Despre mediere si mediatoriMedierea este arta prin care o persoana specializata denumita mediator, ajuta partile implicate sa transforme un conflict intr-o intelegere. De asemenea, asa cum prevede Legea 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficienta si durabila.

Partile au dreptul sa incheie o intelegere, fara ca prevederile acesteia sa aduca atingere legii si ordinii publice, intelegere care poate fi supusa verificarii notarului public sau incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute de lege. Pare simplu si in acelasi timp complicat. Mediatorul ajuta partile aflate in conflict sa genereze optiuni, le face sa inteleaga ca au posibilitatea sa aleaga intre aceste optiuni pornind de la ideea ca fiecare persona are un punct de vedere diferit. Prin mediere se obtine un castig de timp si cost, argumente solide venite in sustinerea procesului de mediere.

UPDATE CCR a decis: Sedinta de informare privind avantajele medierii NU mai este obligatorie
Justitiabilii care vor sa inceapa un proces nu mai sunt obligati ca, inaintea introducerii in instanta a cererii de chemare in judecata, sa treaca pe la mediator pentru a fi informatii cu privire la avantajele medierii. Aceasta intrucat Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, printr-o hotarare publicata in Monitorul Oficial, ca obligativitatea participarii la informarea despre avantajele medierii este o reglementare neconstitutionala, intrucat reprezinta o ingradire a accesului liber la justitie.

Incepand cu 1 octombrie 2012 vor intra in vigoare dispozitiile Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu toate modificarile si completarile la 01.02.2014 (asa cum a fost modificata si completata prin legea 115/2012) ce instituie obligativitatea informarii cu privire la mediere pentru fiecare persoana (fizica sau juridica) ce-si propune deschiderea unui proces judiciar in anumite domenii expres prevazute de lege. Aceeasi obligativitate este prevazuta si pentru partile ce se afla deja cu o cauza pe rolul instantelor de judecata.

In acest sens, partile sunt tinute sa parcurga o sedinta de informare cu privire la mediere. Instantele sunt si ele tinute sa ceara, tuturor partilor din dosar, dovada parcurgerii acestei sedinte de informare. 

In vederea asigurarii acestei informari a tuturor partilor din dosar, mediatorul va parcurge anumite etape specifice medierii, in functie de fiecare cauza in parte. In acest sens, prin lege se instituie o procedura flexibila, ce permite mediatorului sa aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere (in conditiile legii, desigur) pentru a raspunde cat mai bine nevoilor celor ce i se adreseaza.

In concordanta cu Hotararea nr. 4911/2013 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, profesia de mediator se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de mediator autorizat si care indeplineste ulterior, in mod cumulativ, in fiecare an calendaristic, urmatoarele conditii:

a) nu are inscrise in cazierul judiciar mentiuni cu privire la infractiuni care il fac incompatibil cu profesia de mediator, proband astfel ca se bucura de incredere, stima si respect in comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar in termen de valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaratie pe propria raspundere ca nu are inscrise mentiuni in cazierul judiciar;
b) este inscris in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, este activ ca forma de exercitare a profesiei si a platit taxa profesionala, in cuantumul stabilit si perceput de Consiliul de mediere;
c) este membru al unei asociatii profesionale de mediatori inscrisa in Registrul asociatiilor profesionale in domeniul medierii, dovedit prin adeverinta la zi eliberata de asociatia profesionala respectiva;
d) a acumulat numarul anual de puncte profesionale, stabilit de Consiliul de mediere, prin oricare din modalitatile reglementate de Consiliul de mediere.

Prin urmare, orice persoana care are un proces pe rol sau care doreste sa introduca o actiune in instanta, in domeniile anume prevazute de lege, va fi indrumata catre mediator.

Care sunt pasii de urmat?

 1. Alegerea mediatorului.
 2. Participarea la o sedinta de informare cu mediatorul ales.
 3. Luarea deciziei de a declansa procedura de mediere sau de a reveni in instanta.
 4. Obtinerea dovezii ca s-a efectuat informarea.
 5. Revenirea la instanta.
 6. Costurile medierii.

Pentru ca fiecare din acesti pasi sa fie mai usor de inteles, ne-am propus sa raspundem la cateva intrebari esentiale, specifice fiecarei etape parcurse.

1. Alegerea mediatorului.

Cine alege mediatorul?

 • Fiecare parte aflata in litigiu are dreptul sa aleaga mediatorul.
 • Partea, partile ce doresc declansarea procedurii judiciare (reclamantul). Paratul va putea, ulterior, sa aleaga si el un mediator.

2. Participarea la o sedinta de informare cu mediatorul ales.

Cine trebuie informat?

 • Mediatorul va informa partea/partile ce-i solicita acest lucru.

Ce se intampla cand fiecare parte alege alt mediator?

 • Fiecare parte va fi informata de mediatorul ales si va lua decizia: de a reveni in instanta sau de a accepta medierea. Daca accepta medierea va trebui sa aleaga, de comun acord cu cu cealalta parte, daca cei doi mediatori vor intra in co-mediere sau vor alege, de comun acord, pe unul dintre ei. La fel de bine pot alege si un al treilea mediator in vederea derularii sedintelor efective de mediere.

In ce consta informarea obligatorie? Care este continutul acestei informari?

 • Potrivit legii, mediatorul va prezenta partii/partilor procedura de mediere (pasii de urmat) si beneficiile acesteia in raport cu situatia concreta a parilor, astfel incat acestea sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza cu privire la mediere, insa fara a intra in detalii legate de cauza.

Cand are loc informarea?

 • Inainte de declansarea procedurii judiciare. Odata cu cererea de chemare in judecata, reclamantul trebuie sa prezinte si dovada ca a fost informat in conditiile legii. Paratul va avea si el aceeasi obligatie, fie ca i-a fost ceruta in mod expres de instanta, fie ca a fost invitat de cealalta parte la mediere.
 • Dupa declansarea procesului judiciar, in cauzele aflate deja pe rolul instantelor la data de 1 octombrie.
 • Informarea se va realiza ori de cate ori partile unui conflict doresc sa intre in procedura de mediere.

Daca o persoana (fizica ori juridica) doreste sa deschida mai multe procese judiciare, va trebui sa faca dovada informarii pentru fiecare proces in parte?

 • Da! Ori de cate ori o persoana  doreste sa cheme in instanta o alta persoana, aceasta va fi tinuta sa faca dovada parcurgerii sedintei de informare pentru fiecare caz in parte.

De ce?

 • Pentru ca informarea se face potrivit specificului fiecarei cauze. In fiecare situatie avantajele pentru parti pot fi altele iar pasii de urmat pot fi diferiti.  De aceea, desi a fost informata intr-un caz anterior, partea ce doreste derclansarea unui alt proces judiciar va trebui sa participe la o noua sedinta de informare.

3. Luarea deciziei de a declansa procedura de mediere sau de a reveni in instanta. Dovada informarii.

Cand vor lua partile decizia?

 • In urma sedintei de informare, partile trebuie sa fie in masura sa ia o decizie de a continua procedurile judiciare sau de a intra in procedura de mediere. Rolul sedintei de informare este si acela de a raspunde la intrebarile, neclaritatile partilor.
 • Consilierea partilor in aceasta perioada presupune indrumarea lor in procedura de mediere.

Important! Decizia partilor va fi inserata in procesul-verbal de informare a instantei.

 • Partea (sau partile, dupa caz) ce vine la informare poate solicita mediatorului un termen in care sa ia aceasta decizie.

Care este dovada participarii la sedinta de informare?

 • Dovada o constituie procesul-verbal eliberat de mediator  prin care este  informata instanta cu privire la efectuarea sedintei de informare si in care va insera decizia partii (a partilor, dupa caz) de a intra sau nu in procedura de mediere.
 • Cand numai una din parti vine la informare, decizia acesteia se va referi la decizia de transmitere a invitatiei la mediere catre cealalta parte.

4. Obtinerea dovezii ca s-a efectuat informarea.

Cand se elibereaza procesul-verbal de informare?

 • Inainte de modificarile ce au fost aduse prin Legea 115/2012, aceasta intrebare nu-si avea rostul. Daca o persoana apela la serviciile unui mediator, aceasta era informata. Daca se declansa medierea, mediatorul trimitea o invitatie celeilalte parti pentru informare. Procesul-verbal de informare se elibera atunci cand partile nu conveneau sa intre in procedura efectiva de mediere.
 • In acest sens, in urma recentelor modificari, desi nu exista o prevedere expresa, se incearca acreditarea ideii ca mediatorul va trebui sa elibereze procesul-verbal de informare doar in prezenta tuturor partilor implicate.
 • Tinand cont de faptul ca numai in situatii exceptionale partile pot (vor) veni, impreuna, la mediator, procesul-verbal se va elibera oricareia din partile informate, dupa ce aceasta a luat decizia cu privire la mediere, cu atat mai mult cu cat, conform legii, mediatorul are obligatia informarii instantei, neputand refuza eliberarea documentului.
 • In plus, conditionarea eliberararii procesului-verbal de prezenta partilor poate duce la situatia absurda de "pedepsire" a partii diligente, care si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege, prin faptul ca nu poate face dovada in fata instantei ca a depus tot efortul, nu doar de informare, ci chiar de a aduce si cealalta parte la mediere.

5. Revenirea la instanta.

Cand revin partile la instanta?

 • Fie imediat dupa informare, daca se preconizeaza depasirea termenului stabilit de instanta pentru a informa instanta si eventual pentru a cere un nou termen in vedera derularii medierii.
 • Fie dupa ce se finalizeaza medierea, indiferent in ce forma (cu acord sau nu).

Ce se intampla daca, inainte depunerii cererii la instanta, partile ajung la un acord?

 • Daca partile incheie un acord de mediere, acestea se pot prezenta in fata instantei cu acordul pentru a fi incuviintat, nemaifiind obligate sa prezinte dovada efectuarii informarii.

6. Costurile medierii.

Cand se aplica gratuitatea prevazuta de lege?

"Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu." (Art. 26 alin (3) din Legea 192/2006).
Cu alte cuvinte, pentru prima intalnire cu mediatorul in care acesta informeaza partea/partile cu privire la mediere si le indruma cu privire la pasii de urmat, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

Poate percepe mediatorul onorariu inainte de incheierea contractului de mediere?

Exista o prevedere expresa in lege cu privire la onorariu: pentru informarea si consilierea partilor in alegerea medierii in vederea solutionarii conflictului in care se afla, mediatorul nu poate pretinde onorariu. Altfel spus, chiar inainte de semnarea contractului de mediere, pentru celelalte activitati mediatorul este indreptatit sa pretinda un onorariu, dupa cum prevede si alin (1) al art. 26 din legea 192/2006.

Mediatorul se va adapta fiecarei situatii in parte, va fi flexibil si va incerca sa raspunda cat mai bine nevoilor celor ce i se adreseaza, ramanand in cadrul stabilit de lege. Desi se simte nevoia reglementarii unei anumite proceduri detaliate, medierea trebuie sa ramana o procedura flexibilia, asa cum prevede legea insasi.

Despre mediere din perspectiva unui avocat

Veti avea nevoie de un avocat?

Incurajam partile aflate in timpul procedurii de mediere sa obtina toate informatiile de care au nevoie pentru a lua cele mai bune decizii. Consultarea cu un avocat este o parte importanta a acestui proces, avocatul putand sa va asiste sau sa va reprezinte la mediere.

Cine sunt mediatorii?

Mediatorii au o pregatire speciala in domeniu, fiind recunoscuti de Ministerul Justitiei. Scopul acestora este acela de a facilita comunicarea dintre partile afalte in conflict. Profesia de mediator este o profesie liberala, cu tenta juridica. Mediatorii isi pot desfasura activitatea in cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale. De asemenea, mediatorii autorizati pot fi angajati si cu contract individual de munca, in conditiile prevazute de Codul muncii.

Profesia de mediator este coordonata de catre Consiliul de Mediere.

De ce sa alegeti medierea?

Medierea are sens
In timpul medierii, detineti controlul. Luati singur deciziile. Solutiile sunt date de persoanele asupra carora actioneaza consecintele. Mediatorii nu isi impun propriile pareri sau solutii.

Medierea este voluntara
Participantii participa la mediere doar daca doresc si pot incheia medierea in orice moment.

Medierea este confidentiala
Sesiunile de mediere nu sunt publice si nu poate fi dezvaluit nimic din ceea ce se spune in timpul medierii. Notitele pe care mediatorul le ia in timpul discutiilor, sunt distruse in prezenta partilor la finalul procesului de mediere.

Medierea functioneaza
Chiar daca ati incercat sa va rezolvati disputa si nu ati avut succes, incercati medierea. Medierea a ajutat in rezolvarea multor dispute dificile.

Taxa de timbru se restituie
In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de Procedura Civila. Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare platite pentru investirea acesteia.

Medierea este rapida - economiseste timp
Medierile pot fi programate in cateva zile iar intelegerea poatefi gasita foarte repede. In acest fel, poate fi economisit timp pentru stingerea conflictului.

Partile din conflict nu sunt adversari
In timpul medierii, partile se concentreaza impreuna spre o solutie unanim acceptata.

Medierea presupune respect
Procedura de mediere se desfasoara in conditii de respect reciproc. Medierea ajuta oamenii sa isi pastreze si sa isi continue relatiile bune din trecut.

Ce cauze se pot media?

In principiu, toate cauzele asupra carora partile se pot intelege printr-o tranzactie pot fi mediate. Se pot mediea conflicte civile cum ar fi granituirea, revendicarea, obligatia de face, etc, pot fi mediate conflicte penale cum ar fi plangeri pralabile in care patile se pot impaca, litigii comerciale, litigii de munca, de dreptul familie, etc.

 

Legislatie

COMMENTS 

Postat la
%b %05, %2013
Postat de
daniel
Info
Incepand cu 2013, cei care vor sa inceapa un proces vor putea face acest lucru doar daca participa, in prealabil, la o sedinta de informare privind medierea. Aceasta obligatie a justitiabililor trebuia sa intre in vigoare initial in 9 ianuarie, insa termenul a fost prorogat pana la 1 februarie. Cu toate acestea, noua regula nu se va aplica nici din 1 februarie, caci Executivul a amanat inca o data termenul printr-o ordonanta de urgenta adoptata in sedinta de miercuri.

Astfel, potrivit informatiilor de pe site-ul Guvernului, OUG adoptata miercuri stabileste termenele pentru intrarea in vigoare a:

- Sedintelor de informare despre mediere in cauze civile: 15 februarie 2013, odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila;

- Sedintelor de informare despre mediere in cauze penale: data de intrare in vigoare a Noului Cod de Procedura Penala (preconizat a intra in vigoare la 1 februarie 2014, n.red.)

- Sanctiunii inadmisibilitat ii cererii de chemare in judecata in cazul neindeplinirii de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea: 1 august 2013.

"Urgenta actului normativ este justificata de faptul ca neadoptarea masurilor ar duce la blocaje la nivelul instantelor si la sporirea numarului proceselor avand ca obiect judecarea recursurilor, in conditiile in care infrastructura necesara functionarii noului sistem procesual civil nu este suficienta", motiveaza Guvernul pe adresa proprie de internet.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează