Drepturile persoanelor cu handicapDizabilitatea reprezinta o deficienta de ordin fizic, mental, intelectual sau senzorial si se refera la orice reducere, lipsa sau pierdere a aptitudinilor de a desfasura o activitate in conditii considerate normale pentru fiinta umana. Asadar dizabilitatea presupune o limitare a activitatii individului conditionata de o infirmitate care creeaza un dezavantaj in raport cu factorii contextuali, de mediu si personali.

cuprins:

Categorii de beneficiari:

 • Adultii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de
 • valabilitate;
 • Copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, in termen de valabilitate;
 • Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap;
 • Persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil (cu sau fara handicap) si care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin(4) lit.1 si anume indemnizatia lunara care se acorda indiferent de venituri, diferentiat in functie de gradul de handicap.

1. Drepturile persoanelor cu handicap:

Drepturile persoanelor cu handicap sunt reglementate de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la:

a) ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare;
b) educatie si formare profesionala;
c) ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;
d) asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
e) locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;
f) petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;
g) asistenta juridica;
h) facilitati fiscale;
i) evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Normele metodologice din HG nr. 268/2007 stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata.

2. Prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap

Dreptul la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale se acorda din oficiu, pentru persoanele care posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap, care se afla in plata in evidenta institutiei sau la cerere, pentru persoane care-si depun pentru prima oara dosarul.

Pentru intervalul calendaristic cuprins intre data de 1 martie 2022 - 1 martie 2023, nivelul prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republica, cu modificarile si completarile ulterioare, ISR (525,5 Lei), sunt:

ADULTI CU HANDICAP GRAV:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 368 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 158 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.898 lei sau asistent personal.

ADULTI CU HANDICAP ACCENTUAT:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 279 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 116 lei.

ADULT CU HANDICAP MEDIU:

 • buget complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 64 lei;

NU POT BENEFICIA de prestatii sociale:

 • adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
 • adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;
 • adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

COPIL CU HANDICAP GRAV:

 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege - 631 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 316 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.898 lei sau asistent personal.

COPIL CU HANDICAP ACCENTUAT:

 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege - 631 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 184 lei.

COPIL CU HANDICAP MEDIU:

 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege - 631 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 64 lei.

COPIL CU HANDICAP DE HIV/SIDA:

 • alocatie lunara de hrana, calcula pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilitate pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice - 33 lei/zi (Ordinul ministrului sanatatii nr. 1488/2022).

NU POT BENEFICIA de alocatie si buget personal complementar copiilor cu handicap care se afla in aferente interne unitatilor de invatamant special sau in protectie speciala in servicii rezidentiale.

!!! Conform HG nr. 470/2021, se actualizeaza nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice. Detalii AICI

!!! In perioada 01.03.2022 - 01.03.2023, ISR (525,5 Lei), valoarea prestatiilor sociale este de:

 • 526 lei (368 lei indemnizatia lunara si 158 lei bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap grav;
 • 395 lei (279 lei indemnizatia lunara si 116 lei bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap accentuat;
 • 64 lei (bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap mediu .
 • 316 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap grav;
 • 184 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap accentuat;
 • 64 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap mediu.

Indemnizatia compensatorie

Potrivit OUG 168/2022, indemnizatia compensatorie care se va acorda in luna ianuarie din 2023 va avea urmatoarele valori:

Pentru persoanele adulte cu handicap, indemnizatia compensatorie din luna ianuarie 2023 se acorda dupa cum urmeaza:

a) in valoare de 368 lei pentru persoana cu handicap grav;
b) in valoare de 279 lei pentru persoana cu handicap accentuat;
c) in valoare de 64 lei pentru persoana cu handicap mediu.

Pentru copilul cu handicap, indemnizatia compensatorie din luna ianuarie 2023 se acorda dupa cum urmeaza:

a) in valoare de 316 lei pentru copilul cu handicap grav;
b) in valoare de 184 lei pentru copilul cu handicap accentuat;
c) in valoare de 64 lei pentru copilul cu handicap mediu.

3. Facilitati sociale acordate persoanelor cu handicap

Dreptul la asistenta sociala sub forma facilitatilor sociale se acorda la cerere. Cererea insotita de actele mentionate mai jos in acest articol - Sectiunea 9 pct. (1)-(10), in vederea acordarii prestatiilor si facilitatilor sociale, se depune de catre persoana cu handicap/ reprezentantul legal/ tutore/ asistent personal/ asistent personal profesionist, dupa caz.

Se pot solicita la DGASPC cu data de 1 a lunii urmatoare dobandirii certificatului de incadrare in grad de handicap

ADULTI CU HANDICAP GRAV:

 • card de parcare;
 • legitimatie transport urban;
 • abonament de metrou;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card prevazuta la art. 7 alin. (3) din Legea 448/2006, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau cu navele pentru transport fluvial) pentru 24 calatorii/1.500 lei carburant pe an calendaristic;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei, pentru persoanele cu handicap, precum si pentru insotitorii sau asistentii personali ai acestora, dupa caz;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul ANPDPD la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (12) din Legea 448/2007;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu, scutire de la plata impozitului pentru un singur mijloc de transport, inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap;
 • la Administratia Finantelor Publice - scutire de la plata impozitului pentru venituri din act. independente, salarii, pensii, act. agricole;
 • exceptare de la plata CASS pentru veniturile obtinute in baza Legii 448/2006;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie sau medicul specialist;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru prin Casa de Asigurari de Sanatate;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoanele care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul adultului cu handicap grav in unitatile sanitare recupaturi,sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist - detalii la Casa Locala de Pensii;
 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosinta acestor persoane;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei (1.000 lei pentru copiii cu handicap), pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii/copiii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala;
 • persoanele cu handicap grav psihic si/sau mintal asistate in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap si sustinatorii legali ai acestora sunt scutite de plata contributiei lunare de intretinere;
 • studentii cu handicap beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti.

ADULTI CU HANDICAP ACCENTUAT:

 • card de parcare;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card prevazuta la art. 7 alin. (3) din Legea 448/2006, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau cu navele pentru transport fluvial) pentru 12 calatorii/750 lei carburant pe an calendaristic;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei;
 • abonament de metrou;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul ANPDPD la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (12) din Legea 448/2007;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - scutire de la plata impozitului/taxei pt. cladirea (si terenul) de domiciliu inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap;
 • la Administratia Finantelor Publice - scutire de la plata impozitului pentru venituri din act.independente, salarii, pensii, act. agricole;
 • exceptare de la plata CASS pentru veniturile obtinute in baza Legii 448/2006;
 • la Administratia Finantelor Publice - scutire de la plata impozitului pentru venituri din act. independente, salarii, pensii, act. agricole;
 • exceptare de la plata CASS pentru veniturile obtinute in baza Legii 448/2006;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie sau medicul specialist;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru prin Casa de Asigurari de Sanatate;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoanele care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul adultului cu handicap accentuat in unitatile sanitare recupaturi,sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist - detalii la Casa Locala de Pensii;
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia si care sunt in folosinta acestor persoane;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei (1.000 lei pentru copiii cu handicap), pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii/copiii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala;
 • studentii cu handicap beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti.

ADULTI CU HANDICAP MEDIU:

 • card de parcare;
 • legitimatie de dizabilitate - disability card prevazuta la art. 7 alin. (3) din Legea 448/2006, republicata, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie sau medicul specialist;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru prin Casa de Asigurari de Sanatate;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoanele care solicita incadrarea in grad de handicap;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist - detalii la Casa Locala de Pensii;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei (1.000 lei pentru copiii cu handicap), pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
  posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii/copiii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala;
 • studentii cu handicap beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti.

COPIL CU HANDICAP GRAV:

 • card de parcare;
 • legitimatie transport urban;
 • abonament de metrou;
 • gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau cu navele pentru transport fluvial) pentru 24 calatorii/1.500 lei carburant pe an calendaristic;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei (reprezentantul legal);
 • persoana/familia care are in ingrijire un copil cu handicap grav beneficiaza de suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • reprezentantii legali ai copiilor cu dizabilitate grava beneficiaza de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul ANPDPD la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (12) din Legea 448/2007;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - persoana/familia care are in ingrijire un minor cu handicap grav sau un minor cu grad I de invaliditate beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pentru cladirea (si terenul) de domiciliu si a impozitului pentru un singur mijloc de transport, inclusiv pentru reprezentantii legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap;
 • elevii cu handicap si/sau cu cerinte educative speciale beneficiaza gratuit de masa si cazare in internatele scolare;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei (1.000 lei pentru copiii cu handicap), pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii/copiii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala;

COPIL CU HANDICAP ACCENTUAT:

 • card de parcare;
 • legitimatie transport urban;
 • abonament de metrou;
 • gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau cu navele pentru transport fluvial) pentru 12 calatorii/750 lei carburant pe an calendaristic;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei (reprezentantul legal);
 • persoana/familia care are in ingrijire un copil cu handicap accentuat beneficiaza de suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • reprezentantii legali ai copiilor cu dizabilitate accentuata beneficiaza de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul ANPDPD la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (12) din Legea 448/2007;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - persoana/familia care are in ingrijire un minor cu handicap accentuat sau un minor cu grad I de invaliditate beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pentru cladirea (si terenul) de domiciliu si a impozitului pentru un singur mijloc de transport;
 • elevii cu handicap si/sau cu cerinte educative speciale beneficiaza gratuit de masa si cazare in internatele scolare;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei (1.000 lei pentru copiii cu handicap), pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii/copiii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala.

COPIL CU HANDICAP MEDIU:

 • card de parcare;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei (reprezentantul legal);
 • elevii cu handicap si/sau cu cerinte educative speciale beneficiaza gratuit de masa si cazare in internatele scolare;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar de 500 lei (1.000 lei pentru copiii cu handicap), pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii/copiii diagnosticati cu cod tip handicap 8, la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala;
 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator.

SPORUL DE 15%

Conform art. unic din HG 751/2018 toate persoanele care lucreaza la stat si care, in conformitate cu certificatul de incadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip - fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat si boli rare, beneficiaza, pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de baza, prevazut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017.

!!! Cum puteti obtine sporul de salariu de 15% in instanta?

Persoanele care, in conformitate cu certificatul de incadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevazut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza, pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare, prevazut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul persoanelor care au aceste limitari si lucreaza in mediul privat, sporurile salariale pentru handicap pot fi acordate numai daca au fost negociate intre angajatii cu handicap si angajatori si daca sunt mentionate ca atare in contractul individual de munca.

Legitimatie de dizabilitate - Disability card

Legitimatia acordata persoanelor cu dizabilitati este documentul oficial folosit in exercitarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati, de legislatia in vigoare, pe intreg teritoriul tarii - ORDIN nr. 1830/2019.
Legitimatia este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetul acestora.

Legitimatia este nominala, netransmisibila si cu o perioada de valabilitate egala cu cea a documentului de incadrare in grad de handicap.
In cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimatiei, persoana cu dizabilitati va publica pierderea/ distrugerea/ furtul intr-un cotidian de mare tiraj si va solicita DGASPC eliberarea altei legitimatii.
Eliberarea altei legitimatii de catre DGASPC se realizeaza in baza cererii scrise a persoanei cu dizabilitati.
Cererea se depune la DGASPC si va fi insotita de o copie a cotidianului in care s-a publicat declararea pierderii/ distrugerii/ furtului legitimatiei.

4. Salariile asistentilor personali si indemnizatia de handicap

Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (...) se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, iar in valoare neta salariul este de 1.898 lei, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 18,145 lei/ora, conform unui comunicat al Ministerului Muncii.

In anul 2023, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fara a se depasi valoarea nominala pentru anul 2022 stabilita potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017.

SALARIILE de baza si GRADATILE

GRADATIILE asistentului personal in anul 2023 ANGAJAT cu contract de munca prin Primarie sau DGASPC, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clasa de salarizare:

 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 3.000 lei brut si 1.898 lei net;
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 3.000 lei brut si 1.898 lei net;
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 3.000 lei brut si 1.898 lei net;
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 3.000 lei brut si 1.898 lei net;
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 3.023 lei brut si 1.898 lei net;
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 3.098 lei brut si 1.898 lei net

Nota: Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.

In anul 2023, asistentul personal al persoanelor cu handicap grav beneficiaza si de:

 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 346 lei lunar, valoare impozabila (OUG nr. 114/2018 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1).
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei net -"Institutiile si autoritatile publice (...) anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2026, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr. 114/2018 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5).

Cui sunt acordate sporurile salariale?

Atat cei care lucreaza in sectorul public, cat si cei din sectorul privat pot primi sporuri, cu precizarea ca, in cazul celor din urma, ar trebui purtata o negociere intre angajat si angajator privind acordarea si cuantumul lor.

Toate sporurile se calculeaza prin aplicarea procentului fiecarui spor in parte asupra valorii salariului brut de incadrare, in functie de tipul sporului, fara a fi depasite plafoanele impuse de lege, in cazul persoanelor care sunt remunerate din fonduri publice. Valorile acestor sporuri sunt stabilite prin lege, completate de prevederi mentionate in contractele colective de munca.

Cand vine vorba despre calcul spor vechime bugetari, acesta depinde de anumite transe de vechime, in functie de care se acorda gradatiile in munca (de la I la V) si de alte prevederi legale, specifice fiecarui domeniu de activitate.

CONCEDII Asistenti Personali

Pentru efectuarea concediului de odihna al Asistentului personal trebuie completata o cerere de concediu tip + buletin identitate PH, Asistent personal si certificatul de incadrare in gradul de handicap in original.

Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. (Art. 37. - (2) Lege nr. 448/2006). In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro. (Art. 37. alin. (3) - Lege nr. 448/2006).

Cum nu exista centre de tip respiro in majoritatea judetelor, sau acolo unde exista sunt in permanenta ocupate si nu exista o procedura de inlocuire a asistentului persoanal, pe perioada concediului medical, persoanele cu dizabilitati primesc indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1), iar asistentul personal primeste o indemnizatie intre 75% - 100 % din venitul brut obtinut in functie de problema de sanatate avuta.

In concluzie, asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati grave pot sa solicite concediu medical cand au nevoie iar persoanele cu dizabilitati primesc indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) din Legea 448/2006.

Indemnizatia de insotitor (optional) se acorda si persoanelor incadrate in gradul I (grav) de handicap care au specificat pe Certificatul de incadrare mentiunea poate beneficia de Asistent Personal sau reprezentantilor legali ai acestora, in situatia in care persoana cu handicap are angajat un asistent personal.

Principalele obligatii ale persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentantilor legali

Persoanele adulte cu handicap au urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente in domeniu;
b) sa se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru incadrarea in grad si tip de handicap, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
c) sa se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente in domeniu, cu exceptia persoanelor cu handicap a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare si pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
d) sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege;
e) sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;
f) sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu;
g) sa colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialisti, in scopul recuperarii, reabilitarii, orientarii profesionale si integrarii sociale;
h) sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap se prezinta pentru reevaluare in urmatoarele situatii:

a) solicita acest lucru ca urmare a agravarii conditiei lor medico-psihosociale;
b) sunt convocate de catre structurile competente in cazul existentei unor suspiciuni justificate privind incalcarea prevederilor legale referitoare la incadrarea in grad si tip de handicap.
Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil sau adult cu handicap are urmatoarele obligatii principale:
a) sa asigure cresterea si ingrijirea corespunzatoare a persoanei cu handicap;
b) sa respecte si/sau sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;
c) sa insoteasca persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu;
d) sa se prezinte la solicitarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
e) sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala;
f) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

!!! Conform OUG nr.168/2022, se aplica urmatoarele modificari legislative:

 • Incepand cu 1 ianuarie 2023, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 12,5% si este de 1.785 lei.
 • Incepand cu 1 ianuarie 2023 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari este de 1.125 lei.

Indemnizatia de insotitor in 2023

Din februarie 2023, indemnizatia de insotitor prevazuta de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice acordata prin AJPIS in cazul pensionarilor de invaliditate, incadrati in gradul I cu asistent personal, este de 1.898 lei.

Pensionarii cu grad I de invaliditate vor primi o indemnizatie de insotitor egala cu 80% din valoarea unui punct de pensie, conform OUG nr. 108/2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 661.

Din februarie 2023, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor acordata prin Casele de Pensii in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.428 lei.
Aceasta indemnizatie (1.428) se acorda, in afara pensiei, celor care beneficiaza de pensie de invaliditate si nu au cerut un asistent personal.

Indemnizatia pentru insotitor se acorda si dupa ce persoanele trec de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin AJPIS

!!! Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 470 lei (1.898 - 1.428 = 470), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Primarie si cele primite prin Casele de Pensii, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate AJPIS-ului judetean.

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I cu Asistent Personal, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 pe cuponul de pensie, calculata la 80% din valoare punctului de pensie, pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin AJPIS-uri.

Pentru modelul de Cerere, (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la AJPIS - precum si pentru alte precizari, click AICI

5. Drepturile insotitorilor copiilor cu dizabilitati

Act normativ de baza: OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Detalii AICI

Pentru intervalul calendaristic cuprins intre data de 1 martie 2022 - 1 martie 2023, indemnizatia pentru cresterea copilului precum si alte forme de sprijin destinate cresterii copilului, au urmatoarele valori:

 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani (in cazul copilului incadrat in grad de handicap) - 1.314 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 2 alin (2));
 • STIMULENT DE INSERTIE daca parintele se intoarce la munca inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului cu dizabilitati - 1.500 lei (daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani) si 650 lei net (daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an. (OUG nr. 111/2010, Art. 7 alin (1));
 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru ingrijirea copilului incadrat in grad de handicap pana la varsta de 18 ani - 1.314 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 31 alin (1) si (2));
 • PROGRAM DE LUCRU REDUS la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat), pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Codul muncii si o indemnizatie compensatorie - 696 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (a) si alin (5));
 • CONCEDII MEDICALE, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani (OUG nr. 185/2005, Art. 32 alin (1) lit. (b));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani - 563 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 438 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 3 ani - 438 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 188 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil in varsta de pana la 2 ani - 563 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani - 188 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2)).
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei (Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5)
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 346 lei (Lege nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)

Pentru depunerea dosarului privind acordarea sprijinului lunar sau indemnizatiei, sunt necesare urmatoarele acte in copie xerox si original:

1. cerere tip;
2. actelele de identitate ale parintilor copilului;
3. certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
4. certificatul de casatorie;
5. certificatul si hotararea de incadrare intr-un grad de handicap (adult/copil);
6. acte doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica;
7. adeverinta angajator (ICC 3-7 ani si indemnizatie compensatorie);
8. decizie de suspendare a contractului de munca pentru efectuarea concediului de crestere a copilului de la 3-7 ani;
9. adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara;
10. talon indemnizatie;
11. decizie de pensionare eliberata de Casa de Pensii;
12. decizie medicala privind incapacitatea temporara de munca
13. adeverinta din care sa reiasa daca figureaza sau nu in evidentele Serviciului Prestatii Sociale pentru Persoane cu Handicap, cu indemnizatie de insotitor/ indemnizatie echivalenta (doar pentru copii cu handicap grav);
14. extras de cont pentru persoanele care solicita plata prin transfer bancar (lista bancilor se poate consulta pe site-ul APISMB); titularul extrasului de cont trebuie sa fie acelasi cu titularul dosarului;

Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati pe perioada in care ii au in ingrijire, supraveghere si intretinere

 • Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de scutire a plata impozitului/taxa pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent aflat in proprietate sau coproprietate;
 • Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sunt scutiti de la plata taxei (impozit) asupra autoturismelor, motocicletelor cu ata si mototriciclurilor, pentru un singur mijloc de transport aflate in proprietate sau coproprietate, la alegere;
 • Parintii care au in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat pot contracta un credit, a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, stat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • Reprezentantii legali ai copiilor cu dizabilitate grava sau accentuata beneficiaza de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul ANPDPD la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani - art. 27 (12) din Legea 448/2007;
 • Insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutire de plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei. Scutirea se aplica pentru un singur autoturism detinut de fiecare din persoane indreptatite potrivit prevederilor legale;
 • Un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card parcare beneficiaza de parcare gratuita.
 • gratuitate privind transportul cu metroul pentru insotitorii persoanelor cu handicap grav si accentuat (in prezenta acestora); insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat (in prezenta acestora), pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap; asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

!!! INCADRAREA in grad de handicap - DREPTURILE copiilor cu dizabilitati

Una dintre dilemele celor care sunt alaturi de acesti copii este daca un parinte poate fi asistent personal si insotitor in acelasi timp. In informatiile publicate pe site-ul Ministerului Muncii se explica ca termenul de "insotitor" al persoanelor cu handicap este mentionat de lege numai pentru acordarea facilitatilor privind transportul, in prezenta copilului. In consecinta, insotitor poate fi atat asistentul personal al copilului cu handicap grav, cat si o alta persoana.

6. Informare cu privire la decontarea carburantului

In conditiile prevazute la art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentantii legali ai acestora, precum si parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, isi exprima optiunea pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban (biletelor de calatorie) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

In cursul unui an, numarul de calatorii pentru care se deconteaza carburant este de maxim 24 de calatorii pentru persoana cu handicap grav si 12 calatorii pentru persoana cu handicap accentuat. Suma maxima ce se poate deconta este de 1.500 lei in cazul persoanei cu handicap grav si 750 lei in cazul persoanei cu handicap accentuat.

Daca persoana cu dizabilitate/apartinatorul nu are masina proprietate personala si roaga pe cineva sa-l transporte cu masina, se va deconta carburantul?

Da. Decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul se efectueaza atat pentru autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu handicap, cat si a familiei, asistentului personal, insotitorului sau a furnizorului de servicii sociale. Insotitorul poate fi orice persoana care acompaniaza persoana cu handicap si asigura conducerea autovehiculului in timpul deplasarii, inclusiv asistentul personal profesionist, insa beneficiul decontarii carburantului revine persoanei cu dizabilitate. Procedura este prevazuta in Anexa nr. 3 din HG nr. 1118/2020.

Cereri decontare carburant:

Cine face calculul sumei?

Decontul se intocmeste de catre structura de specialitate din cadrul DGASPC, pe baza informatiilor cuprinse in centralizatorul borderourilor de decont, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.

Numarul de km aferenti distantei parcurse de catre persoana cu handicap, cuprinsa intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie declarate, se stabileste (la decontare) utilizand site-ul htts://distanta.ro

Daca a fost exprimata optiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acorda bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.
Daca se opteaza pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban in baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

7. Subventii sub forma de voucher pentru persoane cu dizabilitati

Pot beneficia de vouchere persoane adulte cu dizabilitati, avand capacitate de munca, inregistrate la Agentia Judetena pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), ca fiind in cautarea unui loc de munca sau ca beneficiar de servicii de consiliere, mediere si orientare pe piata muncii. Voucherul este folosit exclusiv la achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces recomandate de doctor specialist, care se regasesc in Lista tehnologiilor si tehnologiilor asistive si de acces prioritar pentru angajare.

Voucherul este utilizat exclusiv de catre persoana indreptatita, in baza actului de identitate, sau singura data, in perioada de valabilitate a voucherului, doar la operatorii economici - furnizori/ producatori de tehnologii si dispozitive asistive si de acces - prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro. Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.

Detalii AICI

8. Procedurile legale in cazul obtinerii Ajutorului de deces

In cazul decesului pensionarului de invaliditate, ajutorul de deces se achita de catre Casa de Pensii unei singure persoane care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor,copilul, parintele, tutorele, curatorul, oricare persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces, daca nu exista alta solicitare din partea persoanelor mentionate, in baza certificatului de deces in original si o copie a unei facturi (factura de achizitie a sicriului sau a serviciilor funerare).

In cazul incasarii indemnizatiei unei persoane cu handicap care a decedat, plata drepturilor inceteaza incepand cu luna urmatoare decesului. Persoana desemnata in certificatul de deces sau mentionata anterior, se prezinta la comisia de incadrare in grad de handicap din cadrul DGASPC local cu CI, certificatul de deces in original si o copie a certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap. In baza unei declaratii, se elibereaza 2 adeverinte pentru urmatoarele 2 luni, care vor fi prezentate postasului (daca indemnizatia de handicap se primea prin posta) in vederea incasarii drepturilor banesti. In cazul in care plata indemnizatiei se primea pe card, trebuie mers la banca si intrebat procedura.

Daca persoana decedata avea si asistent personal, incadrat de primarie, se anunta Primaria unitatii administrativ-teritoriale cu certificatul de deces (original) in vederea incetarii contractului de munca al asistentului personal, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, daca a fost produs decesul din cauze naturale sau in termen de 48 de ore daca decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau unui act de violenta, precum si in cazul descoperirii unui cadavru. Plata prestatiei sociale se achita si luna urmatoare declararii incetarii din viata a persoanei cu handicap.

In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, prestatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces:

Odata cu majorarea salariului mediu brut, in 2023 s-a majorat si cuantumul ajutorului de deces. Astfel, in cazul asiguratului sau pensionarului ajutorul de deces este de 6.789 lei (similar cu valoarea castigului salarial mediul brut), iar in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, acest ajutor este de 3.395 lei. Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare.

Actele necesare acordarii ajutorului de deces sunt:

 • cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
 • certificatul de deces - in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
 • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

9. Actele/documentele necesare pentru:

(1) Acte necesare pentru pentru acordarea indemnizatiei lunare si a bugetului personal complementar:

 • Cerere;
 • Copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap (in termen de valabilitate);
 • Copie dupa C.I.

Dosarul se depune la Primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap sau la D.G.A.S.P.C. judeteana, respectiv locala a sectoarelor Mun. Bucuresti.

(2) Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru adulti:

 • actul de identitate copie si original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • dispozitia de tutore/curator in copie si original, in situatia in care persoana cu handicap a fost pusa sub interdictie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • talonul de pensie in copie (pentru pensionari);
 • adeverinta de la Casa de Pensii din care rezulta ca a predat sau nu a beneficiat de bilete CFR in anul in curs;
 • adeverinta de salariu ( pentru salariati);
 • certificat fiscal ca nu realizeaza venituri ( pentru cei fara venit);
 • 1 poza tip C.I.

(3) Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru copii:

 • certificat de nastere copil copie si original (pentru copii pana in 14 ani);
 • actul de identitate al reprezentantului legal copie si original;
 • actul de identitate al celuilalt parinte copie si original, daca acesta este decedat copie dupa certificatul de deces, iar daca este divortat copie dupa hotararea de divort definitiva si irevocabila;
 • buletinul de identitate al copilului copie si original (pentru copii peste 14 ani);
 • adeverinta de la scoala din care rezulta ca frecventeaza cursuri de zi;
 • certificate medical tip A5 in copie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • 1 poza tip C.I.

(3) Acte necesare pentru eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap

 • cerere;
 • copie a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap in termen de valabilitate;
 • copie a actului de identitate al solicitantului;
 • 1 poza tip C.I.
 • cardul-legitimatie expirat, in original, in cazul in care solicitantul a detinut un astfel de card.

(4) Actele necesare pentru obtinerea rovinietei:

I. Solicitare rovinieta in cazul autoturismului aflat in proprietatea persoanei cu dizabilitate

 • cerere pentru rovinieta - persoana cu dizabilitati;
 • certificatul de incadrare al persoanei cu handicap grav;
 • cartea de identitate/certificatul de nastere (in cazul copilului) a/al persoanei cu handicap;
 • certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate al/a autoturismului.

II. Solicitare rovinieta in cazul autoturismului aflat in proprietatea asistentului personal

 • cerere pentru rovinieta - asistent personal;
 • certificatul de incadrare al persoanei cu handicap grav;
 • cartea de identitate/certificatul de nastere (in cazul copilului) al persoanei cu handicap;
 • cartea de identitate al asistentului personal;
 • certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate al/a autoturismului;
 • contractul de munca valabil la data cererii asistentului personal (este foarte important ca in contractul de munca sa fie mentionata persoana cu handicap pentru care este angajat solicitatul rovinietei ca asistent personal);

III. Solicitare rovinieta in cazul autoturismului aflat in proprietatea insotitorului persoanei cu gradul grav

 • cerere pentru rovinieta - insotitor;
 • claratie pe proprie raspundere insotitor;
 • certificatul de incadrare al persoanei cu handicap grav;
 • cartea de identitate/certificatul de nastere (in cazul copilului) a/al persoanei cu handicap;
 • cartea de identitate a insotitorului;
 • certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate al/a autoturismului;
 • declaratia persoanei cu handicap/reprezentantului legal al persoanei cu handicap (declaratia tip).

Pentru obtinerea cardului legitimatie / rovinieta de parcare este necesara o poza tip BI recenta.

(5) Actele necesare pentru obtinerea cartelei de metrou si a legitimatiei RATB pentru persoana cu handicap si pentru asistentul personal

 • certificatul de incadrare in grad de handicap valabil (copie+original);
 • actul de identitate (copie+original);
 • poza color tip BI recenta;
 • pentru beneficiarii de legitimatii in baza altor acte normative adeverinta de la RATB care atesta scoaterea din evidenta a acesteia.

(6) Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului 0-7 ani, in situatia in care copilul si/sau un parinte / persoana care are copilul in ingrijire sunt persoane cu handicap

NOU! Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010 actualizata.

 • cerere tip;
 • originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;
 • certificat de casatorie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap pentru titular si/sau minorul pentru care se solicita dreptul;
 • cerere de acordare a concediului pentru cresterea copilului pana la 7 ani, daca este cazul;
 • decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, vizata ITM, daca este cazul;
 • documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;
 • documente privind venitul solicitantilor;
 • alte acte, dupa caz.
 • Atentie!
  • Pentru mentinerea drepturilor la indemnizatie si ajutorul pentru cresterea copilului, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu mai este nevoie sa fie prezentat certificatul de atestare fiscala.

(7) Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 de care beneficiaza persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap

 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicitala serviciul dreptul copie;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.12 alin.(3) din Legea nr.448/2006 nu beneficiaza de drepturile prevazute de art.12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) si, dupa caz, de art.42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute de art. 42 alin.(4) din Legea nr.448/2006;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap al parintelui sau persoanei care solicita dreptul;
 • dovada eliberata de organele competente (administratia financiara) care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.

Cererea insotita de actele doveditoare va fi inregistrata la registratura institutiei si va fi inaintata Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, in vederea efectuarii platii.

(8) Acte necesare pentru acordarea platii - dobanzii la creditele de care pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat

Beneficiari:

 • Persoanele adulte posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat;
 • Familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat.

Conditii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces;
 • Valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro;
 • Returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • Sa se efectueze plata ratelor creditului la scadenta.

Persoanele care au in ingrijire persoane cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile

Conditii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul special adaptat pentru transportul unei persoane cu handicap netransferabila, dependenta de scaunul cu rotile;
 • Valoarea creditului sa nu depaseasca 20.000 de euro;
 • Returnarea creditului sa nu depaseasca 15 ani;
 • Sa se efectueze plata ratelor creditului la scadenta.

(9) Actele necesare eliberarii adeverintei referitoare la acordul platii dobanzii:

 • Cererea - Anexa 1A sau Anexa 1B;
 • Certificatul de incadrare in grad de handicap (copie);
 • Documentul de identitate (copie);
 • Hotarare de punere sub interdictie/dispozitie de curatela, dupa caz (copie);
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile art.27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea (pentru auto) - Anexa 2A;
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile art.27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea (pentru adaptarea locuintei) - Anexa 2B;
 • Declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica directiei orice actualizare a certificatului de incadrare sau orice modificare a domiciliului. (cuprinsa in Anexele 2A si 2B)

Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului.

Ulterior, beneficiarul se va prezenta la Serviciul Prestatii Sociale si Facilitati cu urmatoarele documente, in vederea intocmirii dosarului:

 • Contractul de credit bancar incheiat cu unitatea bancara;
 • Graficul de rambursare in baza caruia se efectueaza plata;
 • Extras de cont;
 • Copie de pe factura finala a autovehiculului sau copia legalizata a contractului de vanzare-cumparare a acestuia;

(10) Documentatia necesara pentru adaptarea locuintei potrivit nevoilor individuale de acces ale persoanei cu handicap, care cuprinde:

 • proiectul tehnic de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, intocmit de un organ abilitat;
 • devizul de lucrari aferente adaptarii, intocmit de un organ abilitat;
 • declaratia pe propria raspundere a organului abilitat din care sa reiasa faptul ca proiectul lucrarii respecta cerintele de accesibilitate in conformitate cu actele normative in vigoare.

Formulare:

10. Baza legislativa:

 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizata 2023;
 • Hotararea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Hotararea nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
 • Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora;
 • Ordin nr. 1830/2019/30.12.2019 pentru aprobarea modelului legitimatiei acordate persoanelor cu dizabilitati;
 • Ordin nr. 1.360/12.09.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, precum si a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilitati, utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Ordin nr. 1221/12.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 1283/21.08.2019 al ministrului sanatatii si nr. 765/22.08.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • Ordin nr. 1.263/23.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea Metodologiei de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Hotarare 507/17.07.2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.017/2018;
 • Ordin nr. 940/12.06.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 944/26.06.2019 al ministrului sanatatii si nr. 650/03.07.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;
 • HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Fiecare are dreptul la dezamagire!

COMMENTS 

Postat la
%b %09, %2023
Postat de
Marilena
Handicap mediu
Ce bine că la copiii cu handicap mediu le ați tăiat orice speranță! Bine că terapii tot trebuie să facă dar fără niciun ajutor din partea sistemului ăstuia de tot rahatul, 64 de lei...pe bune? Nici un adidas nu poți cumpăra, ce să mai vorbim despre terapii!? Ce bine că ne am străduit sa I ducem la terapii , să facă progrese, și datorită faptului că a ajuns la un QI ridicat li s au luat gradul deși pe certificatul A5 se enumeră și se recomandă în continuare zeci de terapii... ce bine că, deși, au un QI ridicat nu se mai tine cont de celelalte probleme! BRAVO, SISTEM DIN ROMÂNIA, BRAVO ! Dacă nu te ocupi de ei , intervin asistenții sociali, anchete peste anchete, îți iau copilul...dacă te strădui și încerci să lupți că el sa ajungă cât de cât la un nivel , statul îți dă un șut în cur și multă indiferență! TOMMAS VA MULȚUMEȘTE CĂ ATI REUSOT SĂ I TĂIAȚI DIN ARIPILE PE CARE MAMI ȘI TATI S AU CHINUIT , 2 ANI SĂ I LE DESCHIDĂ!
Postat la
%b %12, %2023
Postat de
Mona si Dan
HANDICAP MEDIU
Doamna Marilena ,
Precizez de la bun inceput ca eu, sau noi suntem membrii ai acestui ; Forum Prostemcell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Mesajul de protest al dumneavoastra este pe deplin justificat. Ramane postat aici unde l-ati plasat.
Insa noi nu avem ce sa facem. Nu suntem institutie sau organizatie al statului roman. Suntem asociatie al persoanelor cu dizabilitati. Vrem sa beneficiem de facilitati in sprijinul nostru.
Va dorim multa sanatate si putere de a invinge greutatile vietii !

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .