Venitul minim garantatConditiile de acordare a ajutoarelor sociale au fost modificate, potrivit unui act normativ publicat recent in Monitorul Oficial. In plus, s-a majorat si termenul pana la care pot fi achitate taxele si impozitele pentru cei care primesc ajutor social, alocatie pentru sustinerea familiei sau indemnizatie pentru cresterea copilului.

Venitul minim garantat reprezinta o forma de asistenta sociala si se asigura prin acordarea unui ajutor social lunar. Nivelul lunar al venitului minim garantat este de 0,283 ISR. Avand in vedere ca valoarea ISR, indicatorul social de referinta, este de 500 lei, acest lucru inseamna ca venitul va creste de la 135,5 lei la 141,5 lei pentru o persoana singura.

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR si, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, este de:

 • 0,283 ISR pentru persoana singura = 141,5 lei;
 • 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane = 225 lei;
 • 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane = 357 lei;
 • 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane = 433,5 lei;
 • 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane = 527 lei;
 • cate 0,073 ISR pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane = 36,5 lei.

Din 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.230 lei lunar (1.346 lei net), pentru un program complet de lucru de 167,333 de ore in medie pe luna in anul 2019, reprezentand 13,327 lei/ora.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, este de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.

Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurarilor sociale de stat, stabileste castigul salarial mediu brut la 5.163 lei.

 • Regulile referitoare la acordarea venitului minim garantat, a alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului pentru incalzirea locuintei ar putea fi schimbate, conform unui proiect de act normativ initiat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Autoritatile vor, mai exact, sa reuneasca aceste trei ajutoare intr-unul singur: venitul minim de insertie. Venitul Minim de Insertie va reprezenta un beneficiu de asistenta sociala ce va putea fi acordat familiilor si persoanelor singure aflate in dificultate, pentru a preveni si a combate saracia si riscul de excluziune sociala.

Nota: Incepand cu 1 aprilie 2020, sistemul de acordare a ajutoarelor sociale va cunoaste ample modificari. Mai exact, autoritatile vor reuni venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei intr-un singur ajutor: venitul minim de incluziune

Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016 si va intra in vigoare la data de 1 aprilie 2020 In esenta, venitul minim de incluziune va reprezenta un sprijin financiar acordat de stat familiilor si persoanelor singure pentru asigurarea unui nivel de trai minimal. Totodata, acesta va ajuta la prevenirea saraciei in randul copiilor si la stimularea participarii lor in sistemul de educatie.

Cererile pentru obtinerea venitului minim de incluziune vor putea fi depuse incepand cu data de 1 februarie 2020.

Pana cand trebuie sa platesti taxele si impozitele la stat daca primesti ajutor social?

Potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, familiile si persoanele singure, cetateni romani, au dreptul la un venit minim garantat, care se asigura prin acordarea ajutorului social lunar.

Conform prevederilor legale, odata stabilit dreptul la ajutorul social, titularul acestui ajutor are obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. Aceasta declaratie va contine obligatoriu datele de identificare ale titularului si membrilor familiei si va fi depusa din 3 in 3 luni la primaria de care apartine titularul ajutorului.

Pentru a-si putea mentine dreptul la ajutorul social, beneficiarii trebuie, conform normelor legale, sa-si achite taxele si impozitele pentru bunurile pe care le detin in proprietate. 

Termenul de achitare a platilor s-a majorat, pana la data 31 martie a fiecarui an, astfel incat suspendarea ajutorului va fi dispusa de catre primar incepand cu luna aprilie.

Mai mult decat atat, noul act normativ stabileste ca persoanele singure  care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai multor copii nu sunt obligate sa achite taxele si impozitele, mentinandu-si, chiar daca nu platesc, drepturile de ajutor social.

Ce valoare are indemnizatia de crestere a copilului?

Potrivit legii, atat mama, cat si tatal pot sa intre in concediu crestere copil si sa primeasca indemnizatie crestere copil, cu conditia ca in ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului sa fi realizat venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, cel putin 12  luni.

De la 1 ianuarie 2019, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului are o limita minima de 1.250 de lei.

Apoi, pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere, nivelul indemnizatiei lunare se majoreaza, de-acum, cu 1.250 de lei.
Asadar, in prezent, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului este cuprinsa intre 1.250 si 8.500 de lei.

Apoi, pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere, nivelul indemnizatiei lunare se majoreaza, de-acum, cu 1.250 de lei, iar nu cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara, asa cum era anterior.

Stimulent de insertie 2019

Stimulentul de insertie e o suma de bani - 650 lei ce se acorda parintilor care se intorc mai repede la munca din concediu crestere a copil. Conform legislatiei in vigoare, stimulentul nu se cumuleaza cu indemnizatie crestere a copil si trebuie cerut de parintele care se intoarce la munca, pentru ca stimulentul nu se acorda automat, ca inlocuitor pentru indemnizatia de crestere.

Plata stimulentului de insertie se face pana cand copilul implineste doi ani (respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap) - e vorba de durata maxima a concediului de crestere. Totusi, in cazul persoanelor care obtin venituri cu minimum 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani (respectiv trei ani, in cazul copilului cu handicap), acordarea stimulentului se face pana cand copilul implineste 3 ani (respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap).

Fireste, nu se poate obtine si indemnizatie de concediu de crestere si stimulent de insertie. Odata ce soliciti stimulentul de insertie, plata indemnizatiei de crestere a copilului inceteaza.

Cine are dreptul la venitul minim garantat?

Au dreptul la venit minim garantat familiile si persoanele singure, cetateni romani.

Termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna.

Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • este necasatorita;
 • este vaduva;
 • este divortata;
 • al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
 • nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus.

Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii. Se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura. Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane.

Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.

In completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, se acorda lunar un ajutor social, in baza urmatoarelor documente:

Documentele mentionate se inregistreaza intr-un registru special la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala solicitantul are domiciliul ori, dupa caz, resedinta.

Dovada privind componenta familiei se face cu urmatoarele acte, in copie:

 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor romani;
 • documentul de identitate, pasaport sau, dupa caz, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, cartea de rezidenta, cartea de rezidenta permanenta, eliberate de autoritatile romane competente, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi;
 • certificatele de nastere ale copiilor;
 • livretul de familie;
 • certificatul de casatorie;
 • hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant ;
 • acte din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

Persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati trebuie sa prezinte:

 • adeverinta ca sunt in evidenta agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca,
 • adeverinta privind participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de aceste agentii.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, de persoanele desemnate prin dispozitie a primarului. Ca masura prealabila solutionarii cererii, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situatia ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.

Ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Daca solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea.

Care este cuantumul ajutorului social?

Alocatia pentru sustinerea familiei se acorda in functie de venituri si de numarul copiilor din familie, iar limita maxima de venituri pana la care se acorda aceasta este 370 lei/persoana.

Ministerul Muncii reglementeaza masurile speciale destinate beneficiarilor de ajutor social si de alocatie pentru sustinerea familiei - pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare determinate de eliminarea tarifului social la energie electrica si cresterea pretului la energie electrica si gaze naturale.

Actul normativ propune instituirea ajutorului suplimentar pentru energie electrica si gaze naturale pentru beneficiarii ajutorului social si ai alocatiei pentru sustinerea familiei, diferentiat in functie de veniturile familiei/persoanei singure, respectiv 23 de lei pentru beneficiarii ajutorului social si ai alocatiei pentru sustinerea familiei care au venituri pe membru de familie de pana la 200 lei si 18 lei pentru beneficiarii alocatiei pentru sustinerea familiei care au venituri pe membru de familie cuprinse intre 201 si 370 lei.

Transele de venituri in functie de care se acorda alocatia pentru sustinerea familiei si cuantumurile acestora sunt urmatoarele:

alocatia pentru sustinerea familiei

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Daca din calcul rezulta un ajutor social mai mic de 10 lei, se acorda 10 lei. Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate, realizand venituri cu caracter salarial.

Daca sotii sunt despartiti in fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau in considerare veniturile celuilalt sot, daca se constata prin ancheta sociala ca:

 • nu au domiciliu comun;
 • nu se gospodaresc impreuna.

Cuantumul ajutorului social se majoreaza cu 15%, o singura data, daca un membru al familiei sau persoana singura beneficiara de ajutor social face dovada ca:

 • lucreaza pe baza de contract individual de munca,
 • are statut defunctionar public sau presteaza o activitate realizand venituri cu caracter salarial.

La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din:

 • drepturi de asigurari sociale de stat;
 • asigurari de somaj;
 • obligatii legale de intretinere;
 • indemnizatii;
 • alocatii;
 • ajutoare cu caracter permanent;
 • alte creante legale.

Nu se iau in calcul:

 • bursele de studiu;
 • burselor sociale;
 • sprijinul financiar prevazut de HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", actualizata.

In ipoteza in care familia astfel cum e definita de lege, locuieste si se gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau in calcul la stabilirea venitului familiei, cu exceptia partii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie. Daca aceasta suma nu se poate determina fiecare familie sau persoana singura va completa o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea impreuna.

Care este procedura de obtinere a ajutorului social?

 • Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia; existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.
 • Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul; in cazul persoanelor care nu domiciliu sau resedinta cererea se inregistreaza la primarul localitatii sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala traiesc acestea.

La stabilirea DREPTULUI la ajutor social se iau in considerare urmatoarele bunuri ale familiei sau, dupa caz, ale persoanei singure:

Beneficiaza de ajutor social, familiile si persoanele singure care au in proprietate numai categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, respectiv:

 • bunuri destinate uzului personal sau pentru necesitatile gospodaresti,
 • proviziile pentru gospodarie corespunzatoare unei aprovizionari familiale normale,
 • animalele de casa si cele de tractiune,
 • instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.

Nu beneficiaza de ajutor social,familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale.

In maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale si pe baza documentelor depuse la dosar, secretarul are obligatia sa prezinte primarului, pentru aprobare, dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social, care se comunica solicitantului in termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

Dispozitia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, insotita de copia cererii de acordare a ajutorului social, a declaratiei pe propria raspundere, a fisei de calcul precum si situatia centralizatoare privind titularii ajutorului social si sumele de plata, pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, se transmit pe baza de borderou la agentiile pentru prestatii sociale teritoriale.

Plata ajutorului social se asigura de catre agentiile teritoriale, prin decizie a directorului, si se efectueaza lunar, pe baza de mandat postal, in curent personal sau in cont de card, tinand seama de optiunea beneficiarului.  

Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

ACTE necesare pentru acordarea ajutorului social

 • cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului social;
 • carte de identitate al titularului si a celorlalti membri de familie trecuti de 14 ani (copie si original);
 • certificate de nastere ale copiilor sub 14 ani (originale si copii);
 • certificate de casatorie/deces daca este cazul (originale si copii);
 • adeverinta de elev/student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa, tipul si cuantumul acesteia;
 • hotararea de adoptie sau incredintare/plasament a minorului, potrivit legii (daca este cazul) (original si copie);
 • sentinta de divort definitive, hotarare judecatoreasca actualizata, privind obligatia legala de intretinere (original si copie);
 • adeverinte de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) pentru persoanele apte de munca (adica cele care au varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare) beneficiare sau nu de ajutor de somaj, alocatie de sprijin sau alocatie de intergrare profesionala;
 • talon de plata a ajutorului de somaj, alocatie de sprijin;
 • adeverinta cu salariul brut si net din luna curenta sau din luna anterioara pentru persoanele incadrate in munca;
 • talon sau adeverinta de pensie, de ajutor pentru persoanele cu handicap;
 • certificate eliberate de Administratia Financiara din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege;
 • adeverinta de la Biroul Agricol (Primarie);
 • adeverinta eliberata de primaria domiciliului (pentru membrii familiei care au domiciliul/resedinta temporara in alta localitate);
 • alte acte doveditoare privind veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activitati;
 • alte acte doveditoare necesare in urma anchetei sociale.

Care sunt OBLIGATIILE beneficiarilor de ajutor social?

Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, au obligatia de a dovedi, lunar, cu adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, urmatoarele:

 • ca sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca;
 • ca nu au refuzat un loc de munca;
 • ca nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca si la servicii de formare profesionala si, dupa caz, ca participa la un program de pregatire profesionala.

new4Persoanele care primesc venit minim garantat sunt obligate sa presteze o munca in folosul comunitatii.

Persoanele care beneficiaza de venitul minim vor avea si asigurare de sanatate, conform Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. De asemenea, beneficiarii trebuie sa presteze, in continuare, orele de lucru in folosul comunitatii si sa figureze in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.

La solicitarea primarului, una dintre aceste persoane are obligatia de a presta lunar actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru, cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Primarii au urmatoarele obligatii:

 • sa intocmeasca lunar un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca;
 • sa tina evidenta efectuarii orelor prevazute la lit. a) intr-un registru;
 • sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securitatii muncii;
 • sa afiseze la loc vizibil planul de actiuni sau de lucrari de interes local prevazut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum si cu persoanele care urmeaza sa efectueze orele de munca prevazute la alin. (1);
 • sa transmita agentiilor teritoriale documentele prevazute la lit. d) in luna urmatoare aprobarii acestora.
 • numarul orelor de munca pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara, se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.

Obligatia de a presta orele de munca poate fi transferata altor persoane din familia beneficiara de ajutor social, numai cu acordul primarului, in cazul incapacitatii temporare de munca sau al pierderii totale sau partiale a capacitatii de munca a persoanei nominalizate sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local.

Dovada incapacitatii temporare de munca sau, dupa caz, a pierderii totale ori partiale a capacitatii de munca se face cu urmatoarele documente:

 • decizia medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 • certificatul emis de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
 • certificatul medical de constatare a capacitatii de munca, emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru persoanele cu afectiuni cronice invalidante si care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii.
 • adeverinta medicala emisa de medicul de familie sau, dupa caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afectiuni e determina incapacitate temporara de munca.

Cuantumul ajutorului social se modifica in situatia in care venitul net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure ori numarul membrilor familiei difera fata de cel avut initial in vedere la calculul ajutorului social.

In ce conditii se suspenda plata ajutorului social?

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspenda pentru intreaga familie sau, dupa caz, pentru persoana singura, prin dispozitie scrisa a primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care s-au constatat urmatoarele situatii:

 • daca nu prezinta lunar adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, prevazuta la art. 11 alin. (4);
 • daca refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local ;
 • cand se constata ca dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
 • daca nu depune, din 3 in 3 luni, declaratia insotita de o adeverinta eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
 • cand agentia teritoriala constata, ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
 • in situatia in care timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul ajutorului social;
 • in situatia in care, in urma verificarilor efectuate se constata ca nu sunt respectate conditiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

Reluarea platii ajutorului social se face prin decizie a directorului agentiei teritoriale, incepand cu luna urmatoare celei in care s-au indeplinit conditiile prevazute de lege .

In ce conditii inceteaza plata ajutorului social?

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care a fost constatata una dintre urmatoarele situatii:

 • daca veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depasesc nivelurile prevazute de lege;
 • daca plata ajutorului social a fost suspendata si in termen de 3 luni de la data suspendarii platii nu au fost depuse documentele prevazute de lege si nu au fost efectuate actiunile sau lucrarile de interes local;
 • daca in urma verificarii se constata ca beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege;
 • daca pe parcursul acordarii dreptului la ajutor social, beneficiarii refuza sa furnizeze informatii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

De aceleasi drepturi beneficiaza si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

In vederea beneficierii de venitul minim garantat (precum si persoanele care beneficiaza de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, respectiv alocatia pentru sustinerea familiei), persoanele in cauza au obligatia de a-si plati impozitele locale, respectiv impozitul pe imobile, terenuri si autoturisme/autovehicule, altfel acest ajutor va fi sistat. In perioada in care nu primesc banii aferenti venitului minim, beneficiarii nu mai pot fi obligati sa munceasca in folosul comunitatii.

Potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011 copiii in varsta de pana la 18 ani, care urmeaza o forma de invatamant in strainatate, vor fi luati in calcul la stabilirea alocatiei de sustinere a familiei, daca si numai daca respectivele unitati de invatamant, prezinta dovezi privind frecventarea cursurilor scolare peste hotare.

De asemenea, tinerii in varsta de pana la 18 ani, care termina cele 10 clase obligatorii de invatamant, vor fi luati in calcul, la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, ca membri ai familiei.

Venitul minim garantat, alocatia de sustinere a familiei si indemnizatia de crestere a copilului raman la acelasi nivel reglementat in prezent.

REGULI NOI de acordare a ajutoarelor sociale

new4Venitul minim garantat nu va mai fi acordat doar in functie de castigul net realizat, ci si de bunurile pe care le detin persoanele singure sau familiile care solicita acest sprijin financiar.

Au dreptul la ajutor social de urgenta, alocat in baza unor anchete sociale ale reprezentantilor biroului de asistenta sociala a Primariei, cei care se regasesc in situatiile:

 • Familia sau persoana singura care se afla in situatie de necesitate datorita calamitatilor naturale, incendiilor sau accidentelor - ajutor de urgenta pentru compensarea partiala a pagubelor suferite, in functie de nivelul acestora;
 • Deteriorarea locuintei familiale sau persoanei singure datorata si altor cauze decat incendiile si calamitatile naturale face imposibila sau riscanta locuirea, impunandu-se reparatii al caror cost bugetul familiilor sau persoanelor nu-l permite - ajutor de urgenta pentru reparatii urgente si necesare ale locuintei;
 • Situatii de necesitate cauzate de starea de sanatate a unor persoane, care necesita investigatii de specialitate, interventii chirurgicale sau procurarea unor medicamente, hrana pentru regim special sau echipamente medicale al caror cost bugetul familiei nu il permite - ajutor de urgenta pentru achitarea partiala sau integrala, dupa caz, a costului acestora;
 • Pentru familiile sau persoanele singure care sunt lipsite de adapost, nu pot primi o locuinta sociala, nu intrunesc conditiile necesare internarii in institutii de ocrotire si nu dispun de veniturile necesare platii unei chirii la pretul pietei - acordarea unui ajutor de urgenta pentru achitarea partiala sau integrala a costului chiriei la pretul pietei;
 • Pentru persoanele lipsite de apartinatori si aflate in stare de dependenta sociala care nu pot fi internate in institutii de ocrotire pentru ca veniturile nu permit achitarea taxelor aferente internarii - acordarea unui ajutor de urgenta pentru achitarea acestor taxe;
 • Bugetul familiilor sau persoanelor singure, cu venituri sub 400 lei/membru de familie, nu permite acestora asigurarea incalzirii locuintei in timpul sezonului rece si familia sau persoana singura nu poate beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei in temeiul legilor speciale cu reglementare in domeniu - acordarea unui ajutor de urgenta pentru acoperirea partiala a costurilor incalzirii locuintei.

Nu pot primi prestatii sociale cei care au, printre altele, urmatoarele bunuri: obiecte de arta, bijuterii si metalele pretioase de peste 100 de grame, obiecte de cristal si portelan de mare valoare, blanuri de valoare mare, obiecte de colectie.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei

Ajutorul pentru incalzirea locuintei poate fi solicitat anual pana la data de 15 octombrie, acesta fiind termenul-limita de baza, potrivit OUG nr. 70/2011. Important de precizat este ca sezonul rece este reprezentat de perioada 1 noiembrie - 31 martie. Categoriile de beneficiari pentru care se acorda aceste ajutoare sunt solicitantii care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie temica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri. Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire si anume cel principal.

Familiile sau persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor pentru energie termica, sub conditia ca venitul net mediu lunar pe membru de familie sa fie de pana la 786 lei in cazul familiilor si 1.082 lei in cazul persoanei singure.

Veniturile care se iau in calcul la stabilirea venitului net pe membru de familie sunt date de prevederile art. 8 alin.1- 3 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

NU se iau in calcul sumele provenite din:

 • alocatia pentru sustinerea familiei;
 • bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
 • ajutoarele de stat acordate producatorilor agricoli;
 • bursele de studiu si cele sociale;
 • bursele acordate in cadrul Prograului national de protectie sociala "Bani de liceu";
 • veniturile obtinute din activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, insotita de acte doveditoare.

DOCUMENTE UTILE:

Pentru SEZONUL RECE, formularele de cerere si declaratiile pe propria raspundere se transmit la primarii pana la finalul lunii urmatoare (20 noiembrie), fie individual, fie prin asociatiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termica. Conform actului normativ, dispozitiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, gaze naturale si lemne, carbuni, combusibili petrolieri pentru sezonul rece noiembrie 2018-martie 2019

cuantum ajutor incalzire 2015-2016

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se va acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice. De asemenea, nu vor beneficia de ajutoare familiile si persoanele singure care beneficiaza deja de tarif social in conditiile prevazute de Ordinul presedintelui ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici.

Familiile sau persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, beneficiaza de ajutor pentru energie termica, sub conditia ca venitul net mediu lunar pe membru de familie sa fie de pana la 786 lei in cazul familiilor si 1.082 lei in cazul persoanei singure. In acest caz, compensarea procentuala aplicata la factura lunara pentru energie termica, se prezinta astfel:

Venit net mediu lunar
pe membru de familie

Compensare
procentuala cu titlu
de subventie buget stat
energie termica
-Familie-
Compensare
procentuala cu titlu
de subventie buget stat
energie termica
-Persoana singura-
Pana la 155 lei 90% 100%
Intre 155,1 lei - 210 lei 80% 90%
Intre 210,1 lei - 260 lei 70% 80%
Intre 260,1 lei - 310 lei 60% 70%
Intre 310,1 lei - 355 lei 50% 60%
Intre 355,1 lei - 425 lei 40% 50%
Intre 425,1 lei - 480 lei 30% 40%
Intre 480,1 lei - 540 lei 20% 30%
Intre 540,1 lei - 615 lei 10% 20%
Intre 615,1 lei - 786 lei 5% 15%
Intre 786,1 lei  -  1.082 lei numai pentru persoana singura 0 10%

In cazul persoanelor singure, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, si care au venituri pe membru de familie cuprinse 786.1 lei - 1082 lei beneficiaza de o compensare procentuala de 10%.

De asemenea, pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza in limitele prevazute mai sus, se aplica o compensare procentuala mai mare cu 10% fata de proportiile stabilite pentru familie.

Limite venituri

Compensare lunara energie termica

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrica

Cuantum lunar ajutor lemne, carbuni, combustibili petrolieri

Lei

Familii

Persoane singure

Buget local

Lei

Lei

Lei

Pana la 155

90%

100%

5%

262

240

54

155,1 - 210

80%

90%

6%

190

216

48

210,1 - 260

70%

80%

7%

150

192

44

260,1 - 310

60%

70%

8%

120

168

39

310,1 - 355

50%

60%

9%

90

144

34

355,1 - 425

40%

50%

10%

70

120

30

425,1 - 480

30%

40%

11%

45

96

26

480,1 - 540

20%

30%

12%

35

72

20

540,1 - 615

10%

20%

13%

20

48

16

615,1 - 786

5%

15%

14%

     

786,1 - 1082

 

10%

5%

     

786,1 - 1000

   

15%

     

Ajutorul pentru gaze naturale

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, lemne, carbuni, combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se in functie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

Venit net mediu lunar pe membru de familie - in lei Cuantum - in lei
Ajutor pentru gaze naturale
buget stat
Cuantum - in lei
Ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri
Buget stat
Pana la 155 lei 262 54
Intre 155,1 - 210 190 48
Intre 210,1 - 260 150 44
Intre 260,1 - 310 120 39
Intre 310,1 - 355 90 34
Intre 355,1 - 425 70 30
Intre 425,1 - 480 45 26
Intre 480,1 - 540 35 20
Intre 540,1 - 615 20 16

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, carbuni) sau petrolieri este de 58 lei.

Ajutorul pentru energie electrica

Consumatorii care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie electrica vor primi un ajutor social lunar in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie sau pe persoana singura, dupa cum urmeaza:

Venit net mediu lunar pe membru de familie - in lei Cuantum - in lei
Ajutor pentru energia electrica
buget stat
Pana la 155 lei 240
Intre 155,1 - 210 216
Intre 210,1 - 260 192
Intre 260,1 - 310 168
Intre 310,1 - 355 144
Intre 355,1 - 425 120
Intre 425,1 - 480 96
Intre 480,1 - 540 72
Intre 540,1 - 615 48

Proprietarul a doua sau mai multe apartamente/cladiri cu destinatie de locuinta NU va putea beneficia de ajutorul pentru incalzirea locuintei. In acest sens, pentru toti solicitantii ajutorului de incalzire, se vor face verificari cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le detin si care se afla in evidentele fiscale. 

In sensul prevederilor ordonantei amintite, prin familie se intelege sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta si/sau care locuiesc si se gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu clauze de intretinere, titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 18 ani.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia: ajutorului social prevazut de Legea nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, burselor de studiu si  bursele sociale, precum si a sprijinului financiar de tipul  «Bani de liceu», bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in cererile si declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei, veniturile si bunurile acesteia, vor fi efectuate anchete sociale.

In situatia in care familia sau persoana singura refuza sa furnizeze informatiile si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale, sau se constata ca la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere nu a declarat corect numarul membrilor de familie, veniturile ori bunurile detinute, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii, prin dispozitie a primarului, care constituie titlu executoriu.

Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului Penal.

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaratii pe propria raspundere, orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Amenzi de pana la 5.000 de lei pentru primarii

Potrivit ordonantei, primariile care nu acorda ajutoarele, lunar, pentru fiecare luna a sezonului rece, pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri risca o amenda de la 1.000 la 5.000 de lei.

De asemenea, aceeasi sanctiune este prevazuta si pentru primariile care nu efectueaza anchete sociale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia pentru cel putin 60% din beneficiarii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei.

Totodata, in cazul in care nu sunt puse la dispozitia Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate risca aceeasi sanctiune de pana la 5.000 de lei.

"Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal", se mai arata in OUG nr. 70/2011.

Persoanele care nu mentioneaza corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, asa cum sunt acestea trecute in formularul de cerere a ajutorului de incalzire, risca o amenda de la 200 la 1000 de lei.

Baza Legislativa:

1. Ajutorul social lunar (venitul minim garantat)

 • Legea nr. 416/2001 (actualizata) privind venitul minim garantat;
 • Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
 • Hotararea Guvernului nr. 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011;
 • HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Anexe la HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • OUG 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • HG 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • Anexele 1-4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
 • Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 889/2010;
 • Legea nr. 276/2010 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

2. Ajutorul financiar (pentru persoanele si familiile acestora aflate in extrema dificultate in urma starii de sanatate sau a altor cauze justificate)

3. Ajutorul rambursabil pentru refugiati

 • Legea nr. 122/2006 - actualizata, privind azilul in Romania;
 • OUG nr. 194/2002 - republicata privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 421 din 5 Iunie 2008;

COMMENTS 

Postat la
%b %07, %2018
Postat de
Dumitriu Diana Ramon
Ajutor
Buna ziua.Beneficiez de un ajutor social plus alocatie complementara.C resc singura 3 copii de 14,13/respectiv 9 luni.Venitul meu lunar este in jur de 1120 lei insumand ajutorul social,alocatia complementara si alocatia de stat a copiilor.Nu am o locuinta proprie .Locuiesc cu chirie unde platesc 500 lei lunar plus cheltuielile de intretinere.Men tionez ca unul din copii este sportiv ,de 3 ori campion national la categoria lui la K1 plus ca invata foarte bine.Cu greu fac fata cheltuielilor!I ntrebarea mea este: pot beneficia de o locuinta sociala daca eu nu muncesc dat fiind faptul ca am bebelusul de 9 luni ?Va multumesc anticipat ptr raspuns.
Postat la
%b %08, %2018
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Va salutam, doamna Dumitru Diana Ramon !
Raspunsul cel mai competent il veti primi daca va inscrieti si veti obtine o audienta la primarul din localitate.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .