Asistentul personal al persoanei cu dizabilitatiCe este asistentul personal?

Asistentul personal este persoana angajata prin contract individual de munca pentru a se ocupa de persoana cu handicap care nu se descurca singura. Asistentul personal poate fi chiar una din rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal profesionist.

Data de 1 ianuarie 2022 aduce o majorare a salariului minim brut la 2.550 de lei, iar salariul net primit de angajat este de 1.524 lei.

Prin HG 1071/2021, salariul minim brut a fost majorat de la 2.300 lei la 2.550 lei, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239 lei/ora. Din 1 ianuarie, pentru functiile cu studii superioare salariul minim brut este de 2.550 lei. La un salariu minim de 2.550 de lei brut, salariul net primit de angajat este de 1.524 lei. Pentru a beneficia de acest salariu, este necesar ca persoanele respective sa aiba macar 1 an vechime in domeniul respectivelor studii.

Salarizarea Asistentului Personal si Indemnizatia de handicap in 2022

Asistentul personal angajat cu un contract de munca, are dreptul la un salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Art. I, pct. 7, lit a) din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative la Legea nr. 448/2006). Valoarea salariului asistentilor personali este diferentiata si in functie de gradatiile acestora sunt structurate in clase de salarizare, in raport cu vechimea in munca.

Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2022, dupa aplicarea cotelor procentuale ale contributiilor sociale corespunzatoare asiguratului, salariul de baza pentru asistentul personal cu gradatia 0 al adultului cu handicap grav este de 2.550 lei brut, respectiv 1.524 lei net.

Pe langa cresterea salariilor de baza acordate in conditiile sus-mentionate, pot fi acordate indemnizatiile de vacanta prevazute la art. 26 din lege (in situatia in care voucherele de vacanta nu sunt mentinute), precum si indemnizatiile de hrana prevazute la art. 18 din acelasi act normativ.

Legislatie vouchere de vacanta:

1. Voucherele de vacanta se emit numai in format electronic.
2. Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta, emise in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 se prelungeste pana la data de 30 iunie 2022.
3. Se prelungeste aplicabilitatea OUG 8/2009 pana la 31.12.2026.

lndemnizatia de hrana in anul 2022 se mentine la nivelul din luna decembrie 2021 si va fi de 346 lei.

Majorare indemnizatie de handicap in 2022

In functie de categoria de salariati, pot deveni incidente si dispozitiile art. 22 din Legea 153/2017 si ale HG 751/2018 care stabilesc ca pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare.

In 2022 salariile de baza se majoreaza cu ¼ din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2021.

LEGE-CADRU privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare - Legea nr. 153/2017 

Asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata, care asigura, la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, precum si, conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti.

Activitatea asistentului personal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat, incheiat cu Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sau cu furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii. Angajatorul are obligatia monitorizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de acesta.

 1. Prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, asistentul personal profesionist prezinta garantii pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
 2. Are in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, odihna si gazduire ale beneficiarilor;
 3. Are domiciliul stabil intr-o localitate cu acces la servicii educative, medicale si de recuperare/reabilitare.

Asistentul personal profesionist desfasoara, in principal, urmatoarele activitati specifice:

 • realizeaza o planificare realista si corecta a activitatilor cotidiene;
 • sprijina beneficiarul in procesul de integrare in familia asistentului personal profesionist;
 • asista/sprijina beneficiarul in gasirea/pastrarea unui loc de munca;
 • sprijina beneficiarul pentru a desfasura activitati in familie si comunitate;
 • sprijina beneficiarului in vederea asigurarii recuperarii pe diferite planuri, atingerea unui nivel functional maxim si reabilitarea sa prin educatie continua, dezvoltarea autonomiei personale si formarea unei imagini de sine pozitive;
 • promoveaza drepturile beneficiarului si asigura respectarea lor.

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap

Asistentul personal profesionist are obligatia sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Legea nr. 250/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, coroborata cu OUG nr. 2/2017, prevede:

"Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale." 

Salariile de baza si gradatiile

GRADATIILE asistentului personal in anul 2022 ANGAJAT cu contract de munca prin Primarie sau DGASPC, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clase de salarizare:

 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 2.550 lei brut si 1.524 lei net;
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 2.550 lei brut si 1.524 lei net;
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 2.555 lei brut si 1.525 lei net;
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 2.683 lei brut si 1.598 lei net;
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 2.751 lei brut si 1.635 lei net;
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 2.820 lei brut si 1.674 lei net.

In conformitate cu Legea nr. 153/2017 {Art 10. (4)}, transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele:

a) gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;
b) gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
c) gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
d) gradatia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza;
e) gradatia 5 - peste 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza.

Nota: Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.
Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare (OUG. nr. 91/2017)

!!! Avand in vedere ca Legea nr. 250/2016 se refera la SALARIUL asistentilor personali si NU la indemnizatia de handicap, aceasta schimbare va afecta DOAR persoanele cu handicap grav, astfel:

 • Persoanele cu handicap gradul I, cu indemnizatie de insotitor prin AJPIS vor primi 1.524 lei, echivalentul gradatiei zero plus indemnizatia de handicap in valoare de 369 lei si bugetul complementar de 158 lei, in total 2.051 lei in mana.
 • Persoanele adulte cu handicap grav care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 369 lei si bugetul complementar de 158 lei, iar asistentul personal va primi minim 1.524 lei salariu net, in functie de gradatia in care se incadreaza raportata la transele de vechime in munca, plus indemnizatie de hrana in cuantum de 346 lei brut.

Din data de 1 ianuarie 2022, asistentul personal al persoanei cu handicap grav beneficiaza si de:

 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei net -"Institutiile si autoritatile publice (...) indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2026, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr. 114/2018 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5). 
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 346 lei lunar, valoare impozabila (OUG nr. 114/2018 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1).

UPDATE Conform Legii 153/2017 legea salarizarii din sistemul bugetar, la Cap.II - Anexa II, art.14, s-a emis HG 153/2018 - regulamentul de aplicare a sporurilor din sanatate si asistenta sociala. In acest regulament la punctul IV alin A - se acorda un spor de pana la 15% din salariul de baza, personalului care isi desfasoara activitate in:
Alin 2 - servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati.

In consecinta se va acorda acest spor pentru fiecare gradatie de salariu din grila de salarizare aferenta asistentului personal.

Sporurile personalului din unitatile de asistenta sociala

In anul 2022, sporurile prevazute de lege se acorda personalului care beneficia de acestea in luna decembrie 2021, cel mult la nivelul cuantumului acordat la acea data, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Cu alte cuvinte, primariile din tara care aveau contrate incheiate cu DSP-urile judetene pentru plata asistentilor personali pana in luna decembrie 2021, vor plati in continuare asistentii personali in conformitate cu graficul de mai jos.

Astfel, incepand cu luna ianuarie 2022, in urma acordarii sporului maxim de 15% conform HG nr. 589/2.08.2018 publicata in MO 693/8.08.2018, GRILA de salarizare pentru asistentul personal va fi urmatoarea:

 • Gradatia 0 - 2.550 + 383 = 2.933 lei brut - 1.737 lei net;
 • Gradatia 1 - 2.550 + 383 = 2.933 lei brut - 1.737 lei net;
 • Gradatia 2 - 2.555 + 383 = 2.933 lei brut - 1.737 lei net;
 • Gradatia 3 - 2.683 + 402 = 3.085 lei brut - 1.821 lei net;
 • Gradatia 4 - 2.751 + 413 = 3.164 lei brut - 1.875 lei net;
 • Gradatia 5 - 2.820 + 423 = 3.243 lei brut - 1.909 lei net.

Contractele de munca care nu au act aditional cu noul salariu, vor necesita un act aditional in care se vor mentiona atat salariul de baza din grila de salarizare cat si sporul de 15%. Acolo unde actul aditional la noul salariu a fost intocmit, se va face si un act aditional cu sporul de 15% conform actului normativ mai sus mentionat. 
Mergeti la primarii si solicitati acest spor. Daca au contracte incheiate cu Directia de Sanatate Publica, sunt obligati sa-l acorde. Acest spor de 15% se poate recupera aferent anilor 2018, 2019, 2020 prin litigiu de munca.

 • Sporul de 15% se acorda NUMAI asistentilor personali pentru ca sunt SALARIATII primariilor, in baza contractelor individuale de munca.
 • Cei care primesc indemnizatie (1.524 lei) in locul asistentului personal NU primesc acest spor pentru ca nu au un asistent personal angajat de primarie.

Incepand cu 1 ianuarie 2022, pensia minima garantata este de 1.000 lei. 
Din data de 1 ianuarie 2022, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.269 lei (80% din valoarea unui punct de pensie - 1.526 lei).

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin AJPIS

 Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 255 lei (1.524 - 1.269 = 255), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin AJPIS, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate AJPIS-ului judetean.

Plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap se face de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala (OUG nr. 51/2017).

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie, pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin AJPIS-uri.

Potrivit art. 6 din Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobata prin Ordinului Ministerului Muncii nr. 2.272 din 2013: "schimbarea ulterioara a optiunii, ..., inclusiv dupa data trecerii la pensie pentru limita de varsta, se exprima prin cerere adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz, AJPIS, in functie de drepturile pentru care opteaza persoana. In aceasta situatie suspendarea platii drepturilor incompatibile se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la una din cele doua institutii, in scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi."

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la AJPIS - precum si pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013, AICI

!!!  Din 1 ianuarie 2022, valoarea punctului de pensie se va majora cu 10% si va ajunge sa fie de 1.526 lei si tot din ianuarie 2022, pensia minima garantata va ajunge la valoarea de 1.000 lei (OUG nr.125/2021). 

Descrierea ocupatiei de Asistent Personal

Asistentul personal este persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului si copilului cu handicap grav, precum si conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti.

Activitatea asistentului se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei persoanei adulte si a copilului cu handicap grav, incheiat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sau cu furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii. Angajatorul are obligatia monitorizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de acesta.

 • Prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, asistentul personal prezinta garantii pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte si a copilului cu handicap grav.
 • Are in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, odihna, si gazduire ale beneficiarilor.
 • Are domiciliul stabil intr-o localitate cu acces la servicii educative, medicale si de recuperare/reabilitare.

Asistentul Personal desfasoara in principal, urmatoarele activitati specifice:

 • realizeaza o planificare realista si corecta a activitatilor cotidiene;
 • sprijina beneficiarul in procesul de integrare in familia asistentului personal;
 • asista/sprijina beneficiarul in gasirea/pastrarea unui loc de munca;
 • sprijina beneficiarul pentru a desfasura activitati in familie si comunitate;
 • sprijina beneficiarului in vederea asigurarii recuperarii pe diferite planuri, atingerea unui nivel functional maxim si reabilitarea sa prin educatie continua, dezvoltarea autonomiei personale si formarea unei imagini de sine pozitive;
 • promoveaza drepturile beneficiarului si asigura respectarea lor.

Asistentul personal are obligatia sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului si copilului cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Cine poate beneficia de un asistent personal?

 • In baza evaluarii sociopsihomedicale, persoana adulta cu handicap grav si copilul cu handicap grav au dreptul la un asistent personal.
 • In cazul in care intr-o familie exista doua sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiaza de asistent personal.
 • Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal, NU beneficiaza de asistent personal.
 • Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau a copilului cu handicap grav de catre asistentul personal se face pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte si copiilor cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Asistent personal - Facilitati pentru ingrijirea batranilor

Cine poate fi asistent personal?

Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • are varsta minima de 18 ani impliniti;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.

Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

Cine angajeaza asistentul personal?

Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia. In aceasta perioada, primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare in vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca asistent personal.

Daca ancheta sociala se finalizeaza cu recomandarea in vederea angajarii, asistentului personal i se intocmesc contractul de munca si un act aditional la contractul individual de munca, pe care le semneaza si prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav.

Dosarul de angajare va cuprinde:

 • cererea de angajare;
 • copie de pe actul de identitate al persoanei care solicita angajarea;
 • carnetul de munca; daca solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaratie pe propria raspundere in care sa specifice aceasta situatie;
 • copie de pe actele de studii si de pe actele de stare civila;
 • talonul de control medical eliberat de medicul de familie sau de unitatea sanitara la care a efectuat examenele medicale de specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • copie de pe certificatul de persoana cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesita asistent personal, vizata de functionarul insarcinat cu primirea dosarului;
 • raportul de ancheta sociala intocmit de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care solicita angajarea sau de o alta persoana desemnata de angajator, care va cuprinde si mentiuni cu privire la conduita morala a persoanei care solicita angajarea;
 • acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamant.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata, in functie de valabilitatea certificatului de persoana cu handicap, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii. Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, al caror certificat de persoana cu handicap are valabilitate permanenta, contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Contractul individual de munca se suspenda pe perioada in care asistentul personal nu are in ingrijire persoana cu handicap grav, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

Pe baza recomandarilor rezultate din ancheta sociala angajatorul poate sa angajeze un asistent personal care sa presteze activitatea la doua persoane cu handicap grav, cand acestea fac parte din aceeasi familie si au acelasi domiciliu sau resedinta, pe baza aceluiasi contract individual de munca, cu respectarea duratei normale a programului zilnic de lucru, stabilita potrivit legii.

Pe perioada absentei temporare a asistentului personal (concediu de odihna), angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal iar in situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie lunara, similara cu indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.

Potrivit prevederilor Art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, modificat prin art. 9 din OUG nr. 51/2017, parintii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit in plasament un copil cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, POT OPTA intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare.

Care sunt drepturile asistentilor personali?

Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:

 • salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
 • concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
 • transport urban gratuit, in conditiile legii;
 • transport interurban, in conditiile in conditiile legii.

Pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;
 • un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav infectat cu HIV ori bolnav de SIDA;
 • consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, in cazul in care deplasarea se face in interesul adultului cu handicap grav, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • transport urban gratuit, in conditiile legii.

Indemnizatia lunara este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice (Art 10 alin (1) din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative care modifica alin (1) al art 43 din Legea 448/2006).

Indemnizatia lunara, in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, se acorda de angajator persoanei cu handicap grav pe perioada absentei temporare a asistentului personal (perioada concediului de odihna), o singura data pe an, chiar daca asistentul personal efectueaza concediul de odihna in transe.

In cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acorda parintelui sau reprezentantului legal. 

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in valoare de 600 lei.

Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale insotitorilor personali

Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile legii si de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Care sunt obligatiile asistentilor personali?

Standard ocupational: Asistent personal al persoanei cu handicap grav

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

 • sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
 • sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

 • sa participe anual la instruirea organizata de angajator;
 • sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;
 • sa presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul individual de servicii;
 • sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere adultul cu handicap grav sau accentuat si sa nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;
 • sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului si copilului cu handicap grav, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Cine supravegheaza activitatea asistentilor personali?

Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.

Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si protectie a adultilor si copiilor cu handicap grav de catre asistentul personal se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Baza legala

 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 • OUG nr. 69/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;
 • HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • Legea nr. 250/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • HG nr. 268/2007 - Normele metodologice de aplicare a Legii 448/2006;
 • HG nr. 463/2005 pentru modificarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2001;
 • HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu dizabilitati.

COMMENTS 

Postat la
%b %18, %2020
Postat de
Alex1994
Asistent personal
Bună ziua! Am o întrebare in legătură cu salariul asistentului personal. Cumnatul meu este cu handicap grav și este in gradul 1, are asistent personal pe sora lui dar salariul este mult mai mic decât am citit mai sus , primăria spune că nu specifica exact salariul si in fiecare luna este diferit , mult mai mic , anul acesta trebuia sa fie mărit dar tot asa este 1466 , primăria spune că nu au fonduri , întârzie cu salariile . Este normal ?
Postat la
%b %06, %2020
Postat de
Mona si Dan
ASISTENT PERSONAL
Primaria este Autoritatea publica locala. Nu este normal ce se intampla, insa .. Aveti posibilitatea de a depune o Plangere la Judecatorie. Este Contencios administrativ.
Postat la
%b %24, %2022
Postat de
Nechita Andreea
Pensionare asistent social
Buna seara, va rog sa ma ajutați cu o informatie. Conform legii mama mea, însoțitor persoana cu handicap, ar trebui sa iasă la pensie anul acesta. Dar nu are nici grupa iar angajarea a fost pana acum pe salariul minim asta însemnând o pensie mai mica decât salariul actual. Pana la ce vârstă poate sta ca angajat fără sa iasa la pensie? Am auzit tot felul de informații... Ma puteți ajuta cu un răspuns sau o direcționare către vreun site cu informații. Mulțumesc
Postat la
%b %26, %2022
Postat de
Mona si Dan
PENSIONARE ASISTENT SOCIAL
Precizez ca sunt un simplu om, iar raspunsurile mele le redactez din prietenie si solidaritate cu cei care pun intrebari pe Prostemcell.ro
Domnisoara/Doamna Nechita Andreea
Asadar mama dumneavoastra este insotitor persoana cu handicap. Spuneti ca anul acesta ar trebuii sa iasa la pensie. Din cate cunoastem noi, a fi insotitor nu reprezinta munca de-o viata a mamei. Dumneaei a avut alta profesie. Pensia pentru limita de varsta se obtine prin depunerea dosarului de pensionare la casa de pensii. In baza vechimii in munca si varsta va obtine pensie. Daca are dovada ca este insotitor cu acte in regula, si acest fapt constituie vechime in munca. Este munca dumneaei si are drept de pensie. Va primii pensie si va putea in continuare sa fie insotitor persoana cu handicap. Insotitorul este una, iar pensia este alta. Oricum toate informatiile competente le obtineti de la casa de pensii, atunci cand depune dosarul de pensionare. Cat despre cuantumul pensiei, acesta depinde de legislatia in vigoare al pensiilor publice . Legea 263/2010. Cat despre calitatea de insotitor aflati informatii de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.
Postat la
%b %08, %2022
Postat de
Anca Vasiliu
Salariu asistent personal
Bună ziua! Mi s-a oferit sa lucrez ca asistent personal pentru un băiețel de 5 ani cu autism(are certificat de handicap grav cu însoțitor, pana acum părinții au optat pentru indemnizație). Cat este salariul? Eu îl voi însoți doar la gradinita pentru 4 ore, mi se va face o ancheta sociala sau voi avea o alta încadrare dacă nu sunt 8 ore? Mulțumesc!
Postat la
%b %11, %2022
Postat de
Mona si Dan
SALARIU ASISTENT PERSONAL
Doamna Vasiliu ,
Precizez ca sunt un simplu om, iar raspunsurile mele le redactez din prietenie si solidaritate cu cei care pun intrebari pe Prostemcell.ro
Baietelul are Certificat de incadrare in grad de handicap/ dizabilitate. De aici rezulta ca beneficiaza de prevederile Legii 448/2006.
Indemnizatia o primeste parintii pentru ca ei il ingrijesc si il cresc. Daca dumneavoastra veti devenii asistentul veti primii indemnizatia insotitorului/ asistentului. Adica banii care acum ii incaseaza parintii.
Acest aspect il veti negocia cu parintii. Cati si cum .
Postat la
%b %13, %2022
Postat de
Zsofia
Gradatiile
Baza legala a calculul gradatiilor pentru asistentii personali este Legea nr. 153/2017 {Art 10. (4)}, avand in vedere ca este vorba despre sporul de vechime, care se calculeaza pe salariul de baza care este 2535 x1.01=2560 lei, potrivit Anexei nr. II din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările si completările ulterioare, Capitolul I. Unități sanitare de asistență medico-socială, 3. tabelul 3.2., rândul 45.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .