
(c) Indemnizaţie specială de transport pentru persoanele cu handicap cu probleme de mobilitate (articolul 7 din Legea din 2000 privind indemnizaţia de transport).
LUXEMBURG
Venit pentru persoanele cu handicapuri grave [articolul 1 alineatul (2) din Legea din 12 septembrie 2003], exceptând persoanele recunoscute drept lucrători cu handicap şi având un loc de muncă pe piaţa de muncă obişnuită sau într-un mediu protejat.
UNGARIA
(a) Rentă de invaliditate [Decretul nr. 83/1987 (XII 27) al Consiliului de Miniştri cu privire la renta de invaliditate].
(b) Pensia de tip necontributiv pentru limită de vârstă (Legea III din 1993 privind administraţia şi prestaţiile sociale) .
(c) Indemnizaţia de transport [Decretul guvernamental nr. 164/1995 (XII 27) privind indemnizaţiile de transport pentru persoane cu handicap fizic sever].
MALTA
(a) Alocaţie suplimentară [secţiunea 73 din Legea privind securitatea socială (capitolul 318) din 1987].
(b) Pensie pentru limită de vârstă [Legea privind securitatea socială (capitolul 318) 1987).
ŢĂRILE DE JOS
(a) Legea privind încurajarea muncii şi angajării persoanelor tinere cu handicap din 24 aprilie 1997 (Wet Wajong)
(b) Legea din 6 noiembrie 1986 (TW) privind prestaţiile suplimentare.
AUSTRIA
Supliment compensatoriu (Legea federală din 9 septembrie 1955 privind asigurarea socială generală - ASVG, Legea federală din 11 octombrie 1978 privind asigurarea socială pentru persoane implicate în activităţi industriale şi comerciale - GSVG şi Legea federală din 11 octombrie 1978 privind asigurarea socială pentru agricultori - BSVG) .
POLONIA
Pensia socială (Legea din 27 iunie 2003 privind pensiile sociale) .
PORTUGALIA
(a) Pensia de stat de tip necontributiv pentru limită de vârstă şi pensia de invaliditate (Decretul-lege nr. 464/80 din 13 octombrie 1980).
(b) Pensia de văduvie de tip necontributiv (Decret-regulament nr. 52/81 din 11 noiembrie 1981).
(c) Supliment de solidaritate pentru persoanele în vârstă (Decretul-lege nr. 232/2005 din 29 decembrie 2005, modificat prin Decretul-lege nr. 236/2006 din 11 decembrie 2006).
SLOVENIA
(a) Pensie de stat (Legea din 23 decembrie 1999 privind pensiile şi asigurarea de invaliditate) .
(b) Ajutor bănesc pentru pensionari (Legea din 23 decembrie 1999 privind pensiile şi asigurarea de invaliditate) .
(c) Alocaţie de întreţinere (Legea din 23 decembrie 1999 privind pensiile şi asigurarea de invaliditate) .
SLOVACIA
(a) Adaptare acordată înainte de 1 ianuarie 2004 în cazul pensiilor care constituie unica sursă de venit.
(b) Pensie socială acordată înainte de 1 ianuarie 2004.
FINLANDA
(a) Indemnizaţie de locuinţă pentru pensionari (Legea 571/2007 privind indemnizaţia de locuinţă pentru pensionari) .
(b) Sprijinul acordat pe piaţa muncii (Legea 1290/2002 privind prestaţiile de şomaj) .
(c) Ajutor special pentru imigranţi (Legea 1192/2002 privind ajutorul special pentru imigranţi) .
SUEDIA
(a) Ajutoare suplimentare de locuinţă pentru pensionari (Legea 2001:761).
(b) Sprijin financiar pentru persoanele în vârstă (Legea 2001:853).
REGATUL UNIT
(a) Credit de pensie [Legea din 2002 privind creditul de pensie şi Legea din 2002 (Irlanda de Nord) privind creditul de pensie].
(b) Alocaţii pentru persoane care caută un loc de muncă având ca bază veniturile [Legea din 1995 privind persoanele care caută un loc de muncă şi Ordinul din 1995 (Irlanda de Nord) privind persoanele care caută un loc de muncă].
(d) Ajutor suplimentar de mobilitate la alocaţia pentru persoanele cu handicap [Legea din 1992 privind cotizaţiile şi prestaţiile de securitate socială şi Legea din 1992 (Irlanda de Nord) privind cotizaţiile şi prestaţiile de securitate socială].
(e) Alocaţia pentru încadrare în muncă şi sprijin acordată în funcţie de venituri [Legea privind reforma protecţiei sociale adoptată în 2007 şi Legea privind reforma protecţiei sociale (Irlanda de Nord) adoptată în 2007].
1. Prestaţii suplimentare (Legea federală privind prestaţiile suplimentare din 6 octombrie 2006) şi prestaţii similare prevăzute de legislaţia cantonală.
2. Pensii pentru situaţii dificile în baza asigurării de invaliditate (articolul 28 paragraful 1a din Legea federală privind asigurările de invaliditate din 19 iunie 1959, astfel cum a fost modificată la 7 octombrie 1994).
3. Prestaţii necontributive de tip mixt prevăzute de legislaţia cantonală pentru situaţii de şomaj.
4.Pensii necontributive extraordinare de invaliditate pentru persoanele cu handicap (articolul 39 din Legea federală privind asigurările de invaliditate din 19 iunie 1959) care, înainte de incapacitatea acestora de a munci, nu au făcut obiectul legislaţiei elveţiene în baza unei activităţi prestate în calitate de persoană salariată sau persoană independentă.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41215

ANEXA XI: DISPOZIŢII SPECIALE PENTRU APLICAREA LEGISLAŢIEI STATELOR MEMBRE
[- articolul 51 alineatul (3) , articolul 56 alineatul (1) şi articolul 83]

BULGARIA
- Articolul 33 alineatul (1) din Legea bulgară privind asigurarea de sănătate se aplică în cazul tuturor persoanelor pentru care Bulgaria reprezintă statul competent în conformitate cu capitolul 1 din titlul III din prezentul regulament.
REPUBLICA CEHĂ
În scopul definirii membrilor de familie în conformitate cu articolul 1 litera (i) , soţii includ de asemenea partenerii declaraţi, astfel cum sunt definiţi în Legea cehă nr. 115/2006 Coll. privind parteneriatul declarat.
DANEMARCA
1. _
(a) La calcularea pensiei în temeiul Legii privind pensia socială (lov om social pension), perioadele de activitate salariată sau independentă realizate în temeiul legislaţiei daneze de către un lucrător frontalier sau de către un lucrător care s-a deplasat în Danemarca pentru a efectua o muncă sezonieră sunt considerate perioade de rezidenţă realizate în Danemarca de către soţul supravieţuitor în măsura în care, în aceste perioade, soţul supravieţuitor a fost legat de lucrătorul în cauză prin căsătorie, fără să existe separare judiciară sau o separare în fapt din motive de incompatibilitate şi cu condiţia ca în aceste perioade soţul să fi avut reşedinţa pe teritoriul altui stat membru. În sensul prezentei litere, «muncă sezonieră» înseamnă o muncă ce depinde de succesiunea anotimpurilor şi se repetă în fiecare an.
(b) La calcularea pensiei în temeiul Legii privind pensia socială (lov om social pension), perioadele de activitate salariată sau independentă realizate în temeiul legislaţiei daneze înainte de 1 ianuarie 1984 de către o persoană căreia nu i se aplică punctul 1 litera (a) sunt considerate perioade de rezidenţă realizate în Danemarca de către soţul supravieţuitor în măsura în care, în aceste perioade, soţul supravieţuitor a fost unit de lucrătorul în cauză prin căsătorie, fără să existe o separare judiciară sau o separare în fapt pe motive de incompatibilitate, şi cu condiţia ca în aceste perioade soţul să îşi fi avut reşedinţa pe teritoriul altui stat membru.
(c) Perioadele care trebuie să fie luate în considerare în temeiul literelor (a) şi (b) nu sunt luate în considerare în cazul în care coincid cu perioadele luate în considerare pentru calcularea pensiei cuvenite persoanei în cauză în temeiul legislaţiei privind asigurarea obligatorie dintr-un alt stat membru sau cu perioadele în care persoana în cauză a primit o pensie în temeiul acestei legislaţiI. Aceste perioade sunt, însă, luate în considerare în cazul în care cuantumul anual al pensiei menţionate reprezintă mai puţin de jumătate din cuantumul de bază al pensiei sociale.
2. _
(a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 6 din prezentul regulament, persoanele care nu au desfăşurat o activitate remunerată într-unul sau mai multe state membre au dreptul la o pensie socială în Danemarca numai în cazul în care au reşedinţa permanentă în Danemarca de cel puţin trei ani sau au avut reşedinţa permanentă în Danemarca timp de cel puţin trei ani, fiind supuse limitelor de vârstă prevăzute de legislaţia daneză. Sub rezerva articolului 4 din prezentul regulament, articolul 7 nu se aplică unei pensii sociale daneze la care aceste persoane au obţinut dreptul.
(b) Dispoziţiile menţionate anterior nu se aplică în cazul dreptului la o pensie socială daneză pe care îl au membrii familiilor persoanelor care desfăşoară sau au desfăşurat o activitate remunerată în Danemarca sau studenţii sau membrii familiilor acestora.
3. Prestaţia interimară acordată şomerilor care au fost admişi pentru sistemul ledighedsydelse («flexjob») (Legea nr. 455 din 10 iunie 1997) este reglementată de dispoziţiile din titlul III, capitolul 6 din prezentul regulament. În privinţa şomerilor care merg într-un alt stat membru, dispoziţiile articolelor 64 şi 65 din prezentul regulament se aplică în situaţia în care statul membru respectiv dispune de condiţii de încadrare în muncă similare pentru aceeaşi categorie de persoane.
4.În cazul în care beneficiarul unei pensii sociale în Danemarca are dreptul şi la o pensie de urmaş din partea unui alt stat membru, aceste pensii sunt considerate, în vederea aplicării legislaţiei daneze, ca fiind prestaţii de acelaşi tip în sensul articolului 53 alineatul (1) din prezentul regulament, cu condiţia ca persoana ale cărei perioade de asigurare sau de rezidenţă servesc drept bază pentru calcularea pensiei de urmaş să fi dobândit, de asemenea, dreptul la o pensie socială daneză.
GERMANIA
1. Fără a aduce atingere articolului 5 litera (a) din prezentul regulament şi articolului 5 alineatul (4) din volumul VI al Codului social (Sozialgesetzbuch VI) , o persoană care primeşte o pensie completă pentru limită de vârstă în temeiul legislaţiei altui stat membru poate solicita asigurarea obligatorie în cadrul regimului german de asigurări de pensiI.
2. Fără a aduce atingere articolului 5 litera (a) din prezentul regulament şi articolului 7 alineatul (1) din volumul VI al Codului social (Sozialgesetzbuch VI) , o persoană care deţine o asigurare obligatorie într-un alt stat membru sau care primeşte o pensie pentru limită de vârstă în temeiul legislaţiei altui stat membru poate subscrie la regimul de asigurare voluntară din Germania.
3. În vederea acordării de prestaţii în bani persoanelor asigurate care trăiesc în alt stat membru, în temeiul articolului 47 alineatul (1) din volumul V al Codului social (SGB V), articolului 47 alineatul (1) din volumul VII al Codului social (SGB VII) şi articolului 200 alineatul (2) din Codul german al asigurărilor sociale (Reichsversicherungsord-nung) , sistemele germane de asigurări calculează remuneraţia netă, pe baza căreia se evaluează prestaţiile, ca şi cum persoana asigurată ar trăi în Germania, cu excepţia cazului în care persoana asigurată solicită evaluarea pe baza remuneraţiei nete pe care o primeşte efectiv.
4. Cetăţenii altor state membre, al căror domiciliu sau reşedinţă obişnuită este situată în afara Germaniei şi care îndeplinesc condiţiile regimului german de asigurări de pensii, pot cotiza în mod voluntar la acest regim numai în cazul în care, la un moment dat în trecut, au fost asiguraţi voluntar sau obligatoriu în cadrul regimului german de asigurări de pensii; această dispoziţie se aplică, de asemenea, apatrizilor şi refugiaţilor al căror domiciliu sau reşedinţă obişnuită este în alt stat membru.
5. În conformitate cu articolul 253 din volumul VI al Codului Social (Sozialgesetzbuch VI) , perioada forfetară de imputare (pauschale Anrechnungszeit) se stabileşte exclusiv cu referire la perioadele germane.
6. În cazurile în care legislaţia germană privind pensiile, în vigoare la 31 decembrie 1991, se aplică în situaţia recalculării unor pensii, numai legislaţia germană menţionată se aplică pentru creditarea perioadelor asimilate germane (Ersatzzeiten).
7. Legislaţia germană cu privire la accidentele de muncă şi bolile profesionale pentru care se acordă indemnizaţie în temeiul legii care reglementează pensiile obţinute în străinătate şi cu privire la prestaţiile pentru perioadele de asigurare care pot fi creditate în temeiul legii care reglementează pensiile obţinute în străinătate pentru teritoriile menţionate la articolul 1 alineatele (2) şi (3) din Legea privind persoanele strămutate şi persoanele refugiate (Bundesvertriebenengesetz) se aplică în continuare, în domeniul de aplicare al prezentului regulament, fără a aduce atingere dispoziţiilor articolul 2 din Legea privind pensiile obţinute în străinătate (Fremdrentengesetz).
8. Pentru calcularea cuantumului teoretic menţionat la articolul 52 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din prezentul regulament, în regimurile de pensii pentru profesiile liberale, instituţia competentă ia drept bază de calcul, pentru fiecare an de asigurare finalizat în temeiul legislaţiei unui alt stat membru, dreptul la pensie mediu şi anual, dobândit prin plata cotizaţiilor pe parcursul perioadei de afiliere la instituţia competentă.
ESTONIA
Pentru calcularea prestaţiilor parentale, perioadele de încadrare în muncă în alte state membre decât Estonia se consideră a fi bazate pe acelaşi cuantum mediu al cotizaţiilor sociale plătite în perioadele de încadrare în muncă în Estonia, cu care se cumulează. Dacă, pe durata anului de referinţă, persoana a fost încadrată în muncă numai în alt stat membru, calculul prestaţiei se face pe baza cuantumului mediu al cotizaţiilor sociale plătite în Estonia în perioada dintre anul de referinţă şi concediul de maternitate.
IRLANDA
1. Fără a aduce atingere articolului 21 alineatul (2) şi articolului 62 din prezentul regulament, în scopul calculării câştigurilor săptămânale recunoscute ale unei persoane asigurate pentru acordarea prestaţiei de boală sau a prestaţiei de şomaj în temeiul legislaţiei irlandeze, persoanei respective i se atribuie o sumă egală cu salariul săptămânal mediu al salariaţilor din anul de referinţă, pentru fiecare săptămână de activitate salariată realizată sub incidenţa legislaţiei altui stat membru în anul de referinţă în cauză.
2. Atunci când se aplică articolul 46 din prezentul regulament şi în cazul în care persoana în cauză este în incapacitate de muncă ce conduce la invaliditate în timp ce se află sub incidenţa legislaţiei unui alt stat membru, Irlanda, pentru aplicarea secţiunii 118 punctul 1 litera (a) din Legea consolidată privind securitatea socială şi serviciile sociale (Social Welfare Consolidation Act) din 2005, ia în considerare toate perioadele în care, cu privire la invaliditatea care a urmat incapacităţii de muncă, persoana ar fi fost considerată în incapacitate de muncă în temeiul legislaţiei irlandeze.
GRECIA
1. Legea nr. 1469/84 privind afilierea voluntară la regimul de asigurări de pensii pentru cetăţenii greci şi cetăţenii străini de origine greacă se aplică cetăţenilor altor state membre, apatrizilor şi refugiaţilor, în cazul în care persoanele în cauză, indiferent de domiciliu sau reşedinţă, au fost, la un moment dat în trecut, afiliaţi voluntar sau obligatoriu la regimul grec de asigurări de pensii.
2. Fără a aduce atingere articolului 5 litera (a) din prezentul regulament şi articolului 34 din Legea 1140/1981, o persoană care primeşte, în temeiul legislaţiei altui stat membru, o pensie pentru accidente de muncă sau boli profesionale, poate solicita asigurarea obligatorie în temeiul legislaţiei aplicate de OGA, în măsura în care această persoană exercită o activitate cuprinsă în domeniul de aplicare a respectivei legislaţiI.
SPANIA
1. În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor articolului 52 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din prezentul regulament, anii care îi lipsesc lucrătorului pentru a atinge vârsta de pensionare la cerere sau obligatorie, prevăzută la articolul 31 alineatul (4) din textul consolidat al Legii pensionarilor de stat (Ley de clases pasivas del Estado), sunt consideraţi drept perioadă de serviciu efectuat doar în cazul în care, în momentul producerii accidentului pentru care se cuvine pensia de invaliditate sau de deces, beneficiarul era acoperit de regimul special spaniol pentru funcţionari de stat sau desfăşura o activitate asimilată acestui regim sau în cazul în care, în momentul producerii respectivului accident, beneficiarul desfăşura o activitate care l-ar fi obligat să fie inclus în regimul special al statului spaniol pentru funcţionarii de stat, forţele armate sau justiţie, dacă respectiva activitate ar fi fost desfăşurată în Spania.
2. _
(a) În temeiul articolului 56 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, calcularea prestaţiei teoretice spaniole se efectuează pe baza cotizaţiilor efective ale persoanei pe parcursul anilor ce preced imediat plata ultimei cotizaţii la regimul spaniol de securitate socială. În cazul în care, pentru stabilirea bazei de calcul al pensiei, trebuie să se ia în considerare perioadele de asigurare şi/sau de rezidenţă în temeiul legislaţiei altor state membre, pentru aceste perioade se utilizează baza de cotizare din Spania cea mai apropiată în timp de perioadele de referinţă, ţinându-se cont de evoluţia indicelui preţurilor cu amănuntul.
(b) La cuantumul pensiei obţinute se adaugă cuantumul majorărilor şi reevaluărilor calculate pentru fiecare an ulterior pentru pensiile de aceeaşi natură.
3. Perioadele încheiate în alte state membre, care trebuie luate în calcul în cadrul regimului special pentru funcţionarii de stat, forţele armate şi administraţia judiciară, sunt asimilate, în scopul aplicării articolului 56 din prezentul regulament, perioadelor celor mai apropiate în timp de cele realizate ca funcţionar de stat în Spania.
4. Sumele suplimentare calculate în funcţie de vârstă, prevăzute în a doua dispoziţie tranzitorie a Legii generale privind securitatea socială, se aplică tuturor beneficiarilor regulamentului care au cotizaţii pe numele lor, în temeiul legislaţiei spaniole, anterioare datei de 1 ianuarie 1967; nu este posibil, în punerea în aplicare a articolului 5 din prezentul regulament, ca perioadele de asigurare creditate într-un alt stat membru anterior datei sus-menţionate să fie asimilate cotizaţiilor plătite în Spania doar în sensul prezentului regulament. Datele corespunzătoare datei de 1 ianuarie 1967 sunt 1 august 1970 pentru Regimul special pentru navigatori şi 1 aprilie 1969 pentru Regimul special de securitate socială pentru minerii din bazinele carbonifere.
FRANŢA
1. În cazul persoanelor care primesc prestaţii în natură în Franţa în conformitate cu articolele 17, 24 sau 26 din prezentul regulament, care îşi au reşedinţa în departamentele franceze Haut-Rhin, Bas-Rhin sau Moselle, prestaţiile în natură acordate în numele instituţiei dintr-un alt stat membru care trebuie să suporte costurile lor includ atât prestaţiile acordate de regimul general de asigurări de sănătate, cât şi cele acordate de regimul local obligatoriu complementar de asigurări de sănătate din Alsace-Moselle.
2. Legislaţia franceză aplicabilă unei persoane care desfăşoară sau a desfăşurat o activitate salariată sau independentă cuprinde, în vederea punerii în aplicare a titlului III capitolul 5 din prezentul regulament, atât regimul (regimurile) de bază privind asigurarea pentru limită de vârstă, cât şi regimul (regimurile) complementar(e) de pensii în care a fost inclusă persoana în cauză.
CIPRU
În scopul aplicării dispoziţiilor articolelor 6, 51 şi 61 din prezentul regulament, pentru orice perioadă începând la sau după 6 octombrie 1980, o săptămână de asigurare în temeiul legislaţiei Republicii Cipru se stabileşte împărţind câştigurile totale asigurabile aferente perioadei în cauză la valoarea săptămânală a câştigurilor asigurabile de bază aplicabile în anul de cotizare corespunzător, cu condiţia ca numărul de săptămâni stabilite în acest mod să nu depăşească numărul de săptămâni calendaristice din perioada în cauză.
MALTA
Dispoziţii speciale pentru funcţionari
(a) Doar în scopul aplicării articolelor 49 şi 60 din prezentul regulament, persoanele încadrate în temeiul Legii privind forţele armate din Malta (capitolul 220 din Legislaţia Maltei) , al Legii privind poliţia (capitolul 164 din Legislaţia Maltei) şi al Legii privind penitenciarele (capitolul 260 din Legislaţia Maltei) sunt considerate funcţionarI.
(b) Pensiile plătibile în temeiul actelor sus-menţionate şi în temeiul Ordonanţei privind pensiile (capitolul 93 din Legislaţia Maltei) sunt considerate, în sensul articolului 1 litera (e) din prezentul regulament: «regimuri speciale pentru funcţionari».
ŢĂRILE DE JOS
1. Asigurarea de sănătate
(a) În ceea ce priveşte dreptul la prestaţii în natură în temeiul legislaţiei Ţărilor de Jos, persoanele care au dreptul la prestaţii în natură în sensul titlului III capitolele 1 şi 2 din prezentul regulament sunt:
(fa) După cum se face referire la articolul 69 alineatul (1) din Zorgverzekeringswet (Legea privind asigurările de sănătate) , orice persoană care, în ultima zi a lunii precedente lunii în care împlineşte vârsta de 65 de ani, primeşte o pensie sau un beneficiu care, în temeiul alineatului (1) litera (f) din prezenta secţiune, este tratată drept pensie datorată în temeiul legislaţiei neerlandeze, va fi considerată drept un solicitant de pensie în temeiul articolului 22 din prezentul regulament până când persoana respectivă atinge vârsta de pensionare după cum se face referire în articolul 7a din Algemene Ouderdomswet (Legea generală privind pensiile pentru limită de vârstă).
(i) persoanele care, în temeiul articolului 2 din Zorgverzekeringswet (Legea privind asigurările de sănătate) , sunt obligate să încheie o asigurare de sănătate la un asigurator; şi
(ii) în măsura în care nu sunt deja incluşi la punctul (i) , membrii de familie ai personalului militar activ care locuiesc într-un alt stat membru şi persoanele care îşi au reşedinţa într-un alt stat membru şi care, în temeiul prezentului regulament, au dreptul la îngrijiri de sănătate în statul lor de reşedinţă, cheltuielile fiind suportate de către Ţările de Jos.
(b) Persoanele menţionate la alineatul (1) litera (a) punctul (i) trebuie să încheie, în conformitate cu dispoziţiile Zorgverzekeringswet (Legii privind asigurările de sănătate) , o asigurare de sănătate la un asigurator, iar persoanele menţionate la punctul 1 litera (a) punctul (ii) trebuie să se înregistreze la College voor zorgverzekerin-gen (Consiliul pentru asigurări de sănătate) .
(c) Dispoziţiile Zorgverzekeringswet (Legii privind asigurările de sănătate) şi ale Algemene wet bijzondere ziekte-kosten (Legii privind asigurarea generală pentru cheltuielile medicale speciale) referitoare la răspunderea pentru plata cotizaţiilor se aplică persoanelor menţionate la litera (a) şi membrilor familiilor acestora. În privinţa membrilor de familie, cotizaţiile sunt percepute asupra persoanelor din partea cărora provine dreptul la îngrijiri de sănătate, cu excepţia membrilor de familie ai personalului militar care locuiesc într-un alt stat membru, caz în care acestea sunt percepute direct.
(d) Dispoziţiile Zorgverzekeringswet (Legii privind asigurările de sănătate) privind încheierea tardivă a asigurării se aplică mutatis mutandis în cazul înregistrării tardive la College voor zorgverzekeringen (Consiliul pentru asigurări de sănătate) a persoanelor menţionate la punctul 1 litera (a) punctul (ii) .
(e) Persoanele care au dreptul la prestaţii în natură în temeiul legislaţiei unui stat membru, altul decât Ţările de Jos, care îşi au reşedinţa în Ţările de Jos sau petrec o perioadă de şedere temporară în Ţările de Jos, au dreptul la prestaţii în natură în conformitate cu poliţa oferită asiguraţilor din Ţările de Jos de către instituţia de la locul de reşedinţă sau de la locul de şedere, în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) , (2) şi (3) şi articolul 19 alineatul (1) din Zorgverzekeringswet (Legea privind asigurările de sănătate) , precum şi la prestaţii în natură prevăzute de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Legea privind asigurarea generală pentru cheltuieli medicale speciale) .
(f) În sensul articolelor 23-30 din prezentul regulament, următoarele prestaţii (pe lângă pensiile aflate sub incidenţa titlului III capitolele 4 şi 5 din prezentul regulament) sunt considerate pensii cuvenite în temeiul legislaţiei Ţărilor de Jos:
- pensiile acordate în temeiul Legii din 6 ianuarie 1966 privind pensiile pentru funcţionarii publici şi urmaşii acestora (Algemene burgerlijke pensioenwet) (Legea privind pensiile funcţionarilor publici din Ţările de Jos);
- pensiile acordate în temeiul Legii din 6 octombrie 1966 privind pensiile militarilor şi ale urmaşilor acestora (Algemene militaire pensioenwet) (Legea privind pensiile militarilor);
- prestaţiile pentru incapacitate de muncă acordate în temeiul Legii din 7 iunie 1972 privind prestaţiile pentru incapacitate de muncă acordate militarilor (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (Legea privind incapacitatea de muncă a militarilor);
- pensiile acordate în temeiul Legii din 15 februarie 1967 privind pensiile angajaţilor NV Nederlandse Spoorwegen (Compania Olandeză de Căi Ferate) şi ale urmaşilor acestora (Spoorwegpensioenwet) (Legea privind pensiile angajaţilor Companiei de căi ferate) ;
- pensiile acordate în temeiul Regulamentului privind condiţiile de muncă în cadrul Companiei Olandeze de Căi Ferate (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);
- prestaţiile acordate persoanelor pensionate înainte de a atinge vârsta de pensionare de 65 de ani în cadrul unui regim de pensii menit să ofere foştilor salariaţi un venit la bătrâneţe sau prestaţiile prevăzute în cazul ieşirii premature de pe piaţa muncii în cadrul unui regim instituit de stat sau printr-un acord în domeniul industrial pentru persoanele în vârstă de cel puţin 55 de ani;
- prestaţii acordate personalului militar şi funcţionarilor publici în cadrul unui regim aplicabil în cazul concedierii, al pensionării şi al pensionării premature.
(h) În sensul articolului 18 alineatul (1) din prezentul regulament, persoanele menţionate la punctul 1 litera (a) punctul (ii) din prezenta anexă care petrec o perioadă de şedere temporară în Ţările de Jos au dreptul la prestaţii în natură în conformitate cu poliţa oferită asiguraţilor din Ţările de Jos de către instituţia de la locul de şedere, în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) , (2) şi (3) şi cu articolul 19 alineatul (1) din Zorgverzekeringswet (Legea privind asigurările de sănătate) , precum şi la prestaţii în natură prevăzute de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Legea privind asigurarea generală pentru cheltuieli medicale speciale).
2. Punerea în aplicare a Legii generale privind pensiile pentru limită de vârstă [Algemene Ouderdom- swet (AOW)]
(a) Reducerea prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din Legea generală privind pensiile pentru limită de vârstă [Algemene Ouderdomswet (AOW)] nu se aplică pentru anii calendaristici dinainte de 1 ianuarie 1957, pe parcursul cărora un beneficiar care nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru asimilarea acestor ani cu perioade de asigurare:
- a avut reşedinţa în Ţările de Jos între vârsta de 15 ani şi vârsta de 65 de ani; sau
- a avut reşedinţa într-un alt stat membru, dar a lucrat în Ţările de Jos pentru un angajator stabilit în Ţările de Jos; sau
- a lucrat într-un alt stat membru în perioadele considerate perioade de asigurare în cadrul sistemului de securitate socială al Ţărilor de Jos.
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 din AOW, se consideră că orice persoană care a avut reşedinţa sau a lucrat în Ţările de Jos numai înainte de 1 ianuarie 1957 conform condiţiilor menţionate anterior are, de asemenea, dreptul la pensie.
(b) Reducerea prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din AOW nu se aplică pentru anii calendaristici dinainte de 2 august 1989 în care, între vârsta de 15 ani şi vârsta de 65 de ani, o persoană care este sau a fost căsătorită nu a fost asigurată în temeiul legislaţiei menţionate anterior şi a avut reşedinţa pe teritoriul unui stat membru, altul decât Ţările de Jos, în cazul în care aceşti ani calendaristici coincid cu perioadele de asigurare realizate de soţul persoanei în temeiul legislaţiei menţionate anterior sau cu ani calendaristici ce sunt luaţi în considerare în temeiul punctului 2 litera (a) , cu condiţia ca în perioada respectivă cei doi parteneri să fi rămas căsătoriţi.
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 din AOW, se consideră că o astfel de persoană are dreptul la pensie.
(c) Reducerea prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din AOW nu se aplică pentru anii calendaristici dinainte de 1 ianuarie 1957 în cazul în care soţul titularului pensiei, care nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru asimilarea acestor ani cu perioade de asigurare:
- a avut reşedinţa în Ţările de Jos între vârsta de 15 ani şi vârsta de 65 de ani; sau
- a avut reşedinţa într-un alt stat membru, dar a lucrat în Ţările de Jos pentru un angajator stabilit în Ţările de Jos; sau
- a lucrat într-un alt stat membru în perioadele considerate perioade de asigurare în cadrul sistemului de securitate socială al Ţărilor de Jos.
(d) Reducerea prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din AOW nu se aplică pentru anii calendaristici dinainte de 2 august 1989 în care, între vârsta de 15 ani şi vârsta de 65 de ani, soţul titularului pensiei, având reşedinţa în alt stat membru decât Ţările de Jos, nu a fost asigurat în temeiul legislaţiei menţionate, în cazul în care aceşti ani calendaristici coincid cu perioadele de asigurare realizate de titular în temeiul acestei legislaţii sau cu ani calendaristici ce sunt luaţi în considerare în temeiul punctului 2 litera (a) , cu condiţia ca în perioada respectivă cei doi parteneri să fi rămas căsătoriţI.
(e) Punctul 2 literele (a) , (b) , (c) şi (d) nu se aplică perioadelor care coincid cu:
- perioadele care pot fi luate în considerare pentru calcularea drepturilor la pensie în temeiul legislaţiei privind asigurarea pentru limită de vârstă a unui stat membru, altul decât Ţările de Jos; sau
- perioadele pentru care persoana în cauză a beneficiat de o pensie pentru limită de vârstă în temeiul respectivei legislaţiI.
Perioadele de asigurare voluntară în cadrul sistemului unui alt stat membru nu sunt luate în considerare în sensul prezentei dispoziţiI.
(f) Punctul 2 literele (a) , (b) , (c) şi (d) se aplică numai în cazul în care persoana în cauză are reşedinţa în unul sau mai multe state membre timp de şase ani după vârsta de 59 de ani şi numai pentru perioada în care persoana respectivă îşi are reşedinţa în unul dintre aceste state membre.
(g) Prin derogare de la dispoziţiile capitolului IV din AOW, orice persoană cu reşedinţa într-un stat membru, altul decât Ţările de Jos, al cărei soţ are o asigurare obligatorie în temeiul acestei legislaţii, este autorizată să încheie o asigurare voluntară în temeiul acestei legislaţii pentru perioadele în care soţul beneficiază de asigurarea obligatorie.
Această autorizare nu expiră în cazul în care asigurarea obligatorie a soţului încetează ca urmare a decesului acestuia şi atunci când urmaşul primeşte doar o pensie în temeiul Legii generale privind rudele supravieţuitoare (Algemene nabestaandenwet).
În orice caz, autorizarea privind asigurarea voluntară expiră la data la care persoana atinge vârsta de 65 de anI.
Cotizaţia care trebuie plătită pentru asigurarea voluntară se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile referitoare la stabilirea cotizaţiei pentru asigurarea voluntară în temeiul AOW. Cu toate acestea, în cazul în care asigurarea voluntară urmează unei perioade de asigurare precum cea prevăzută la punctul 2 litera (b) , cotizaţia se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile referitoare la stabilirea cotizaţiei pentru asigurarea obligatorie în temeiul AOW, considerându-se că venitul care este luat în considerare a fost obţinut în Ţările de Jos.
(h) Autorizarea prevăzută la punctul 2 litera (g) nu se acordă persoanelor asigurate în temeiul legislaţiei privind pensiile sau prestaţiile de urmaş dintr-un alt stat membru.
(i) Persoanele care intenţionează să încheie asigurarea voluntară prevăzută la punctul 2 litera (g) trebuie să depună o cerere în acest sens la Banca de asigurări sociale (Sociale Verzekeringsbank) în termen de cel mult un an de la data la care îndeplinesc condiţiile de participare.
3. Aplicarea [Legii generale privind rudele supravieţuitoare [Algemene nabestaandenwet (ANW)]
(a) În cazul în care soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş în temeiul Legii generale privind rudele supravieţuitoare [Algemene Nabestaandenwet (ANW)], în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din prezentul regulament, pensia respectivă se calculează conform dispoziţiilor articolului 52 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament.
În vederea aplicării acestor dispoziţii, perioadele de asigurare anterioare datei de 1 octombrie 1959 sunt, de asemenea, considerate perioade de asigurare realizate în temeiul legislaţiei Ţărilor de Jos în cazul în care, în aceste perioade, persoana asigurată, după vârsta de 15 ani:
- şi-a avut reşedinţa în Ţările de Jos; sau
- şi-a avut reşedinţa într-un alt stat membru, dar a lucrat în Ţările de Jos pentru un angajator stabilit în Ţările de Jos; sau
- a lucrat într-un alt stat membru în perioadele considerate perioade de asigurare în cadrul sistemului de securitate socială al Ţărilor de Jos.
(b) Nu se iau în considerare perioadele prevăzute a fi luate în considerare în temeiul punctului 3 litera (a) , care coincid cu perioade de asigurare obligatorie realizate în temeiul legislaţiei privind pensiile de urmaş dintr-un alt stat membru.
(c) În sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, doar perioadele de asigurare realizate după vârsta de 15 ani în temeiul legislaţiei Ţărilor de Jos sunt luate în considerare ca perioade de asigurare.
(d) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 63a alineatul (1) din ANW, persoana cu reşedinţa într-un stat membru, altul decât Ţările de Jos, al cărei soţ are o asigurare obligatorie în temeiul ANW, este autorizată să încheie o asigurare voluntară în temeiul legislaţiei menţionate anterior, cu condiţia ca perioada de asigurare să fi început deja la data aplicării prezentului regulament, dar numai pentru perioadele în care soţul are asigurare obligatorie.
Această autorizare expiră la data încetării asigurării obligatorii a soţului în temeiul ANW, cu excepţia cazului în care asigurarea obligatorie a soţului încetează ca urmare a decesului acestuia, iar soţul supravieţuitor primeşte doar o pensie în temeiul ANW.
În orice caz, autorizarea privind asigurarea voluntară expiră la data la care persoana atinge vârsta de 65 de anI.
Cotizaţia care trebuie plătită pentru asigurarea voluntară se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile referitoare la stabilirea cotizaţiei pentru asigurarea voluntară în temeiul ANW. Cu toate acestea, în cazul în care asigurarea voluntară urmează unei perioade de asigurare precum cea prevăzută la punctul 2 litera (b) , cotizaţia se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile referitoare la stabilirea cotizaţiei pentru asigurarea obligatorie în temeiul ANW, considerându-se că venitul care este luat în considerare a fost obţinut în Ţările de Jos.
4. Aplicarea legislaţiei olandeze privind incapacitatea de muncă
(a) În cazul în care, în temeiul articolului 51 alineatul (3) din prezentul regulament, persoana în cauză are dreptul la o prestaţie de invaliditate în Ţările de Jos, cuantumul prevăzut la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament pentru calcularea prestaţiei se stabileşte:
(i) în cazul în care, în perioada imediat anterioară apariţiei incapacităţii de muncă, persoana a desfăşurat o activitate salariată în înţelesul articolului 1 litera (a) din prezentul regulament:
- în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Legea privind asigurarea de invaliditate [Wet oparbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)], în cazul în care incapacitatea de muncă a survenit înainte de 1 ianuarie 2004; sau
- în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Legea privind munca şi veniturile în funcţie de capacitatea de muncă [Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ], în cazul în care incapacitatea de muncă a survenit după data de 1 ianuarie 2004 inclusiv;
(ii) în cazul în care, în perioada imediat anterioară apariţiei incapacităţii de muncă, persoana în cauză a desfăşurat o activitate independentă în înţelesul articolului 1 litera (b) din prezentul regulament, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Legea privind prestaţiile de invaliditate pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente [Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)], în cazul în care incapacitatea de muncă a survenit înainte de 1 august 2004.
(b) Pentru calcularea prestaţiilor, în temeiul WAO, WIA sau WAZ, instituţiile din Ţările de Jos iau în considerare:
- perioadele de activitate remunerată şi perioadele asimilate acestora, realizate în Ţările de Jos înainte de 1 iulie 1967;
- perioadele de asigurare realizate în temeiul WAO;
- perioadele de asigurare realizate de persoana în cauză, după vârsta de 15 ani, în temeiul Legii generale privind incapacitatea de muncă [Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)], în măsura în care acestea nu coincid cu perioadele de asigurare realizate în temeiul WAO;
- perioadele de asigurare realizate în temeiul WAZ;
- perioadele de asigurare realizate în temeiul WIA.
AUSTRIA
1. În scopul acumulării de perioade pentru asigurarea de pensie, frecventarea unei şcoli sau a unei instituţii de învăţământ comparabile într-un alt stat membru este considerată echivalentă cu frecventarea unei şcoli sau a unei instituţii de învăţământ în temeiul articolului 227 alineatul (1) punctul 1 şi al articolului 228 alineatul (1) punctul 3 din Legea generală privind securitatea socială [Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ], cu articolul 116 alineatul (7) din Legea federală privind asigurările sociale ale persoanelor care lucrează în domeniul comercial [Gewer-bliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) ] şi cu articolul 107 alineatul (7) din Legea privind securitatea socială a agricultorilor [Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) ], în cazul în care persoana în cauză a fost pentru o perioadă sub incidenţa legislaţiei austriece, în temeiul faptului că a desfăşurat o activitate salariată sau independentă, şi sunt plătite cotizaţiile speciale prevăzute la articolul 227 alineatul (3) din ASVG, la articolul 116 alineatul (9) din GSVG şi la articolul 107 alineatul (9) din BSGV, în scopul achitării respectivelor perioade de şcolarizare.
2. La calcularea prestaţiei pro rata prevăzute la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, nu se iau în considerare majorările speciale ale cotizaţiilor pentru asigurări suplimentare şi prestaţiile suplimentare pentru mineri în temeiul legislaţiei austriece. În aceste cazuri, la prestaţia pro rata calculată fără aceste cotizaţii se adaugă, dacă este cazul, majorările speciale nereduse ale cotizaţiilor pentru asigurări suplimentare şi prestaţiile suplimentare pentru minerI.
3. În cazul în care, în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament, au fost realizate perioade asimilate în temeiul unui regim austriac de asigurări de pensii, dar acestea nu pot constitui o bază de calcul în temeiul articolelor 238 şi 239 din Legea generală privind securitatea socială [Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ], al articolelor 122 şi 123 din Legea federală privind asigurările sociale ale persoanelor care lucrează în domeniul comercial [Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) ] şi al articolelor 113 şi 114 din Legea privind securitatea socială a agricultorilor [Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) ], se utilizează baza de calcul pentru perioadele de îngrijire a copilului în conformitate cu articolul 239 din ASVG, cu articolul 123 din GSVG şi cu articolul 114 din BSVG.
FINLANDA
1. În scopul stabilirii dreptului la pensie şi al calculării cuantumului pensiei naţionale finlandeze în temeiul articolelor 52-54 din prezentul regulament, pensiile dobândite în temeiul legislaţiei unui alt stat membru sunt tratate în acelaşi mod ca pensiile dobândite în temeiul legislaţiei finlandeze.
2. La aplicarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din prezentul regulament, la calcularea câştigurilor pentru perioada creditată în temeiul legislaţiei finlandeze privind pensiile în funcţie de venit, în cazul în care persoana are perioade de asigurare de pensie bazate pe desfăşurarea unei activităţi salariate sau independente într-un alt stat membru pentru o parte din perioada de referinţă prevăzută de legislaţia finlandeză, câştigurile aferente perioadei creditate sunt echivalente cu suma câştigurilor obţinute în partea din perioada de referinţă petrecută în Finlanda, împărţită la numărul de luni pentru care au existat perioade de asigurare în Finlanda în timpul perioadei de referinţă.
SUEDIA
1. Atunci când indemnizaţia de concediu parental este plătită în temeiul dispoziţiilor articolului 67 din prezentul regulament unui membru de familie care este şomer, plata indemnizaţiei se face la nivelul de bază sau la nivelul minim.
2. În scopul calculării indemnizaţiei de concediu parental în conformitate cu capitolul 4 punctul 6 din Lag (1962:381) om allmăn forsăkring (Legea asigurărilor naţionale) pentru persoanele eligibile pentru o indemnizaţie de concediu parental în baza încadrării în muncă, se aplică următoarele dispoziţii:
Pentru un părinte pentru care prestaţiile de boală care generează venit sunt calculate în baza veniturilor provenite din activităţi profesionale lucrative în Suedia, cerinţa de a fi fost asigurat pentru prestaţii de boală pentru o perioadă care depăşeşte nivelul minim de 240 zile consecutive înainte de naşterea copilului trebuie îndeplinită dacă, în timpul perioadei menţionate, părintele a avut, în alt stat membru, venituri din activităţi profesionale lucrative care corespund unei asigurări peste nivelul minim.
3. Dispoziţiile prezentului regulament privitoare la cumularea perioadelor de asigurare şi a perioadelor de reşedinţă nu se aplică dispoziţiilor tranzitorii din legislaţia suedeză privind dreptul la pensie garantată al persoanelor născute înainte de 1937 inclusiv, care au avut reşedinţa în Suedia pentru o perioadă determinată înainte de a depune cererea de pensie (Legea 2000:798).
4. În vederea calculării venitului pentru indemnizaţiile teoretice de boală şi indemnizaţiile teoretice de reinserţie profesională în funcţie de venit, în conformitate cu capitolul 8 din Legea asigurărilor naţionale [Lag (1962:381) om all-măn forsăkring], se aplică următoarele dispoziţii:
(a) în cazul în care, pe parcursul perioadei de referinţă, o persoană asigurată s-a aflat şi sub incidenţa legislaţiei unui alt stat membru sau a mai multor state membre, în baza desfăşurării unei activităţi salariate sau independente, venitul din statul membru (statele membre) în cauză este considerat echivalent cu venitul mediu brut obţinut în Suedia de persoana asigurată în acea parte din perioada de referinţă petrecută în Suedia, venit calculat prin împărţirea câştigurilor obţinute în Suedia la numărul de ani în care au fost obţinute aceste câştiguri;
(b) în cazul în care prestaţiile sunt calculate în temeiul articolului 46 din prezentul regulament şi persoana nu este asigurată în Suedia, perioada de referinţă este stabilită în conformitate cu dispoziţiile capitolului 8 punctele 2 şi 8 din legea sus-menţionată, ca şi cum persoana în cauză ar fi asigurată în Suedia. În cazul în care persoana în cauză nu are, în această perioadă, un venit care să îi confere dreptul la pensie în temeiul Legii privind pensia de vârstă bazată pe venit (1998:674), perioada de referinţă se calculează începând de la data la care persoana asigurată a încasat prima oară un venit dintr-o activitate lucrativă în Suedia.
5._
(a) Pentru calcularea capitalului de pensie teoretic în vederea stabilirii pensiei de urmaş în funcţie de venit (Legea 2000:461) şi în cazul în care nu este îndeplinită cerinţa legislaţiei suedeze privind o perioadă de cel puţin trei ani care să dea dreptul la pensie din cei cinci ani calendaristici care precedă imediat decesul persoanei asigurate (perioada de referinţă), se iau în considerare şi perioadele de asigurare realizate în alte state membre, ca şi cum acestea ar fi fost realizate în Suedia. Perioadele de asigurare realizate în alte state membre sunt considerate a fi întemeiate pe media veniturilor care acordă dreptul la pensie în Suedia. În cazul în care persoana în cauză are un singur an în Suedia care îi acordă dreptul la pensie, fiecare perioadă de asigurare realizată într-un alt stat membru este considerată echivalentă cu această valoare.
(b) Pentru calcularea punctelor de pensie teoretice în vederea stabilirii pensiei de soţ supravieţuitor, pentru decesele survenite după 1 ianuarie 2003 inclusiv, în cazul în care nu este îndeplinită cerinţa legislaţiei suedeze cu privire la punctele de pensie acumulate pe parcursul unei perioade de cel puţin doi ani din cei patru ani care precedă imediat decesul persoanei asigurate (perioada de referinţă) şi în cazul în care au fost realizate perioade de asigurare într-un alt stat membru în timpul perioadei de referinţă, anii în cauză se consideră întemeiaţi pe aceleaşi puncte de pensie ca şi anul din Suedia.
REGATUL UNIT
1. În cazul în care, în conformitate cu legislaţia Regatului Unit, o persoană poate avea dreptul la pensie la retragerea din activitate în cazul în care:
(a) cotizaţiile unui fost soţ sunt luate în considerare ca şi cum ar fi cotizaţiile persoanei în cauză; sau
(b) soţul sau fostul soţ al persoanei în cauză îndeplineşte condiţiile necesare cu privire la cotizaţie; în orice astfel de situaţie, în cazul în care soţul sau fostul soţ desfăşoară sau a desfăşurat o activitate salariată sau independentă şi a fost sub incidenţa legislaţiei a două sau mai multe state membre, se aplică dispoziţiile titlului III capitolul 5 din prezentul regulament în vederea stabilirii dreptului la pensie în temeiul legislaţiei Regatului Unit. În acest caz, trimiterile la «perioade de asigurare» din capitolul 5 menţionat anterior se interpretează ca trimiteri la perioade de asigurare realizate de:
(i) soţ sau fostul soţ, în cazul în care solicitarea este făcută de:
- o femeie căsătorită; sau
- o persoană a cărei căsătorie a încetat în alt mod decât prin decesul soţului; sau
(ii) fostul soţ, în cazul în care solicitarea este făcută de:
- un văduv care, imediat înainte de vârsta de pensionare, nu are dreptul la alocaţia de părinte supravieţuitor; sau
- o văduvă care, imediat înainte de vârsta de pensionare, nu are dreptul la alocaţie de mamă văduvă, la alocaţie de părinte supravieţuitor sau la pensie de văduvă sau care are dreptul doar la o pensie de văduvă în funcţie de vârstă, calculată în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament; în acest sens, «pensie de văduvă în funcţie de vârstă» înseamnă o pensie de văduvă plăti-bilă la o rată redusă în conformitate cu secţiunea 39 punctul 4 din Legea privind cotizaţiile şi prestaţiile de securitate socială (Social Security Contributions and Benefits Act) din 1992.
2. În scopul aplicării articolului 6 din prezentul regulament dispoziţiilor care reglementează dreptul la o alocaţie de asistenţă, la o alocaţie de îngrijitor şi la o alocaţie de subzistenţă pentru persoanele cu handicap, o perioadă de activitate salariată, independentă sau de rezidenţă desfăşurată pe teritoriul unui stat membru, altul decât Regatul Unit, este luată în considerare în măsura în care este necesar pentru a îndeplini condiţiile referitoare la perioadele obligatorii de prezenţă în Regatul Unit, anterior datei la care rezultă prima dată dreptul la prestaţia în cauză.
3. În scopul aplicării articolului 7 din prezentul regulament, în cazul prestaţiilor în bani pentru invaliditate, limită de vârstă sau de urmaş, precum şi al pensiilor pentru accidente de muncă sau boli profesionale şi al ajutoarelor de deces, orice beneficiar al unei prestaţii în temeiul legislaţiei Regatului Unit care locuieşte pe teritoriul altui stat membru se consideră, în cursul şederii sale, ca având reşedinţa pe teritoriul statului membru respectiv.
4. Atunci când se aplică articolul 46 din prezentul regulament, în cazul în care persoana în cauză se află în incapacitate de muncă ce duce la invaliditate în timp ce se află sub incidenţa legislaţiei unui alt stat membru, Regatul Unit ia în considerare, în sensul secţiunii 30A alineatul (5) din Legea privind cotizaţiile şi prestaţiile de securitate socială (Social Security Contributions and Benefits Act) din 1992, toate perioadele în care persoana în cauză a primit, pentru această incapacitate de muncă:
(i) prestaţii de boală în bani, un salariu sau o remuneraţie; sau
(ii) prestaţii în înţelesul titlului III capitolele 4 şi 5 din prezentul regulament, acordate pentru invaliditatea care a urmat incapacităţii de muncă, în temeiul legislaţiei celuilalt stat membru, ca şi cum ar fi perioade de prestaţii pentru incapacitate temporară de scurtă durată plătite în conformitate cu secţiunea 30A punctele 1-4 din Legea privind cotizaţiile şi prestaţiile de securitate socială (Social Security Contributions and Benefits Act) din 1992.
La aplicarea acestei dispoziţii se iau în considerare doar perioadele în care persoana s-ar fi aflat în incapacitate de muncă în sensul legislaţiei Regatului Unit.
5._
1. Pentru calcularea factorului «câştig», în vederea stabilirii dreptului la prestaţii în temeiul legislaţiei Regatului Unit, pentru fiecare săptămână de activitate salariată sub incidenţa legislaţiei altui stat membru şi care a început în anul fiscal corespunzător în înţelesul legislaţiei Regatului Unit, se consideră că persoana în cauză a plătit cotizaţii ca salariat sau are câştiguri pentru care s-au plătit cotizaţii, pe baza unor câştiguri echivalente cu două treimi din limita superioară a câştigurilor din anul respectiv.
2. În sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din prezentul regulament, atunci când:
(a) în orice an fiscal care a început după data de 6 aprilie 1975 inclusiv, o persoană care a desfăşurat o activitate salariată a realizat perioade de asigurare, de muncă salariată sau de rezidenţă într-un stat membru, altul decât Regatul Unit, şi din punerea în aplicare a punctului 5.1 de mai sus rezultă că anul respectiv este generator de drepturi în temeiul legislaţiei Regatului Unit, în înţelesul articolului 52 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din prezentul regulament, se consideră că persoana în cauză a fost asigurată pentru 52 de săptămâni din anul respectiv în celălalt stat membru;
(b) orice an fiscal care a început după data de 6 aprilie 1975 inclusiv nu este considerat generator de drepturi în temeiul legislaţiei Regatului Unit, în înţelesul articolului 52 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din prezentul regulament, toate perioadele de asigurare, de muncă salariată sau de rezidenţă realizate în anul respectiv nu sunt luate în considerare.
3. În vederea convertirii unui factor «câştig» în perioade de asigurare, factorul «câştig» realizat în anul fiscal corespunzător în sensul legislaţiei Regatului Unit se împarte la limita inferioară a câştigurilor pe anul respectiv. Rezultatul se exprimă ca număr întreg, ignorându-se zecimalele. Se consideră că valoarea astfel calculată reprezintă numărul de săptămâni de asigurare realizate în temeiul legislaţiei Regatului Unit în anul respectiv, cu condiţia ca această cifră să nu depăşească numărul de săptămâni din anul respectiv în care persoana a fost sub incidenţa acestei legislaţii.
ELVEŢIA
1. - Articolul 2 din Legea federală privind asigurările de pensii pentru bătrâneţe şi pensii de urmaş şi articolul 1 din Legea federală privind asigurarea de invaliditate, care reglementează asigurarea voluntară în aceste clase de asigurare pentru resortisanţii elveţieni care sunt rezidenţi ai unor state care nu intră sub incidenţa prezentului acord, se aplică persoanelor care sunt rezidente în afara Elveţiei şi care sunt resortisanţi ai celorlalte state cărora li se aplică prezentul acord, precum şi refugiaţilor şi apatrizilor cu reşedinţa pe teritoriul acestor state, în cazul în care aceste persoane se afiliază la un sistem voluntar de asigurare în termen de cel mult un an de la data la care au încetat să deţină o asigurare de pensie pentru bătrâneţe, pensie de urmaş şi pensie de invaliditate după o perioadă continuă de asigurare de cel puţin cinci anI.
2. În cazul în care o persoană încetează să mai fie asigurată în cadrul unui sistem elveţian de asigurări de pensii pentru bătrâneţe, de urmaş şi de invaliditate după o perioadă continuă de asigurare de cel puţin cinci ani, aceasta are în continuare dreptul de a fi asigurată cu acordul angajatorului, în cazul în care lucrează într-un stat căruia nu i se aplică prezentul acord pentru un angajator din Elveţia şi în cazul în care depune o cerere în acest sens în termen de şase luni de la data la care a încetat să mai fie asigurată.
3. Asigurarea obligatorie în cadrul asigurării de boală în Elveţia şi eventualele scutiri
(a) Dispoziţiile legale elveţiene care reglementează asigurările obligatorii de boală se aplică următoarelor persoane care nu sunt rezidente în Elveţia:
(i) persoanele care intră sub incidenţa legislaţiei elveţiene, în temeiul titlului II din regulament;
(ii) persoanele pentru care Elveţia suportă costurile prestaţiilor, în conformitate cu articolele 24, 25 şi 26 din regulament;
(iii) persoanele care beneficiază de indemnizaţii de şomaj în baza unei asigurări elveţiene;
(iv) membrii de familie ai persoanelor menţionate la punctele (i) şi (iii) sau ai persoanelor care prestează o activitate salariată sau independentă şi sunt rezidente în Elveţia, fiind asigurate în cadrul sistemului elveţian de asigurări de boală, în afara cazului în care aceşti membri de familie au rezidenţa în unul dintre următoarele state: Danemarca, Spania, Ungaria, Portugalia, Suedia sau Regatul Unit;
(v) membrii de familie ai persoanelor menţionate la punctul (ii) sau ai unui pensionar cu reşedinţa în Elveţia, care este asigurat în cadrul sistemului elveţian de asigurări de boală, în afara cazului în care aceşti membri de familie sunt rezidenţi în unul dintre următoarele state: Danemarca, Portugalia, Suedia sau Regatul Unit.
Sunt consideraţi membri de familie acele persoane care sunt definite ca membri de familie în conformitate cu legislaţia statului de rezidenţă.
(b) Persoanele menţionate la litera (a) au posibilitatea, la cerere, să fie scutite de asigurarea obligatorie în cazul în care îşi au reşedinţa într-unul dintre următoarele state şi dacă pot dovedi că sunt eligibile de o acoperire în caz de boală: Germania, Franţa, Italia, Austria şi, cu privire la persoanele menţionate la litera (a) punctele (iv) şi (v), Finlanda şi, cu privire la persoanele menţionate la litera (a) punctul (ii) , Portugalia.
Această cerere:
(aa) trebuie depusă în termen de trei luni de la data la care intră în vigoare obligaţia de a contracta o asigurare în Elveţia; în cazul în care, în situaţii motivate, cererea este depusă după acest termen, scutirea produce efecte de la data la care începe obligaţia de asigurare;
(bb) se aplică tuturor membrilor de familie care sunt rezidenţi în acelaşi stat.
4. În cazul în care o persoană care intră sub incidenţa dispoziţiilor legale elveţiene prevăzute la titlul II din regulament face obiectul, în aplicarea dispoziţiilor de la punctul 3 litera (b) şi cu privire la asigurarea de boală, dispoziţiilor legale ale altui stat prevăzut de acest acord, costurile acestor prestaţii în natură pentru accidente neocupaţionale se repartizează în mod egal între asigurătorul elveţian pentru accidente ocupaţionale şi neocupaţionale şi pentru boli industriale şi instituţia de asigurări de boală competentă, atunci când există un drept la prestaţii în natură în raport cu ambele organisme. Asigurătorul elveţian pentru accidente ocupaţionale şi neocupaţionale şi boli industriale suportă toate costurile în eventualitatea unor accidente ocupaţionale, accidente intervenite pe drumul către locul de muncă sau boli industriale, chiar dacă există un drept la prestaţii de la un organism de asigurări de boală din ţara de rezidenţă.

*) În secţiunea "GERMANIA", punctul 2 se înlocuieşte cu următorul text:

2. Prin derogare de la articolul 5 litera (a) din prezentul regulament şi articolul 7 din volumul VI al Codului Social (Sozialgesetzbuch VI) , o persoană care deţine o asigurare obligatorie într-un alt stat membru sau care primeşte o pensie pentru limită de vârstă în temeiul legislaţiei altui stat membru poate subscrie la regimul de asigurare voluntară din Germania.
5. Persoanele active, însă nerezidente în Elveţia şi care beneficiază de o asigurare legală în statul lor de rezidenţă, în conformitate cu punctul 3 litera (b) , precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază de dispoziţiile articolului 19 din regulament pe perioada şederii în Elveţia.
6. În vederea aplicării articolelor 18, 19, 20 şi 27 din regulament în Elveţia, asigurătorul competent suportă toate costurile facturate.
7. Perioadele definitive de asigurare pentru indemnizaţii zilnice în cadrul sistemului de asigurări al unui alt stat căruia i se aplică prezentul acord se iau în calcul la reducerea sau la creşterea unei eventuale rezerve de asigurări pentru indemnizaţii zilnice în caz de maternitate sau de boală, atunci când persoana contractează o asigurare la un asigurător elveţian în termen de trei luni de la încetarea asigurării contractate într-o altă ţară.
8. În cazul în care o persoană care a depus o activitate remunerată sau independentă în Elveţia pentru a-şi acoperi cerinţele vitale şi-a încetat activitatea din cauza unui accident sau din cauza bolii şi nu mai intră sub incidenţa legislaţiei elveţiene privind asigurarea de invaliditate, se consideră că persoana respectivă este acoperită de această asigurare în sensul eligibilităţii pentru măsuri de reabilitare până la plata pensiei de invaliditate şi pe toată durata în care beneficiază de aceste măsuri, cu condiţia să nu se fi angajat într-o nouă activitate în afara ElveţieI.

Forma sintetică la data 11-iunie-2015
(tkx tavi)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41221

Iti multumesc mult pentru acest subiect postat de tine.

Este foarte mult de citit, insa pentru mine este prima oara cand pot evalua, judeca in asamblu ce se petrece in Uniunea Europeana in domeniul securitatii sociale.

Imi pare rau si ma oftic pentru ca parlamentarii nostri nu sunt capabili sa implementeze in Romania o legislatie buna.

A copia nu este o buna rezolvare. Romania are problemele ei si are nevoie de politica economica si sociala adecvata noua.

Dar cu cine ... ?!
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6113
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41225

Un lucru este cert, de aceea, bine ar fi ca toti utilizatorii si forumistii ProStemCell sa afle ca Romania a transpus in legislatia nationala, la data de 15 ianuarie 2014, Directiva europeana in domeniul asistentei medicale transfrontaliere - Directiva 2011/24/UE, care reglementeaza drepturile pacientilor romani de a se trata intr-un stat membru UE si obligativitatea CNAS de a le rambursa costul tratamentului in strainatate, la nivelul tarifelor din Romania, urmand ca pacientii sa achite diferenta dintre tariful serviciului medical de care au beneficiat in statul european in care s-au tratat si tariful aceluiasi serviciu oferit in sistemul public romanesc.

De asemenea, Ministerul Sanatatii a transpus in Legea Sanatatii - Legea 95/2006, Directiva 2012/26/UE, in ceea ce priveste farmacovigilenta.

Asadar legi europene avem, mai ramane birocratia si refuzul functionarilor publici de a se conforma la adoptarea lor in RO.
Uff...
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41232

citez;
" refuzul functionarilor publici de a se conforma la adoptarea lor in RO."

Aceasta inseamna coruptie. A se conforma = a respecta legea.

Si-n Constitutie exista un articol cu enuntul clar; Nimeni nu este mai presus de lege.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6113
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

REGULAMENTUL (CE) privind coordonarea sistemelor de securitate sociala #41247

Ma rog... reformulez: comoditatea si superficialitatea autoritatilor competente ;)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 15990
 • Thank you received: 5151
 • Karma: 39
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan
 • Page:
 • 1
 • 2

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .