Sistemul de pensii din RomaniaSistemul de pensii din Romania

Acte necesare pentru schimbare adresa pensionar; Acte necesare pentru schimbare nume pensionar; Duplicat decizie pensionare; Recalcularea Pensiei; Contestarea Deciziei de Pensionare; Recalcularea Pensiei; Pensia de urmas (optiuni); Suspendarea Platii Pensiei; Reluarea in plata a Pensiei suspendate; Cumulul pensiei cu veniturile realizate; etc

Dupa 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie este de 1.265 lei. Valoarea pensiei minime garantate va ajunge la 704 lei.

Poti afla online data pensionarii, prin intermediul unei aplicatii puse la dispozitie de Casa Nationala de Pensii Publice.

Pensionarea pentru limita de varsta: pensionarea pentru limita de varsta se poate face atunci cand atat barbatii, cat si femeile, ating varsta-standard de pensionare si realizeaza stagiul minim de cotizare. In schimb, varsta-standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sunt calculate in functie de data nasterii persoanei.

Pensia pentru limita de varsta, ce este reglementata de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este principala categorie de pensie acordata in Romania. In 2020, aceasta se cuvine barbatilor care indeplinesc doua conditii: ating varsta-standard de pensionare si au realizat stagiul minim de cotizare (adica vechimea minima in munca).

Varsta-standard de pensionare este, in momentul de fata, de 65 de ani pentru barbati. In ceea ce priveste stagiul minim de cotizare, adica vechimea in munca, acesta este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Atingerea acestor varste si stagii de cotizare este facuta treptat, prin esalonarea prevazuta de Legea pensiilor. Daca pentru barbati deja s-a ajuns la cele trei limite de cativa ani, pentru femei s-a ajuns momentan doar la limita stagiului minim de cotizare, iar la limita stagiului complet de cotizare si a varstei standard de pensionare se va ajunge abia in anul 2030.

Din moment ce varsta-standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sunt calculate in functie de data nasterii fiecarei persoane, Legea pensiilor ne permite sa aflam cine indeplineste, cel putin teoretic, in anul 2020, conditiile pentru a obtine pensia pentru limita de varsta.

* BARBATI
Ianuarie - martie 2019
Varsta standard de pensionare implinita 65 de ani
Stagiul minim de cotizare realizat 15 ani
Stagiul complet de cotizare realizat 35 de ani
Mai - iulie 2019
Varsta standard de pensionare implinita 65 de ani
Stagiul minim de cotizare realizat 15 ani
Stagiul complet de cotizare realizat 35 de ani
Septembrie - noiembrie 2019
Varsta standard de pensionare implinita 65 de ani
Stagiul minim de cotizare realizat 15 ani
Stagiul complet de cotizare realizat 35 de ani

 

De exemplu, un barbat care implineste 65 de ani in luna februarie 2020 poate cere pensionarea pentru limita de varsta, insa numai daca are cel putin 15 ani munciti legal.

Totusi, trebuie tinut cont ca anumite persoane beneficiaza de o reducere a varstei-standard de pensionare pentru ca au lucrat in conditii mai grele. Acestea nu au fost luate in calcul la intocmirea tabelului de mai sus.

In 2020, aceasta se cuvine femeilor care indeplinesc doua conditii: ating varsta-standard de pensionare si au realizat stagiul minim de cotizare (adica vechimea minima in munca).

Varsta-standard de pensionare este, in momentul de fata, de 63 de ani pentru femei. In ceea ce priveste stagiul minim de cotizare, adica vechimea in munca, acesta este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Atingerea acestor varste si stagii de cotizare este facuta treptat, prin esalonarea prevazuta de Legea pensiilor. Daca pentru barbati deja s-a ajuns la cele trei limite de cativa ani, pentru femei s-a ajuns momentan doar la limita stagiului minim de cotizare, iar la limita stagiului complet de cotizare si a varstei standard de pensionare se va ajunge abia in anul 2030.

Din moment ce varsta-standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sunt calculate in functie de data nasterii fiecarei persoane, Legea pensiilor ne permite sa aflam cine indeplineste, cel putin teoretic, in anul 2020, conditiile pentru a obtine pensia pentru limita de varsta.

* FEMEI
Ianuarie - martie 2019
Varsta standard de pensionare implinita 61 de ani
Stagiul minim de cotizare realizat 15 ani
Stagiul complet de cotizare realizat 31 de ani
Mai - iulie 2019
Varsta standard de pensionare implinita 61 de ani si o luna
Stagiul minim de cotizare realizat 15 ani
Stagiul complet de cotizare realizat 31 de ani si o luna
Septembrie - noiembrie 2019
Varsta standard de pensionare implinita 61 de ani si doua luni
Stagiul minim de cotizare realizat 15 ani
Stagiul complet de cotizare realizat 31 de ani si doua luni

 

De exemplu, o femeie care implineste 61 de ani in luna februarie 2020 poate cere pensionarea pentru limita de varsta, insa numai daca are cel putin 15 ani munciti legal.

Totusi, trebuie tinut cont ca anumite persoane beneficiaza de o reducere a varstei-standard de pensionare pentru ca au lucrat in conditii mai grele. Acestea nu au fost luate in calcul la intocmirea tabelului de mai sus.

Important! De cateva luni, femeile care ating varsta-standard de pensionare pot opta sa lucreze pana la 65 de ani.

In privinta pensionarii anticipate, acesta poate fi facuta cu maximum cinci ani inainte de atingerea varstei-standard de pensionare si daca este atins un stagiu de cotizare cu opt ani mai mare decat stagiul complet de cotizare.

Potrivit Legii pensiilor, pensionarea anticipata a barbatilor se poate face in baza unui stagiu de cotizare de 43 de ani.

Pensia anticipata e reglementata de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii si presupune iesirea la pensie cu cel mult cinci ani mai devreme de implinirea varstei standard de pensionare, in baza unui stagiu de cotizare cu opt ani mai mare decat stagiul complet de cotizare. Reducerea varstei de pensionare la cea anticipata nu se poate cumula insa cu nicio alta reducere din lege.

Actualmente, Legea pensiilor prevede ca barbatii se pot pensiona la 65 de ani (varsta-standard), iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Cat despre stagiul de cotizare minim, legea prevede 15 ani atat pentru barbati, cat si pentru femei.

Daca ne uitam la cele doua conditii impuse de Legea pensiilor pentru pensionarea anticipata, vedem ca, in 2019, un barbat se poate pensiona daca are un stagiu de cotizare de macar 43 de ani. Iar pensionarea anticipata poate fi obtinuta doar de la 60 de ani, iar nu mai devreme (adica cu cel mult cinci ani mai devreme decat varsta standard de pensionare, care e stabilita la 65 de ani).

Legislatia actuala prevede ca stagiul complet pentru femei este de 35 de ani (reamintim ca stagiul minim e de 15 ani). Cat despre varsta standard de pensionare, pentru femei avem varsta de 63 de ani.

Atentie! Atingerea varstei standard de pensionare de 63 de ani si a stagiului complet de 35 de ani se realizeaza treptat, prin esalonarea prevazuta de Legea pensiilor. In cazul femeilor, la limita stagiului complet de cotizare si a varstei standard de pensionare se va ajunge abia in anul 2030. Ceea ce inseamna ca, in prezent, ele sunt mai scazute.

La inceputul acestui an, conform anexei nr. 5 din Legea pensiilor, varsta-standard de pensionare pentru femei este situata la 61 de ani, iar stagiul complet e situat la 31 de ani. Prin urmare, cine vrea sa se pensioneze anticipat anul acesta se raporteaza la aceste doua numere. Pana la finele anului, varsta-standard ajunge la 61 de ani si doua luni, iar stagiul complet, la 31 de ani si doua luni.

Referitor la pensia anticipata partiala, acesta poate fi obtinuta daca exista un stagiu complet de cotizare si daca nu a fost depasit stagiul complet de cotizare cu opt sau mai multi ani.

Conditii de acordare a pensiei anticipata partiala:

Persoanele asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevazute de lege, precum si cele care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani pot solicita pensie anticipata partiala, cu reducerea varstelor-standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

Varsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare si stagiul complet de cotizare se stabilesc in raport de data nasterii.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale NU se iau in considerare perioadele in care asiguratul:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
 • a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
 • a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.

Pensia anticipata partiala nu poate fi cumulata cu niciun fel de alte venituri de natura profesionala.

Cuantumul (valoarea) pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

La acordarea pensiei anticipata partiala, reducerea varstei standard de pensionare NU poate fi cumulata cu nici o alta reducere!

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale.

Transformarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta se face din oficiu.

In acelasi timp, anumite categorii profesionale ar trebui sa stie ca: medicii pot cere sa se pensioneze la 67 de ani, politistii si militarii pot iesi mai repede la pensie decat in mod obisnuit, in functie de vechimea in munca.

Cuantumul ajutorului de deces

Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CNPP (Casa Nationala de Pensii Publice), valabil la data decesului.
Pentru anul 2020 cuantumul ajutorului de deces al asiguratului sau pensionarului este de 5.429 lei.

In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar, adica 2.715 lei

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt :

 • cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 • certificat de deces in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului in original si copie;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, in original si copie;
 • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile de la solicitare de catre:

 • angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora.

Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea ACHITAT, data, semnatura si stampila.

Dosarul de pensionare

Potrivit art. 103 alin. (1) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stabileste ca pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.

In consecinta, cererea pentru acordarea pensiei se depune incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare de catre persoana beneficiara a pensiei, la casa teritoriala de pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana impreuna cu urmatoarele documente:

 • carnetul de munca si alte documente care dovedesc vechimea in munca;
 • livretul militar;
 • adeverinta de certificare a perioadei de studii invatamant superior;
 • adeverinta privind sporurile la salariu;
 • adeverinta privind conditiile de munca;
 • acte privind dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990. 

Recalcularea pensiei

Pensia poate fi recalculata prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
Beneficiarii pensiei pentru limita de varsta pot solicita recalcularea pensiei dupa realizarea fiecarui stagiu de cotizare de minimum 12 luni.

Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute pentru cererea de pensionare.

Pensia recalculata se acorda cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.

Acte necesare pentru recalcularea pensiei:

Recalcularea pensiei prin valorificarea perioadelor lucrate dupa pensioanre:

 • cerere simpla de mana;
 • cupon pensie;
 • carnetul de munca (original si copie cu perioada lucrata dupa pensionare).

Recalcularea pensiei prin valorificarea unor sporuri cu caracter permanent:

 • cerere simpla de mana;
 • cupon pensie;
 • adeverinta in original cu sporurile de care ati beneficiat.

Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

 • denumirea unitatii;
 • perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;
 • functia, meseria sau specialitatea exercitata;
 • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;
 • perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;
 • adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea

Recalcularea pensiei prin valorificarea conditiile de munca speciale si/sau deosebite:

 • cerere simpla de mana;
 • cupon pensie;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite.

Cerere de optiune de la pensie proprie la pensie de urmas:

 • cerere tip pentru inscrierea la pensiea de urmas;
 • acte de stare civila ( certificat de nastere, casatorie, deces);
 • cupoane de pensie aferente celor doua dosare.

Schimbare nume:

 • cerere simpla de mana;
 • cupon pensie;
 • acte de stare civila sau sentinta de divort sau decizie numire tutore.

Actele se depun la sediul Casei Judetene de Pensii.

Acordarea pensiei de urmas pentru copiii care isi continua studiile

Copiii au dreptul la pensie de urmas, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani.
Avand in vedere ca plata pensiei de urmas se suspenda daca nu se face dovada continuarii studiilor, conform prevederilor art. 92, lit b) din Legea nr. 19, beneficiarii pensiilor de urmas sunt obligati sa depuna la Casa Judeteana de Pensii, dupa caz, urmatoarele acte:

 • adeverinta scolarizare pentru anul scolar eliberata dupa inceperea anului scolar (dupa 15 septembrie pentru elevi si dupa data de 01 octombrie pentru studenti);
 • pentru copiii care studiaza in strainatate - adeverinta originala si traducerea legalizata;
 • cupon pensie (copie);
 • declaratie ca nu realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie;
 • copie dupa buletinul tutorelui;

Actele trebuie depuse pana la data de 30 septembrie pentru elevi si 5 octombrie a fiecarui an pentru studenti. Copiii urmasi care, in cursul anului scolar implinesc varsta de 16 ani, au obligatia sa prezinte dovada continuarii studiilor, respectiv, adeverinta de elev, emisa in luna implinirii varstei.

Termenul de depunere - sfarsitul lunii respective.

Optiune intre pensia de urmas si pensia proprie

Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Acte necesare :

 • cerere de optiune;
 • cupon de pensie proprie si cupon pensie decedat (copie);
 • declaratie ca nu s-a recasatorit dupa moartea sotului;
 • act de identitate (copie);
 • certificat nastere (copie);
 • certificat casatorie (copie);

Cererea, insotita de actele doveditoare, se depune in functie de domiciliul pensionarului, la Casa Judeteana de Pensii *birou "Stabiliri pensii".

Trecerea de la pensia proprie la pensia de urmas se face cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii de optiune.

Trecerea de la pensie de invaliditate la pensia pentru limita de varsta

La implinirea varstei standard sau a varstei standard reduse, prevazute de lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii. 

Trecerea de la pensia de invaliditate la pensie pentru limia de varsta se face cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii de optiune.

Indemnizatia pentru insotitor se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza.

Acte necesare:

 • cerere de optiune;
 • cupon de pensie (copie);

Suspendarea platii pensiei

Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:

a) pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat;

b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regaseste in una dintre urmatoarele situatii:

 • desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau sunt functionari publici;
 • isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului sau devin membri cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;

c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica;

d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie;

e) copilul urmas nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 66 lit. b) si c) din legea nr. 19/2000;

f) sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste.

Plata indemnizatiei de insotitor se suspenda pe perioada in care pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanenta.

Reluarea in plata a pensiei suspendate

Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data incetarii cauzei suspendarii.

In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile, plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.

Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 66 lit. b) si c) se face de la data inceperii anului scolar sau de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate.

Incetarea platii pensiei

Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care:

 • beneficiarul a decedat;
 • beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
 • urmasul a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului. Instantele judecatoresti au obligatia ca, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate in acest caz, sa comunice aceasta situatie, in scris, CNPAS.

Cumulul pensiei cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala

Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective:

 • copiii urmasi orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la varsta de 16 ani sau daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani (ceilalti beneficiari ai pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie);
 • nevazatorii;
 • pensionarii pentru limita de varsta.
 • pensionarii de invaliditate de gradul III.

Obligativitatea pensionarilor de a comunica modificarile privind conditiile de acordare a pensiei

Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind conditiile de acordare si de plata a pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.

Vezi si:

COMMENTS 

Postat la
%b %14, %2016
Postat de
GEORGE CRISTIAN
PENSIA DE INVALIDITATE
Buna seara, va rog daca puteti sa-mi da-ti un raspuns la intrebarea mea: eu locuiesc in Spania si sunt pensionar pe caz de boala de 4 ani. Am depus actele la asigurari sociale, ei le-au trimis in tara pentru a primi pensie de invaliditate din Romania. Pe data de 11/1/2016 am primit mesaj de la casa de pensii din Bucuresti, ca actele au ajuns la ei si au fost redirectionate spre casa de pensii sector 2 in Bucuresti, unde aveam resedinta. Va rog, puteti sa-mi spuneti cat dureaza pana voi primi un raspuns si solutionarea actelor? Si daca voi face controlul medical? Mentionez ca sufar de: coxartroza si am proteza totala cementata de coapsa, hepatita c cronica cu fibroza nivel 3, lombosciatica cronica si probleme la umarul drept, am si doua operatii de cataracta, mentionez ca de profesie am fost frigotehnist si electrician si nu mai am dreptul sa-mi exercit profesia, deoarece starea de sanatate nu imi permite. Va multumesc pentru raspuns. Cu respect, al dumneavoastra, GEORGE CRISTIAN,
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
ovesea nicolai
modificarea legii pensiilor nr 263/2010
Mai este o discriminare a pensionarilor de limita de varsta, cu handicap, respectiv cei pensionati in baza legii 19/2000,care nu au mai primit sporul de 1%pe an pentru fiecare an de cotizare peste stagiul prevazut de art 47 din legea 19/2000, dealtfel nici persoanele cu handicap pensionate in baza legii 263/2010 nu au primit sporulde 1% pentru anii de cotizatie ce depasesc stagiile prevazute de art 58 din legea 263/2010, dar evident nimeni nu incearca sa corecteza aceste discriminari. Precizez ca acest spor de 1% a fost aplicat tuturor persoanelor cu handicap pensionate de limita de varsta anterior datei de 1 aprilie 2001 cind a intrat in vigoare legea 19/2000. Poate dvs puteti face ceva in sensul reintroducerii acestui spor in legea pensiilor. Cu respect Ovesea Nicolai, pensionar cu handicap locomotor din Brasov
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
IANCU LORIN PAUL
Clarificare
Rog să-mi precizați ce acte sunt necesare pentru întocmirea dosarului de pensie în caz de boală?

Mulțumim!
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Gasiti toate informatiile necesare aici, respectiv in HG 257/2011
Capitolul IV - Procedura de incadrare in grad de invaliditate, revizuirea medicala si contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca
Postat la
%b %20, %2016
Postat de
teo ara
ref la optarea ptr pensia mai avantajoasa
In articolul 92 din legea pensiilor nu se precizeaza ca se opteaza ptr pensia cea mai avantajoasa in cuantum de 50% , dar la casa de pensii mi s-a spus ca atat voi primi daca optez pentru pensia sotului , 50% , adica 600lei , eu avand pensia de 1060lei si sotul 1210lei , deci nu inteleg de ce se interpreteaza asa acest articol de lege
Postat la
%b %07, %2017
Postat de
Buna ziua
Decizie pensie pierduta
Buna ziua , as avea nevoie de un raspuns, de unde se poate recupera o decizie de pensie daca mama a pierdut o ... multumesc( momentan e pensionata caz de boala , in curand o sa fie de drept,,, pentru depunere dosar s-a ceurt ,,,, decizia de pensie caz de boala,,,,,
Postat la
%b %11, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Cereti un duplicat al deciziei pierdute la Casa de Pensii.
Postat la
%b %15, %2017
Postat de
romulus
pensia anticipata si salariu
Buna ziua..Am iesit la pensie pe data de 20/10/2016 la limita de varsta 65 ani cu suma de 280 lei...Am muncit 20 ani si cateva luni...Intrebar ea mea; am dreptul sa primesc pensia minima garantata de 520 lei? Tin sa va precizez ca m-am reangajat cu un salariu brut de 1.450 lei...pot beneficia si de pensia minima garantata sau nu....Multumesc anticipat...

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .