Drepturile persoanelor cu handicapPrestatii sociale pentru persoane cu handicap

Asigurarea acordarea dreptului la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale si a facilitatorilor sociale persoanelor posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap, in termen de valabilitate, conform prevederilor Legii nr. 448/2006  (actualizata) privind protectia persoanelor cu handicap, republicata.

Dreptul la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale se acorda din oficiu, pentru persoanele care posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap, care se afla in plata in evidenta institutiei sau la cerere, pentru persoane care-si depun pentru prima oara dosarul. Dreptul la asistenta sociala sub forma facilitatilor sociale se acorda la cerere.

Cererea insotita de actul mentionate, in vederea acordarii prestatiilor si facilitatilor sociale, se depune de catre persoana cu handicap/ reprezentantul legal/ tutore/ asistent personal/ asistent personal profesionist, dupa caz.

cuprins:

Cadru legislativ:

 • Ordinul nr. 741 din 9 aprilie 2019  privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiilor si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap
 • OUG nr. 69/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (actualizata)
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • HG nr. 989/2014 - actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 - protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Ordinul nr. 762 din 31/08/2007  privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala acestora.
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiilor si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap
 • Hotararea Guvernului nr. 50/2015  privind organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015

Bine de stiut

Categorii de beneficiari:

 • Adultii care da certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de valabilitate;
 • Copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, in termen de valabilitate;
 • Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap;
 • Persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil (cu sau fara handicap) si care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin(4) lit.1 si anume indemnizatia lunara care se acorda indiferent de venituri. , diferentiat in functie de gradul de handicap.

1. Prevederile Codului Fiscal despre dizabilitate

Printre facilitatile noi aduse de legiuitor  incepand cu acest an se numara:

 1. Scutirea de plata impozitului pe mijloacele de transport, fara a fi adaptate, pentru un singur mijloc de transport aflat in proprietate sau co-proprietate;
 2. Scutirea de plata impozitului pe cladirii si terenului aferent pentru reprezentantii copiilor cu grad grav si accentuat sau invaliditate gradul I;
 3. Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din pensie, facand-se pentru veniturile mai mari decat punctul de pensie (de la 1 ianuarie 2022 este de 1.526 lei).

Pentru o informare detaliata , va rugam sa parcurgeti prevederile de mai jos, impartite pe 2 categorii: pentru persoane fizice si juridice.

PREVEDERI FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE

Impozitul pe venit

1. Articolul 60 prevede scutirea plății impozitului pe venit pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

 • a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;
 • b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1)-(3);
 • c) pensii;
 • d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realiza in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;

2. Sunt considerate venituri neimpozabile , potrivit articolului 62 :

 • a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice sau colectate publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de aceeasi natura primita de la organizatii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;
 • v) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura, stabilitate potrivit legii, primite de persoane cu handicap (...).

3. Beneficiaza de deducere personala , conform articolului 77 , persoanele care au in intretinere sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006.

4. Nu se datoreaza plati anticipate pentru impozitul pe venitul din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, prevazute la cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, scutite de impozit pe venit, potrivit articolului 121 .

Contributia de asigurari sociale de sanatate

5. Doar pentru venituri realizate in baza Legii 448/2006 (adica prestatiile sociale ), persoanele cu handicap sunt scutite de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

6. Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru venituri din pensii va fi retinuta doar pentru partea din pensie care depaseste valoarea punctului de pensie care in 2016 este de 871,7 lei. Vezi articolul 160 .

Impozitul/ taxa pe cladiri

7. Potrivit articolului 456 alineat (1) litera t - Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate nu datoreaza impozit/ taxa pentru cladirea aflata in proprietate sau co-proprietate folosita ca domiciliu.

Impozitul/ taxa pe teren

8. Articolul 464 alineat 1, litera t prevede ca persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate nu datoreaza impozit/taxa. pentru terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau co-proprietatea acestora.

Impozitul pe mijloacele de transport

9. La articolul 469 alineat 1, litera b , legiutorul prevede ca persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate nu datoreaza. impozit pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Pentru scutiri de alte taxe speciale si locale, consultati extrasul din Codul Fiscal,  AICI

PREVEDERI FISCALE PENTRU PERSOANE JURIDICE

Impozitul/taxa pe cladiri

1. Nu se datoreaza impozitului pentru dirile detinute sau clasa de catre intrepriderile sociale de insertie, potrivit articolului 456, alineat 1, litera w) .

2. Conform articolului 456 alineat 2, literele c si d , Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri:

 • c) cladirile utile pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • d) cladirile folosite de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ.

Impozitul/taxa pe teren

1. Nu se datoreaza impozitului pentru terenurile detinute sau folosite de catre intrepriderile sociale de insertie, potrivit articolului 464, alineat 1, litera x) .

2. Conform articolului 464 alineat 2, literele d, e si f , Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 • d) terenurile sociale pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii;
 • e) terenurile folosite de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
 • f) terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitati fara scop lucrativ.

Impozitul pe mijloacele de transport

La articolul 469 alineat 1, litera m , legiutorul prevede ca nu se datoreaza impozitului pe mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;

2. Drepturile persoanelor cu handicap:

Drepturile persoanelor cu handicap sunt reglementate de Legea nr. 448/2006  (actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare , persoanele cu handicap la dreptul:

 • a) dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • b) servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultilor cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul. national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • c) un bilet gratuit de tratament balnear , in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a unui specialist medicului.

In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei catre persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurare de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tipul de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap. . Contravaloarea pretului de referinta pentru produsele mentionate se suporta integral din Fondul national unic de asigurare sociala de sanatate, prin casa de asigurare de sanatate de care apartine asigurat. Numarul biletelor de tratament balnear gratuit care se acorda adultilor cu handicap se stabileste proportional cu numarul potentialilor beneficiari fata de numarul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilitate prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.

Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie , indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora. Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti. Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamant.

Educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin unitati de invatamant special:

 • integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
 • grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
 • servicii educationale prin cadre didactice itinerante/de sprijin;
 • scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Sportului;
 • educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii;
 • educațional alternativ.

Formele de invatamant enumerate mai sus se pot desfasura si in limbile minoritatilor nationale.

In cadrul procesului de invatamant , indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:

 • servicii educationale de sprijin;
 • dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia;
 • adaptarea mobilierului din salile de curs;
 • manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de vedere;
 • folosi echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si nivel.

In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant , autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:

 • sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala al persoanelor cu handicap;
 • sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadre didactice de sprijin/itinerante;
 • sa asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptandu-le nevoilor educationale ale persoanelor cu handicap;
 • sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamant special sau de masa cu familia si comunitate, in vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
 • sa sprijine pregatirea cadrelor didactice in vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din grupul sau clasa de invatamant obisnuit;
 • sa asigure posibilitatea practicarii unui sport de catre orice persoana cu handicap, precum si pregatirea cadrelor didactice in vederea insusirii de catre acestea a unor notiuni medicale si tehnice specifice;
 • sa asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu handicap si familiile acestora, prin specialisti in domeniul psihopedagogiei speciale;
 • sa asigura accesul in unitatile si institutiile de invatamant.

In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte , autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia. Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minime de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori ale unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • stabilea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, detinute de stat sau de unitati administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege.

Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul . Beneficiaza de aceste prevederi si urmatoarele persoane:

 • insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;
 • insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
 • insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului special al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoanei cu handicap;
 • asistentii personali a persoanelor cu handicap grav;
 • asistentii personali profesionisti ai persoane cu handicap grav sau accentuat.

Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren , in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an. calendaristice. Beneficiaza de aceste prevederi si urmatoarele persoane:

 • insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora;
 • asistentii personali a persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren , in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an. calendaristice.

Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport. fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandare centrului de dializa. Beneficiaza de aceste prevederi si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa. (art. 24)

Persoanele cu handicap beneficiaza de protectie impotriva neglijarii si abuzului , indiferent de locul unde acestea se afla. In cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibilitate totala sau partiala de a-si administra bunurile personale, aceasta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei si a asistentei juridice. (art. 25)

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuatpot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri ale bugetului Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul. de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoare creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10. ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20. 000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. (art. 27)

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului , precum și persoane care le au în ingrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. (art. 28)

Angajarea persoanelor cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme:

 • pe piata libera a muncii;
 • la domiciliu;
 • in forme protejate. (art. 79)

3. Prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap

Din data de 1 martie 2022, nivelul prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006  privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republica, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a aplicarii noului ISR (525,5 Lei), se actualizeaza dupa cum urmeaza:

Adulti

Persoanele adulte cu handicap GRAV beneficiaza de:
 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 369 lei ;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 158 lei ;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.524 lei sau asistent personal.
Persoanele adulte cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:
 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 279 lei ;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 116 lei .
Persoanele adulte cu handicap MEDIU beneficiaza de:
 • buget complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 63 lei ;
NU POT BENEFICIA de prestatii sociale:
 • adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
 • adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;
 • adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

Copii

Copilul cu handicap GRAV beneficiaza de:
 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege - 600 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 315 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.524 lei sau asistent personal.
Copilul cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:
 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege - 600 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 184 lei.
Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:
 • alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege - 600 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 63 lei.
Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:
 • alocatie lunara de hrana, calcula pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilitate pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

NU POT BENEFICIA  de alocatie si buget personal complementar copiilor cu handicap care se afla in aferente interne unitatilor de invatamant special sau in protectie speciala in servicii rezidentiale.

!!!  Conform HG nr. 470/2021 se modifica Anexa la HG 429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice. Detalii AICI

!!!  Din data de  1 martie 2022, ca urmare a aplicarii noului ISR (525,5 Lei), valoarea prestatiilor sociale este de:

 • 519 lei  (369 lei indemnizatia lunara si 150 lei bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap grav ;
 • 389 lei  (279 lei indemnizatia lunara si 110 lei bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap accentuat ;
 • 64 lei (bugetul personal complementar), pentru persoane adulte cu handicap mediu .
 • 315 lei  (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap grav ;
 • 184 lei  (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap accentuat ;
 • 63 lei  (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap mediu .

Mai multe detalii, AICI

Stimulent pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap

Incepand cu date de 13 Noiembrie 2017 , la sediile Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti se depun cererile privind acordarea stimulentelor pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap, conform prevederilor HCGMB nr. 330/30.08.2017.

Beneficiarii acestui ajutor financiar de 500 de lei lunar sunt adultii cu handicap, incadrati in oricare dintre cele 4 grad de handicap, cu domiciliul sau resedinta pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti, si certificatul de incadrare in grad de handicap este emis de catre una. din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

Beneficiul de asistenta sociala are caracter lunar, se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana cu handicap nu mai indeplineste conditiile care au dus la stabilitatea dreptului.

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de incadrare in grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoane adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Directiilor Generale de Asistenta Sociala. si Protectia Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figuraza cu domiciliul stabil/resedinta.

Detalii pot fi obtinute, AICI

4. Facilitati sociale acordate persoanelor cu handicap

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban , la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul .;
 • scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaza de

 • gratuitatea transportului interurban , la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul .
 • scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban , la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul .
 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator;
 • facilitati fiscale - scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sau a celor cu gradul I de invaliditate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban , la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul .
 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator;
 • facilitati fiscale - scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sau a celor cu gradul I de invaliditate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap mediu beneficiaza de:

 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator.

!!! INCADRAREA in grad de handicap  - DREPTURILE copiilor cu dizabilitati

Insotitorii copiilor cu handicap grav , in prezenta acestora, si asistentii lor personale beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele in limita a 12 calatorii dus intors pe an calendaristic si. gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

In cazul insotitorilor copiilor cu handicap accentuat , acestia au dreptul, de asemenea, la gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele in limita a 6 calatorii dus intors pe an calendaristic si. gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Una dintre dilemele celor care sunt alaturi de acesti copii este daca un parinte poate fi asistent personal si insotitor in acelasi timp. In informatiile publicate pe site-ul Ministerului Muncii se explica ca termenul de "insotitor" al persoanelor cu handicap este mentionat de lege numai pentru acordarea facilitatilor privind transportul , in prezenta copilului. In consecinta, insotitor poate fi atat asistentul personal  al copilului cu handicap grav , cat si o alta persoana .

Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati pe perioada in care ii au in ingrijire, supraveghere si intretinere

 • Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de scutire a plata impozitului/taxa pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent aflat in proprietate sau coproprietate;
 • Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sunt scutiti de la plata taxei (impozit) asupra autoturismelor, motocicletelor cu ata si mototriciclurilor, pentru un singur mijloc de transport aflate in proprietate sau coproprietate, la alegere;
 • Parintii care au in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat pot contracta un credit, a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, stat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca. valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • Insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutire de plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, (rovinita). Scutirea se aplica pentru un singur autoturism detinut de fiecare din persoane indreptatite potrivit prevederilor legale;
 • Un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.

!!! Indemnizatia pentru cresterea copilului si alte forme de sprijin destinate cresterii copilului

Beneficiaza de aceste facilitati si urmatoarele persoane:

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum și persoanele care le îngrijesc în ingrijire beneficiază de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei .

Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, scutite de plata unor impozite incepand cu date incadrarii in gradul de handicap

Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat vor beneficia de scutirea plății impozitului datorat pentru venituri din activități independente, venituri din salarii, venituri din pensii precum și venituri din activități agricole, silvicultura și piscicultura și facilitatea se acordă pentru veniturile realizate începand cu date incadrarii. contribuabilului in gradul de handicap.

"Aceste completari sunt necesare in conditiile in care prin OG nr. 4/ 2015  pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal a fost instituita scutirea de plata impozitului pe venit, pentru venituri din activitati independente, venituri din salarii, venituri din pensii precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, realizarea persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat" , se mentioneaza intr-un comunicat al Executivului .

5. NOUA modalitate de decontare a transportului în persoanele cu dizabilitati

Comunicat de presa 06.01.2021
Persoanele cu dizabilitati si reprezentantii lor legali pot decide de acum inainte daca vor folosi masina proprie pentru deplasari, caz in care beneficiaza de un decont, sau daca opteaza pentru bilete gratuite.
Hotararea Guvernului referitor la aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoane cu handicap, precum si prevede pentru punerea in aplicare a art. 24 alin.(9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a fost aprobata si publicata in Monitorul Oficial.

Cine sunt beneficiari:

 • persoane cu handicap,
 • reprezentantii legali ai acestora,
 • parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat in baza unei masuri de protectie speciala, stabilitate in conditiile legii.

Care sunt benefice

 • acordarea gratuitatii la transportul interurban sau
 • decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul

Cereri decontare carburant:

De cand vor putea fi facute deconturile:

Procedura intra in vigoare in ianuarie 2021, iar decontarea efectiva se face in maximum 60 de zile.

ATENTIE:
Daca a fost exprimata optiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acorda bilete de transport interurban asistentului personal al persoanelor cu handicap grav.

Daca se opteaza pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban in baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

Care este perioada de decontare:

Procedura intra in vigoare in ianuarie 2021, iar decontarea efectiva se face in maximum 60 de zile.

Decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul se face pentru perioada de 12 luni, cuprinsa in perioada de valabilitate a documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.

Cum se face decontul:

Decontarea carburantului se face in baza unei cereri de decontare, modelul care este prevazut in anexa nr. 2

Insotitorul persoanelor cu handicap poate fi orice persoana care care o insoteste si asigura conducerea autovehiculului in timpul deplasarii.

Cererea de decontare cuprinde:

 • o declaraie pe propria raspundere potrivit careia calatoria cu autoturismul a avut loc in interesul persoanelor cu handicap,
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Unde se depune cererea de decont:

Cererea de decontare se depune la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), in termenul de 60 de zile de la data efectuarii calatoriei si este insotita de bonul/bonurile fiscale de carburant, emise de societate de distributie a produselor petroliere.

Cate calatorii pot fi decontate:

Numarul de calatorii pentru care se deconteaza carburant in cursul unui an: 24 calatorii pentru persoana cu handicap grav si 12 calatorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Cine face calculul sumei:

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizeaza de catre structura de specialitate din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, pe baza tarifelor legitimatiilor de calatorie pentru calatoria cu trenul, prevazute in conventia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobata. prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.

In cazul in care limitele prevazute de lege cu privire la numarul de calatorii sau la suma maxima decontabila sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului pana la sfarsitul anului.
Pentru fiecare solicitant, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului emite un borderou de decont, modelul acesta fiind prevazut in anexa nr. 3.

In vederea decontarii carburantului, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului depune la sediul Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, pana pe date de 10 a lunii decontul pentru decontarea carburantului.

Decontul se intocmeste de catre structura de specialitate din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, pe baza informatiilor cuprinse in centralizatorul borderourilor de decont, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.

Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul se deconteaza din bugetul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pana la sfarsitul lunii in care sa incheiat necesarul de fonduri.

Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului deconteaza carburantul catre persoane indreptatite, in termen de maxim 60 de zile calendaristice ale datelor inregistrarii cererii si a documentelor aferente.
Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor reglmentari se face cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.

Sumele reprezentand decontarea cheltuielilor de transport, platite necuvenit, se recupereaza pe baza deciziei directorului general/executiv al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judeteana, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, care constituie titlul de creatie si care se comunica debitorului in termenul de 15. zile de la data emiterii. Aceasta, impreuna cu dovada comunicarii catre debitor, se transmite organelor fiscale centrale in vederea recuperarii sumelor inscrise in titlul executoriu,”

Limitele se indexeaza anual, prin hotare a Guvernului, odata cu cresterea ratei inflatiei pe anul anterior.

6. Subventii sub forma de voucher pentru persoane cu dizabilitati

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) pune la dispozitia persoanelor cu dizabilitati vouchere nominale, in valoare de 23.000 de lei, cu care pot achizitiona dispozitive si tehnologii asistive, care sa le ajute sa se incadreze pe piata muncii. Totul este posibil gratie proiectului ”Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati”, cofinantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, implementat de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD) in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Pot beneficia de vouchere persoane adulte cu dizabilitati, avand capacitate de munca, inregistrate la Agentia Judetena pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), ca fiind in cautarea unui loc de munca sau ca beneficiar de servicii de consiliere, mediere si orientare pe piata muncii. Voucherul este folosit exclusiv la achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces recomandate de doctor specialist, care se regasesc in Lista tehnologiilor si tehnologiilor asistive si de acces prioritar pentru angajare.

Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana indreptatita, in baza actului de identitate, sau singura data, in perioada de valabilitate a voucherului, doar la operatorii economici - furnizori/producatori de tehnologii si dispozitive asistive si de acces - prevazuti in lista disponibila pe site. -ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro. Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.

Citeste mai mult AICI

7. Salariile asistentilor personali si indemnizatia de handicap

Data de 1 ianuarie 2022  aduce o majorare a salariului minim brut la 2.550 de lei, iar salariul net primit de angajat este de 1.524  lei.

Prin HG 1071/2021 , salariul minim brut a fost majorat de la 2.300 lei la 2.550 lei, pentru un program normal de lucru in medie de 167.333 ore pe luna, reprezentand 15.239 lei/ora. De asemenea, Guvernul a decis sa renunte la salariul minim pe economie pentru oamenii angajati pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor absolvite.

Pe langa cresterea salariilor de baza acordate in conditiile sus-mentionate, pot fi acordate indemnizatiile de vacanta prevazute la art. 26 din lege (in situatia in care voucherele de vacanta nu sunt mentinute), precum si indemnizatiile de hrana prevazute la art. 18 din același act normativ.

Legislatie vouchere de vacanta:

1. Voucherele de vacanta se emit numai in format electronic.
2. Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta, emise in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 se prelungeste pana la data de 30 iunie 2022.
3. Se prelungeste aplicabilitatea OUG 8/2009 pana la 31.12.2026.

lndemnizatia de hrana in anul 2022 se mentine la nivelul din luna decembrie 2021 si va fi de  346  lei (4.160 lei/an).

In functie de categoria de salariati, pot deveni incidente si dispozitiile art. 22 din Legea 153/2017 si ale  HG 751/2018  care stabilesc ca pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul. de functie/indemnizatia de incadrare.

LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare 

Incepand cu 1 ianuarie 2022 salariile de baza se majoreaza cu ¼ din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2021 .

 • Pana in anul 2022, asistentul personal cu gradatia 0, va avea 2.550 lei salariul brut si va beneficia de un coeficient de 1,01 la salariul de baza, conform Anexei nr. II, Capitolul I, alin. 3.2. pct. 45 din Legea nr. 153/2017.
 • Incepand cu anul 2023, salariile de baza si indemnizatiile de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientului prevazut cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.

Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, coroborata cu OUG nr. 2/2017 , prevad urmatoarele:

"Finanterea drepturilor asistentilor personali ai persoane cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din suma defalcate din taxa pe valoare adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitati administrativ-teritoriale." - UG 2/2017

!!! Avand in vedere ca Legea nr. 250/2016 se refera la salariul asistentilor personali  si nu la indemnizatia de handicap , aceasta schimbare va afecta DOAR persoane cu handicap grav , astfel:

 • Persoanele cu handicap gradul I, care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 350 lei si bugetul complementar de 150 lei , iar asistentul personal va primi minim  1.524 lei salariu net, in functie. de gradatia in care se incadreaza raportata la transele de vechime in munca - Legea 284/2010, art. 11, alin. (3).

Salariile de baza si gradatiile

GRADATIILE asistentului personal in anul 2022 ANGAJAT cu contract de munca prin  Primarie  sau  DGASPC , in raport cu vechimea acestuia, structurate in clasa de salarizare:

 • Gradatia 0  - de la 0 la 3 ani -  2.550  lei brut si  1.524  lei net;
 • Gradatia 1  - de la 3 la 5 ani -  2.550  lei brut si  1.524  lei net;
 • Gradatia 2  - de la 5 la 10 ani -  2.555  lei brut si  1.525  lei net;
 • Gradatia 3  - de la 10 la 15 ani -  2.683  lei brut si  1.598  lei net;
 • Gradatia 4  - de la 15 la 20 de ani -  2.751  lei brut si  1.635  lei net;
 • Gradatia 5  - peste 20 de ani -  2.820  lei brut si  1.674  lei net .

In conformitate cu Legea nr. 153/2017, transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza a avut la date indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in aceasta, sunt urmatoarele:

a) gradatia 1  - de la 3 ani la 5 ani - se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexa la prezenta lege cu cota procentuala de  7,5% , rezultand noul salariu de baza;
b) gradatia 2  - de la 5 ani la 10 ani - se determina prin majorarea salariului de baza a avut cu cota procentuala de  5% , rezultand noul salariu de baza;
c) gradatia 3  - de la 10 ani la 15 ani - se determina prin majorarea salariului de baza a avut cu cota procentuala de  5% , rezultand noul salariu de baza;
d) gradatia 4  - de la 15 ani la 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de  2,5% , rezultand noul salariu de baza;
e) gradatia 5  - peste 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza a avut cu cota procentuala de  2,5% , rezultand noul salariu de baza.

Nota:  Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.

Din data de  1 ianuarie 2022 , asistentul personal al persoanelor cu handicap grav beneficiaza de:

 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de  1.450  lei pentru personal platit din fonduri publice si proroga in anul 2023 a prevederilor referitoare la acordarea indemnizatiei de vacanta.
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de  346 lei  ( OUG nr. 114/2018 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)

Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilitate potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (1.524 lei).

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA , beneficiaza de alocatie de stat in conditii si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%.

Sporurile personale din unitatile de asistenta sociala

UPDATE  Conform Legii 153/2017 legea salarizarii din sistemul bugetar, la Cap.II - Anexa II, art.14, sa  emis HG 153/2018  - regulamentul de aplicare a sporurilor din sanatate si asistenta sociala. In acest regulament la punctul IV alin A - se acorda un  spor de pana la 15% din salariul de baza , personalului care isi desfasoara activitatea in:
Alin 2 - servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati.

In consecinta se va acorda acest sport pentru fiecare gradatie de salariu din grila de salarizare aferenta asistentului personal.

In anul 2022, sporurile prevazute de lege se acorda personalului care beneficiaza de acestea in luna decembrie 2021, cel mult nivelul cuantumului acordat la acea data, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Cu alte cuvinte, primariile din tara care  aveau contrate  incheiate cu DSP-urile judetene pentru plata asistentilor personali pana in luna decembrie 2021, vor plati in continuare asistentii personali in conformitate cu graficul de mai jos.

Incepand cu luna  ianuarie 2022 , in urma acordarii sporului maxim de 15% conform  HG nr. 589/2.08.2018  publicata in MO 693/8.08.2018, GRILA de salarizare pentru  asistentul personal  va fi urmatoarea:

 • Gradatia 0  - 2.550 + 383 =  2.933  lei brut -  1.737  lei net;
 • Gradatia 1  - 2.550 + 383 =  2.933  lei brut -  1.737  lei net;
 • Gradatia 2  - 2.555 + 383 =  2.933  lei brut -  1.737  lei net;
 • Gradatia 3  - 2.683 + 402 =  3.085  lei brut -  1.821  lei net;
 • Gradatia 4  - 2.751 + 413 =  3.164  lei brut -  1.875  lei net;
 • Gradatia 5  - 2.820 + 423 =  3.243  lei brut -  1.909  lei net.

Contractele de munca care nu au act aditional cu noul salariu, vor necesita un act aditional in care se vor mentiona atat salariul de baza din grila de salarizare cat si sporul de 15%. Acolo unde actul aditional la noul salariu a fost intocmit, se va face si un act aditional cu sporul de 15% conform actului normativ mai sus mentionat. 
Mergeti la primarii si solicitati acest spor. Daca au contract incheiate cu Directia de Sanatate Publica, sunt  obligati  sa-l acorde. Acest spor de 15% se poate recupera aferent anilor 2018, 2019, 2020 prin litigiu de munca.

 • Sporul de 15% se acorda NUMAI asistentilor personali pentru ca sunt SALARIATII primariilor, in baza contractelor individuale de munca.
 • Cei care primesc indemnizatie (1.524 lei) in locul asistentului personal NU primesc acest sport pentru ca nu au un asistent personal angajat de primarie.

!!!   Conform OUG nr.125/2021 , se aplica urmatoarele modificari legislative:

 • Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2022 , valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 10% si este de 1.526  lei (OUG nr.125/2021).
 • Incepand cu 1 ianuarie 2022 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, este de 1.000 lei (OUG nr.125/2021).

In anul 2022, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,38.

Din data de 1 ianuarie 2022, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.269 lei.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin AJPIS

 Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 255 lei (1.524 - 1.269 = 255), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin AJPIS, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate AJPIS-ului judetean.

Plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap se face de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala (OUG nr. 51/2017).

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie (in prezent de 1.526 lei), pot opta conform art. 42, alin (2) pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin AJPIS-uri.

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la AJPIS-ul judetean precum si pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013, AICI

8. Drepturile insotitorilor copiilor cu dizabilitati

Act normativ de baza: OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani (in cazul copilului incadrat in grad de handicap) - 1.314 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 2 alin (2));
 • STIMULENT DE INSERTIE daca parintele se intoarce la munca inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului cu dizabilitati - 1.500 lei (daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani) si 650 lei net (daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an. (OUG nr. 111/2010, Art. 7 alin (1));
 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru ingrijirea copilului incadrat in grad de handicap pana la varsta de 18 ani - 1.314 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 31 alin (1) si (2));
 • PROGRAM DE LUCRU REDUS la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat), pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Codul muncii si o indemnizatie compensatorie - 696 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (a) si alin (5));
 • CONCEDII MEDICALE, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani (OUG nr. 185/2005, Art. 32 alin (1) lit. (b));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani - 563 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 438 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 3 ani - 438 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 188 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil in varsta de pana la 2 ani - 563 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani - 188 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2)).
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei (Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5)
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 346 lei (Lege nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)

Pentru depunerea dosarului privind acordarea sprijinului lunar sau indemnizatiei, sunt necesare urmatoarele acte in copie xerox si original:

1. cerere tip;
2. actelele de identitate ale parintilor copilului;
3. certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
4. certificatul de casatorie;
5. certificatul si hotararea de incadrare intr-un grad de handicap (adult/copil);
6. acte doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica;
7. adeverinta angajator (ICC 3-7 ani si indemnizatie compensatorie);
8. decizie de suspendare a contractului de munca pentru efectuarea concediului de crestere a copilului de la 3-7 ani;
9. adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara;
10. talon indemnizatie;
11. decizie de pensionare eliberata de Casa de Pensii;
12. decizie medicala privind incapacitatea temporara de munca
13. adeverinta din care sa reiasa daca figureaza sau nu in evidentele Serviciului Prestatii Sociale pentru Persoane cu Handicap, cu indemnizatie de insotitor/ indemnizatie echivalenta (doar pentru copii cu handicap grav);
14. extras de cont pentru persoanele care solicita plata prin transfer bancar (lista bancilor se poate consulta pe site-ul APISMB); titularul extrasului de cont trebuie sa fie acelasi cu titularul dosarului;
15. dosar cu sina.

9. Procedurile legale in cazul obtinerii Ajutorului de deces

In cazul decesului pensionarului de invaliditate, ajutorul de deces se achita de catre Casa de Pensii unei singure persoane care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor,copilul, parintele, tutorele, curatorul, oricare persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces, daca nu exista alta solicitare din partea persoanelor mentionate, in baza certificatului de deces in original si o copie a unei facturi (factura de achizitie a sicriului sau a serviciilor funerare).

In cazul incasarii indemnizatiei unei persoane cu handicap care a decedat, plata drepturilor inceteaza incepand cu luna urmatoare decesului. Persoana desemnata in certificatul de deces sau mentionata anterior, se prezinta la comisia de incadrare in grad de handicap din cadrul DGASPC local cu CI, certificatul de deces in original si o copie a certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap. In baza unei declaratii, se elibereaza 2 adeverinte pentru urmatoarele 2 luni, care vor fi prezentate postasului (daca indemnizatia de handicap se primea prin posta) in vederea incasarii drepturilor banesti. In cazul in care plata indemnizatiei se primea pe card, trebuie mers la banca si intrebat procedura.

Daca persoana decedata avea si asistent personal, incadrat de primarie, se anunta Primaria unitatii administrativ-teritoriale cu certificatul de deces (original) in vederea incetarii contractului de munca al asistentului personal, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, daca a fost produs decesul din cauze naturale sau in termen de 48 de ore daca decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau unui act de violenta, precum si in cazul descoperirii unui cadavru. Plata prestatiei sociale se achita si luna urmatoare declararii incetarii din viata a persoanei cu handicap.

In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, prestatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces:

Odata cu majorarea salariului mediu brut, in 2022 s-a majorat si cuantumul ajutorului de deces. Astfel, in cazul asiguratului sau pensionarului ajutorul de deces este de 6.095 lei (similar cu valoarea castigului salarial mediul brut), iar in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, acest ajutor este de 2.550 lei. Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare.

Actele necesare acordarii ajutorului de deces sunt:

 • cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
 • certificatul de deces - in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
 • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

10. Actele/documentele necesare pentru:

Acte necesare pentru pentru acordarea indemnizatiei lunare si a bugetului personal complementar:

 • Cerere;
 • Copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap (in termen de valabilitate);
 • Copie dupa C.I. sau B.I.

Dosarul se depune la Primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap sau la D.G.A.S.P.C. judeteana, respectiv locala a sectoarelor municipiului Bucuresti.

Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru adulti:

 • actul de identitate copie si original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • dispozitia de tutore/curator in copie si original, in situatia in care persoana cu handicap a fost pusa sub interdictie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • talonul de pensie in copie (pentru pensionari);
 • adeverinta de la Casa de Pensii din care rezulta ca a predat sau nu a beneficiat de bilete CFR in anul in curs;
 • adeverinta de salariu ( pentru salariati);
 • certificat fiscal ca nu realizeaza venituri ( pentru cei fara venit);
 • 1 poza tip BI;
 • dosar de plastic.

Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru copii:

 • certificat de nastere copil copie si original (pentru copii pana in 14 ani);
 • actul de identitate al reprezentantului legal copie si original;
 • actul de identitate al celuilalt parinte copie si original, daca acesta este decedat copie dupa certificatul de deces, iar daca este divortat copie dupa hotararea de divort definitiva si irevocabila;
 • buletinul de identitate al copilului copie si original (pentru copii peste 14 ani);
 • adeverinta de la scoala din care rezulta ca frecventeaza cursuri de zi;
 • certificate medical tip A5 in copie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • 1 poza tip BI;
 • dosar de plastic.

Actele necesare pentru obtinerea rovinietei:

 • actul de identitate copie si original al persoanei cu handicap;
 • certificat de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • cartea de identitate a masinii din care rezulta ca aceasta este adaptata hanicapului.

Pentru obtinerea cardului legitimatie / rovinieta de parcare este necesara o poza tip BI recenta.

Actele necesare pentru obtinerea cartelei de metrou si a legitimatiei RATB pentru persoana cu handicap si pentru asistentul personal

 • certificatul de incadrare in grad de handicap valabil (copie+original);
 • actul de identitate (copie+original);
 • poza color tip BI recenta;
 • pentru beneficiarii de legitimatii in baza altor acte normative adeverinta de la RATB care atesta scoaterea din evidenta a acesteia.

Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului 0-7 ani, in situatia in care copilul si/sau un parinte / persoana care are copilul in ingrijire sunt persoane cu handicap

NOU! Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010.

 • cerere tip;
 • originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;
 • certificat de casatorie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap pentru titular si/sau minorul pentru care se solicita dreptul;
 • cerere de acordare a concediului pentru cresterea copilului pana la 7 ani, daca este cazul;
 • decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, vizata ITM, daca este cazul;
 • documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;
 • documente privind venitul solicitantilor;
 • alte acte, dupa caz.
 • Atentie!
  • Pentru mentinerea drepturilor la indemnizatie si ajutorul pentru cresterea copilului, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu mai este nevoie sa fie prezentat certificatul de atestare fiscala.

Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 de care beneficiaza persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap

 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicitala serviciul dreptul copie;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.12 alin.(3) din Legea nr.448/2006 nu beneficiaza de drepturile prevazute de art.12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) si, dupa caz, de art.42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute de art. 42 alin.(4) din Legea nr.448/2006;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap al parintelui sau persoanei care solicita dreptul;
 • dovada eliberata de organele competente (administratia financiara) care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.

Cererea insotita de actele doveditoare va fi inregistrata la registratura institutiei si va fi inaintata Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, in vederea efectuarii platii.

Acte necesare pentru acordarea platii - dobanzii la creditele de care pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat

Beneficiari:

 • Persoanele adulte posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat;
 • Familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat.

Conditii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces;
 • Valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro;
 • Returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • Sa se efectueze plata ratelor creditului la scadenta.

Persoanele care au in ingrijire persoane cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile

Conditii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul special adaptat pentru transportul unei persoane cu handicap netransferabila, dependenta de scaunul cu rotile;
 • Valoarea creditului sa nu depaseasca 20.000 de euro;
 • Returnarea creditului sa nu depaseasca 15 ani;
 • Sa se efectueze plata ratelor creditului la scadenta.

Actele necesare eliberarii adeverintei referitoare la acordul platii dobanzii:

 • Cererea - Anexa 1A sau Anexa 1B;
 • Certificatul de incadrare in grad de handicap (copie);
 • Documentul de identitate (copie);
 • Hotarare de punere sub interdictie/dispozitie de curatela, dupa caz (copie);
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile art.27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea (pentru auto) - Anexa 2A;
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile art.27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea (pentru adaptarea locuintei) - Anexa 2B;
 • Declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica directiei orice actualizare a certificatului de incadrare sau orice modificare a domiciliului. (cuprinsa in Anexele 2A si 2B)

Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului.

Ulterior, beneficiarul se va prezenta la Serviciul Prestatii Sociale si Facilitati cu urmatoarele documente, in vederea intocmirii dosarului:

 • Contractul de credit bancar incheiat cu unitatea bancara;
 • Graficul de rambursare in baza caruia se efectueaza plata;
 • Extras de cont;
 • Copie de pe factura finala a autovehiculului sau copia legalizata a contractului de vanzare-cumparare a acestuia;

Documentatia necesara pentru adaptarea locuintei potrivit nevoilor individuale de acces ale persoanei cu handicap, care cuprinde:

 • proiectul tehnic de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, intocmit de un organ abilitat;
 • devizul de lucrari aferente adaptarii, intocmit de un organ abilitat;
 • declaratia pe propria raspundere a organului abilitat din care sa reiasa faptul ca proiectul lucrarii respecta cerintele de accesibilitate in conformitate cu actele normative in vigoare.

Formulare:

11. Baza legislativa:

 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1 - republicare (actualizata);
 • Ordin nr. 1.360/12.09.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, precum si a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilitati, utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Ordin nr. 1221/12.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 1283/21.08.2019 al ministrului sanatatii si nr. 765/22.08.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • Ordin nr. 1.263/23.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea Metodologiei de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Hotarare 507/17.07.2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.017/2018;
 • Ordin nr. 940/12.06.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 944/26.06.2019 al ministrului sanatatii si nr. 650/03.07.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • OUG nr. 69/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;
 • HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • Hotararea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Legea nr. 67/2014 pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 692 2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672, din 26 septembrie 2012;
 • Ordinul nr. 2.260 din 17 august 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 • Ordinul 2299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Hotarare nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007 ;
 • Legea 359/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati ;
 • Legea 360/2009 pentru modificarea lit a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
 • Legea 207/2009 din 20/06/2009 privind privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
 • Hotarare nr. 884/2009pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007.
 • OUG nr. 108/2008 din 22/09/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social;
 • OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Hotararea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 223 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • Ordinul nr. 62/2007 din 23/04/200 7 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul;

Fiecare are dreptul la dezamagire!

COMMENTS 

Postat la
%b %25, %2019
Postat de
DanN
Rasp
Este vorba de HG 751/2018, publicata in MO in 25.09.2018
Postat la
%b %25, %2019
Postat de
DanN
Rasp
"Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariu l de funcţie/indemni zaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare."
Este vorba de HG 751/2018, publicata in MO in 25.09.2018
Postat la
%b %31, %2019
Postat de
Cristina R.
Insotitor
O persoană care are certificat de handicap gradul 1 fără însoțitor, poate opta pentru însoțitor?
Postat la
%b %02, %2019
Postat de
costea
Nedumerire!
Ati putea, va rog frumos,sa ma dumiriti si pe mine de la ce data si DACA o sa intre EFECTIV in plata sporul de 15 % acordat salariatilor din domeniul bugetar care au un certificat de handicap grav si care muncesc program normal de 8 ore pe zi,conform Hotararii de Guvern 751/2018 in vigoare de la 25 septembrie?Ment ionez ca nici pana la aceasta data ( 02.02.2019 )nu s-a pus in aplicare aceasta hotarare si nu am primit acest drep t!Va multumesc anticipat !
Postat la
%b %08, %2019
Postat de
Carmen Botan
termenul preexistent sau dobandit
Sunt nascuta in 1955 si sunt absolventa a Facultatii de Stiinte Economice Iasi, pe care am facut-o la zi intre anii 1975-1979.Stagi ul total de cotizare realizat este de 40 ani 6 luni si 27 zile, din care in sistemul public , in conditii normale de munca 33 ani 9 luni 6 zile si perioade asimilate 6 ani , 2 luni si 27 zile, stagiu aferent perioadelor de incapacitate temporara de munca 6 luni si 24 zile.
Am dobandit Boala Parkinson prin anul 1990, dar luata in evidenta la Clinica de Neurologie Iasi am dovezi de iesire din spital cu acest diagnostic din 1995.Se stie ca pe vremea comunismului era o rusine sa fii bolnav, mai ales de Parkinson, asa ca am ascuns aceasta boala , am luat un tratament continuu si am mers mai departe.Din data de 12.01.2013-31.0 5.2013 am avut Concediu medical , iar apoi am avut pensie de invaliditate, pana la indeplinirea varstei de pensionare, cand mi s-a dat automat pensie pentru limita de varsta.Certific at de handicap am din data de 20.03.2013, am avut pe 12 luni cu grad mediu, apoi anul urmator mi s-a acordat grad accentuat permanent.
Nu are rost sa va spun cu ce greutate am facut accest serviciu, si mai ales cand ma enervam cum ma manifestam(trem or) , ma ascundeam sa nu vada colegii, iar apoi mersul , se vedea boala de la o posta, dar am mers inainte.
Am inteles ca de pe 10.01.2019 intra in vigoare Hotararea Curtii Constitutionale , cu privire la inlocuirea termenului de preexistent cu ulterior.Intreb area mea este:beneficiez de reducerea varstei de pensionare pe baza datelor de mai sus?
Cu stima,
Postat la
%b %13, %2019
Postat de
Darie Liliana
Intrebare
Va rog sa-mi spuneti daca este legal ca unitatea sanitara bugetara la care lucrez sa nu-mi acorde sporul de 15% pentru handicap, conform certificatului de handicap. In luna octombrie 2018 mi-a fost acordat apoi au spus ca nu am dreptul si sa ma adresez in instanta.
Multumesc.
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Solicitati in scris institutiei sa va acorde sporul. Sunt obligati sa motiveze in scris de ce nu aveti dreptul.

Cu raspunsul lor adresati-va Inspectiei de munca si puteti ci consulta un avocat.
Postat la
%b %19, %2019
Postat de
Georgescu Daniela
Intrebare
Buna ziua ! Sunt o persoana cu grad de handicap accentuat si in urma unui consult de specialitate recent mi s-a spus ca am suferit un preinfarct si este necesara montarea unui stent. Trebuie intai sa fac o coronografie. M-am informat si am vazut ca aceasta coronografie costa foarte mult pentru venitul meu lunar (aprox. 1000 lei)....in jur de 700-800 de lei. As dori sa-mi raspundeti daca pot beneficia de gratuitate sau compensare partiala a costurilor acestei analize si a interventiei medicale de montare a stentului.
Postat la
%b %24, %2019
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Adresati aceasta intrebare Casei de Asigurari de Sanatate din judetul in care aveti domiciliul. Aratati-le copie de pe Certificatul in incadrare in grad de dizabilitate/ha ndicap !
Postat la
%b %03, %2019
Postat de
ENESCU GEORGETA
Acte necesare
1. Va rog sa-mi spuneti ce acte sunt necesare pentru scutire de la impozit mijloc de transport propriu/proprie tate pentru o persoana cu grad de handicap accentuat din sectorul 5 Bucuresti
2. in sectorul 5 beneficiez si de scutire de la plata rovinietei?

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .