Drepturile copiilor cu dizabilitati

Prestatii sociale si facilitati pentru copilul cu handicap - se acorda copiilor cu dizabilitati in conformitate cu prevederile Legii 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.
Cine poate beneficia? Copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a Comisiei pentru Protectia Copilului, in termen de valabilitate.

Cuprins:

Copilul cu handicap GRAV beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 300 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.386 lei sau asistent personal;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul;
 • rovinieta - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, aceasta este eliberata de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale; - se acorda de Primaria de domiciliu;
 • indemnizatie de crestere a copilului pana in varsta de 18 ani pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat si are program de lucru redus la 4 ore; 
 • servicii gratuite de cazare si masa pentru copilului cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, conform Contractului-cadru; 
 • bilete de intrare gratuitate la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste;

Copilul cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 175 lei;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (369 lei);
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul;
 • rovinieta - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, aceasta este eliberata de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale; - se acorda de Primaria de domiciliu;
 • indemnizatie de crestere a copilului pana in varsta de 18 ani pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat si are program de lucru redus la 4 ore; 
 • servicii gratuite de cazare si masa pentru copilului cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, conform Contractului-cadru; 
 • bilete de intrare gratuitate la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste;

Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 60 lei;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul;
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale; - se acorda de Primaria de domiciliu;
 • bilete de intrare gratuitate la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste;

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:

 • alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.
 • copii/elevii/tinerii cu CES, integrati in unitatile de invatamant de masa, beneficiaza de alocatie zilnica de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte in cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflati in sistemul de protectie al copilului.

Copilul cu afectiuni renale care necesita HEMODIALIZA in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandarea centrului de dializa. Beneficiaza de aceste prevederi legale si asistentii personali sau insotitorii copiilor cu handicap care necesita hemodializa.

NU pot beneficia de drepturile prevazute mai sus copiii cu handicap care se afla in internate sau centre de plasament aferente unitatilor ori institutiilor de invatamant special sau in alte tipuri de institutii publice cu caracter social, cu exceptia centrului de tip respiro, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice.

UPDATE: Incepand cu 1 iulie 2018, in conformitate cu OUG nr. 60/2017, creste valorea prestatiilor sociale, dupa cum urmeaza:

 • 300 lei (bugetul personal complementar), pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap grav;
 • 175 lei (bugetul personal complementar), pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap accentuat;
 • 60 lei (bugetul personal complementar),  pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap mediu.

Mai multe detalii, AICI

Cereri decontare carburant:

NOUA modalitatea de decontare a transportului in cazul persoanelor cu dizabilitati

Bine de stiut:

Copiii cu dizabilitati beneficiaza de:

 • ocrotirea sanatatii (tratament si recuperare);
 • dreptul la educatie si formare profesionala;
 • servicii sociale si prestatii sociale;
 • accesul la cultura, sport si turism - gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
 • evaluarea si reevaluarea conditiei fizice de catre Comisie la domiciliu in cazul in care copilul nu se poate deplasa;
 • asistenta medicala gratuita;
 • medicamente gratuite;
 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%;
 • alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu;
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • dreptul la asistenta juridica;
 • transport (gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic );
 • facilitati fiscale - scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sau a celor cu gradul I de invaliditate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Accesul la educatie a copilului cu dizabilitati

Accesul in unitatile de invatamant al copiilor cu dizabilitati, inclusiv al celor cu handicap, precum si al celor cu dificultati de adaptare scolara se realizeaza prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, care elibereaza certificatul de orientare scolara si/sau profesionala, pe baza raportului de evaluare complexa intocmit de serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Drepturile elevului cu dizabilitati

Educatia copiilor cu dizabilitati este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante.

 • masa si cazare gratuite in internatele scolare;
 • unitati de invatamant special, formate din: scoala speciala, cantina si, dupa caz, internat scolar, in conditiile legii;
 • integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
 • grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
 • servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin la recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor;
 • scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
 • educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii la recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor. Pentru copiii, elevii si tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesita perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani se organizeaza, dupa caz, grupe sau clase in cadrul unitatii sanitare in care acestia sunt internati. Scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de clase sau de grupe in spitale se fac de catre inspectoratul scolar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei;
 • scolarizarea in alt judet/sector al municipiului Bucuresti decat cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul judetului/sectorului in care se afla unitatea de invatamant;
 • invatamantul special si special integrat care reprezinta o forma de instruire scolara diferentiata, adaptata, precum si o forma de asistenta educationala, sociala si medicala complexa, destinata persoanelor cu cerinte educationale speciale;
 • studentii cu handicap grav si accentuat beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti, valoarea reducerii asiguandu-se din bugetul institutiilor de invatamant publice sau private. In situatia in care studentul cu handicap grav sau accentuat adreseaza cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti, iar aceasta nu este rezolvata favorabil, persoana lezata se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii;
 • locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant impreuna cu asistentii personali. In vederea obtinerii unui loc gratuit in tabere de odihna pentru prescolarul sau elevul cu handicap, parintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de invatamant de care apartine, insotita de copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant;
 • gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
 • gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, cu metroul si cu navele pentru transport fluvial;

Elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale - CES, pot dobandi calificari profesionale corespunzatoare tipului si gradului de deficienta.

La solicitarea scrisa a parintilor, a tutorilor legali sau a sustinatorilor legali, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu cerinte educationale speciale cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anului scolar.

Evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale se realizeaza de catre centrele judetene de resurse si de asistenta educationala, denumite in continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, denumit in continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare si de orientare scolara si profesionala, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, acordandu-se prioritate integrarii in invatamantul de masa. CJRAE cuprind si centrele logopedice interscolare. Stabilirea gradului de deficienta al elevilor cu cerinte educationale speciale se realizeaza de catre comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE, in colaborare cu comisiile pentru protectia copilului din cadrul directiilor generale judetene/a municipiului Bucuresti de asistenta sociala si protectia copilul.

Finantarea invatamantului special si special integrat se face din bugetele judetelor unde functioneaza unitatea de invatamant special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale si din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti (art. 6 din HG 1251/2005, art. 102 din Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.574/2011).

Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale - CES, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, care nu sunt inclusi in sistemul de protectie sociala, beneficiaza de alocatia de hrana si drepturile la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive. (art. 51 alin 2 din Lg. 1/2011 modif., alin. 7 din Lg. 272/2004 modif si HG 904/2014).

Drepturile prevazute (alocatia zilnica de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte) se asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial. (art. 26 alin. 2 din Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.574/2011, modificat prin Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii Știintifice nr. 5.036 / 2015). Parintii se adreseaza cu o cerere unitatii scolare frecventate de copil, aceasta institutie fiind in masura sa faca demersurile necesare catre institutiile finantatoare ale scolilor, Consiliile locale/judetene, institutii finantatoare ale scolilor care, in limita bugetelor, ar putea aloca sume pentru copii/elevii cu cerinte educationale speciale, (CES) integrati in invatamantul de masa si care detin certificate de orientare scolara si profesionala.

ATENTIE! Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale (CES) din familii, inscrisi in invatamantul de masa sau special, au o serie de drepturi. Este vorba de acordarea unor sume de bani pentru hrana, imbracaminte, incaltaminte, rechizite.

Legea 272/2004 modif.

Art. 129
Alin. (1) Copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul la hrana, imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, precum si sume de bani pentru nevoi personale.

Alin. (3) In cazul copiilor cu handicap, infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) se majoreaza cu 50% in raport cu sumele acordate.

Descarca cerere: cerere majorare drepturi CES 50%

In conformitate cu prevederile articolului 129, aliniat 7 din Legea nr. 272/2004 republicata si articolul 51, aliniat 2 din Legea nr. 1/2011, copiii si tinerii cu CES au dreptul la:

- alocatie de hrana in cuantum de 12 lei/zi, pentru copii cu varsta intre 0-3 ani, si 16,6 lei/zi pentru copii si tineri cu varsta intre 3-26 ani;
- imbracaminte
- incaltaminte
- materiale igienico-sanitare
- rechizite/manuale
- transport
- materiale cultural-sportive, pentru care statul acorda: 366 lei/an pentru copiii cu varste intre 0-3 ani inclusiv, 498 lei/an pentru copiii cu varste intre 3-7 ani inclusiv, 611 lei/an pentru copiii cu varste intre 7-14 ani inclusiv, 754 lei/an pentru adolescenti cu varste intre 14-18 ani inclusiv si 844 lei/an pentru tineri cu varste cuprinse intre 18-26 ani inclusiv.

Pentru obtinerea acestor drepturi, parintii sau reprezentantii legali trebuie sa depuna o cerere in acest sens la institutia de invatamant la care este inscris copilul/ tanarul cu cerinte educationale speciale, la care se vor anexa: certificatul de incadrare in grad de handicap; certificatul de orientare scolara; declaratie pe propria raspundere.

Potrivit informarii de la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, cererea trebuie completata in doua exemplare (sau xeroxata), astfel incat cea pe care va fi trecut numarul de inregistrare sa ramana solicitantului.

IMPORTANT: nu va lasati indusi in eroare de prevederile articolului 1 din HG nr. 904/2014 unde se face referire doar la copii aflati in sistemul de protectie sociala. La finalul actului normativ exista o prevedere suplimentara: «Se aplica si copiilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, inclusiv celor scolarizati in alt judet decat cel de domiciliu, in conformitate cu prevederile art. 51 aliniat (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare» si «Se aplica si copiilor din crese si alte unitati de educatie timpurie»", se precizeaza in materialul pus la dispozitie de reprezentanti ai CJRAE.

Alte drepturi ale copiilor cu CES

Conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa beneficiaza de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educational se face de catre CJRAE si se reglementeaza prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educatiei.

"Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, inclusiv cei scolarizati in alt judet decat cel de la domiciliu, beneficiaza de asistenta sociala constand in asigurarea alocatiei zilnice de hrana, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a imbracamintei si incaltamintei in cuantum egal cu cel pentru copiii aflati in sistemul de protectia copilului, precum si de gazduire gratuita in internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul DGASPC-urilor judetene", prevede Legea educatiei nationale.

De asemenea, potrivit actului normativ amintit, pentru copiii, elevii si tinerii care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilitati sunt nedeplasabili, se organizeaza scolarizare la domiciliu, pe o perioada determinata.

Stimulentul financiar pentru copiii cu handicap

Incepand cu 1 august 2017, bucurestenii pot depune actele pentru obtinerea unui stimulent financiar lunar de 1.000 de lei ce se acorda copiilor cu dizabilitati.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar copiii cu handicap cu domiciliul sau resedinta pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Bucuresti. Copiii trebuie sa aiba varsta mai mica de 18 ani si cel putin unul dintre parinti sa aiba domiciliul stabil pe raza Capitalei.

Stimulentul se acorda sub rezerva achitarii de catre beneficiar a obligatiilor de plata fata de bugetul local.(D.G.A.S.M.B. va consulta si prelucra informatiile, inclusive datele cu caracter personal, inregistrate pe numele solicitantului, in evidentele Ministerului de Finante Publice - Agentia Nationala de Administratie Fiscala).

De asemenea, solicitantii sunt rugati sa verifice anterior depunerii dosarului daca nu cumva au amenzi neachitate (RATB, rutiere, pentru tulburarea linistii publice). Stimulentul se acorda doar prin virament bancar.

Actele se depun o singura data, pe perioada de valabilitate a certificatului de handicap. In cazul in care apar modificari in situatia parintelui, a reprezentantului legal sau a copilului, este obligatorie informarea DGASMB.

Detalii pot fi obtinute, AICI

Drepturile insotitorilor copiilor cu handicap

Data de 1 ianuarie 2021 aduce o majorare a salariului minim brut la 2.300 de lei, iar salariul net primit de angajat este de 1.386 lei.

Prin HG 4/2021, salariul minim brut a fost majorat de la 2.230 lei la 2.300 lei, pentru un program normal de lucru in medie de 169,333 ore pe luna, reprezentand 13,587 lei/ora. Din 1 ianuarie, pentru functiile cu studii superioare salariul minim brut este de 2.350 lei. La un salariu minim de 2.350 de lei brut, salariul net primit de angajat este de 1.413 lei. Pentru a beneficia de acest salariu, este necesar ca persoanele respective sa aiba macar 1 an vechime in domeniul respectivelor studii.

Asistentul personal angajat cu un contract de munca, are dreptul la un salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Art. I, pct. 7, lit a) din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative la Legea nr. 448/2006). Valoarea salariului asistentilor personali este diferentiata si in functie de gradatiile acestora sunt structurate in clase de salarizare, in raport cu vechimea in munca.

In perioada 2020-2022, se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, fiecare crestere reprezentand 1/3 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022, care contine si majorarea acestuia si cel din luna decembrie 2019. Incepand cu anul 2020, celelalte drepturi salariale prevazute de Legea-cadru (sporuri, indemnizatii, etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevazute in continutul legii si in anexe asupra salariului de baza, rezultand cuantumul acestora care va fi acordat anual. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

Pe langa cresterea salariilor de baza acordate in conditiile sus-mentionate, pot fi acordate indemnizatiile de vacanta prevazute la art. 26 din lege (in situatia in care voucherele de vacanta nu sunt mentinute), precum si indemnizatiile de hrana prevazute la art. 18 din acelasi act normativ.

lndemnizatia de hrana in anul 2021 se mentine la nivelul din anul 2020 si va fi de 346 lei, valoare bruta (4.160 lei/12 luni).

In functie de categoria de salariati, pot deveni incidente si dispozitiile art. 22 din Legea 153/2017 si ale HG 751/2018 care stabilesc ca pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare.

In 2021, salariile de baza se stabilesc potrivit art. 34 alin. (1) din OUG nr. 1/2020 de modificare a OUG nr. 114/2018 si anume, la salariul de baza avut in luna decembrie 2019 se adauga 1/3 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2019. Clarificari, AICI

LEGE-CADRU privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare - Legea nr. 153/2017 

GRADATIILE asistentului personal in anul 2021 ANGAJAT cu contract de munca prin DGASPC, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clase de salarizare:

 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 2.300 lei brut si 1.386 lei net;
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 2.335 lei brut si 1.404 lei net;
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 2.452 lei brut si 1.469 lei net;
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 2.575 lei brut si 1.537 lei net;
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 2.640 lei brut si 1.574 lei net;
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 2.706 lei brut si 1.609 lei net.

Din data de 1 ianuarie 2021, asistentul personal al copilului cu handicap grav beneficiaza de:

 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei net -"Institutiile si autoritatile publice (...) indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr. 114/2018 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5). 
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 346 lei lunar, valoare bruta - conform cu OUG nr. 1/2020 care modifica OUG nr. 114/2018, ceacare completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1.

Sporurile personalului din unitatile de asistenta sociala - 1 martie 2018

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap

Indemnizatii pentru persoane care au copii cu handicap in ingrijire 0-16 ani

1. Cat este indemnizatia pentru cresterea copilului (ICC) de la 1 ianuarie 2020?

OUG nr. 82/2017 vine cu modificari dupa cum urmeaza - cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta (ISR).

Valoarea indicatorului social de referinta, prevazuta la art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, este de 500 lei si nu a mai fost modificata de ani de zile. Asadar, astfel arata calculul:

2,5 x 500 (ISR) = 1.250 lei (ICC minima)

2. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii cu sau fara dizabilitati care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit sau care au realizat perioade asimilate in conditiile art.2 alin.(1), (5) si (6) din OUG nr.111/2010, care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii cu sau fara dizabilitati care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit sau care au realizat perioade asimilate in conditiile art.2 alin.(1), (5) si (6) din OUG nr. 111/2010, care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani sunt urmatoarele:

 • a) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap de la 0-3 ani in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului (minim 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata - incepand cu luna februarie 1.250 lei) {art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010 coroborata cu OUG nr. 82/2017};
 • b) stimulent lunar de insertie acordat pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 4 ani, in cuantum lunar de 50% din cuantumul minim lunar al indemnizatiei minime - incepand cu luna februarie cuantumul este de 625 lei). Acesta se acorda cu conditia reintoarcerii parintelui la activitatea profesionala cu 60 zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.{art.7 din OUG nr.111/2010};
 • c) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, indemnizatie egala cu cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului acordat pana la 3 ani, respectiv 1.250 lei. Indemnizatia se acorda persoanelor care au in ingrijire copii cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 3-16 ani si care au beneficiat de drepturile stabilite de OUG nr.111/2010 si care doresc sa beneficieze de concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 16 ani; {art.31 alin.(1) din OUG nr.111/2010 si art.26 alin.(11) din OUG nr.158/2005 - In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 16 ani.};
 • d) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}
 • e) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani. {art.32 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010}

3. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar nu au indeplinit conditiile de acordare a ICC stabilite la art.2 alin.(1) din OUG nr. 111/2010 si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar nu au indeplinit conditiile de acordare a ICC stabilite la art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010 si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 438 lei (35% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.250 lei), acordat persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului; {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111/2010};
 • b) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, indemnizatie egala cu cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului acordat pana la 3 ani, respectiv 1.250 lei. Concediul si indemnizatia se acorda persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, care doreste sa beneficieze de concediu pentru cresterea copilului cu varsta cuprinsa intre 3-7 ani si care in ultimele 12 luni inainte de solicitarea acestui concediu a realizat venituri supuse impozitului pe venit {art.31 alin.(1) lit.c) si alin.(2) din OUG nr.111/2010};
 • c) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 188 lei (15% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.250 lei), acordat persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si nici conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap prevazute la lit.b) {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111/2010}.
 • d) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}
  e) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani. {art.32 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010}

4. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-16 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-16 ani (art.26 alin.(11) din OUG nr.158/2005) sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 438 lei (35% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.250 lei), acordat persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului; {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111/2010};
 • b) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 188 lei (15% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.250 lei), acordat persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si nici conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap prevazute la lit.b) {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111/2010}.

5. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii cu dizabilitati care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire copil cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0 -16 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii cu dizabilitati care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire copil cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0-16 ani (art.26 alin.(11) din OUG nr.158/2005) sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului cu dizabilitate, in cuantum de 563 lei (45% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.250 lei), acordat persoanelor cu dizabilitate grava sau accentuata care au in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani si care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala acordate persoanelor cu dizabilitati, potrivit prevederilor Legii nr.448/2006. {art.32 alin.(1) lit.c) din OUG nr.111/2010}
 • b) sprijin lunar pentru cresterea copilului cu dizabilitate, in cuantum de 438 lei (35% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.250 lei), acordat persoanelor cu dizabilitate grava sau accentuata care au in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani si care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala acordate persoanelor cu dizabilitati, potrivit prevederilor Legii nr.448/2006. {art.32 alin.(1) lit.c) din OUG nr.111/2010}

6. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii cu dizabilitati care au in crestere si ingrijire copii fara dizabilitati?

Drepturile de care pot beneficia parintii cu cu dizabilitati care au in crestere si ingrijire copii fara dizabilitati sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului, in cuantum de 563 lei (45% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.250 lei), acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 2 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. {art.32 alin.(2) din OUG nr.111/2010}
 • b) sprijin lunar pentru cresterea copilului, in cuantum de 188 lei (15% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.250 lei), acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. {art.32 alin.(2) din OUG nr.111/2010}

7. Se pot cumula drepturile de ICC/stimulent prevazute la art.2 alin.(1) si art.7 acordate pentru un copil cu sau fara dizabilitate cu cele prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010 acordate altui copil cu dizabilitate?

Drepturile de ICC/stimulent de insertie pentru un copil se pot cumula cu drepturile prevazute la art.31 si art.32 alin.(1) lit.d) si alin.(2) din OUG nr.111/2010 acordate altui copil cu dizabilitate.

8. Persoana care are in acelasi timp calitatea de asistent personal ori care primeste indemnizatia acordata in conditiile art.42 alin.(4) si (5) din Legea nr.448/2006 poate beneficia de drepturile prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010 pentru copilul pe care il are in crestere si ingrijire?

Parintele sau persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr.111/2010 care, pentru acelasi copil, e in acelasi timp si calitatea de asistent personal ori care primeste indemnizatia lunara, NU poate beneficia de drepturile prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010.

EXCEPTIE: Persoana singura care are in intretinere un copil cu dizabilitate grava poate cumula indemnizatia lunara cu drepturile prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010. {art.33 alin.(1)-(2) din OUG nr.111/2010}

9. Se pot cumula drepturile prevazute la art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (3) din OUG nr.111/2010 in situatia persoanelor care au 2 sau mai multi copii cu dizabilitate pentru care sunt indeplinite conditiile de acordare?

Drepturile prevazute la art.31 alin.(2) {concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3-16 ani}, art. 32 alin.(1) lit. c) {sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate pentru cresterea copilului cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani si 3-7 ani} si art.32 alin.(1) lit.d) {sprijin lunar pentru cresterea copilului cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani si 3-16 ani}, art.32 alin.(2) {sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil cu varsta intre 0-2 ani si 2-16 ani} si art.32 alin.(3) din OUG nr.111/2010 se acorda pentru fiecare dintre copiii aflati in intretinerea persoanelor.

10. Se pot realiza venituri din activitati profesionale supuse impozitului pe venit pe perioada in care parintele beneficiaza de concediu pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate de la 3-7 ani, prevazut la art.31 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010?

Pe perioada acordarii concediului pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate prevazut la art.31 din OUG nr.111/2010, persoana indreptatita poate realiza venituri profesionale supuse impozitului prin desfasurarea efectiva a unei activitati (in baza altui contract de munca, prestari servicii etc., decat cel care i-a fost suspendat pentru acordarea indemnizatiei), in limita a 3 indemnizatii minime intr-un an calendaristic care, in prezent, se ridica la nivelul de 3.750 lei. {art.37 alin.(3) din OUG nr.111/2010}

Aceste venituri, asa cum se precizeaza la art. 7 alin. (21) din Normele metodologice de aplicarea a prevederilor OUG nr. 111/2010 aprobate prin Hotararea Guvernului nr.52/2011, pot fi realizate cu conditia mentinerii suspendarii uneia dintre activitatile care au stat la baza stabilirii dreptului.

11. Care sunt conditiile pe care o persoana care are in ingrijire un copil cu dizabilitate trebuie sa le indeplineasca pentru a beneficia de program de lucru redus la 4 ore si de indemnizatia aferenta acestuia, conform art.32 alin.(1) lit.a) si alin.(5) din OUG nr.111/2010?

Dreptul la programul de lucru redus la 4 ore se acorda unuia dintre parintii care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu dizabilitate grava sau accentuata, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 32 alin.(1) lit. a) din OUG nr.111/2010.

Potrivit Codului Muncii, reducerea numarului de ore normale de 8 ore de lucru/zi ale salariatului implica un contract individual de munca cu timp partial in care numarul de ore este de 4 ore/zi, situatie in care drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

Acordarea salariului proportional cu numarul orelor lucrate se aplica si in cazul functionarilor publici.

In acest sens, persoana are dreptul la indemnizatia prevazuta la art.32 alin.(5) din OUG nr.111/2010 in cuantum de 673 lei doar daca opteaza pentru program de lucru redus la 4 ore.

12. Ce valoare va avea indemnizatia de hrana din 2020, acordata cu intarziere in locul tichetelor de masa?

Potrivit art. 18, alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, incepand cu 1 ianuarie 2020, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana la nivelul anual a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia personalului MApN, MAI, Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor, SRI, SIE, SPPSTS, precum si a personalului politiei locale care, potrivit legii, beneficiaza de drepturi de hrana in temeiul OG nr. 26/1994.

Conform precizarilor Guvernului, indemnizatia de hrana se va acorda lunar, intr-un cuantum reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara din Legea nr. 153/2017.

Tinand cont de faptul ca, prin HG nr. 846/2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost stabilit la 2.230 lei lunar (incepand cu 1 ianuarie 2020), rezulta ca indemnizatia de hrana acordata lunar bugetarilor in locul tichetelor de masa va avea urmatoarea valoare:

(2 x 2.230 lei) / 12 = 372 lei

13. Se va acorda indemnizatia de vacanta parintilor copiilor cu handicap grav?

Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia de la 1 ianuarie 2020, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 2.230 de lei pentru fiecare salariat. Acordarea acestora se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009, cu modificarile ulterioare. 

Acte necesare pentru obtinerea prestatiilor si facilitatilor sociale

Dosarul pentru obtinerea prestatiilor sociale pentru copiii cu dizabilitati trebuie sa contina urmatoarele documente:

1. Pentru copii cu dizabilitati care obtin pentru prima data un certificat de incadrare in grad de handicap (cazuri noi):

 • Certificat handicap si Hotarare incadrare in grad de handicap;
 • Cerere pentru acordarea prestatiilor sociale (model cerere copii, copii cu HIV);
 • Copie plan recuperare;
 • Copie ancheta sociala;
 • Copie certificat de nastere copil (pentru copiii pana in 14 ani);
 • Copie carte de identitate al copilului cu handicap (pentru copiii peste 14 ani);
 • Copie act identitate reprezentant legal (parinte, tutore, curator, asistent personal, asistent maternal profesionist);
 • Copie act ce atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului - daca este divortat copie dupa de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila; sentinta judecatoreasca pentru asistentul maternal profesionist care are in ingrijire un copil cu handicap;
 • Adeverinta scolara din care sa rezulte daca frecventeaza cursuri de zi, la fiecare inceput de an scolar (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) sau declaratie pe propria raspundere ca nu frecventeaza o forma de invatamant;
 • Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de spitalizare (pentru copilul cu handicap de tip HIV/SIDA);
 • Dosar cu sina.

2. Pentru copii detinatoari de certificat de incadrare in grad de handicap, care se afla deja in plata in evidenta DGASPC (prelungiri):

 • Certificat handicap de incadrare in grad de handicap;
 • Copie carte de identitate al copilului cu handicap (pentru copiii peste 14 ani);
 • Copie act identitate reprezentant legal (parinte, tutore, curator, asistent personal, asistent maternal profesionist);
 • Copie act ce atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului - daca este divortat copie dupa de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila; sentinta judecatoreasca pentru asistentul maternal profesionist care are in ingrijire un copil cu handicap;
 • Adeverinta scolara din care sa rezulte daca frecventeaza cursuri de zi, la fiecare inceput de an scolar (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) sau declaratie pe propria raspundere ca nu frecventeaza o forma de invatamant;
 • Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de spitalizare (pentru copilul cu handicap de tip HIV/SIDA).

Beneficiaza de facilitati (RATB, METROU, bilete SNCFR/AUTO) si urmatoarele persoane:

 1. insotitorii copiilor cu handicap grav, in prezenta acestora;
 2. insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
 3. asistentii personali ai copiilor cu handicap grav.

Reprezentantii legali ai copiilor cu handicap grav si accentuat, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate. Autovehiculul care transporta un copil cu handicap posesor de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita in locurile publice special amenajate.

Acte necesare:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap - copie si original;
 • certificat de incadrare in grad de handicap - copie si original;
 • certificate de nastere (in cazul minorilor) - copie si original;
 • act identitate tutore (in cazul minorilor) - copie si original;
 • o fotografie tip buletin a persoanei cu handicap.

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au in ingrijire beneficiaza, la cerere, de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei.

In cazul ingrijitorului persoanei cu handicap se depun urmatoarele documente:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap - copie si original;
 • actul de identitate ingrijitor - copie si original;
 • certificat de incadrare in grad de handicap - copie si original;
 • talon si cartea de identitate a autoturismului;
 • ancheta sociala.

Tipizate: Cerere rovinieta insotitor

Drepturile universale ale copilului, pe scurt

La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat Conventia Drepturilor Copilului. Conventia privind Drepturile Copilului incorporeaza, mai mult decat oricare alt document, intreg spectrul drepturilor omului - civile, politice, economice, sociale si culturale si prevede o dezvoltare completa a potentialului copilului într-o atmosfera de libertate, demnitate si justitie.

In Romania autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si Legea 272/2004, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care Romania este parte.

Libertatea de expresie

Copilul este liber sa primeasca si sa dea mai departe orice informatie care corespunde interesului lui. Parintii sau persoanele care au copii in ingrijire sunt obligati sa ofere informatii, sfaturi si explicatii copiilor si sa le permita sa isi exprime propriile idei si pareri. Copiii sunt liberi sa practice propria lor religie.

Drepturi cu privire la discriminare

Act normativ de baza: Ordonanta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in termen de un an de la data savarsirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de savarsirea ei. Hotararea se emite in termen de 90 de zile de la data sesizarii. Competenta pentru solutionare este si instanta civila de judecata care dispune acordarea de daune/restabilirea situatiei anterioare si eliminarea efectelor discriminarii.

Dreptul la asistenta pentru copiii aflati in conflict cu legea

Pana la varsta de 14 ani, copiii nu raspund in fata legii. Dupa varsta de 14 ani daca fapta prevazuta de legea penala savarsita de copilul care nu raspunde penal, prezinta un grad ridicat de pericol social, comisia pentru protectia copilului poate decide plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat de supraveghere a copiilor care au comis infractiuni.

Dreptul copilului de a fi protejat impotriva exploatarii economice

Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva exploatarii si nu poate fi constrans la o munca ce comporta un posibil risc sau care ii poate compromite educatia sau dauna sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale. Varsta minima de angajare este 15 ani. Autoritatile publice trebuie sa se asigure ca nici un copil nu este angajat sub varsta legala, in locuri periculoase sau impotriva vointei lui.

Dreptul de a fi protejat de orice forma de violenta, abuz sau neglijenta

Persoanele care lucreaza cu copiii au obligatia de a raporta serviciilor publice orice caz suspect de abuz sau neglijenta. Legea interzice orice fel de pedeapsa fizica, acasa sau intr-o institutie care ar trebui sa se ocupe de protejarea sau educatia copilului.

In Romania exista linia telefonica gratuita pentru protectia copilului 116 111 ce ofera sprijin si consiliere pentru parinti si copii.

COMMENTS 

Postat la
%b %15, %2019
Postat de
Mona si Dan
BOLI RARE
Daca detineti acte medicale, (cerrtificate medicale) care atesta ca suferiti de aceste afectiuni, le atasati la o cerere de incadrare in grad de handicap/ dizabilitate pe care o depuneti la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC din judetul in care aveti domiciliul. Acolo, Comisia de Expertiza Medicala de Recuperare a Capacitatii de Munca examineaza si decide daca va incadrati sau nu in grad de invaliditate/ dizabilitate.
Postat la
%b %23, %2019
Postat de
Sin
Insotitor
Buna ziua am un copil cu grad grav amputatie de gamba soțul a fost in crestere copil până la 3 ani apoi nu I sa mai acordat până la 7 ani. Acum copilul are 3 ani si 4 luni soțul lucrează poate beneficia de acel stimulent de 188 de lei? Multumesc
Postat la
%b %02, %2020
Postat de
Ispas
Va rog sa ma ajutati
Eu am un baiat de 11 ani . Are cancer . Sunt angajata pt el pina la virsta lui de 18 ani . Intrebarea mea este .... 1 CUM POT LUA INDEMNIZATIA DE HRANA DIN IANUARIE 2020 DE 346 SAU DE 372 LEI , 2 ACEL SPOR DE 15 LA SUTA DIN SALARIUL DE BAZA , 3 POT MUNCI 4 ORE IN ALTA PARTE SI SE POATE PRIMI 673 LEI ASA AM CITI PE SAIT , 4 SPRIJIN LUNAR DE 188 SAU 438 LEI PINA LA 16 ANI AI COPILULUI PT CRESTEREA LUI CU DEZABILITATI , 5 STIMULENT LUNAR DE 1000 LEI PT COPII CU DEZABILITATI. Unde pot merge sa ma interesez de ceea ce vam specificat mai sus . La noi in sat nimeni nu stie de aceste lucruri dar pe sait leam citit . Ce documente am nevoie pt fiecare in parte si unde sa le depun . Specific nimeni nu stie nimic ba mai mult acel spor de 15 la suta la salar primaria nul da ca NU AU DEUNDE . Va rog sa ma ajutati sunt derepturile copilului nu poate beneficia de aceste drepturi , sunt convinsa ca fiul meu nu a vrut sa se imbolnaveasca de cancer . Are probleme nu e vina lui dar macar sa i se dea drepturile lui . CREDETIMA CA A SUFERIT SI SUFERA DESTUL . DE CE SASI BATA ALTI JOC DE EL . SA NU I SE DEA CE ESTE AL LUI . VA ROG SA IMI RASPUNDETI PE MEIL SAU LA NR DE TEL 0751688545 MARIA .
Postat la
%b %07, %2020
Postat de
Mona si Dan
VA ROG SA MA AJUTATI
Doamna Ispas,
Toate intrebarile dumneavoastra primesc un raspuns corespunzator daca va prezentati si cereti sprijin de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul dumneavoastra. Deja exista Dosarul medical inregistrat acolo. Dumneavoastra sustineti ca ‘’ . Sunt angajata pt el pina la virsta lui de 18 ani .” Doamna Maria pretindeti raspuns pe [censored] , dar nu dati adresa de MEIL . Cum sa va raspund ? Nu va dau telefon pentru ca nu va cunosc !
Postat la
%b %02, %2020
Postat de
diana prunchevici
Drepturi
Buna ziua.Am un baiat cu dizabilitati handicap grav cu CES,este inscris in scoala speciala pana la ora 12 nu beneficiaza de cazare si masa.Are dreptul de bani de CES ?Cine beneficiaza parintele sau scoala ?In cazul in care ar beneficia de masa cine ar avea dreptul?Multume sc
Postat la
%b %03, %2020
Postat de
Tenciu Sorin
nu am masina
Buna ziua. Eu am handicap permanent dar nu am masina personala, dar periodic trebuie sa ma duc la spital cu diverse probleme, si trebuie sa platesc diverse persoane care au masina si sunt disponibili. Intrebare pot avea acest card eu personal si sal folosesc cu masina respectiva care se iveste?
Postat la
%b %16, %2020
Postat de
Mona si Dan
NU AM MASINA
Domnule Tenciu Sorin,
De la bun inceput precizez ca sunt un simplu om, membru al acestui forum. Raspund tuturor celor care intreaba insa raspunsurile mele sunt simple opinii impartasite intre noi. Toate facilitatile se dau in baza legiilor. In Legea 448/2006 facilitatile se acorda persoanei incadrate in gradul XYZ de handicap/ dizabilitate. Masina altuia nu este propietatea dumneavoastra. De aici si imposibilitatea de a avea un card fara a avea masina.
Postat la
%b %01, %2020
Postat de
Andrei Moscaliuc
Informare
Sun tatal unui copil cu certificat de handicap. Am o casa in constructie care s-a trecut la impozit dar inca nu este finalizata. Deci nu pot locui acolo. Nu am nici un alt imobil scutit de la impozit. Pot obtine scutirea acestui imobil de la impozit?
Postat la
%b %03, %2020
Postat de
Mona si Dan
INFORMARE
Dumnule Andrei Moscaliuc, scutirea de impozit pe imobil se acorda doar persoanei cu handicap accentuat sau grav. Persoana respectiva trebuie sa fie adulta si sa fie propietarul imobilului.
Postat la
%b %05, %2020
Postat de
Mona si Dan
Drepturi
Doamna Diana Prunchevici
De la bun inceput precizez ca sunt un membru simplu Prostemcell si raspund tuturor celor care intreaba din solidaritate si prietenie.
Drepturile copiilor cu dizabilitati/ Descarca cerere: cerere majorare drepturi CES 50%

In conformitate cu prevederile articolului 129, aliniat 7 din Legea nr. 272/2004 republicata si articolul 51, aliniat 2 din Legea nr. 1/2011, copiii si tinerii cu CES au dreptul la:
- alocatie de hrana in cuantum de 12 lei/zi, pentru copii cu varsta intre 0-3 ani, si 16,6 lei/zi pentru copii si tineri cu varsta intre 3-26 ani;
- imbracaminte
- incaltaminte
- materiale igienico-sanitare
- rechizite/manuale
- transport
- materiale cultural-sporti ve, pentru care statul acorda: 366 lei/an pentru copiii cu varste intre 0-3 ani inclusiv, 498 lei/an pentru copiii cu varste intre 3-7 ani inclusiv, 611 lei/an pentru copiii cu varste intre 7-14 ani inclusiv, 754 lei/an pentru adolescenti cu varste intre 14-18 ani inclusiv si 844 lei/an pentru tineri cu varste cuprinse intre 18-26 ani inclusiv.

Pentru obtinerea acestor drepturi, parintii sau reprezentantii legali trebuie sa depuna o cerere in acest sens la institutia de invatamant la care este inscris copilul/ tanarul cu cerinte educationale speciale, la care se vor anexa: certificatul de incadrare in grad de handicap; certificatul de orientare scolara; declaratie pe propria raspundere.
Cititi dumneavoastra Ordinul nr. 1985/1305/5805/ 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special, Articolul 64. Va veti lamurii dumneavoastra si veti actiona in consecinta.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .