credit-handicapIn vederea protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap, prin Legea 448/2006 Guvernul Romaniei stabileste ca pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat care contracteaza un credit in scopul adaptarii locuintei conform nevoilor individuale de acces sau achizitionarii unui autovehicul adaptat special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, dobanda se suporta din bugetul de stat.

Pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati - ANPD si al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - DGASPC (art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, urmatoarele categorii de persoane:

 • persoanele adulte cu handicap grav;
 • persoanele adulte cu handicap accentuat;
 • parintii care au in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat.

Destinatia si conditiile acordarii creditului

Conform Legii nr. 448/2006, republicata, art. 27, persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati la bugetele Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului judetene (DGASPC), respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru:

 • a) pentru achizitionarea unui singur mijloc de transport, credit a carui valoare nu depaseste 10.000 de euro, iar returnarea creditului nu depaseste 10 ani;
 • b) pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, credit a carui valoare nu depaseste 10.000 de euro, iar returnarea creditului nu depaseste 10 ani cu conditia ca Programul individual de reabilitare si integrare sociala al persoanei cu handicap sa cuprinda si prevederea accesibilizarii locuintei iar accesibilizarea sa se faca conform normelor legale.
 • c) pentru achizitionarea unui singur mijloc de transport adaptat special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, credit a carui valoare nu depaseste 20.000 de euro, iar returnarea creditului nu depaseste 15 ani cu conditia ca Programul individual de reabilitare si integrare sociala al persoanei cu handicap sa prevada ca persoana cu handicap este dependenta de scaunul cu rotile.
 • d) pentru angajamentul de plata a dobanzii pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (12) din Legea 448/2007;

Potrivit Legii nr 448/2006, toate veniturile de care beneficiaza persoanele cu handicap locomotor sunt luate in calcul la acordarea unui credit, dar numai ajustate cu o marja de risc de 20%. Acest lucru se datoreaza caracterului nepermanent al acestora, lucru precizat si in art. 86 din legea mentionata. Puteti aduce in completarea veniturilor dvs. veniturile unor codebitori, in principal: rude si afini pana la gradul II. Astfel, cumuland venitul dumneavoastra cu veniturile acestora, veti avea sanse mai mari sa puteti contracta creditul necesar.

Daca o persoana isi pierde calitatea de persoana cu handicap, beneficiaza in continuare de subventionarea dobanzii pana la expirarea contractului in derulare.

Drepturile persoanelor cu handicap

Doar cateva banci au astfel de oferte, printre acestea numarandu-se CEC Bank, Alpha Bank, Banca Transilvania, Banc Post si Raiffeisen Bank. In general, bancile acorda credite doar persoanelor care au un venit minim garantat, aceasta fiind o masura de protectie impotriva riscului de nerambursare. Pensia revizuibila nu este luata in calcul pentru acordarea unui credit.

!!! CEC Bank, lanseaza primul pachet complet de servicii bancare, Figo.Pay by CEC Bank, adresat persoanelor din categoriile vulnerabile (persoane cu dizabilitati, insotitorii persoanelor cu dizabilitati, asistenti sociali, personal angajat in activitatile ce deservesc asistenta sociala), la care se adauga facilitati gratuite de urgenta si transport adaptat pentru persoanele cu mobilitate redusa, deficiente de vedere sau intelectuale. In plus, CEC Bank este prima banca care ofera spre consultare documente bancare in limbaj Braille clientilor cu dizabilitati de vedere.

Pachetul Figo.Pay by CEC Bank este disponibil atat in unitati, cat si 100% online, cu zero drumuri la banca si contine un cont curent, un card bancar de debit in lei (de tip Visa), Mobile Banking, serviciul SMS Info si servicii de urgenta si transportat adaptat, oferite prin intermediul Medeva Fintech.

Pentru a cumpara un autoturism second-hand din strainatate (ex.: Germania) de la un dealer autorizat, aveti nevoie de documentatia tradusa iar numarul bancilor care va pot acorda un credit in aceste conditii se reduce considerabil. Situatia este putin mai complicata daca intentionati sa achizitionati masina de la o persoana fizica deoarece toate bancile (care accepta acest tip de credit) va vor solicita factura pro-forma (conform legislatiei in vigoare aceasta poate fi emisa numai in RON) sau pre-contractul de vanzare-cumparare in baza caruia se vor face documentele necesare obtinerii creditului. Vechimea masinii este importanta deoarece perioada de creditare variaza in functie de aceasta si exista si limite maxime impuse de fiecare banca in parte (nu mai veche de 5 ani la Banca Comerciala Carpatica si la CEC, nu mai veche de 3 ani - ATE Bank, etc.).

Pentru calitatea de insotitor nu este acordata dobanda subventionata. De asemenea, adeverinta pentru subventionarea dobanzii este acordata doar daca creditul a fost folosit pentru achizitionarea unui autoturism sau pentru amenajarea locuintei conform nevoilor de acces ale persoanei cu handicap.

Documente necesare

A. La achizitionarea unui singur autovehicul

Potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata:

Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat se adreseaza DGASPC si depune prin registratura urmatoarele documente:

 • cerere (ANEXA 1A pentru autoturism sau ANEXA 1C pentru autoturism adaptat);
 • copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;
 • copie de pe documentul de identitate al persoanei adulte cu handicap; in cazul in care persoana cu handicap este minora, copie dupa certificatul de nastere si copie de pe documentul de identitate al parintelui;
 • declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca indeplineste conditiile art. 27 din lege (pentru auto - ANEXA 2A);
 • declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca persoana cu handicap va comunica Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului orice modificare privind incadrarea in grad de handicap (ANEXA 3);
 • pentru persoanele care solicita creditul in vederea achizitionarii unui mijloc de transport adaptat special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile - copie dupa Programul individual de reabilitare si integrare sociala al persoanei cu handicap in care sa se specifice ca persoana este dependenta de fotoliul rulant.

In cazul in care persoana cu handicap este reprezentata prin curator sau tutore, sunt necesare, suplimentar si urmatoarele documente:

 • dispozitie de curatela/tutela;
 • copie de pe documentul de identitate al curatorului/ tutorelui.

DGASPC elibereaza persoanei cu handicap o adeverinta referitoare la acordul platii dobanzii.

Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat ori curatorul/ tutorele se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului.

Dupa ce persoana cu handicap a obtinut acceptul de creditare din partea unitatii bancare, in vederea incheierii contractului privind angajamentul de plata a dobanzii, suportata din bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va prezenta la DGASPC:

 • contractul perfectat intre solicitant si banca respectiva,
 • graficul de rambursare,
 • factura de achizitionare a autovehiculului sau contractul de vanzare-cumparare al acestuia, original sau copie legalizata de un notar;
 • documentul care atesta ca beneficiarul este posesorul autoturismului - certificat fiscal eliberat de administratia financiara sau copie a talonului.

Pentru creditele destinate achizitionarii unui mijloc de transport adaptat pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, solicitantul va prezenta la DGASPC urmatoarele:

 • contractul de credit bancar incheiat intre beneficiar si unitatea bancara, insotit de graficul de rambursare in baza caruia se efectueaza plata - original sau copie legalizata;
 • factura de achizitionare a autovehiculului sau contractul de vanzare-cumparare al acestuia, original sau copie legalizata de un notar;
 • documentul care atesta ca beneficiarul este posesorul autoturismului - certificat fiscal eliberat de administratia financiara sau copie a talonului;
 • copie dupa cartea de identitate a vehiculului (documente eliberate de autoritatile competente) din care sa reiasa ca autovehiculul este adaptat special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile - pentru creditele de pana la 20.000 de euro.

In urma acceptului de creditare din partea unitatii bancare, si prezentarii documentelor enumerate anterior se va incheia, intre persoana cu handicap si DGASPC, contractul privind angajamentul de plata a dobanzii, pe baza caruia se va vira dobanda in contul creditorului, deschis la banca la care a fost contractat creditul. Contractul va avea termenul pana la sfarsitul anului fiscal, putand fi prelungit prin acte aditionale.

Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligatia sa depuna la DGASPC dovada efectuarii platii ratelor la data scadenta a creditului precum si Graficul de rambursare al creditului ori de cate ori acesta suporta modificari, in termen de 3 zile de la plata. (Platile se efectueaza in baza ultimului grafic de rambursare depus). In situatia in care persoana cu handicap, beneficiara a creditului, inregistreaza restante la rambursarea acestuia, dobanda aferenta creditului se va suporta de catre aceasta.

Credite pentru persoanele cu handicap grav - Discutii in FORUM

B. La adaptarea locuintei conform nevoilor individuale de acces

Potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicata:

Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat se adreseaza DGASPC si depune prin registratura urmatoarele documente:

 • cerere (Anexa 1B);
 • copie de pe documentul care atesta incadrarea in gradul de handicap;
 • copie de pe documentul de identitate al persoanei cu handicap;
 • declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca persoana cu handicap indeplineste conditiile art. 27 din lege (Anexa 2B);
 • declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap orice modificare privind incadrarea in gradul de handicap (Anexa 3);
 • declaratie pe proprie raspundere conform art. 292 Cod Penal, referitoare la adaptarea locuintei (Anexa 3B).

In cazul in care persoana cu handicap este reprezentata prin curator sau tutore sunt necesare suplimentar si urmatoarele documente:

 • dispozitie de curatela/tutela;
 • copie documentul de identitate al curatorului/ tutorelui.

DGASPC elibereaza persoanei cu handicap o adeverinta referitoare la acordul platii dobanzii.

Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat, ori curatorul/tutorele se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului.

Dupa ce persoana cu handicap a obtinut acceptul de creditare din partea unitatii bancare, in vederea incheierii contractului privind angajamentul de plata a dobanzii, suportata din bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va prezenta la sediul DGASPC un proiect de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, impreuna cu devizul proiectului. Proiectul trebuie sa fie realizat si avizat de catre o persoana autorizata in domeniu. Documentatia va fi intocmita strict in conformitate cu normele legale specifice in vigoare, in speta "Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap - Indicativ NP 051-2001.

Este necesar ca proiectantul sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere ca proiectul respecta normativul.

Facem mentiunea ca suma cuprinsa in devizul proiectului de adaptare a locuintei, conform nevoilor individuale de acces, nu trebuie sa fie mai mica decat creditul.

In urma acceptului de creditare din partea unitatii bancare, si prezentarii documentelor enumerate anterior se va incheia, intre persoana cu handicap si DGASPC, contractul privind angajamentul de plata a dobanzii, pe baza caruia se va vira dobanda in contul creditorului, deschis la banca la care a fost contractat creditul.

In urma incheierii Contractului privind angajamentul de plata a dobanzii, ANPH va transfera dosarul la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului judeteana, respectiv locala pentru sectoarele municipiului Bucuresti unde isi are resedinta solicitantul.

Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligatia sa depuna la Directie dovada efectuarii platii ratelor creditului precum si Graficul de rambursare al creditului ori de cate ori acesta suporta modificari. (Platile se efectueaza in baza ultimului grafic de rambursare depus).

In situatia in care persoana cu handicap, beneficiara a creditului, inregistreaza restante la rambursarea acestuia, dobanda aferenta creditului se va suporta de catre aceasta.

Dobanda creditului conform art.27 din Legea 448 se plateste integral

Formulare tipizate

Pentru obtinerea adeverintei referitoare la acordul platii dobanzii la achizitionarea unui singur autovehicul:

 • Anexa 1A - Cerere de eliberare adeverinta referitoare la plata dobanzii unui credit bancar pentru achizitionarea unui autoturism;
 • Anexa 2A - Declaratie de indeplinire a conditiilor articolului 27 din legea 448/2006, republicata (pentru autoturism);
 • Anexa 1C - Declaratie de indeplinire a conditiilor articolului 27 din legea 448/2006, republicata (pentru autoturism adaptat);
 • Anexa 3 - Declaratie de informare asupra modificarii incadrarii in grad de handicap.

Pentru obtinerea adeverintei referitoare la acordul platii dobanzii la adaptarea locuintei conform nevoilor individuale de acces:

 • Anexa 1B - Cerere de eliberare adeverinta referitoare la plata dobanzii unui credit bancar pentru adaptarea locuintei conform nevoilor individuale de acces;
 • Anexa 2B - Declaratie de indeplinire a conditiilor articolului 27 din legea 448/2006, republicata (pentru locuinte);
 • Anexa 3 - Declaratie de informare asupra modificarii incadrarii in grad de handicap;
 • Anexa 3B - Declaratie de utilizare a creditului doar in scopul adaptarii locuintei conform nevoilor individuale de acces.

Referinte legislative