pensia-de-invaliditatePensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au implinit varsta standard de pensionare si care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

1. Accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;
2. Neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
3. Bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

4. Beneficiaza de pensie de invaliditate si persoanele care au satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
5. Au dreptul la pensie de invaliditate si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.
6. Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul la pensie de invaliditate in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.

 • HOTARAREA nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate

UPDATE: Angajatii cu handicap se pot pensiona mai repede

Persoanele angajate care au handicap grav, accentuat sau mediu beneficiaza, mai nou, de o pensionare mai rapida, fara sa se tina seama de momentul la care au capatat dizabilitatea, potrivit OUG 94/2021 publicata in Monitorul Oficial nr. 830 din 31 august 2021. Astfel prin OUG nr. 94/2021, s-a eliminat din Legea pensiilor (263/2010) o discriminare care permitea pensionarea mai rapida a celor care au capatat un handicap inainte de asigurarea in sistemul public de pensii.

Avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 632/2018 prin care se constata ca sintagma "preexistent calitatii de asigurat" din cuprinsul art. 58 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este declarata neconstitutionala, intrucat Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 632/2018 produce efecte atat asupra inscrierilor noi la pensie, cat si asupra drepturilor de pensie aflate in plata, in cazul persoanelor care fac dovada indeplinirii noilor conditii de acordare a pensiei, se impune modificarea art. 58 si 76 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prin eliminarea expresa a sintagmei declarate neconstitutionala, pentru a fi preintampinate efectele negative generate de interpretari neunitare in ceea ce priveste stabilirea stagiului de cotizare, in raport cu gradul de handicap, la stabilirea pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Avand in vedere ca elementele sus-mentionate constituie situatii extraordinare care impun adoptarea de masuri imediate, in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, si faptul ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra unei categorii importante de beneficiari ai sistemului public de pensii, in sensul in care stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie este determinata de data ivirii handicapului, de stagiile de cotizare realizate in conditii de handicap, existand riscul acordarii unor drepturi eronate, sens in care se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Prevederile din Ordonanta de Urgenta 94/2021 arata ca beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare si a stagiilor de cotizare toate persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap, si nu doar cei care au capatat handicapul inainte de asigurarea la pensii.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 29, alineatele (1^1) si (1^2) vor avea urmatorul cuprins:
(1^1) Avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, al caror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, isi prelungesc valabilitatea pana la data de 1 septembrie 2023, data pana la care angajatorii au obligatia de a normaliza conditiile de munca.
(1^2) Perioada cuprinsa intre data de 31 decembrie 2018 si data de 1 septembrie 2023 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza contributia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Articolul 58
Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare si a stagiilor complete de cotizare prevazute in anexa nr. 5, dupa cum urmeaza:
a) 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
b) 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
c) 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului, stagiul complet de cotizare.

3. Articolul 76, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare prevazute la art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate.

Cat este pensia de handicap?

Este una dintre cele mai frecvente intrebari. In Romania nu exista pensie de handicap, ci doar pensie de invaliditate si indemnizatie de handicap. Cele doua se pot cumula.

Calcul pensie de invaliditate

Articolul 94 din Legea 263/2010 mentioneaza: cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual, realizat de asiguratul care solicita pensia de invaliditate, cu valoarea unui punct de pensie.

 1. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte, rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului, la numarul de ani in care acesta a cotizat.
 2. Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare, realizate in anul calendaristic respectiv.
 3. Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica. Pentru lunile in care Institutul National de Statistica nu comunica castigul salarial mediu brut, se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat.

Potrivit articolului 75 din Legea 263/2010, la stabilirea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/solicitarii pensiei de invaliditate.

Pentru stagiul potential, punctajul lunar este de:

 • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
 • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
 • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Valoarea punctului de pensie luat in calcul este cel din momentul emiterii deciziei de plata a pensiei de invaliditate. 

O persoana poate beneficia de pensie de invaliditate daca este incadrata intr-un grad de invaliditate prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, iar in cazul personalului militar de comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Important: Persoana cu handicap: conditii pentru pensie si dreptul la punctaj suplimentar

Persoanelor incadrate in gradul I sau II de invaliditate, li se acorda stagiul potential determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 5 si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/solicitarii pensiei de invaliditate in conditiile in care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, stagiul de cotizare in raport cu varsta conform tabelului de mai jos. 

Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca, beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat, in conditiile legii, stagiu de cotizare. Se prezinta Stagiu de cotizare realizat (ani), acordat in relatie cu varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca.

Varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca (ani) Stagiul de cotizare necesar (ani)
   
sub 20 1
20 - 23 2
23 - 25 3
25 - 29 6
29 - 33 9
33 - 37 11
37 - 41 14
41 - 45 17
45 - 49 20
49 - 53 23
53 - 57 25
57 - 60 26
peste 60 27

Stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii - extras din Legea pensiilor

Pe de alta parte, stagiul de cotizare in raport cu varsta va determina acordarea sau nu a stagiului potential.

Sintagma "pensie sociala minima garantata" se inlocuieste cu sintagma "indemnizatie sociala pentru pensionari" conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Incepand cu 1 ianuarie 2023, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari privind instituirea pensiei sociale minime garantate, este de 1.125 lei.

Modul de acordare: 

Indemnizatia sociala pentru pensionari se determina din oficiu de catre Casele Teritoriale de Pensii, ca diferenta dintre cuantumul indemnizatiei sociale pentru pensionari stabilit prin lege si nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat in plata stabilita conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cumulat cu orice alte drepturi platite in baza unor legi speciale.

Aceasta diferenta se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.

Ce tipuri de invaliditate exista?

Invaliditatea este cuantificata in raport cu posibilitatea desfasurarii activitatilor legate de viata cotidiana si/sau profesionala, astfel:

1. invaliditate de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire (autoingrijire, activitati gospodaresti etc.), necesitand asistenta permanenta din partea altei persoane;
2. invaliditate de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, dar cu conservarea capacitatii de autoservire (autoingrijire, activitati gospodaresti etc.);
3. invaliditate de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, acest statut fiind compatibil cu prestarea unei activitati profesionale cu program redus si in conditii adecvate de solicitare.

Aceasta ultima categorie de persoane se poate angaja in baza unui contract individual de munca. Potrivit art. 35 alin. (3) din Codul muncii, salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza.

Expertiza medicala a capacitatii de munca este o forma de asistenta medico-sociala care evalueaza, prin metode si tehnici specifice, capacitatea de munca a persoanelor cu diferite tulburari morfologice si functionale, in vederea prestatiilor de asigurari sociale (medicina de asigurari sociale).

Demersurile specifice acestei activitati sunt centrate pe profilaxia invaliditatii si pe recuperarea capacitatii de munca, cu finalitate in reinsertia socio-profesionala a asiguratilor afectati prin boli sau accidente.

Particularitatile de ordin medical si socio-profesional care intervin frecvent in evaluare fac uneori greu de aplicat standarde foarte precis definite. In acest sens, medicului expert al asigurarilor sociale, care realizeaza evaluarea, i se permite o anumita distantare fata de baremele stabilite, fara a incalca insa principiile si spiritul acestora. In aceste situatii, se impune expunerea cu claritate a motivelor care au condus la abordarea individualizata a cazului.

(1) Diagnosticul functional se bazeaza pe elemente clinice si pe rezultatele investigatiilor de laborator. Exprima severitatea tulburarilor functionale si mecanismele prin care acestea se produc. Permite evaluarea restantului functional si a mecanismelor functionale care pot interveni compensator.

(2) Deficienta functionala este consecinta unor tulburari morfologice sau functionale variate (boli, accidente, anomalii genetice); este cuantificabila prin evaluari clinice si functionale standard si se regaseste in formularea diagnosticului functional. Se coreleaza cu incapacitatea adaptativa si cu gradul de invaliditate.

(3) Incapacitatea adaptativa este generata de tulburari morfologice si functionale diverse si exprima limitele persoanei in efortul de a se adapta la mediul natural si social. Se exprima procentual in cadrul unui sistem cuantificat din capacitatea adaptativa normala.

(4) Capacitatea de munca se defineste prin posibilitatea desfasurarii unei activitati organizate, prin care persoana isi asigura intretinerea sa si a familiei. Capacitatea de munca se exprima ca un raport intre posibilitatile biologice individuale (evaluate strict din punct de vedere medical) si solicitarea profesionala (ca element medico-social). Este determinata de abilitatile fizice si intelectuale, determinate genetic, si de nivelul de integrare socio-profesionala, care tine de pregatire si de experienta.

(5) Invaliditatea este o notiune medico-juridica care exprima statutul particular al unei persoane asigurate in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, care beneficiaza de drepturi conform legii.

Relatia "deficienta functionala - inacapacitate adaptativa - grad de invaliditate" este reprezentata pe o scala negativa, care exprima pierderea functionala cu repercusiuni asupra indeplinirii rolului adecvat conform varstei, gradului de instruire si factorilor socio-culturali existenti.

Diagnosticul functional Incapacitatea adaptativa Gradul de invaliditate
Fara deficienta functionala 0-19% nu determina invaliditate
Deficienta usoara 20-49% nu determina invaliditate
Deficienta medie 50-69% III
Deficienta accentuata 70-89% II
Deficienta grava 90-100% I
 • fara deficienta functionala (incapacitatea adaptativa 0-19%) - exprima limitele largi ale normalului:
 • deficienta usoara (incapacitatea adaptativa 20-49%) - afecteaza nesemnificativ activitatile cotidiene si profesionale; pot aparea contraindicatii privind activitatea profesionala/recomandari privind schimbarea locului de munca; capacitatea de munca este pastrata;
 • deficienta medie (incapacitatea adaptativa 50-69%) - limiteaza capacitatea adaptativa la mediul profesional in privinta programului sau a locului de munca; capacitatea de munca este redusa cu cel putin jumatate fata de standard;
 • deficienta accentuata (incapacitatea adaptativa 70-90%) - impiedica desfasurarea unei activitati profesionale in sistemul organizat de munca; capacitatea de munca este pierduta in totalitate;
 • deficienta grava (incapacitatea adaptativa 90-100%) - pierde, pe langa capacitatea de munca, si pe cea de autoservire.

(6) in evaluarea capacitatii de munca se va avea in vedere tratamentul complex (farmacologic activ, chirurgical, recuperator etc.) si efectele acestuia.

(7) Criteriile de diagnostic functional, incapacitate adaptativa si de evaluare a capacitatii de munca sunt reactualizate si imbunatatite periodic, pentru a fi aliniate la eventualele precizari si reglementari in domeniul medical care apar pe parcurs.

(8) Pentru bolile rare, pentru care nu exista criterii specifice de apreciere a deficientei functionale si a capacitatii de munca, se vor urmari elementele clinice, evolutia, complicatiile si deficienta functionala determinata, aplicandu-se criteriile existente.

Cum se face incadrarea in grad de invaliditate?

Criteriile si normele pe baza carora se face Incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Sanatatii.

 • HOTARAREA nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate

Incadrarea in unul din gradele de invaliditate se face in urma unei expertize medicale efectuate de medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca ca urmare a cererii si documentelor depuse de solicitant.

Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, pana la data implinirii varstei standard de pensionare prevazuta de prezenta lege, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.

Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul solicitantului.

In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.

Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii.

Deciziile comisiilor medicale de contestatii date in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare.

Propunerea pentru incadrarea in grad de invaliditate se face de catre medicul specialist care asigura asistenta medicala. Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, dupa examinarea bolnavului si analizarea dosarului medical al acestuia, emite o decizie, intocmita in 4 exemplare (pentru cei care nu provin din munca, in 3 exemplare), care trebuie sa cuprinda:

 • diagnosticul clinic complet si ordinea afectiunilor, reflectand importanta lor in afectarea capacitatii de munca;
 • diagnosticul functional;
 • diagnosticul capacitatii de munca si incadrarea (sau neincadrarea) bolnavului intr-un grad de invaliditate;
 • cauza invaliditatii: boala obisnuita sau accident de munca (accident asimilat cu accidentul de munca), boala profesionala, dupa caz, accident care nu are legatura cu munca; pentru tuberculoza se va specifica in decizie - in toate situatiile se va specifica documentul justificativ;
 • data ivirii invaliditatii (cu zi, luna, an);
 • termenul de revizuire si valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau mentiunea sau, dupa caz; planul de recuperare esalonat pe actiuni si perioada de timp pana la data revizuirii medicale;
 • formele si conditiile de munca indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate si cazurile respinse.

De retinut! Daca esti pensionar de invaliditate si ai realizati ani de munca in grupe trebuie sa cunosti daca anii de grupa iti aduc mai repede pensionarea pentru limita de varsta.

Pensia de invaliditate se acorda:

 • de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca;
 • de la data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate;
 • de la data inregistrarii cererii, in situatia persoanelor care nu mai sunt in activitate.

Ce trebuie sa cuprinda dosarul?

 • cerere pentru inscrierea la pensie de invaliditate
 • carnetul de munca (original si copie);
 • adeverinta din care sa rezulte incetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia (unde este cazul);
 • actele de stare civila: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de nastere si de casatorie, original si copie;
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de absolvire a invatamantului universitar si foaia matricola (original si copie) si/sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte durata normala, perioada efectuarii studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
 • acte doveditoare privind stagiul de cotizare in specialitate - pentru personalul militar;
 • adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca, in original (anexa nr. 15);
 • adeverinta privind incadrarea activitatii in fostele grupe I si/sau II de munca, in conditii deosebite, speciale si alte conditii de munca, in original (daca este cazul);
 • procura speciala pentru mandatar, original si copie (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14);
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • dovada calitatii de beneficiar al Legii nr. 42/1990, al Decret-Lege nr.118/1990 (certificat de luptator si brevet);
 • adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011, original;
 • alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
 • decizia medicala asupra capacitatii de munca (original);
 • adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat (original);
 • copie a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2 pentru accident de munca, respectiv boala profesionala (unde este cazul).

Unde se depune dosarul?

Cererea de pensionare, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a acestuia.

La stabilirea pensiei de invaliditate, se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta dintre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 5 sau, dupa caz, anexa nr. 6 la prezenta lege si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii pensiei de invaliditate. Stagiul potential rezultat nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei de invaliditate pana la implinirea varstei standard de pensionare, prevazuta de lege, la care poate solicita pensie pentru limita de varsta.

Indemnizatia de insotitor

Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix care reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie.

Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor prin Casele de Pensii in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.428 lei.

!!! Din 1 ianuarie 2023, valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei, iar pensia minima garantata ajunge la valoarea de 1.125 lei (OUG nr.168/2022). 

Astfel, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor prin AJPIS in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.898 lei.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin AJPIS

!!! Plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap se face direct de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala (OUG nr. 51/2017).

Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 470 lei (1.898 - 1.428 = 357), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin AJPIS, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate AJPIS-ului judetean.

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie, pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin AJPIS.

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la AJPIS-ul judetean precum si pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013, AICI

Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav, NU POATE fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 din Legea nr. 263/2010. Optiunea pentru unul dintre drepturile prevazute mai sus se exercita de la data de la care beneficiarii acestora se incadreaza atat in categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cat si in cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.

Documente necesare

In situatia in care incadrarea persoanei in grad de handicap grav, cu drept la asistent personal, este ulterioara inscrierii la pensie de invaliditate gradul I, optiunea pentru indemnizatia pentru insotitor se exprima prin cerere adresata Agentiilor Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) din raza teritoriala de domiciliu al persoanei.

Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la AJPIS, iar celalalt exemplar se transmite, de catre AJPIS, Casei Teritoriale de Pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei in cauza. In cazul in care beneficiarul opteaza pentru asistent personal/ indemnizatie lunara, AJPIS transmite o copie a cererii primariei in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap.

In situatia in care inscrierea la pensie de invaliditate gradul I este ulterioara incadrarii in grad de handicap grav cu drept la asistent personal, optiunea pentru indemnizatia pentru insotitor se exprima prin cerere adresata casei teritoriale de pensii, odata cu depunerea dosarului administrativ de pensie. Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la casa teritoriala de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie, iar celalalt exemplar se transmite, de catre casa teritoriala de pensii, la AJPIS.

In cazul in care optiunea exprimata este pentru asistent personal/ indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, AJPIS transmite, ulterior, o copie a cererii catre primaria in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap. Cererile prin care beneficiarii isi exprima optiunea pentru indemnizatia pentru insotitor, pot fi depuse de catre titularul dreptului, personal sau, dupa caz, prin reprezentantul sau legal sau mandatar. Prevederile mai sus amintite se aplica si in cazul in care, ca urmare a reevaluarii/ revizuirii medicale, persoana detine atat calitatea de persoana cu handicap grav, cu drept la asistent personal, cat si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I.

Schimbarea ulterioara a optiunii pentru una din variantele prezentate mai sus, inclusiv dupa data trecerii la pensie pentru limita de varsta, se exprima prin cerere adresata casei teritoriale de pensii sau, dupa caz, AJPIS, in functie de drepturile pentru care opteaza persoana. In aceasta situatie suspendarea platii drepturilor incompatibile se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la una din cele doua institutii, in scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi.

Cuantumul pensiei de invaliditate

Cuantumul pensiei de invaliditate se calculeaza prin inmultirea punctajului acordat prin decizia pentru pensie de invaliditate cu valoarea punctului de pensie. Pentru stagiul potential, acordat persoanelor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

 • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
 • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
 • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Cumulul pensiei

Pensionarii de invaliditate cu gradul I si II de invaliditate nu pot cumula pensia de invaliditate cu venituri obtinute din activitate profesionala.

Pensionarii de invaliditate cu gradul III pot cumula pensia de invaliditate cu venituri din activitate profesionala dar nu pot lucra cu contract de munca pe o perioada ce depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv.

Pensia pentru gradul I si II de invaliditate poate fi cumulata cu veniturile din activitati independente in mod nelimitat, potrivit Legii pensiilor. Cei cu pensie de gradul III de invaliditate au posibilitatea sa cumuleze si ceva venituri din salarii, fara sa le fie suspendat dreptul la pensie.

Pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul I sau II nu poate obtine simultan cu pensia venituri din salarii, insa nu are limitari in legislatie in ceea ce priveste obtinerea veniturilor din activitati independente.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii le permite acestora sa obtina venituri din activitati independente, indiferent de cuantum, fara sa li se suspende plata pensiei.

Cand vorbim de veniturile din activitati independente ne gandim, in primul rand, la cei care au PFA-uri ori la cei care castiga din drepturi de proprietate intelectuala.

Veniturile din activitati independente sunt definite in Codul fiscal drept veniturile obtinute de catre persoana care dispune de libertatea de alegere a locului si modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru, de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti, de catre persoana care isi asuma riscurile inerente activitatii, care are personal angajat sau care indeplineste oricare dintre celelalte criterii din Codul fiscal.

In ceea ce priveste cei pensionati in gradul III de invaliditate (si copilul cu pensie de urmas incadrat in gradul III de invaliditate), cumulul cu veniturile din salarii este permis daca nu se depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca. Cat despre obtinerea veniturilor din activitati independente, e valabil acelasi lucru ca la gradul I si II: nu exista limitari.

In ce conditii se face revizuirea medicala?

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, periodic, la intervale de 1-3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de catre medicul expert al asigurarilor sociale sau dupa caz de catre comisia centrala de expertiza medico militara. Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale.

Dupa fiecare revizuire medicala, medicul expert al asigurarilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiza medico-militara emit o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, dupa caz:

 • mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
 • incadrarea in alt grad de invaliditate;
 • redobandirea capacitatii de munca.

Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, incetarea platii pensiei, in conditiile legii.

Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat.

Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care :

 • prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca,
 • au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta,
 • au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare.

Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, Centrele Regionale de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale. Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii pot convoca pensionarul de invaliditate pentru expertizare.

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta. Se acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos. Indemnizatia pentru insotitor acordata pensionarilor de invaliditate gradul I se mentine si pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta.

"Pensia de invaliditate" se acorda de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, de la data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate, in situatia pensiei de invaliditate.

Recalcularea pensiei

Pensia de invaliditate se poate recalcula prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia, iar noile drepturi recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.

Revizuirea pensiei de invaliditate se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului in situatia in care, ulterior stabilirii/platii pensiei se constata diferente intre sumele stabilite si platite si cele legal cuvenite. Sumele rezultate in urma revizuirii drepturilor de pensie se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie  de 3 ani, calculat de la data constatarii acestor diferente.

In cazul modificarii incadrarii in alt grad de invaliditate, in urma expertizei medicale, pensia este recalculata luandu-se in calcul in loc de salariu, pensia de invaliditate primita.

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta aceasta se acorda din oficiu iar pensia se recalculeaza introducandu-se in calcul pe perioada cat s-a beneficiat de pensie de invaliditate cuantumul acesteia precum si eventualele castiguri obtinute pe aceasta perioada daca a beneficiat de dreptul de a cumula pensia cu venituri din activitate profesionala.

In cazul in care prin recalculare pensia la limita de varsta rezulta mai mica decat pensia de invaliditate este acordata cea mai avantajoasa.

Indemnizatia pentru insotitor este mentinuta si dupa acordarea pensiei la limita de varsta.

Programe recuperatorii

Pensionarii de invaliditate care sunt supusi revizuirii medicale au obligatia de a urma programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia de incadrare in grad de invaliditate, in vederea reintegrarii socio-profesionale.

Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.

Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.

PROCEDURA de incadrare in grade de handicap

Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca au dreptul la pensie de invaliditate.

Evaluarea capacitatii de munca si incadrarea in gradul I, II sau III de invaliditate se fac pe baza normelor si criteriilor medicale de diagnostic clinic si diagnostic functional aprobate prin hotarare a Guvernului. Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul solicitantului. In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.

Expertiza medicala a capacitatii de munca in vederea pensionarii de invaliditate se face la cerere. Persoana care solicita evaluarea capacitatii de munca in vederea incadrarii intr-un grad de invaliditate va depune o cerere de expertizare a capacitatii de munca la serviciul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii. Cererea de expertizare a capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate va fi insotita de documente medicale care atesta faptul ca persoana care solicita expertizarea prezinta afectiuni cronice pentru care a urmat tratament recuperator.

In situatia persoanelor nedeplasabile, cererea de expertizare a capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate impreuna cu documentele medicale se depun de catre apartinatorul solicitantului.

Incadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie medicala asupra capacitatii de munca emisa de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.

Avizarea incadrarii in grade de invaliditate se face de catre medicul sef al serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca, denumit in continuare medic-sef, dupa analizarea documentatiei medicale si examinarea clinica a bolnavului si numai daca se constata ca acesta are capacitatea de munca redusa cel putin la jumatate.

Pentru cazurile neconcludente, medicul-sef poate solicita completarea documentatiei medicale cu investigatii paraclinice, analize medicale suplimentare, examinari de specialitate sau internare la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare INEMRCM.

Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu o problematica medicala deosebita, asistentul social din cadrul serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca efectueaza anchete sociale (la domiciliu, la locul de munca, la unitatea sanitara), conform obiectivelor stabilite de medicii experti ai asigurarilor sociale.

In situatia persoanelor nedeplasabile, cu afectiuni grave, avizarea se face pe baza documentatiei medicale prezentate, a examenului clinic si dupa completarea documentatiei cu ancheta sociala, daca este cazul.

Evaluarea capacitatii de munca se face spre finalul expirarii duratei de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, prevazuta de legislatia in vigoare, si dupa efectuarea programelor de recuperare.

Avizarea incadrarii in grade de invaliditate se poate face si inainte de expirarea duratei maxime de concediu medical, pentru cazurile grave, irecuperabile sau cu potential de recuperabilitate redus.

Persoanele care solicita expertizarea capacitatii de munca, dar nu sunt asigurate in sistemul public de pensii, trebuie sa faca dovada, cu documente medicale, ca au efectuat un program recuperator.

Avizarea, favorabila sau nefavorabila, consta in completarea unui formular la prezenta procedura, semnat si parafat de catre medicul-sef.

Cererea, insotita de documentele medicale si de avizul medicului-sef, se repartizeaza cabinetului teritorial de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei expertizate.

In urma analizarii documentatiei medicale, a avizului medicului-sef si a examinarii clinice, medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul cabinetului teritorial de expertiza medicala a capacitatii de munca intocmeste raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca, si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca, pe care le semneaza si le parafeaza.

Decizia medicala asupra capacitatii de munca se emite in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de expertizare. Termenul se poate prelungi corespunzator daca se solicita completarea cu investigatii paraclinice, analize medicale suplimentare, examinari de specialitate sau daca bolnavul este trimis la INEMRCM pentru investigatii ori internare.

La nivelul cabinetului teritorial de expertiza medicala a capacitatii de munca se constituie dosarul medical al pensionarului de invaliditate, care va cuprinde:

 • a) cererea de expertizare in vederea incadrarii in grad de invaliditate;
 • b) actul de identitate;
 • c) avizul emis de medicul-sef;
 • d) documente medicale din care sa rezulte afectiunile prezentate si rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);
 • e) documentul prin care se dovedeste data aparitiei invaliditatii;
 • adeverinta eliberata de angajator care sa ateste numarul de zile de concediu medical, cumulat in ultimele 12/24 de luni, cu mentionarea datei ultimei zile de concediu medical;
 • documentul din care sa rezulte cauza invaliditatii;
 • documentul care sa ateste data ivirii invaliditatii, dupa caz.

Documentele care atesta cauza invaliditatii sunt, dupa caz:

 • fisa BP2/adeverinta de confirmare eliberata de directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala;
 • FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de munca ce a confirmat caracterul de munca al accidentului sau adeverinta de confirmare a inregistrarii accidentului de munca la inspectoratul teritorial de munca, in caz de accident de munca;
 • documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirma diagnosticul, in caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afectiunea neoplazica se anexeaza si rezultatul examenului histopatologic;
 • certificat emis de comisia de expertiza medico-militara, in caz de accident sau boala contractata in timpul ori din cauza indeplinirii serviciului militar sau a scolilor militare.

Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca, dupa examinarea bolnavului si analizarea dosarului medical, redacteaza concluziile expertizei, pe care le inscrie in raportul de expertiza medicala.

Dupa stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurarilor sociale se pronunta asupra invaliditatii printr-o decizie medicala asupra capacitatii de munca, care se intocmeste in 3 sau, dupa caz, 4 ori 5 exemplare.

Un exemplar al deciziei medicale asupra capacitatii de munca ramane la dosarul medical, care se pastreaza in evidenta cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca. Celelalte exemplare se inmaneaza persoanei expertizate, sub semnatura, cu obligatia ca aceasta sa le depuna, dupa caz, la casa teritoriala de pensii, la angajator (daca este asigurat), la inspectoratul teritorial de munca (in cazul accidentului de munca) sau la directia de sanatate publica (in cazul bolii profesionale). Un exemplar ramane in posesia persoanei expertizate.

Impreuna cu decizia medicala asupra capacitatii de munca persoanei expertizate i se inmaneaza si planul de recuperare.

Planul de recuperare este obligatoriu pentru persoana in cauza si pentru persoanele competente sa il aplice, iar bolnavul poate refuza aplicarea unor masuri recuperatorii numai daca acestea i-ar putea periclita viata, facandu-se si dovada in acest sens.

Medicul expert al asigurarilor sociale stabileste formele si conditiile de munca indicate pentru cazurile respinse, precum si pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate.

CONSTESTATII

Deciziile medicale asupra capacitatii de munca pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii.

Pot face obiectul contestatiei, dupa caz: gradul de invaliditate acordat, cauza invaliditatii, data aparitiei invaliditatii sau termenul de revizuire, stabilite prin decizia medicala asupra capacitatii de munca.

Contestatia, impreuna cu dosarul medical, se inainteaza, in termen de 10 zile, serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca judetean sau de sector al municipiului Bucuresti, dupa caz.

Medicii-sefi de la serviciile de expertiza medicala a capacitatii de munca judetene/ale sectoarelor municipiului Bucuresti rezolva contestatia in termen de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.

Pentru solutionarea contestatiei poate fi consultat INEMRCM.

In solutionarea contestatiei, dupa reexaminarea bolnavului si a documentatiei din dosarul medical, medicul-sef emite o noua decizie medicala care inlocuieste decizia contestata.

Casele teritoriale de pensii vor comunica, periodic, la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, si la INEMRCM situatia statistica a cazurilor nou-inscrise la pensie de invaliditate si a dosarelor medicale verificate. Modul de raportare se stabileste prin ordin al presedintelui CNPAS.

INEMRCM coordoneaza si controleaza modul de realizare a activitatii de incadrare in grade de invaliditate.

PROCEDURA de verificare a incadrarii in grad de handicap

La nivelul serviciilor de expertiza medicala a capacitatii de munca se infiinteaza comisii de verificare a pensionarilor de invaliditate, denumite in continuare comisii, constituite din medici experti ai asigurarilor sociale din cadrul serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca.

Comisia verifica corectitudinea incadrarii in grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflati in evidenta caselor teritoriale de pensii. Din comisie nu poate face parte medicul expert care a efectuat ultima expertizare a pensionarului de invaliditate. In situatia in care, in mod exceptional, nu se poate constitui o comisie, actiunea de verificare se efectueaza de catre un alt medic expert al asigurarilor sociale decat cel care a efectuat ultima expertizare.

Actiunea consta in:

 • a) verificarea respectarii criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate, aprobate prin hotarare a Guvernului;
 • b) verificarea corectitudinii incadrarii in gradul de invaliditate respectiv, pe baza documentelor medicale existente in dosarul medical al pensionarului;
 • c) reexpertizarea de catre comisie a cazurilor neconcludente, insuficient documentate.

In situatia in care comisia nu se poate pronunta asupra cazului analizat, aceasta va trimite dosarul medical la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare INEMRCM, insotit de referatul de prezentare, conform anexei la prezenta procedura.

In situatia prevazuta mai sus, dupa primirea dosarului medical, insotit de concluziile INEMRCM, comisia va emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.

Deciziile emise de comisie cu respectarea concluziilor INEMRCM raman definitive.

Neprezentarea pensionarului la INEMRCM pentru internare conduce la suspendarea platii pensiei de invaliditate.

Lunar, pana la data de 5, INEMRCM va comunica, in scris, caselor teritoriale de pensii lista pensionarilor convocati si neprezentati la internare in cursul lunii precedente.

In situatia in care se constata ca incadrarea in grad de invaliditate s-a efectuat cu respectarea criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca, pe ultima decizie medicala emisa comisia confirma acest fapt. Toti membrii comisiei vor semna si vor parafa.

 • In vederea reexpertizarii, comisia va convoca, in scris, pensionarul de invaliditate, cu indicarea obligatorie a datei de prezentare.
 • Neprezentarea pensionarului la reexpertizare conduce la suspendarea platii pensiei de invaliditate, conform reglementarilor in vigoare.
 • Lunar, pana la data de 5, comisia va comunica, in scris, casei teritoriale de pensii lista pensionarilor convocati si neprezentati la reexpertizare in cursul lunii precedente.

CONTESTATII

In urma reexpertizarii pensionarilor de invaliditate, comisia emite decizia asupra capacitatii de munca, care va fi semnata si parafata de catre toti membrii comisiei.

Decizia emisa poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, la medicul sef al serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii, care va inainta dosarul medical la INEMRCM.

Dupa primirea concluziilor INEMRCM, medicul sef al serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca va emite o noua decizie, in conformitate cu acestea.

Deciziile medicale necontestate in termen raman definitive.

In situatia identificarii unor erori, sesizate de catre partea interesata, sau in urma actiunilor de control ale INEMRCM, deciziile ramase definitive pot fi revizuite de catre emitent.

Incetarea si reluarea platii pensiei de invaliditate

In anumite situatii, acordarea pensiei de invaliditate poate fi incetata, dar, ulterior, si reluata daca legea permite acest lucru.

Incetarea platii pensiei de invaliditate

 • pensionarul a decedat;
 • pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
 • pensionarul de invaliditate si-a redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea facuta de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, nu a mai urmat programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale.

Reluarea platii pensiei de invaliditate

Chiar daca plata pensiei de invaliditate a incetat, beneficiarul are dreptul sa depuna o cerere prin care sa solicite reacordarea ei. Pot exista urmatoarele situatii:

 • daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la data la care a fost inlaturata cauza care a dus la incetarea platii pensiei, aceasta va fi reluata incepand cu luna urmatoare lunii in care a fost inlaturata cauza;
 • daca cererea a fost depusa la mai mult de 30 de zile dupa ce cauza a fost inlaturata, reluarea platii se va face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii;
 • daca suspendarea platii pensiei s-a facut la cerere, iar intre data suspendarii si data reluarii platii nu a aparut un alt motiv de suspendare sau de oprire a platii pensiei, reluarea se face incepand cu data suspendarii la cerere.

Detalii privind pensia de invaliditate

La pensie de invaliditate au dreptul atat persoanele asigurate la momentul solicitarii, cat si persoanele care nu mai au calitatea de asigurat. Asiguratii sistemului public care si-au pierdut capacitatea de munca pot solicita pensie de invaliditate daca sunt incadrati intr-un grad de invaliditate prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, indiferent de stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii. "Asiguratii sistemului public care si-au pierdut capacitatea de munca pot solicita pensie de invaliditate daca sunt incadrati intr-un grad de invaliditate prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, indiferent de stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii", se arata in materialul informativ publicat pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice (CNNP).

Incadrarea intr-un grad de invaliditate se face de catre comisia de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii de care apartine persoana in cauza, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate. "De asemenea, facem precizarea ca la incadrarea in grad de invaliditate se are in vedere pierderea capacitatii de munca, nu diagnosticul ca atare", transmit reprezentantii CNNP.

Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca; au implinit varstele prevazute de lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta; au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii.

Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta se face astfel: la implinirea varstei standard de pensionare sau a varstei standard reduse potrivit legii; daca pensia pentru limita de varsta este mai mica decat pensia de invaliditate poate primi in continuare pensia de invaliditate.

In situatia in care se trece de la pensia de invaliditate gradul I la pensia pentru limita de varsta, indemnizatia de insotitor se pastreaza indiferent de pensia pentru care se opteaza. Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta se realizeaza din oficiu. "Atentie! Legea nu prevede dreptul de optiune de la pensia de invaliditate la pensia anticipata sau anticipata partiala", se mai arata in materialul informativ al CNNP.

Baza legala:

 • Lege 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (actualizata);
 • HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice;
 • Legea nr. 37 din 08.03.2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • OUG 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • HOTARARE nr. 155 din 23 februarie 2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
 • Anexele nr. 1-16 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • ORDIN nr. 1.418 din 11 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate; 
 • HG 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

COMMENTS 

Postat la
%b %15, %2018
Postat de
Gigel
Pensie Urmas + Invaliditate
Bună seara.
Vă deranjez cu o întrebare.
Dacă am pensie de urmaș, pot beneficia totodată de pensia de invaliditate (medicală) ?
Sau ce alte beneficii pot fii cumulate cu pensia de urmaș având în vedere că sunt persoană cu handicap grad I permanent .
Vă mulțumesc anticipat !
Postat la
%b %27, %2018
Postat de
Flori
Pensia handicap
Sunt cu pensie de handicap, nu am primit nici pâna azi 27 februarie pensia pe luna aceasta! De asemenea as vrea sa intreb când intra in cont ajutorul de 500 lei\luna, acordat de Primaria Bucuresti, când am depus actele au spus ca intra in cont in luna februarie. Pina azi, nimic...!
Postat la
%b %01, %2019
Postat de
alex alex
alex
ba poate primi pensie de invalid de la casa de pensii in valoare de 640 in 2019 .chiar daca primeste indemnizatie de handicap .mergeti la casa de pensii a judetului si acolo va prezentati la cabinetul de expertiza medicala cu acte medicale noi recente care dovedesc afectiunile plus buletin si certififact de handicap mai cautati informatiii despre subiect pe net sun ff multe .se poate sigur eu primesc si pensie de invadiliditate si indemnizatie de la handicap
Postat la
%b %06, %2019
Postat de
adella florica
pensie de boala
pentru pensie de boala trebuie sa ai mai multe boli?am mai multe operatii sufar cu glanda tiroida diabet la ficat virus c. m-as incadra la pensia de boala si vechime de 20 ani ? as dori un raspuns va multumesc
Postat la
%b %08, %2019
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu conteaza vechimea sau numarul de boli
Pentru a ajunge la Comisia de expertiza a muncii trebuie sa prezentati referate medicale de medicii spe[censored]ti care va au un evidenta..
Postat la
%b %20, %2019
Postat de
Cornel
Informatii....c u handicap!
Puneti titlul: incadrarea in gradele de handicap si vorbiti despre invalizii.Sunt doua notiuni diferite cu proceduri si incadrari diferite.Pe deasupra folositi si termenul dizabilitate care este generalist si da bine in exprimare fara a avea relevanta si impact in realitate.Roman ia ca de obicei folosete 3 termeni pt. acelasi lucru,nefiind in stare pana acum sa uniformizeze si sa armonizeze folosirea unui singur termen.Intro situatie reala invalidul gradul 1 nu beneficiaza de parcare gratuita ca handicapul gradul 1.Dupa lege,invalidul gradul 1 trebuie sa-si ia si certificat de handicap gradul 1 pt. a beneficia de acest minim drept.Cu alte cuvinte va fi si invalid si handicapat dar ca sa de-a bine ii vom spune persoana cu dizabilitate.Da ca nu ar fi TRIST pt. acesti oamenii situatia ar fi chiar amuzanta.
Postat la
%b %25, %2019
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Domnule Cornel, dumneavoastra sunteti suparat, insa nu cititi legile in asamblul lor.
Conform Legii 448 din 2006, reactualizata in 2017 prevede ca;
ART. 86
(1) Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav.
(2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Insa atunci cand este expertizata capacitatea de munca a persoanei Comisiile de incadrare in grade precizeaza invaliditatea. Sunt 3 grade de invaliditate si anume;
Gradul 1 de invaliditate echivaleaza cu gradul grav de dizabilitate;
Gradul 2 de invaliditate echivaleaza cu gradele accentuat si gradiul mediu de dizabilitate.
Gradul 3 de invaliditate echivaleaza cu gradul usor de dizabilitate.
Este adevarat ca dizabilitatea este sinonim cu invaliditate. Dar si cu handicapul.
Este vorba de o incapacitate a persoanei din cauza unei afectiuni medicale.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .