Sistemul de pensii din RomaniaInformatii utile privind acordarea, suspendarea si incetarea drepturilor de pensie. Este posibil ca informatia de care aveti nevoie sa nu fie cuprinsa in articolul "Informatii utile pentru pensionari" de pe aceasta pagina, dar o gasiti la sectiunea Intrebari frecvente.

Beneficiaza de un cont online pe site-ul cnpp.ro pentru acces gratuit la informatiile dedicate tie.

De asemenea, poti afla online data pensionarii, prin intermediul unei aplicatii puse la dispozitie de Casa Nationala de Pensii Publice.

INFORMATII UTILE privind acordarea, suspendarea si incetarea drepturilor de pensie

Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.

Cererea de pensionare impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege se depune la Casa de Pensii in raza careia se afla domiciliul solicitantului, incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare, prevazute de lege.

Drepturile de pensie pentru limita de varsta se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii.

Drepturile de pensie anticipata sau de pensie anticipata partiala se cuvin si se platesc de la data acordarii drepturilor, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat.

Persoanele care au implinit varsta standard de pensionare nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate.

Pensia de invaliditate

Drepturile de pensie de invaliditate se acorda si se platesc:

 • de la data inregistrarii cererii;
 • de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, de la data incetarii calitatii de asigurat, cu exceptia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2), daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate, in situatia pensiei de invaliditate.

Drepturile de pensie de urmas, in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda la cerere:

 • din prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc decesul, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului, in situatia pensiei de urmas acordate persoanei al carei sustinator era pensionar, la data decesului;
 • de la data decesului, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la aceasta data, in situatia pensiei de urmas acordate persoanei al carei sustinator nu era pensionar, la data decesului;
 • de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la aceasta data, in situatia pensiei de urmas acordate persoanei care indeplineste conditiile prevazute de lege, referitoare la varsta standard de pensionare, ulterior decesului sustinatorului.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, in termen de 45 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii.

 • Decizia casei teritoriale de pensii se comunica in scris atat persoanei care a solicitat pensionarea, cat si angajatorului, in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
 • Decizia de pensie emisa de Casa Teritoriala de Pensii pot fi contestata interment de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrala de Contestatii.
 • Decizia casei teritoriale de pensii, necontestata in termen, este definitiva.

PLATA PENSIEI

 • Plata pensiei se face lunar, pentru luna in curs.
 • Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia, in functie de optiune, prin mandat postal, cont curent sau cont de card, in conditiile negociate prin conventiile incheiate de CNPAS cu Compania Nationala «Posta Romana» – S.A., respectiv cu bancile. Aceste prevederi se aplica si in cazul altor drepturi banesti care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, potrivit legii.
 • Casele teritoriale de pensii transmit lunar la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala «Posta Romana» - S.A., taloanele de plata, indiferent de modalitatea de plata pentru care s-a optat).
 • Beneficiarii drepturilor banesti, stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul in Romania, pot opta pentru transferul in strainatate al acestor drepturi, in conditiile legii. Cheltuielile generate de transferul in strainatate al drepturilor banesti, inclusiv cele legate de schimbul valutar, se suporta de catre beneficiari, cu exceptia situatiilor in care prevederile instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte dispun altfel. Aceste cheltuieli se deduc de catre banci din sumele cuvenite titularilor.

Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care:

 • beneficiarul a decedat;
 • beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
 • pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c), precum si cel prevazut la art. 86 alin. (1) si-au redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmas prevazut la art. 84 lit. c) sau cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c) sau cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevazuta la art. 80;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c) sau cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevazute la art. 81 alin. (1);
 • copilul, beneficiar al unei pensii de urmas, a implinit varsta de 26 de ani, cu exceptia situatiei prevazute la art. 84 lit. c);
 • pensionarul urmas a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor, comisa asupra sustinatorului.

Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:

 • pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat;
 • pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni;
 • pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c) ori cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu se prezinta la revizuirea medicala obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, a centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau a comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatiibeneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie;
 • pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele recuperatorii, intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale, prevazute la art. 81 alin. (1));
 • pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul I sau II, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni;
 • pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul III, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depasind jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv;
 • pensionarul urmas, prevazut la art. 84 lit. a), a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor;
 • sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, realizeaza venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, daca acestea sunt mai mari de 35% din castigul salarial mediu brut prevazut la art. 33;
 • sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, s-a recasatorit;
 • sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, opteaza pentru o alta pensie, potrivit legii, din acelasi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurari sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
 • pensionarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.
 • In situatia copilului, beneficiar al unei pensii de urmas, in conditiile prevazute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuarii studiilor, plata pensiei se suspenda incepand cu data de 1 octombrie a anului in curs.
 • Plata indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 alin. (1) se suspenda pe perioada in care pensionarul este internat intr-o institutie de asistenta sociala sau intr-o unitate medicala specializata, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanente, cu exceptia situatiilor in care pensionarul este nevazator.
 • Suspendarea platii pensiei si/sau a indemnizatiei pentru insotitor se poate face si la cererea pensionarului, situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.

In sistemul de pensii publice, reluarea platii pensiei se face, la cerere, dupa cum urmeaza:

 • incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea platii pensiei, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata;
 • incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea, daca depunerea acesteia s-a facut dupa expirarea termenului prevazut la lit. a);
 • de la data inceperii anului scolar, in situatia in care suspendarea platii pensiei s-a facut in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g).

In sistemul unitar de pensii publice, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:

 • pensionarii pentru limita de varsta;
 • nevazatorii;
 • pensionarii de invaliditate gradul III, care desfasoara activitati cu timp de munca de cel mult ½ norma;
 • copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b).
 • Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut prevazut la art. 33.

Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind conditiile de acordare si de plata a pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.

 • Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul, si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pana la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun. Sumele pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.

DISCUTII PE FORUM

Stiri cu si despre pensionari

LEGISLATIE

COMMENTS 

Postat la
%b %14, %2016
Postat de
GEORGE CRISTIAN
PENSIA DE INVALIDITATE
Buna seara, va rog daca puteti sa-mi da-ti un raspuns la intrebarea mea: eu locuiesc in Spania si sunt pensionar pe caz de boala de 4 ani. Am depus actele la asigurari sociale, ei le-au trimis in tara pentru a primi pensie de invaliditate din Romania. Pe data de 11/1/2016 am primit mesaj de la casa de pensii din Bucuresti, ca actele au ajuns la ei si au fost redirectionate spre casa de pensii sector 2 in Bucuresti, unde aveam resedinta. Va rog, puteti sa-mi spuneti cat dureaza pana voi primi un raspuns si solutionarea actelor? Si daca voi face controlul medical? Mentionez ca sufar de: coxartroza si am proteza totala cementata de coapsa, hepatita c cronica cu fibroza nivel 3, lombosciatica cronica si probleme la umarul drept, am si doua operatii de cataracta, mentionez ca de profesie am fost frigotehnist si electrician si nu mai am dreptul sa-mi exercit profesia, deoarece starea de sanatate nu imi permite. Va multumesc pentru raspuns. Cu respect, al dumneavoastra, GEORGE CRISTIAN,
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
ovesea nicolai
modificarea legii pensiilor nr 263/2010
Mai este o discriminare a pensionarilor de limita de varsta, cu handicap, respectiv cei pensionati in baza legii 19/2000,care nu au mai primit sporul de 1%pe an pentru fiecare an de cotizare peste stagiul prevazut de art 47 din legea 19/2000, dealtfel nici persoanele cu handicap pensionate in baza legii 263/2010 nu au primit sporulde 1% pentru anii de cotizatie ce depasesc stagiile prevazute de art 58 din legea 263/2010, dar evident nimeni nu incearca sa corecteza aceste discriminari. Precizez ca acest spor de 1% a fost aplicat tuturor persoanelor cu handicap pensionate de limita de varsta anterior datei de 1 aprilie 2001 cind a intrat in vigoare legea 19/2000. Poate dvs puteti face ceva in sensul reintroducerii acestui spor in legea pensiilor. Cu respect Ovesea Nicolai, pensionar cu handicap locomotor din Brasov
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
IANCU LORIN PAUL
Clarificare
Rog să-mi precizați ce acte sunt necesare pentru întocmirea dosarului de pensie în caz de boală?

Mulțumim!
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Gasiti toate informatiile necesare aici, respectiv in HG 257/2011
Capitolul IV - Procedura de incadrare in grad de invaliditate, revizuirea medicala si contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca
Postat la
%b %20, %2016
Postat de
teo ara
ref la optarea ptr pensia mai avantajoasa
In articolul 92 din legea pensiilor nu se precizeaza ca se opteaza ptr pensia cea mai avantajoasa in cuantum de 50% , dar la casa de pensii mi s-a spus ca atat voi primi daca optez pentru pensia sotului , 50% , adica 600lei , eu avand pensia de 1060lei si sotul 1210lei , deci nu inteleg de ce se interpreteaza asa acest articol de lege
Postat la
%b %07, %2017
Postat de
Buna ziua
Decizie pensie pierduta
Buna ziua , as avea nevoie de un raspuns, de unde se poate recupera o decizie de pensie daca mama a pierdut o ... multumesc( momentan e pensionata caz de boala , in curand o sa fie de drept,,, pentru depunere dosar s-a ceurt ,,,, decizia de pensie caz de boala,,,,,
Postat la
%b %11, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Cereti un duplicat al deciziei pierdute la Casa de Pensii.
Postat la
%b %15, %2017
Postat de
romulus
pensia anticipata si salariu
Buna ziua..Am iesit la pensie pe data de 20/10/2016 la limita de varsta 65 ani cu suma de 280 lei...Am muncit 20 ani si cateva luni...Intrebar ea mea; am dreptul sa primesc pensia minima garantata de 520 lei? Tin sa va precizez ca m-am reangajat cu un salariu brut de 1.450 lei...pot beneficia si de pensia minima garantata sau nu....Multumesc anticipat...

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează