Drepturile copiilor cu dizabilitati

Prestatii sociale si facilitati pentru copilul cu handicap - se acorda copiilor cu dizabilitati in conformitate cu prevederile Legii 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.
Cine poate beneficia?  Copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotare a Comisiei pentru Protectia Copilului, in termen de valabilitate.

cuprins:

ORDIN nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora

Copilul cu handicap GRAV beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 316 lei ;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.898 lei sau asistent personal ;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege - 631 lei ;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare a clasa a II-a, sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul;
 • rovinieta - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, aceasta este eliberata catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale; - se acorda de Primaria de domiciliu;
 • indemnizatie de crestere a copilului pana in varsta de 18 ani pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat si are program de lucru redus la 4 ore; 
 • servicii gratuite de cazare si masa pentru copil cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, conform Contractului-cadru; 
 • bilete de intrare gratuite la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste;

Copilul cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 184 lei ;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege - 631 lei ;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul;
 • rovinieta - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale pentru insotitorul copilului cu handicap grav, detinator de autoturism, aceasta este eliberata catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale; - se acorda de Primaria de domiciliu;
 • indemnizatie de crestere a copilului pana in varsta de 18 ani pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap grav sau accentuat si are program de lucru redus la 4 ore; 
 • servicii gratuite de cazare si masa pentru copil cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, conform Contractului-cadru; 
 • bilete de intrare gratuite la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste;

Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar in cuantum de 64 lei;
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege - 631 lei ;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul;
 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, acesta este eliberat de catre autoritatile administratiei publice locale; - se acorda de Primaria de domiciliu;
 • bilete de intrare gratuite la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu handicap si persoana care il insoteste;

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:

 • alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilitate pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice - 15 lei/zi.
 • alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege - 631 lei ;
 • copii/elevii/tinerii cu CES, integrati in unitatile de invatamant de masa, beneficiaza de alocatie zilnica de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte in cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflati in sistemul de protectie al copilului.

Copilul cu afectiuni renale care necesita HEMODIALIZA  in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandare centrului de dializa. Beneficiaza de aceste prevederi legale si asistentii personali sau insotitorii copiilor cu handicap care necesita hemodializa.

NU pot beneficia de drepturi prevazute mai sus copiii cu handicap care se afla in internate sau centru de plasament aferente unitatilor ori institutiilor de invatamant special sau in alte tipuri de institutii publice cu caracter social, cu exceptia centrului de tip respiro, in care se asigura intretinere. completa din partea autoritatii administratiei publice.

Care sunt actele normative care reglementeaza incadrarea copilului cu dizabilitati in grad de handicap?

Incadrarea copilului cu dizabilitati in grad de handicap este reglementata de urmatoarele acte normative:

 • ORDIN nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora
 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicii
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap, republicata
 • Hotararea de Guvern nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului
 • Ordinul ministrului sanatatii si secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12702/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora modificate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiilor si protectiei sociale nr. 762/2260/2012
 • Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, ministrului educatiei, ministrului sanatatii si presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 18/3.989/416/142/2003 privind aprobarea ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap.

Care sunt evaluarile necesare pentru incadrarea copilului cu dizabilitati in grad de handicap?

Incadrarea copilului cu dizabilitati in grad de handicap se bazeaza pe Clasificarea Internationala a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii adoptate de Organizatia Mondiala a Sanatatii in anul 2001. Incepand cu anul 2012, s-au introdus in legislatia noile recomandari ale Clasificarii Internationale a Functionarii si Dizabilitati. Sanatatii, versiunea pentru copii si tineri, adoptata de Organizatia Mondiala a Sanatatii in anul 2007. Modelul biopsihosocial de CIF a fost transpus in legislatia romaneasca prin evaluarea complexa a copilului cu dizabilitati, o abordare holistica si individuala a copilului, care se efectueaza in doua. faze:

 1. Evaluarea multidisciplinara: evaluarea sociala, evaluarea medicala si, daca este nevoie, evaluarea psihologica
 2. Aplicarea criteriilor biopsihosociale în vederea propunerii unui grad de handicap.

Care sunt pasii ce trebuie parcursi de familie pentru eliberarea certificatului de incadrare in grad de handicap pentru copilul cu dizabilitati?

Pe scurt, pasii ce trebuie parcursi de familie pentru eliberarea certificatului de incadrare in grad de handicap pentru copilul cu dizabilitati sunt urmatorii:

 • Efectuarea si eliberarea unei anchete sociale de catre primarie a domiciliului copilului;
 • Efectuarea unui consult medical general si eliberarea fisei medicale sintetice de catre medicul de familie;
 • Trimiterea copilului la medicul de specialitate in functie de problemele de sanatate identificate de catre medicul de familie, in baza unui bilet de trimitere;
 • Eliberarea certificatului medical tip A5 (formular tipizat) de catre medicul de specialitate;
 • Efectuarea unui consult psihologic, la recomandarea medicului de specialitate, si eliberarea fisei psihologice de catre psiholog;
 • Depunerea cererii de eliberare a certificatului de incadrare in grad de handicap la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Cererea este insotita de urmatoarele documente: ancheta sociala, fisa medicala sintetica, certificatul medical tip A5, fisa psihologica (daca a fost necesara), copii ale actului de identitate ale copilului si parintilor/ reprezentantului legal;
 • Intocmirea Raportului de evaluare complexa a copilului de catre Serviciul de Evaluare Complexa pentru copii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Raportul cuprinde in mod obligatoriu propunerea gradului de incadrare in grad de handicap (pe baza aplicarii criteriilor biopsihosociale) si este insotit de un plan de recuperare;
 • Hotararea de incadrare in grad de handicap de catre Comisia pentru Protectia Copilului - organ de specialitate, fara personalitate juridica, al consiliului judetean/ local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia protectiei si promovarii drepturilor copilului - si eliberarea certificatului de incadrare a copilului. intr-un grad de handicap de catre comisie;
 • In caz de nemultumire fata de gradul de handicap acordat, parintii/ reprezentantul legal pot ataca hotararea comisiei la tribunalul de la domiciliul copilului;
 • Reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap are loc la cererea parintelui/ reprezentantului legal, formulata cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulata si inainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat conditiile pentru care sa eliberat certificatul de incadrare intr-un grad de handicap.

Care sunt documentele necesare pentru incadrarea copilului cu dizabilitati in grad de handicap?

Minimul de documente necesare pentru incadrarea copilului cu dizabilitati in grad de handicap care se depun la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sunt:

 • Cerere - completata de catre parinte/ reprezentant legal al copilului;
 • Certificat medical tip A5 - eliberat de către medicul de specialitate;
 • Fisa medicala sintetica - eliberata de catre medicul de familie;
 • Fisa psihologica - eliberata de catre psihologul recomandat de medicul de specialitate (daca este necesar);
 • Ancheta socială - eliberată de primărie de la domiciliul copilului;
 • Copia certificatului de nastere al copilului/ copia actului de identitate;
 • Copia actelor de identitate ale parintilor/ reprezentantului legal.

De ce nu se acorda grad de handicap permanent copiilor, asa cum se intampla in cazul adultilor?

Gradul permanent nu este prevazut in legislatia privind copiii cu dizabilitati deoarece acestia au potential de dezvoltare fata de adulti, a caror crestere este stagnata in mod fiziologic. Spre deosebire de adulti, indicatorii de capacitate si performanta ai copiilor sunt supusi modificarii in dinamica atat in sensul reabilitarii, cat si in sensul agravarii prin complicatii de ordine medicala, psihologic sau social, de unde nevoia reevaluarii periodice.

De ce copiii, avand acelasi diagnostic, nu au aceeasi incadrare in grad de handicap?

Criteriile de incadrare in grad de handicap pentru copii nu sunt exclusiv medicale, ci sunt biopsihosociale, avand la baza Clasificarea Internationala a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii, versiunea pentru copii si tineri, adoptata de Organizatia Mondiala a Sanatatii in anul 2007.
Prin urmare, copiii, avand acelasi diagnostic, pot avea incadrari diferite in grad de handicap, datorita consecintelor pe care boala o are asupra functionarii organismului, a conditiilor de mediu (fizic, social si atitudine) si a factorilor personali.

De ce se schimba incadrarea in grad de handicap la copii, daca diagnosticul ramane acelasi?

In cazul aceluiasi copil, evolutia favorabila/ defavorabila a bolii si a conditiilor sociale poate conduce la schimbarea gradului de handicap. Totodata, acordarea gradului de handicap conduce la obtinerea unor drepturi prevazute de Legea nr. 448/2006, inclusiv asistentul personal de care beneficiaza copiii incadrati in gradul grav, dar si la obligatia parintilor de a respecta masurile si furnizate si agreate de comun acord in planul de recuperare.

UPDATE:  Incepand cu 1 ianuarie 2023, în conformitate cu OUG 167/2022, indemnizatia compensatorie se acorda dupa cum urmeaza:

 • 316 lei  (bugetul personal complementar), pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap grav ;
 • 184 lei  (bugetul personal complementar), pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap accentuat ;
 • 64 lei  (bugetul personal complementar), pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap mediu .

Mai multe detalii, AICI

Cereri decontare carburant:

NOUA modalitate de decontare a transportului în cazul persoanelor cu dizabilitati

Copiii cu dizabilitati beneficiaza de:

 • ocrotirea sanatatii (tratament si recuperare);
 • dreptul la educație și formare profesională;
 • servicii sociale si prestatii sociale;
 • accesul la cultura, sport si turism - gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
 • evaluarea si reevaluarea conditiei fizice de catre Comisie la domiciliu in cazul in care copilul nu se poate deplasa;
 • asistenta medicala gratuita;
 • medicamente gratuite;
 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege, majorata cu 100%;
 • alocatie lunara de hrana, calcula pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilitate pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu;
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • dreptul la asistenta juridica;
 • transport (gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic );
 • facilitati fiscale - scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sau a celor cu gradul I de invaliditate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Accesul la educație a copilului cu dizabilitati

Accesul in unitatile de invatamant al copiilor cu dizabilitati, inclusiv al celor cu handicap, precum si al celor cu dificultati de adaptare scolara se realizeaza prin hotare a comisiei pentru protectia copilului, care elibereaza certificatul de orientare scolara si/sau profesionala, pe baza raportului de studii. evaluare complexa intocmit de serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Drepturile elevului cu dizabilitati

Educatia copiilor cu dizabilitati este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonata de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintific. In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa asiguram domiciliul persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla. , inclusiv prin cadre didactice de sprijin/itinerante.

 • masa si cazare gratuita in internatele scolare;
 • unitati de invatamant special, formate din: scoala speciala, cantina si, dupa caz, internat scolar, in conditiile legii;
 • integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
 • grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
 • servicii educationale prin cadre didactice itinerante/de sprijin la recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor;
 • scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
 • educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii la recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor. Pentru copiii, elevii si tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesita spitalizare mai mari de 4 saptamani se organizeaza, dupa caz, grupe sau clasa in cadrul unitatii sanitare in care acestia sunt internati. Scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de clasa sau de grup in spitale se fac de catre inspectoratul scolar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei;
 • scolarizarea in alt judet/sector al municipiului Bucuresti decat cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul judetului/sectorului in care se afla unitatea de invatamant;
 • invatamantul special si special integrat care reprezinta o forma de instruire scolara diferentiata, adaptata, precum si o forma de asistenta educationala, sociala si medicala complexa, destinata persoanelor cu cerinte educationale speciale;
 • studentii cu handicap grav si accentuat beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentilor, valoarea reducerii asiguandu-se din bugetul institutiilor de invatamant public sau privat. In situatia in care studentul cu handicap grav sau accentuat adreseaza cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentilor, iar aceasta nu este rezolvata favorabila, persoana lezata se poate adresa instantei de contencios administrativ competent, in conditiile legii. ;
 • locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant impreuna cu asistentii personali. In vederea obtinerii unui loc gratuit in tabere de odihna pentru prescolarul sau elevul cu handicap, parintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune sau cerere la unitatea de invatamant de care apartine, insotita de copie a documentului care atesta incadrarea in grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant;
 • gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive;
 • gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, cu metroul si cu navele pentru transport fluvial;

Elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale - CES, pot dobandi calificari profesionale corespunzatoare tipului si gradului de deficienta.

La solicitarea scrisa a parintilor, a tutorilor legali sau a sustinatorilor legali, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu cerinte educationale speciale cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anului scolar.

Evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale se realizeaza de catre centrele judetene de resurse si de asistenta educationala, denumite in continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului Bucuresti de Resursa si Asistenta Educationala. , denumit in continuare CMBRAE, prin servicii de evaluare si de orientare scolara si profesionala, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, acordandu-se prioritate integrarii in invatamantul de masa. CJRAE cuprind si centrele logopedice interscolare. Stabilirea gradului de deficienta al elevilor cu cerinte educationale speciale se realizeaza de catre comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE,

Finantarea invatamantului special si special integrat se face din bugetele judetelor unde functioneaza unitatea de invatamant special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale si din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti (art. 6 din HG 1251/2005, art. 102 din Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.574/2011).

Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale - CES, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, care nu sunt incluse in sistemul de protectie sociala, beneficiaza de alocatia de hrana si drepturile la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale. , jucarii, transport, materiale cultural-sportive. (art. 51 alin. 2 din Lg. 1/2011 modif., alin. 7 din Lg. 272/2004 modif si HG 904/2014).

Drepturile prevazute (alocatia zilnica de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte) se asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial. (art. 26 alin. 2 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetarii, Tineretului și Sportului nr. 5.574/2011, modificat prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetarii Științifice nr. 5.036 / 2015). Parintii se adreseaza cu o cerere unitatii scolare frecventate de copil, aceasta institutie fiind in masura sa faca demersurile necesare catre institutiile financiare ale scolilor, Consiliile locale/judetene, institutii finantatoare ale scolilor care, in limita bugetelor,

ATENTIE!  Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale (CES) din familii, inscrisi in invatamantul de masa sau special, au o serie de drepturi. Este vorba de acordarea unor sume de bani pentru hrana, imbracaminte, incaltaminte, rechizite.

Legea 272/2004 modif.

Artă. 129
Alin. (1) Copiii si tinerii pentru care sa stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul la hrana, imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, precum si suma de bani pentru nevoi personale.

Alin. (3) In cazul copiilor cu handicap, infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) se majoreaza cu 50% in raport cu sumele acordate.

Descarca cerere : cerere majorare drepturi CES 50%

In conformitate cu prevederile articolului 129, aliniat 7 din Legea nr. 272/2004 republicata si articolul 51, aliniat 2 din Legea nr. 1/2011, copiii si tinerii cu CES au dreptul la:

- alocatie de hrana in cuantum de 12 lei/zi , pentru copii cu varsta intre 0-3 ani, si 16,6 lei/zi pentru copii si tineri cu varsta intre 3-26 ani;
- imbracaminte
- incaltaminte
- materiale igienico-sanitare
- rechizite/manuale
- transport
- materiale cultural-sportive, pentru care se acorda statutul: 366 lei/an pentru copiii cu varste intre 0-3 ani inclusiv, 498 lei/an pentru copiii cu varste intregi 3-7 ani inclusiv, 611 lei/an pentru copiii cu varste intre 7-14 ani inclusiv, 754 lei/an pentru adolescenti cu varste intre 14-18 ani inclusiv si 844 lei/an pentru tineri cu varste cuprinse intre 18-26 ani inclusiv.

Pentru obtinerea acestor drepturi, parintii sau reprezentantii legali trebuie sa depuna sau cerere in acest sens la institutia de invatamant la care este inscris copilul/ tanarul cu cerinte educationale speciale, la care se vor anexa: certificatul de incadrare in grad de handicap; certificatul de orientare scolara; declaraie pe propria raspundere.

Potrivit informațiilor de la Centrul Judetean de Resurse și Asistenta Educationala, cererea trebuie completata in doua exemplare (sau xeroxata), astfel incat cea pe care va careva va fi trecut numarul de inregistrare sa ramana solicitantului.

IMPORTANT: nu va lasati indusi in eroare de prevederile articolului 1 din HG nr. 904/2014 unde se face referire doar la copii aflati in sistemul de protectie sociala. La finalul actului normativ există o prevedere suplimentară: «Se aplică și copiilor și tinerilor cu cerinte educaționale speciale, școlarizați în unitatile de invatamant special sau de masă, inclusiv celor scolarizați în alt judet decat cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 aliniat (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare» si «Se aplica si copiilor din crese si alte unitati de educatie timpurie» , se precizeaza in materialul pus la dispozitie de reprezentanti ai CJRAE.

Alte drepturi ale copiilor cu CES

Conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrate in invatamantul de masa beneficiaza de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educațional se face de către CJRAE și se reglementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educației.

"Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, inclusiv cei scolarizati in alt judet decat cel de la domiciliu, beneficiaza de asistenta sociala constand in asigurarea alocatiei zilnice de hrana, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a imbracamintei si incaltamintei in cuantum egal cu cel pentru copiii aflati in sistemul de protectia copilului, precum si de gazduire gratuita in internate sau centrele de asistenta pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul DGASPC-urilor judetene" , prevede Legea educatiei nationale.

De asemenea, potrivit actului normativ amintit, pentru copiii, elevii si tinerii care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilitati sunt nedeplasabili, se organizeaza la domiciliu, pe o perioada scolara determinata.

Stimulentul financiar pentru copiii cu handicap

Incepand cu 1 august 2017 , bucurestenii pot depune actele pentru obtinerea unui stimulent financiar lunar de 1.000 de lei ce se acorda copiilor cu dizabilitati.

Vor putea beneficia de stimulent financiar copiilor cu handicap cu domiciliul sau resedinta pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Bucuresti . Copiii trebuie sa aiba varsta mai mica de 18 ani si cel putin unul dintre parinti sa aiba domiciliul stabil pe raza Capitalei.

Stimulentul se acorda sub rezerva achitarii de catre beneficiar a obligatiilor de plata fata de bugetul local.(DGASMB va consulta si prelucrarea informatiilor, inclusiv date cu caracter personal, inregistrate pe numele solicitantului, in evidentele Ministerului de Finante Publice - Agentia Nationala de Administratie Fiscala) .

De asemenea, solicitantii sunt rugati sa verifice anterior depunerii dosarului daca nu cumva au amenzi neachitate (RATB, rutiere, pentru tulburarea linistii publice). Stimulentul se acorda doar prin virament bancar.

Actele se depun sau singura data, pe perioada de valabilitate a certificatului de handicap. In cazul in care apar modificari in situatia parintelui, a reprezentantului legal sau a copilului, este obligatorie informarea DGASMB.

Detalii pot fi obtinute, AICI

Drepturile insotitorilor copiilor cu handicap

Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (...) se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 18,145 lei/ora.

Aceasta modificare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta o crestere de 17,6 %, ceea ce in valoare absoluta inseamna 450 de lei, iar in valoare neta salariul este de 1.898 lei, majorarea fiind de 374 lei, iar cresterea pe net de 24,5 %, conform unui comunicat al Ministerului Muncii..

In anul 2023, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fara a se depasi valoarea nominala pentru anul 2022 stabilita potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017.

LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare

SALARIILE de baza si GRADATILE

GRADATIILE asistentului personal in anul 2023 ANGAJAT cu contract de munca prin Primarie sau DGASPC, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clasa de salarizare:

 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 3.000 lei brut si 1.898 lei net;
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 3.000 lei brut si 1.898 lei net;
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 3.000 lei brut si 1.898 lei net;
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 3.000 lei brut si 1.898 lei net;
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 3.023 lei brut si 1.898 lei net;
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 3.098 lei brut si 1.898 lei net

Nota: Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.

In anul 2023, asistentul personal al copilului cu handicap grav beneficiaza de:

 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei.
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei.

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap

Indemnizatii pentru persoane care au copii cu handicap in ingrijire 0-16 ani

1. Cat este indemnizatia pentru cresterea copilului (ICC)?

OUG nr. 82/2017  vine cu modificari dupa cum urmeaza - cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta (ISR).

Concret, pentru ca, potrivit OUG 111/2010, valoarea indemnizatiei lunare nu poate fi mai mica decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea ISR, pragul minim al acesteia va ajunge, incepand din martie 2022, la 1.314 lei.

2. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii cu sau fara dizabilitati care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit sau care au realizat perioade asimilate in conditiile art.2 alin.(1), (5) si (6) din OUG nr.111 /2010, care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii cu sau fara dizabilitati care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit sau care au realizat perioade asimilate in conditiile art.2 alin.(1), (5) si (6) din OUG nr. 111/2010 , care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani sunt urmatoarele:

 • a) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap de la 0-3 ani in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului (minim 85% din cuantumul salariului minim pe tara). garantat in plata -  1.314 lei ) {art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010 coroborata cu OUG nr. 82/2017 };
 • b) stimulent lunar de insertie acordat pana la implinirea copilului cu handicap a varstei de 4 ani , daca parintele se intoarce la munca inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului cu dizabilitati - 1.500 lei (daca persoane indreptatite obtine venituri inainte de implinirea catre catre). copil a varstei de 1 an. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani) si 650 lei net (daca persoanele indreptatite obtine venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an. {art.7 din OUG nr.111/2010};
 • c) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, indemnizatie egala cu cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului acordat pana la 3 ani, respectiv 1.314 lei. Indemnizatia se acorda persoanelor care au in ingrijire copii cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 3-16 ani si care au beneficiat de drepturile stabilite de OUG nr.111/2010 si care doresc sa beneficieze de concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 16 ani; {art.31 alin.(1) din OUG nr.111/2010 si art.26 alin.(11) din OUG nr.158/2005 - In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 16 ani.};
 • d) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}
 • e) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani. {art.32 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010}

3. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar nu au indeplinit conditiile de acordare a ICC stabilite la art.2 alin.(1) din OUG nr. 111/2010 si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar nu au indeplinit conditiile de acordare a ICC stabilite la art.2 alin.(1) din OUG nr.111/2010 si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-18 ani sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 460 lei (35% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.314 lei), acordat persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului; {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111/2010};
 • b) concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, indemnizatie egala cu cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului acordat pana la 3 ani, respectiv 1.314 lei. Concediul si indemnizatia se acorda persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, care doreste sa beneficieze de concediu pentru cresterea copilului cu varsta cuprinsa intre 3-7 ani si care in ultimele 12 luni inainte de solicitarea acestui concediu a realizat venituri supuse impozitului pe venit {art.31 alin.(1) lit.c) si alin.(2) din OUG nr.111/2010};
 • c) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 197 lei (15% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.314 lei), acordat persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si nici conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap prevazute la lit.b) {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111/2010}.
 • d) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre parinti, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, la solicitarea parintelui, in conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; {art.32 alin.(1) lit.a) din OUG nr.111/2010}
  e) concedii medicale, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani. {art.32 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010}

4. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-16 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire un copil cu dizabilitate intre 0-16 ani (art.26 alin.(11) din OUG nr.158/2005) sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 460 lei (35% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.314 lei), acordat persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului; {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111/2010};
 • b) sprijin lunar pentru cresterea copilului dizabilitate, in cuantum de 197 lei (15% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.314 lei), acordat persoanei care are in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si nici conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap prevazute la lit.b) {art.32 alin.(1) lit.d) din OUG nr.111/2010}.

5. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii cu dizabilitati care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire copil cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0 -16 ani?

Drepturile de care pot beneficia parintii cu dizabilitati care nu realizeaza venituri si care au in crestere si ingrijire copil cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0-16 ani (art.26 alin.(11) din OUG nr.158/2005) sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului cu dizabilitate, in cuantum de 591 lei (45% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.314 lei), acordat persoanelor cu dizabilitate grava sau accentuata care au in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani si care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala acordate persoanelor cu dizabilitati, potrivit prevederilor Legii nr.448/2006. {art.32 alin.(1) lit.c) din OUG nr.111/2010}
 • b) sprijin lunar pentru cresterea copilului cu dizabilitate, in cuantum de 460 lei (35% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.314 lei), acordat persoanelor cu dizabilitate grava sau accentuata care au in ingrijire copii cu dizabilitate, cu varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani si care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala acordate persoanelor cu dizabilitati, potrivit prevederilor Legii nr.448/2006. {art.32 alin.(1) lit.c) din OUG nr.111/2010}

6. Care sunt drepturile de care pot beneficia parintii cu dizabilitati care au in crestere si ingrijire copii fara dizabilitati?

Drepturile de care pot beneficia parintii cu cu dizabilitati care au in crestere si ingrijire copii fara dizabilitati sunt urmatoarele:

 • a) sprijin lunar pentru cresterea copilului, in cuantum de 591 lei (45% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.314 lei), acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 2 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. {art.32 alin.(2) din OUG nr.111/2010}
 • b) sprijin lunar pentru cresterea copilului, in cuantum de 197 lei (15% din cuantumul indemnizatiei minime - 1.314 lei), acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. {art.32 alin.(2) din OUG nr.111/2010}

7. Se pot cumula drepturile de ICC/stimulent prevazute la art.2 alin.(1) si art.7 acordate pentru un copil cu sau fara dizabilitate cu cele prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010 acordate altui copil cu dizabilitate?

Drepturile de ICC/stimulent de insertie pentru un copil se pot cumula cu drepturile prevazute la art.31 si art.32 alin.(1) lit.d) si alin.(2) din OUG nr.111/2010 acordate altui copil cu dizabilitate.

8. Persoana care are in acelasi timp calitatea de asistent personal ori care primeste indemnizatia acordata in conditiile art.42 alin.(4) si (5) din Legea nr.448/2006 poate beneficia de drepturile prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010 pentru copilul pe care il are in crestere si ingrijire?

Parintele sau persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr.111/2010 care, pentru acelasi copil, e in acelasi timp si calitatea de asistent personal ori care primeste indemnizatia lunara, NU poate beneficia de drepturile prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010.

EXCEPTIE: Persoana singura care are in intretinere un copil cu dizabilitate grava poate cumula indemnizatia lunara cu drepturile prevazute la art.31 si 32 din OUG nr.111/2010. {art.33 alin.(1)-(2) din OUG nr.111/2010}

9. Se pot cumula drepturile prevazute la art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (3) din OUG nr.111/2010 in situatia persoanelor care au 2 sau mai multi copii cu dizabilitate pentru care sunt indeplinite conditiile de acordare?

Drepturile prevazute la art.31 alin.(2) {concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3-16 ani}, art. 32 alin.(1) lit. c) {sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate pentru cresterea copilului cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani si 3-7 ani} si art.32 alin.(1) lit.d) {sprijin lunar pentru cresterea copilului cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani si 3-16 ani}, art.32 alin.(2) {sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care are in intretinere un copil cu varsta intre 0-2 ani si 2-16 ani} si art.32 alin.(3) din OUG nr.111/2010 se acorda pentru fiecare dintre copiii aflati in intretinerea persoanelor.

10. Se pot realiza venituri din activitati profesionale supuse impozitului pe venit pe perioada in care parintele beneficiaza de concediu pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate de la 3-7 ani, prevazut la art.31 alin.(1) lit.b) din OUG nr.111/2010?

Pe perioada acordarii concediului pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate prevazut la art.31 din OUG nr.111/2010, persoana indreptatita poate realiza venituri profesionale supuse impozitului prin desfasurarea efectiva a unei activitati (in baza altui contract de munca, prestari servicii etc., decat cel care i-a fost suspendat pentru acordarea indemnizatiei), in limita a 3 indemnizatii minime intr-un an calendaristic care, in prezent, se ridica la nivelul de 3.942 lei. {art.37 alin.(3) din OUG nr.111/2010}

Aceste venituri, asa cum se precizeaza la art. 7 alin. (21) din Normele metodologice de aplicarea a prevederilor OUG nr. 111/2010 aprobate prin Hotararea Guvernului nr.52/2011, pot fi realizate cu conditia mentinerii suspendarii uneia dintre activitatile care au stat la baza stabilirii dreptului.

11. Care sunt conditiile pe care o persoana care are in ingrijire un copil cu dizabilitate trebuie sa le indeplineasca pentru a beneficia de program de lucru redus la 4 ore si de indemnizatia aferenta acestuia, conform art.32 alin.(1) lit.a) si alin.(5) din OUG nr.111/2010?

Dreptul la programul de lucru redus la 4 ore se acorda unuia dintre parintii care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu dizabilitate grava sau accentuata, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 32 alin.(1) lit. a) din OUG nr.111/2010.

Potrivit Codului Muncii, reducerea numarului de ore normale de 8 ore de lucru/zi ale salariatului implica un contract individual de munca cu timp partial in care numarul de ore este de 4 ore/zi, situatie in care drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

Acordarea salariului proportional cu numarul orelor lucrate se aplica si in cazul functionarilor publici.

In acest sens, persoana are dreptul la indemnizatia prevazuta la art.32 alin.(5) din OUG nr.111/2010 in cuantum de 762 lei doar daca opteaza pentru program de lucru redus la 4 ore.

12. Ce valoare va avea indemnizatia de hrana, acordata cu intarziere in locul tichetelor de masa?

Potrivit art. 18, alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana la nivelul anual a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia personalului MApN, MAI, Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor, SRI, SIE, SPPSTS, precum si a personalului politiei locale care, potrivit legii, beneficiaza de drepturi de hrana in temeiul OG nr. 26/1994.

Conform precizarilor Guvernului, indemnizatia de hrana se va acorda lunar, intr-un cuantum reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara din Legea nr. 153/2017.

(2 x 2.076 lei) / 12 = 346 lei

13. Se va acorda indemnizatia de vacanta parintilor copiilor cu handicap grav?

Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat. Acordarea acestora se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009, cu modificarile ulterioare. 

Acte necesare pentru obtinerea prestatiilor si facilitatilor sociale

Dosarul pentru obtinerea prestatiilor sociale pentru copiii cu dizabilitati trebuie sa contina urmatoarele documente:

1. Pentru copii cu dizabilitati care obtin pentru prima data un certificat de incadrare in grad de handicap (cazuri noi):

 • Certificat handicap si Hotarare incadrare in grad de handicap;
 • Cerere pentru acordarea prestatiilor sociale (model cerere copii, copii cu HIV);
 • Copie plan recuperare;
 • Copie ancheta sociala;
 • Copie certificat de nastere copil (pentru copiii pana in 14 ani);
 • Copie carte de identitate al copilului cu handicap (pentru copiii peste 14 ani);
 • Copie act identitate reprezentant legal (parinte, tutore, curator, asistent personal, asistent maternal profesionist);
 • Copie act ce atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului - daca este divortat copie dupa de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila; sentinta judecatoreasca pentru asistentul maternal profesionist care are in ingrijire un copil cu handicap;
 • Adeverinta scolara din care sa rezulte daca frecventeaza cursuri de zi, la fiecare inceput de an scolar (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) sau declaratie pe propria raspundere ca nu frecventeaza o forma de invatamant;
 • Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de spitalizare (pentru copilul cu handicap de tip HIV/SIDA);
 • Dosar cu sina.

2. Pentru copii detinatoari de certificat de incadrare in grad de handicap, care se afla deja in plata in evidenta DGASPC (prelungiri):

 • Certificat handicap de incadrare in grad de handicap;
 • Copie carte de identitate al copilului cu handicap (pentru copiii peste 14 ani);
 • Copie act identitate reprezentant legal (parinte, tutore, curator, asistent personal, asistent maternal profesionist);
 • Copie act ce atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului - daca este divortat copie dupa de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila; sentinta judecatoreasca pentru asistentul maternal profesionist care are in ingrijire un copil cu handicap;
 • Adeverinta scolara din care sa rezulte daca frecventeaza cursuri de zi, la fiecare inceput de an scolar (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) sau declaratie pe propria raspundere ca nu frecventeaza o forma de invatamant;
 • Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de spitalizare (pentru copilul cu handicap de tip HIV/SIDA).

Beneficiaza de facilitati (RATB, METROU, bilete SNCFR/AUTO) si urmatoarele persoane:

 1. insotitorii copiilor cu handicap grav, in prezenta acestora;
 2. insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
 3. asistentii personali ai copiilor cu handicap grav.

Reprezentantii legali ai copiilor cu handicap grav si accentuat, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate. Autovehiculul care transporta un copil cu handicap posesor de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita in locurile publice special amenajate.

Acte necesare:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap - copie si original;
 • certificat de incadrare in grad de handicap - copie si original;
 • certificate de nastere (in cazul minorilor) - copie si original;
 • act identitate tutore (in cazul minorilor) - copie si original;
 • o fotografie tip buletin a persoanei cu handicap.

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au in ingrijire beneficiaza, la cerere, de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei.

In cazul ingrijitorului persoanei cu handicap se depun urmatoarele documente:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap - copie si original;
 • actul de identitate ingrijitor - copie si original;
 • certificat de incadrare in grad de handicap - copie si original;
 • talon si cartea de identitate a autoturismului;
 • ancheta sociala.

Tipizate: Cerere rovinieta insotitor

Drepturile universale ale copilului, pe scurt

La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat Conventia Drepturilor Copilului. Conventia privind Drepturile Copilului incorporeaza, mai mult decat oricare alt document, intreg spectrul drepturilor omului - civile, politice, economice, sociale si culturale si prevede o dezvoltare completa a potentialului copilului într-o atmosfera de libertate, demnitate si justitie.

In Romania autoritatile publice, organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si Legea 272/2004, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care Romania este parte.

Libertatea de expresie

Copilul este liber sa primeasca si sa dea mai departe orice informatie care corespunde interesului lui. Parintii sau persoanele care au copii in ingrijire sunt obligati sa ofere informatii, sfaturi si explicatii copiilor si sa le permita sa isi exprime propriile idei si pareri. Copiii sunt liberi sa practice propria lor religie.

Drepturi cu privire la discriminare

Act normativ de baza: Ordonanta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in termen de un an de la data savarsirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de savarsirea ei. Hotararea se emite in termen de 90 de zile de la data sesizarii. Competenta pentru solutionare este si instanta civila de judecata care dispune acordarea de daune/restabilirea situatiei anterioare si eliminarea efectelor discriminarii.

Dreptul la asistenta pentru copiii aflati in conflict cu legea

Pana la varsta de 14 ani, copiii nu raspund in fata legii. Dupa varsta de 14 ani daca fapta prevazuta de legea penala savarsita de copilul care nu raspunde penal, prezinta un grad ridicat de pericol social, comisia pentru protectia copilului poate decide plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat de supraveghere a copiilor care au comis infractiuni.

Dreptul copilului de a fi protejat impotriva exploatarii economice

Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva exploatarii si nu poate fi constrans la o munca ce comporta un posibil risc sau care ii poate compromite educatia sau dauna sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale. Varsta minima de angajare este 15 ani. Autoritatile publice trebuie sa se asigure ca nici un copil nu este angajat sub varsta legala, in locuri periculoase sau impotriva vointei lui.

Dreptul de a fi protejat de orice forma de violenta, abuz sau neglijenta

Persoanele care lucrează cu copiii au obligația de a raporta serviciile publice orice caz suspect de abuz sau neglijenta. Legea interzice orice fel de pedeapsa fizica, acasa sau intr-o institutie care ar trebui sa se ocupe de protejarea sau educatia copilului.

In Romania exista linia telefonica gratuita pentru protectia copilului 116 111 ce ofera sprijin si consiliere pentru parinti si copii.

COMMENTS 

Postat la
%b %15, %2019
Postat de
Mona si Dan
BOLI RARE
Daca detineti acte medicale, (cerrtificate medicale) care atesta ca suferiti de aceste afectiuni, le atasati la o cerere de incadrare in grad de handicap/ dizabilitate pe care o depuneti la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC din judetul in care aveti domiciliul. Acolo, Comisia de Expertiza Medicala de Recuperare a Capacitatii de Munca examineaza si decide daca va incadrati sau nu in grad de invaliditate/ dizabilitate.
Postat la
%b %23, %2019
Postat de
Sin
Insotitor
Buna ziua am un copil cu grad grav amputatie de gamba soțul a fost in crestere copil până la 3 ani apoi nu I sa mai acordat până la 7 ani. Acum copilul are 3 ani si 4 luni soțul lucrează poate beneficia de acel stimulent de 188 de lei? Multumesc
Postat la
%b %02, %2020
Postat de
Ispas
Va rog sa ma ajutati
Eu am un baiat de 11 ani . Are cancer . Sunt angajata pt el pina la virsta lui de 18 ani . Intrebarea mea este .... 1 CUM POT LUA INDEMNIZATIA DE HRANA DIN IANUARIE 2020 DE 346 SAU DE 372 LEI , 2 ACEL SPOR DE 15 LA SUTA DIN SALARIUL DE BAZA , 3 POT MUNCI 4 ORE IN ALTA PARTE SI SE POATE PRIMI 673 LEI ASA AM CITI PE SAIT , 4 SPRIJIN LUNAR DE 188 SAU 438 LEI PINA LA 16 ANI AI COPILULUI PT CRESTEREA LUI CU DEZABILITATI , 5 STIMULENT LUNAR DE 1000 LEI PT COPII CU DEZABILITATI. Unde pot merge sa ma interesez de ceea ce vam specificat mai sus . La noi in sat nimeni nu stie de aceste lucruri dar pe sait leam citit . Ce documente am nevoie pt fiecare in parte si unde sa le depun . Specific nimeni nu stie nimic ba mai mult acel spor de 15 la suta la salar primaria nul da ca NU AU DEUNDE . Va rog sa ma ajutati sunt derepturile copilului nu poate beneficia de aceste drepturi , sunt convinsa ca fiul meu nu a vrut sa se imbolnaveasca de cancer . Are probleme nu e vina lui dar macar sa i se dea drepturile lui . CREDETIMA CA A SUFERIT SI SUFERA DESTUL . DE CE SASI BATA ALTI JOC DE EL . SA NU I SE DEA CE ESTE AL LUI . VA ROG SA IMI RASPUNDETI PE MEIL SAU LA NR DE TEL 0751688545 MARIA .
Postat la
%b %07, %2020
Postat de
Mona si Dan
VA ROG SA MA AJUTATI
Doamna Ispas,
Toate intrebarile dumneavoastra primesc un raspuns corespunzator daca va prezentati si cereti sprijin de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul dumneavoastra. Deja exista Dosarul medical inregistrat acolo. Dumneavoastra sustineti ca ‘’ . Sunt angajata pt el pina la virsta lui de 18 ani .” Doamna Maria pretindeti raspuns pe [censored] , dar nu dati adresa de MEIL . Cum sa va raspund ? Nu va dau telefon pentru ca nu va cunosc !

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .