Sistemul de pensii din RomaniaSistemul de pensii din Romania

Acte necesare pentru schimbare adresa pensionar; Acte necesare pentru schimbare nume pensionar; Duplicat decizie pensionare; Recalcularea Pensiei; Contestarea Deciziei de Pensionare; Recalcularea Pensiei; Pensia de urmas (optiuni); Suspendarea Platii Pensiei; Reluarea in plata a Pensiei suspendate; Cumulul pensiei cu veniturile realizate; etc

Valoarea punctului de pensie pentru anul 2016 este de 871.7 lei. Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.

Cuantumul ajutorului de deces este:

 • in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.681 lei
 • in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.341 lei.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate va fi de 698 lei (80% din valoarea unui punct de pensie).

In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5.1 % aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

In anul 2016, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1.09.

In anul 2016, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei, conform Legii nr. 339 din 2015 a bugetului de stat pe anul 2016.

Dosarul de pensionare

Potrivit art. 103 alin. (1) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stabileste ca pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.

Contractul individual de munca inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare in baza art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii potrivit caruia contractul individual de munca existent inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Astfel, independent de vointa salariatului si a angajatorului sau de comunicarea deciziei de pensie, contractul individual de munca inceteaza de drept in ziua in care salariatul indeplineste cumulativ conditiile de varsta standard si stagiu minim de cotizare pentru pensionare.

In baza art. 56 alin. (2) din Codul muncii , constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare. Prin urmare, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care salariatul a indeplinit conditiile de varsta standard si stagiu minim de cotizare pentru pensionare, aveti obligatia sa emiteti decizia prin care constatati incetarea contractului individual de munca.

Data incetarii CIM este data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si stagiul minim de cotizare si nu data emiterii de catre angajator a deciziei prin care constata incetarea in temeiul art. 56 alin. (2). Aceasta, intrucat, decizia angajatorului are rolul de a constata incetarea contractului individual de munca si nu de a dispune aceasta incetare.

Prin urmare, conform art. 103 alin. (2) din Legea 263/2010, cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la Casa Teritoriala de Pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana.

In acelasi sens sunt si prevederile art. 74 alin. (1) din norma de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, potrivit carora, cererea de pensionare, insotita de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competenta teritorial in functie de domiciliul solicitantului, incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare.

In consecinta, cererea pentru acordarea pensiei se depune incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare de catre persoana beneficiara a pensiei, la casa teritoriala de pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana impreuna cu urmatoarele documente:

 • carnetul de munca si alte documente care dovedesc vechimea in munca;
 • livretul militar;
 • adeverinta de certificare a perioadei de studii invatamant superior;
 • adeverinta privind sporurile la salariu;
 • adeverinta privind conditiile de munca;
 • acte privind dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990.

Cititi mai jos cateva puncte esentiale privind aplicarea prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Cum se realizeaza cresterea varstelor de pensionare pentru femei si barbati?

La data intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cele ale Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum si o serie de alte dispozitii referitoare la varstele de pensionare ale unor categorii socio-profesionale au fost abrogate.

Astfel, potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, varsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati. Atingerea acestor varste se va realiza printr-o crestere graduala, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5 la lege.

Cu alte cuvinte, in intervalul ianuarie 2011 - ianuarie 2015, varsta de pensionare a femeilor va creste de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a barbatilor va creste de la 64 de ani la 65 de ani.

La finele acestei perioade, se continua cresterea graduala a varstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, pana in anul 2030.

Totodata, este reglementata cresterea stagiului minim de cotizare la 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu minim se va realiza prin cresterea graduala conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5. Cu alte cuvinte, in intervalul ianuarie 2011 - ianuarie 2015, stagiul minim de cotizare va creste de la 13 ani la 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.

De asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o crestere graduala, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5. Astfel, in intervalul ianuarie 2011 - ianuarie 2015, stagiul complet de cotizare pentru femei va creste de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru barbati de la 33 de ani la 35 de ani.

La finele acestei perioade, se continua cresterea graduala a stagiului complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de ani la 35 de ani, pana in anul 2030.

 • Cum se realizeaza cresterea varstelor de pensionare pentru personalul din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale?

Avand in vedere integrarea in sistemul unitar al pensiilor publice a cadrelor militare in activitate, a politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, Legea nr. 263/2010 reglementeaza si conditiile de pensionare pentru aceste categorii de asigurati, dupa cum urmeaza:

 • Varsta standard de pensionare de 60 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;
 • Stagiul minim de cotizare in specialitate de 20 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;
 • Stagiul complet de cotizare de 30 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;

Atingerea varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare mentionate mai sus se va realiza conform esalonarii prevazute in anexa nr. 6 la lege, intr-un interval cuprins intre luna februarie 2011 si luna ianuarie 2030.

 • Ce se va intampla cu pensiile stabilite prin legi speciale, aflate in plata la data intrarii in vigoare a legii privind sistemul unitar de pensii publice?

Conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, au fost recalculate, conform principiului contributivitatii, urmatoarele categorii de pensii stabilite in baza unor legi speciale:

a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;
c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea;
d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
e) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;
f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;
g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;
h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.

Conform dispozitiilor Hotararii de Guvern nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1, lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010, incepand cu luna septembrie 2010, pensiile de serviciu stabilite in fostul sistem public au fost recalculate conform algoritmului de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, modificata si completata.

De asemenea, potrivit dispozitiilor Hotararii de Guvern nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, aceste categorii de pensii au fost prevazute a fi recalculate conform algoritmului de calcul utilizat pentru pensiile din sistemul public, intr-o perioada de 5 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii de guvern mentionate anterior.

Recalcularea a fost efectuata de casele de pensii sectoriale care functioneaza in subordinea institutiilor in evidenta carora se afla persoanele beneficiare.

 • Persoanele apartinand sistemelor speciale de pensii care vor fi integrate in sistemul de pensii publice vor plati contributiile de asigurari sociale?

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, si urmatoarele categorii de persoane:

 • soldatii si gradatii voluntari care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract individual de munca;
 • cadrele militare in activitate;
 • soldatii si gradatii voluntari;
 • politistii;
 • functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

Declaratia nominala de asigurare se transmite casei de pensii sectoriale, de catre angajatorii din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

Cotele de contributie de asigurari sociale pentru anul 2016 sunt:

 • 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator;
 • 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
 • 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator.

In ceea ce priveste CASS (contributii la asigurarile sociale de sanatate), Legea nr. 186/2014, referitoare la bugetul de stat pentru 2015, mentine nivelul contributiei la sanatate la nivelul din 2014, si anume:

 • 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr.95/2006;
 • 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.

De asemenea, contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este si ea aceeasi ca anul trecut - de 0,85%.

In ceea ce priveste dreptul la pensie, acesta se va stabili conform aceluiasi principiu al contributivitatii, pe baza sistemului de puncte care a fost introdus din 2001 pentru pensionarii din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.

Pe cale de consecinta, va fi determinat un punctaj mediu anual prin valorificarea soldei brute care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, iar punctajul mediu anual determinat se va inmulti cu valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.

 • Cum se determina si care va fi evolutia valorii punctului de pensie?

Valoarea punctului de pensie se stabileste prin legea pensiilor. In conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, la data intrarii in vigoare a legii, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

Incepand cu 1 ianuarie 2011, valoarea punctului de pensie va fi indexata anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, inregistrate in anul precedent.

Valoarea punctului de pensie creste in 2016 cu aproape 40 de lei, ceea ce inseamna o majorare de 5% fata de nivelul stabilit pentru anul 2014. Mai exact, punctul de pensie este de 871,7 lei, fata de 830,2 lei, nivelul din 2015.

Incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie urmeaza a se indexa anual cu 100% rata inflatiei, la care se va adauga 45% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, inregistrate in anul precedent. Procentul din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, luat in considerare la indexarea anuala a valorii punctului de pensie, urmeaza a se reduce, gradual, cu cate 5 % in fiecare an.

Incepand cu anul 2030, potrivit legii, valoarea punctului de pensie urmeaza a se indexa cu 100% rata inflatiei inregistrata in anul precedent. De asemenea, pentru persoanele care se vor inscrie la pensie incepand cu 1 ianuarie 2012, la punctajul mediu anual determinat se va aplica un indice de corectie, calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data. Indicele de corectie mentionat se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie. Acest lucru va face ca, la momentul pensionarii, sa existe o legatura stransa intre castigul salarial avut si pensia obtinuta de noul pensionar.

Avand in vedere ca intr-un orizont mediu de timp nici cresterile salariale nu vor mai inregistra cresteri semnificative, situatie care se regaseste si la nivelul altor state, apreciem ca decuplarea valorii punctului de pensie de castigul salarial mediu brut, incepand din anul 2030, nu va avea efecte negative asupra cuantumului pensiilor.

 • Care sunt modificarile pe care legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice le prevede cu referire la pensia anticipata, respectiv pensia anticipata partiala?

Pensia anticipata

 • Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, intrata in vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipata se cuvine cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

Fata de legislatia anterioara, care prevedea acordarea pensiei anticipate pentru asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani, prezenta lege este mai generoasa.

 • La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate in considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de invaliditate, scoala militara)
 • Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limita de varsta;
 • Este interzis cumulul pensiei anticipate cu venituri obtinute in calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; exceptia o reprezinta consilierii locali si consilierii judeteni. Pentru a evita inregistrarea unor debite reprezentand drepturi incasate necuvenit, persoana aflata in situatie de cumul al pensiei anticipate cu alte venituri de natura celor mentionate mai sus trebuie sa solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achita drepturile, suspendarea platii pensiei anticipate;
 • Trecerea de la pensia anticipata la pensia pentru limita de varsta se face din oficiu, spre deosebire de legislatia anterioara, care conditiona aceasta trecere de depunerea unei cereri de catre pensionar;
 • Reducerea varstei standard de pensionare prevazuta pentru pensia anticipata nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere prevazuta de lege sau de alte acte normative.

In cazul persoanelor asigurate care fac parte din cadrele militare in activitate, a politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, Legea nr. 263/2010 impune obligativitatea realizarii stagiului minim de cotizare in specialitate si regasirea in anumite situatii expres prevazute de lege.

Pensia anticipata partiala

 • Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, intrata in vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipata partiala se cuvine cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu pana la 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de lege.
 • La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate in considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de invaliditate, scoala militara);
 • Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limita de varsta;
 • Este interzis cumulul pensiei anticipate partiale cu venituri obtinute in calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; exceptia o reprezinta consilierii locali si consilierii judeteni. Pentru a evita inregistrarea unor debite reprezentand drepturi incasate necuvenit, persoana aflata in situatie de cumul al pensiei anticipate partiale cu alte venituri de natura celor mentionate mai sus trebuie sa solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achita drepturile, suspendarea platii pensiei anticipate partiale;
 • Trecerea de la pensia anticipata partiala la pensia pentru limita de varsta se face din oficiu, spre deosebire de legislatia anterioara, care conditiona aceasta trecere de depunerea unei cereri de catre pensionar;
 • Reducerea varstei standard de pensionare prevazuta pentru pensia anticipata partiala nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere prevazuta de lege sau de alte acte normative.
 • Procentul de penalizare a cuantumului pensiei este fix - 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, ceea ce poate conduce la o penalizare maxima de 45% din cuantumul pensiei pentru limita de varsta. Legislatia anterioara prevedea procente diferentiate, cuprinse intre 0,5% si 0,50%, iar penalizarea maxima ajungea la 30%.
 • Penalizarea se aplica pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

Cu titlu de noutate absoluta, Legea nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice introduce posibilitatea pensionarii anticipate partiale fara penalizare pentru persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta, datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati.

Aceste persoane vor putea beneficia de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizarea prevazuta de lege.

 • Care sunt noile masuri de reducere a numarului de pensii de invaliditate si de descurajare a pensionarilor de invaliditate abuzive, nejustificate medical?

1. Diversificarea conditiilor referitoare la stagiul de cotizare necesar in functie de varsta asiguratului a fost necesara pentru:

 • a asigura o mai buna corelare a varstei asiguratului la data aparitiei starii invalidante cu stagiul de cotizare pe care il putea realiza pana la o anumita varsta. Masura in favoarea tinerilor cu studii superioare care nu puteau realiza 5 ani (sau cel putin jumatate din acest stagiu) pentru a se califica pentru acest tip de pensie.
 • a elimina dispozitiile prea generoase ale prevederilor anterioare in contextul cresterii esalonate a varstelor standard de pensionare. Spre exemplu, este inechitabil ca o persoana (barbat) in varsta de 63 de ani sa fie inscrisa la pensie de invaliditate in conditiile in care, potrivit legislatiei anterioare, se cereau doar 12 ani si jumatate de stagiu de cotizare, comparativ cu o persoana de 63 de ani (barbat) care se pensiona pentru limita de varsta dar care a realizat stagiul complet de cotizare de aprox. 32 de ani.

2. Diminuarea punctajului stabilit pentru fiecare an de stagiu potential acordat in cazul pensiilor de invaliditate.

Tipul pensiei de invaliditate Legea 19/2000 Legea 263/2010
gradul I  0,75 puncte 0,70 puncte
gradul II 0,60 puncte 0,55 puncte
gradul III 0,40 puncte 0,35 puncte

Motivatie: Diminuarea punctajului acordat pentru stagiul potential a fost necesara intrucat prevederile legislatiei anterioare s-au dovedit a fi:

 • mult prea generoase in raport cu principiul contributivitatii (acest stagiu potential este perioada necontributiva);
 • profund inechitabile din punctul de vedere al persoanelor asigurate care, in multe situatii, nu realizeaza - pe baza contributiilor - un punctaj asemanator.

Activitatea de expertiza medicala a fost regandita astfel:

 • Presupune o mai mare responsabilizare a medicului expert al asigurarilor sociale, in sensul ca Raportul medical de evaluare completat de medicul expert al asigurarilor sociale va inlocui documentarul medical completat de medicul curant (specialist pentru boala principal invalidanta);
 • Intareste rolul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca in procedura de control si supravegherea modului de aplicare a criteriilor si normelor pe baza carora se face incadrarea in gradele de invaliditate. Astfel, CNPP si casele de pensii sectoriale, prin intermediul INEMRCM si al Comisiilor Centrale de Expertiza Medico – Militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, organizeaza, indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 • Comisiile medicale mentionate mai sus pot convoca, pentru expertizare suplimentara, pensionarul de invaliditate, concluziile expertizarii fiind obligatorii si definitive
 • Are in vedere organizarea unor centre regionale de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca care, pe langa exercitarea unor atributii similare celor pe care - pana in prezent - le exercita INEMRCM, vor avea si misiunea solutionarii contestatiilor la deciziile de incadrare in grade de invaliditate;
 • Reverificarea dosarelor medicale la care exista suspiciuni, prin efectuarea de investigatii suplimentare la unitati agreate de centrele regionale, pe baza incheierii de conventii intre casele de pensii si spitale, laboratoare, clinici de specialitate;
 • Verificarea incadrarii in grad de invaliditate a tuturor pensionarilor de invaliditate aflati in evidenta Casei Nationale de Pensii Publice, prin sistemul de verificare si control al INEMRCM (Institutul si centrele regionale). Procesul a fost deja demarat conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, in temeiul caruia a fost emis Ordinul 1418/2010 privind aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate.
 • Reducerea varstei de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati in conditii deosebite si/ sau speciale de munca ( grupa I si/ sau a -II-a de munca) se regaseste in cuprinsul reglementarilor legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice?

Potrivit noii legislatii care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice, persoanele care au desfasurat activitate in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de lege.

A. In situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite de munca, reducerile varstei standard de pensionare sunt cuprinse intre 1 si 8 ani, in functie de numarul anilor lucrati in aceste conditii (tabelul nr.1). Stagiul minim de cotizare realizat in conditii deosebite de munca pentru care se acorda reducerea varstei standard de pensionare este de 6 ani.

B. De asemenea, varsta standard de pensionare se reduce si in cazul peroanelor care au desfasurat activitate in conditii speciale de munca, respectiv:

a) in unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;
b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la raditii;
c) activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevazute de actele normative cu regim clasificat, emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
d) in aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1;
e) activitatile si unitatile prevazute in anexele nr. 2 si 3;
f) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 4;

Dar si pentru persoanele care au lucrat in domeniul apararii nationale, ordinii publice si In aceasta situatie, reducerea varstei standard de pensionare este cuprinsa intre 1 si 13 ani, in functie de stagiul de cotizare realizat in aceste conditii de munca. Reducerea minima este de 1 an si se aplica persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii speciale sau alte conditii de munca de minim 2 ani (tabelul nr.2).

Reducerea varstei standard de pensionare opereaza in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de lege in cazul persoanelor care au lucrat in locuri de munca incadrate in conditii speciale, respectiv cele prevazute la art. 30.

Exceptie!
Persoanele care au desfasurat activitate in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, respectiv in alte conditii de munca (deosebite si speciale), beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare in conditiile realizarii stagiului minim de cotizare prevazut de lege, anexa nr. 6.

Reducerile varstelor standard de pensionare, precum si cele prevazute de alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea totala sa fie mai mare de 13 ani. Varstele de pensionare reduse in aceste conditii nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 52 de ani pentru barbati, respectiv de 45 de ani pentru persoanele care au desfasurat activitate in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

EXCEPTII

I. Persoanele care si-au desfasurat activitatea cel putin 20 de ani, in unitatile miniere, in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 20 de ani.

Varsta standard de pensionare nu poate fi mai mica de 45 de ani.

II. Beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 15 de ani persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in urmatoarele profesii:

1. Balerin
2. Dansator
3. Acrobat
4. Jongler
5. Clovn
6. Calaret de circ
7. Dresor de animale salbatice
8. Solist vocal de opera si de opereta
9. Instrumentist la instrumente de suflat
10. Cascador

Varsta standard de pensionare nu poate fi insa mai mica de 50 de ani.

TOTUSI, in cazul balerinilor si acrobatilor, varsta de pensionare nu poate fi mai mica de 40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru barbati.

III. Persoanele care au desfasurat activitati de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii si au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de cel putin 17 ani in zona a II-a de expunere la radiatii, beneficiaza de pensie pentru limita de varsta indiferent de varsta.

Stagiul complet de cotizare este de:
- 22 ani si 6 luni, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona I de expunere la radiatii;
- 25 de ani si 6 luni, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona a II-a de expunere la radiatii.

Recalcularea pensiei

I. Pensia poate fi recalculata prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
Beneficiarii pensiei pentru limita de varsta pot solicita recalcularea pensiei dupa realizarea fiecarui stagiu de cotizare de minimum 12 luni.

Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute pentru cererea de pensionare.

Pensia recalculata se acorda cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.

Acte necesare:

 • cerere;
 • cupon pensie (copie);
 • act identitate (copie);
 • carte de munca;
 • copie dupa paginile din cartea de munca in care sunt inscrise perioadele lucrate dupa pensionare;
 • adeverinta cu stagiul de cotizare realizat dupa 01.04.2001, certificata de casa teritoriala de pensii;

II. Potrivit Legii nr. 276 din 23 iunie 2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 574/29.06.2004, pensiile stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 se vor recalcula, la cerere, prin adaugarea perioadei in care solicitantii au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.

Solicitantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:

 • cerere in care sa se specifice datele de identificare (nume, prenume, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal)
 • diploma de licenta - copie;
 • foaie matricola - copie.

sau

 • adeverinta eliberata de facultate in care sa se specifice perioada in care a urmat studiile;
 • acte de stare civila, in cazul persoanelor care si-au schimbat numele dupa absolvirea studiilor - copie.

Pentru verificarea conformitatii actelor depuse, solicitantii sunt rugati sa prezinte si documentele mentionate in original.

Recalcularea pensiei prin valorificarea perioadei in care asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar se efectueaza numai daca in aceste perioade nu a realizat stagii de cotizare (nu a lucrat).

Pensia recalculata se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.

III. Conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1.550 din 23 septembrie 2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 897 din 1 octombrie 2004, incepand cu 01 octombrie 2004 pensiile din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 01 aprilie 2001, sunt evaluate in vederea recalcularii in conformitate cu principiile Legii 19/2000.

Stabilirea punctajului mediu anual, ca urmare a evaluarii se va face pe baza prevederilor Legii nr. 19/2000 si a Normelor metodologice, anexa la H.G. nr. 1.550/2004.

In conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, punctajul mediu anual se calculeaza in functie de salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca si de sporurile cu caracter permanent.

Conform prevederilor art. 4, alin. (2) din O.U.G. nr. 4 din 3 februarie 2005, privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial nr. 119 din 7 februarie 2005, sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 2, sunt cele prezentate in anexa care face parte integranta din aceasta ordonanta de urgenta.

Adeverintele prin care se dovedesc salariile si sporurile avute vor cuprinde:

 • denumirea unitatii;
 • perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;
 • functia, meseria sau specialitatea exercitata;
 • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;
 • perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;
 • adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.

In situatia in care se prezinta acte doveditoare, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, se va emite o noua decizie de pensie in care va fi inscris punctajul mediu anual revizuit, conform prevederilor art. 7, alin. (5) din O.U.G. nr. 4 din 3 februarie 2005.

Daca cererea de recalculare insotita de documentele doveditoare se depune in termen de 3 ani de la data platii drepturilor recalculate drepturile modificate se vor acorda cu aceasta data.
Pentru persoanele care depun cererea de recalculare dupa 3 ani de la data platii drepturilor recalculate, noile drepturi recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.

Dupa recalcularea pensiei, se va emite si expedia buletinul de calcul care cuprinde punctajul mediu anual stabilit conform prevederilor Legii nr. 19/2000, precum si elementele care au stat la baza stabilirii acestuia:

1. In cazul care punctajul mediu anual rezultat in urma evaluarii este mai mare decat punctajul mediu anual corespunzator pensiei aflate in plata sau cuvenite, acest punctaj rezultat va fi avut in vedere pentru recalcularea pensiei.
2. In cazul care punctajul mediu anual rezultat in urma evaluarii este mai mic decat punctajul mediu anual corespunzator pensiei aflate in plata sau cuvenite se vor mentine in plata drepturile de pensie castigate.

Acordarea pensiei de urmas pentru copiii care isi continua studiile

Copiii au dreptul la pensie de urmas, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani.
Avand in vedere ca plata pensiei de urmas se suspenda daca nu se face dovada continuarii studiilor, conform prevederilor art. 92, lit b) din Legea nr. 19, beneficiarii pensiilor de urmas sunt obligati sa depuna la Casa Judeteana de Pensii, dupa caz, urmatoarele acte:

 • adeverinta scolarizare pentru anul scolar eliberata dupa inceperea anului scolar (dupa 15 septembrie pentru elevi si dupa data de 01 octombrie pentru studenti);
 • pentru copiii care studiaza in strainatate - adeverinta originala si traducerea legalizata;
 • cupon pensie (copie);
 • declaratie ca nu realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie;
 • copie dupa buletinul tutorelui;

Actele trebuie depuse pana la data de 30 septembrie pentru elevi si 5 octombrie a fiecarui an pentru studenti. Copiii urmasi care, in cursul anului scolar implinesc varsta de 16 ani, au obligatia sa prezinte dovada continuarii studiilor, respectiv, adeverinta de elev, emisa in luna implinirii varstei.

Termenul de depunere - sfarsitul lunii respective.

Optiune intre pensia de urmas si pensia proprie

Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Acte necesare :

 • cerere de optiune;
 • cupon de pensie proprie si cupon pensie decedat (copie);
 • declaratie ca nu s-a recasatorit dupa moartea sotului;
 • act de identitate (copie);
 • certificat nastere (copie);
 • certificat casatorie (copie);

Cererea, insotita de actele doveditoare, se depune in functie de domiciliul pensionarului, la Casa Judeteana de Pensii *birou "Stabiliri pensii".

Trecerea de la pensia proprie la pensia de urmas se face cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii de optiune.

Trecerea de la pensie de invaliditate la pensia pentru limita de varsta

La implinirea varstei standard sau a varstei standard reduse, prevazute de lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii. 

Trecerea de la pensia de invaliditate la pensie pentru limia de varsta se face cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii de optiune.

Indemnizatia pentru insotitor se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza.

Acte necesare:

 • cerere de optiune;
 • cupon de pensie (copie);

Suspendarea platii pensiei

Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:

a) pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat;

b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regaseste in una dintre urmatoarele situatii:

 • desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau sunt functionari publici;
 • isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului sau devin membri cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;

c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica;

d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie;

e) copilul urmas nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 66 lit. b) si c) din legea nr. 19/2000;

f) sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste.

Plata indemnizatiei de insotitor se suspenda pe perioada in care pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanenta.

Reluarea in plata a pensiei suspendate

Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data incetarii cauzei suspendarii.

In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile, plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.

Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 66 lit. b) si c) se face de la data inceperii anului scolar sau de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate.

Incetarea platii pensiei

Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care:

 • beneficiarul a decedat;
 • beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
 • urmasul a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului. Instantele judecatoresti au obligatia ca, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate in acest caz, sa comunice aceasta situatie, in scris, CNPAS.

Cumulul pensiei cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala

Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective:

 • copiii urmasi orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la varsta de 16 ani sau daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani (ceilalti beneficiari ai pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie);
 • nevazatorii;
 • pensionarii pentru limita de varsta.
 • pensionarii de invaliditate de gradul III.

Obligativitatea pensionarilor de a comunica modificarile privind conditiile de acordare a pensiei

Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind conditiile de acordare si de plata a pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.

Vezi si:

Comentarii 

Postat la
%b %30, %2012
Postat de
Oniga Traian
perioada lucrata dupa pensionare
Buna ziua,
Pensionar militar cu pensie pentru limita de varsta.
Intrebare:
Dupa pensionare am lucrat 8 luni la privat cu carte de munca,pot cere ca si cele 8 luni sa-mi fie adaugate la pensie?
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
In mod logic, orice perioada lucrata cu contract de munca se adauga la vechimea totala in munca.
Pentru o mai mare siguranta ve racomand sa va lamuriti la Casa de pensii.
Postat la
%b %01, %2012
Postat de
Mihai
Pt. Oniga Traian
Nu, deoarece tot in aceasta pagina, se specifica astfel : „ I. Pensia poate fi recalculata prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
Beneficiarii pensiei pentru limita de varsta pot solicita recalcularea pensiei dupa realizarea fiecarui stagiu de cotizare de minimum 12 luni.”
Postat la
%b %29, %2012
Postat de
claudiu
pensie pentru limita de virsta
Sunt pensionar din 2002 iar din 2007 si pana in 2011 am lucrat in strainatate respectiv italia cu acte in regula. Intrebarea este daca acesti ani se pot adauga la pensie si care este procedura. Va multumesc.
Postat la
%b %23, %2012
Postat de
BALOAICA DOREL
bilet tratament
buna ziua, sunt penaionar invaliditate g 1, primesc pe cupon suma fixa pt ingrijire, dar pt a merge in statiune de tratament nu am dreptul la insotitor.
ma poate lamuri cineva de ce?
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Biletele de tratament, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap in baza legii nr.488/2006:

E.10. In cazul persoanei care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, cuantumul contributiei individuale este de 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin Hotarare a Guvernului.

Vezi CRITERIILE in baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear,
in mod gratuit sau cu suportarea unei contributii... E.10.

https://www.prostemcell.ro/4-cadru-juridic/15221-bilete-pentru-tratament-balnear.html
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
BALOAICA DOREL
sint nelamurit
multumesc pt raspuns.am inteles e10 dar!!!!persoana care ma ingrijeste nu e asigureta iar eu am bani pt insotitor pe coponu de pensie.aici e nelamurirea mea.
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Incepand cu anul 2011, insotitorul persoanei cu dizabilitati - cu carte de munca - plateste jumatate din pretul biletului de tratament balnear (~700RON).

https://www.prostemcell.ro/social/bilete-de-tratament-balnear-in-statiuni.html

In cazul tau (cumul indemnizatie + salariu asistent personal pe cuponul de pensie) acesta facilitate NU este posibila si-ti explic de ce:

Casa de Pensii in fiecare an, odata cu alocarea de bilete pentru tratament, se supune unui Contract Cadru si unei Hotarari de Guvern, in speta ptr. 2012 - HG 150 din care citez Art. 6:

"Pot beneficia de tratament balnear, in conditiile legii, persoanele care au calitatea de:
a) pensionar al sistemului public de pensii;
b) asigurat al sistemului public de pensii;
c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilete de tratament balnear."

https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/hg-150-2012.pdf

Neavand insotitor angajat de catre Primarie, poti beneficia doar TU de bilet gratuit de tratament. Este o nedreptate recunosc, insa asa functioneaza statul in Ro.
Postat la
%b %29, %2012
Postat de
ciresaru
Informatii utile pentru pensionari
Fac urmatoarea observatie, sau daca vreti ,va relatez din propia viata .
Legea 263/2010 o fii buna sau justa. Greu de apreciat.
Insa in realitatea cotidiana sunt angajate in munca si persoane cu grad de invaliditate gradul 2 ,(accentuat).
Sunt exceptii . Ei ,bine , aceste persoane care au invaliditatea , chiar de la nastere, cu caracter permanent ,odata angajate in munca sunt OBLIGATE sa munceasca pana la implinirea varstei de minim 50 de ani.
Pensia de Invaliditate se obtine numai daca persoana este victima unui accident sau inrautatirea starii de sanatate coinstatate de Comisia de expertiza medicala .
Si in ciuda unei vechimi in munca chiar mai mare decat cea precizata in tabelelul anexa al legii ... cuantumul pensiei este foarte,foarte mic .Sub 350 de lei.
Chiar daca salariul avut a fost de 7-900 de lei lunar .
Acesta este CINISMUL ACESTEI LEGII.
Postat la
%b %29, %2012
Postat de
curca lenus
deschidere de cont pensii
daca am procura speciala pentru deschidere de cont curent pentru pensie, trebuie neaparat ca in procura sa specifice banca la care vreau sa deschid contul curent? mentionez ca persoana este in america
Postat la
%b %26, %2012
Postat de
mihailescu gabriel
timpul de eliberare duplicat decizie de pensie
in cat timp se elibereza un duplicat al deciziei de pensie?
Postat la
%b %26, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Cel mai recomandat este sa intrebati in mod direct pe cei de la Casa de Pensii, fiind cel mai in masura sa va ajute.
Postat la
%b %06, %2012
Postat de
maria
adaugare stagiu la pensie existenta
am avut pensie de limita de varsta stabilita in suma de 867 lei pt.48 ani si trei luni; am mai lucrat 2ani si doua luni, cu un salariu mediu lunar de 1300 lei.
cat punctaj trebuia sa mi se adauge la pensie = 50 ani 5 luni si opt zile
multumesc
Postat la
%b %12, %2012
Postat de
catalina
pensie de orfan
Buna ziua. Sunt in anul I la o scoala postliceala, am 25 de ani, mama este decedata de 3 ani jumatate. Pot beneficia de pensie de orfan? Va multumesc! Astept raspuns.
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
denisovecaterina
varsta de pensionare sotie supravietuitoar e
va rog sa-mi spuneti la ce varsta pot trece de la pensie de invaliditate la cea de limita de varsta fiind urmasa a sotului si am 55 de ani si 6 luni si 3 copii crescuti de mine, dar acum sunt mari.
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
Dan
Buna ziua
Buna ziua. Sunt pensionar militar pentru limita de varsta. Va rog sa-mi spuneti daca pot cumula pensia cu salariul,fiinca doresc sa ma angajez la un S.R.L.
Va multumesc.
Postat la
%b %29, %2013
Postat de
Anonim
Pensie de urmas
Buna ziua,
Am o intrebare legata de dreptul la pensie de urmas: soacra mea (nascuta in iulie 1957) este pensionata pe caz de invaliditate (bola psihica usoara), timp de 10 ani si-a crescut cei 5 copii, asa ca nu are decat in jur de 14 ani de munca cu cotizatie. Sotul ei a decedat de curand si nici Dlui nu ajunsese sa beneficieze de pensie normala, in decembrie 2013 ar fi implinit 60 ani si, cf casei de pensii, mai avea un an pentru a primi decizia de pensionare definitiva, cu pensie integrala. Dlui era pensionat tot pe caz de boala (diabet, pancreatita, hepatita C). Stiu ca a lucrat multi ani in conditii speciale (sofer pe basculanta) - ceea ce probabil i-ar scadea varsta de pensionare, insa nu stiu exact cati ani a muncit astfel. Intrebarile mele sunt: in aceste conditii, soacra mea are dreptul la pensie de urmas? Si daca da, de cand?

Multumesc anticipat pentru orice informatii imi puteti oferi,
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
Veronica
Viceprimar cu pensie?
Buna seara.As vrea sa stiu daca o persoana care are functia de viceprimar intr-o localitate mai are dreptul de a incasa pensia anticipata sau trebuie sa ceara suspendarea acesteia pe perioada mandatului? Parca 15 zile este termenul in care pot solicita acest lucru sau nu? Va multumesc .
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
mihaela
pensie limita de varsta
buna ziua, o persona care indeplineste toate conditiile de pensionare, si nu doreste sa se pensioneze, poate sa lucreze in continoare?
Postat la
%b %09, %2015
Postat de
Mona si Dan
Pensie limita de varsta
Poate lucra in continuare. De ce nu ?!
Persoana in cauza face demersul de a solicita pensie.
Daca nu face cerere... nu vad cine o poate obliga sa plece.
Postat la
%b %03, %2013
Postat de
mihaela
pensie pt limita de varsta
mama mea are pensie de invaliditate de gradu 3 cu 32 de ani de munca.stiind ca iese la pensia de limita de varsta 11noiembrie 2014.As vrea sa stiu daca poate iesi anul acesta deoarece are 3 copii.va rog sami raspundeti cat mai repede posibil.Va multumesc
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
Marius
Bilet de transport?
Buna ziua !
Sint pensionat inval grad3 dar am si handicap accentuat (grad2),pentru anul acesta nu am mai primit acele tichete de transport cu reducere de 50 % de la casa de pensii, cei de la casa de pensii zic ca nu mai am cum ca primesc de la handicapati reducere, dar anul trecut am primit din ambele parti. Unde se greseste? Multumesc
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
daniel
Rasp
In Legea nr. 211/2012 - aprobarea OG nr. 8/2011 - modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, gasiti explicatiile necesare.
Intrati pe site-ul CP din zona dvs si o sa gasiti singur raspunsul...
Postat la
%b %29, %2013
Postat de
gabriela
intrebare
buna ziua am fost pensionata pe caz de bola cu grad 3 cu o pensie de 459 lei am ajuns la limita de virsta si la 28 de ani si 11 luni si 3 zile 408 lei avind in vedere ca sotul este decedat dar nu era pensionat si era angajat in domeniul public am facut dosar si pentru pensia de urmas si a iesit cu 364 lei si in decizie imi scrie ca puteti beneficia in continuare de pensia de urmas dar eu nu am beneficiat de pensia de urmas pina acum va rog sami raspundeti care este solutia
se cumuleaza ambele sau ramin numai la cea de drept
va multumesc
nr dosarului este art 92 legea 263 /2010
Postat la
%b %01, %2013
Postat de
costel
Contestatie decizie de pensionare
Buna ziua!

Azi 01.04.2013, am primit decizia de pensionare si am constatat ca nu mi-au fost luate in calcul toate veniturile pentru care s-a platit contributia de asigurari sociale , desi am prezentat adeverinte care atesta acest fapt ( ore noapte, conditii grele 15 %, grupa 1 Lg 3/1977).. Ca urmare, in temeiul art 149 aliniatul (1) din Legea nr.263/2010, intentionez sa contest decizia de pensionare.
Din cauza ca nu au luat in calcul o perioada de 10 ani grupa 1 de munca, varsta de pensionare limita de varsta a fost stabilita la 62 de ani si sase luni in loc de 60 ani. Pot solicita in contestatie plata diferentei de calcul incepand cu data depunerii cererii de pensionare adica 17.01.2013 si penalitati pana la data la cand vor fi corectate aceste greseli?
Va multumesc
Postat la
%b %15, %2013
Postat de
Gheorghe
Recalculare pensie
Buna ziua,
Sunt pensionar militar pt. limita de varsta. Cum sa procedez daca nu mi-au fost luati in calcul 6 ani,pt. care am trimis adeverinta de la fostul loc de munca, in data de 10.08.2011. Mentionez ca in perioada de 6 ani, nu am fost cadru militar, era anainte de aceasta.
Multumesc.
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
Eliana
informatie
Buna ziua ! Mama mea detine o pensie sociala , actualmente a implinit varsta de 62 ani ! Intrebarea mea este : i se poate recalcula pensia pt a intra in vigoare cu o pensie normala si nu una sociala ???
Postat la
%b %12, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Trebuie facuta doar cerere prin care solicitati recalcularea.Se poate face cererea si pentru o luna lucrata.Legea nu prevede dupa cat timp anume sa se ceara recalcularea.Nu este nevoie de adeverinta de vechime.Pe codul numeric personal se gasesc informatii legate de stagiu de cotizare si venit Aceste informatii sunt luate in calcul.In cerere mentionati si numarul dosarului de pensionare si solicitarea propriuzisa
Art. 107din legea 263 din 2010
;;;;
(3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.
(4) Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie, realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, in conditiile legii.
(5) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (3) si (4) se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea.
Postat la
%b %23, %2013
Postat de
Tomuleasa Decebal
decizie pensie
Am încetat raporturile de serviciu, ptr. limită de vârstă, cu M.A.I..În cât timp se emite decizia de pensionare?
Am dreptul la vreun ajutor?
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
FORMINTE RODICA
RASPUNS
Buna ziua,as dori sa ma informati daca pentru recalcularea pensiei de limita de varsta exista alte formalitati,sau se recalculeaza de la sine DOSAR NR.228578
Postat la
%b %12, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Pensia poate fi recalculate, la cerere, prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
Pensia pentru limita de varsta poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie.
La recalcularea pensiilor pentru limita de varsta, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, se utilizeaza stagiul complet de cotizare avut in vedere la stabilirea pensiei.
La recalcularea pensiilor anticipate si anticipate partiale stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, se calculeaza punctajul mediu annual aferent stagiului/venit urilor adaugate si se mentine procentul de diminuare, luat in calcul la stabilirea pensiei anticipate partiale.
La recalcularea pensiilor de invaliditate stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, se calculeaza punctajul mediu annual aferent stagiului/venit urilor adaugate, iar punctajul afferent stagiului potential se determina cu respectarea conditiilor si modalitatii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modif icare a drepturilor de pensie.
Pensia poate fi recalculata, la cerere, in cazul depunerii unor declarartii rectificative, de natura a modifica veniturile si/sau stagiile de cotizare valorificate initial la stabilirea acesteia.
Drepturile recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea.
Postat la
%b %13, %2013
Postat de
Cirstoiu
recalculare pensie in validitate
Buna ziua!
Fiul meu cu handicap grav si-a facut anul acesta pensie de invaliditate gr I dupa 1 aprilie.I s-a luat ca stagiu de cotizare studiile de licenta(ciclul I) facute la zi 2 ani 8 luni si 29 zile,dar nu a indeplinit stagiul minim de 3 ani pt varsta sa de 24 de ani si nu i s-a acordat stagiul potential si primeste o pensie sociala de 350 lei.el a absolvit in iulie si masterul la zi.poate depune cerere de recalculare ducand si adeverinta de absolvire a masterului astfel incat sa i se acorde stagiul potential si sa i se mareasca punctajul acordat si cuantumul sa fie 567 lei? in legea de organizare a invatamantului superior, studiile masterale sunt studii universitare ciclul II.in legea 263/2010 spune studii universitare nu specifica care ciclu de invatamant.
va multumesc!
Postat la
%b %13, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Incercati, de ce nu... Mai multe detalii precum si modelul de cerere pentru recalculare, gasiti aici
Postat la
%b %15, %2014
Postat de
nelu h.
pensie limita de virsta
am fost pensionat anticipat iar in februarie 2014 indeplinesc cond. de pens. pt. limita de virsta.
1/cuantumul pensiei limita de virsta va fi suplimentat cu penalitatile suportate in timpul pensiei anticipate?
2/daca anexez documente care contin sporuri si prime care au avut caracter salarial dar nu au fost iregistrate in cartea de munca, au relevanta la trecerea din pensie anticipata la pensie de limita de virsta?
Postat la
%b %16, %2014
Postat de
mioara
trecerea de la pensia de invaliditate la pensia la limita de virsta
Buna-ziua, sint pensionara de invaliditate din 2004 cind am iesit cu gradul 2 pina in 2009, iar din 2009 pina in prezent am avut gradul 3, dar nu am lucrat. In 2009 am iesit la 54 ani si 8 luni am iesit nerevizuibil. In iunie 2014 trebuie sa ies la pensie la limita de virsta cind voi aduce adeverinta de sporuri si voi cere recalcularea pensiei prin adaugarea sporurilor si trecerea la pensia la limita de virsta.
Intrebarea mea este daca cerea de trecere la pensie de limita de virsta trebuie s-o fac in luna mai 2014 adica cu o luna inainte de a face virsta de pensionare la limita de virsta?
Postat la
%b %24, %2014
Postat de
IULIANA
spor vechime in conditiile cumulului pensiei cu salariul-contra ct de munca pe durata nedeterminata
Buna ziua.Sunt pensionara din 2008 ,am fost reangajata pe durata nedeterminata intr-o societate in care se acorda spor de vechime conform contractului colectiv de munca.Intrebare a mea este daca eu am dreptul la spor de vechime.multume sc
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Ne spuneti ca angajatorul acorda spor de vechie conform contractului colectiv.

Informati-va mai concret asupra problemei dvs in contractul colectiv si anume care sunt criteriile de acordare a sporului de vechime.
Postat la
%b %27, %2014
Postat de
mihai
trecere de la pensie incapacitate de munca la pensie limita de varsta
Sunt nascut in 01 10 1951, am 26 ani vechime in campul muncii suna la pensie de boala din aprilie 2008.cand pot sa trec la pensia de limita de varsta adica la ce etate ?
Postat la
%b %31, %2014
Postat de
poetelea constantin
intrebare
Buna ziua, Sunt nascut in data de 09 08 1954. Am depus dosarul cu documetele necesare pt. pensie limita de varsta la C.N.P.A.S.Neamt , din data de 21 01 2014 si inca nu am primit decizia respectiva.
Postat la
%b %02, %2014
Postat de
Dumitru Adriana
Recalculare pensie trecere la pensia dupa pensia recalculata dupa sot
Sotul a decedat. A 2-a zi dupa deces a primit decizia de pensionare pe caz de boala, fara sa incaseze nici o pensie.
Eu (sotia), sunt pensionara de 5 ani; pot sa cer recalcularea pensiei sotului decedat si eu sa trec la pensia de urmas dupa sot (sotul avea o vechime in munca de 26,5 ani)?
Postat la
%b %06, %2014
Postat de
Motoasca Gheorghe
Intrebare
Buna ziua. Sunt nascut la data de 29.07.1966. In perioada 1987-1989 am urmat cursurile scolii de agenti de politi Campina. De la absolvirea acesteia si pana in prezent am lucrat in conditii speciale de munca 23 de ani plus doi ani in conditii deosebite. Va rog sa-mi comunicati daca in cursul anului 2014 indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta. Va multumesc.
Postat la
%b %08, %2014
Postat de
elena
Pensie limita de varsta
Pensie limita de varsta
buna ziua, o persona care indeplineste toate conditiile de pensionare, si nu doreste sa se pensioneze, poate sa lucreze in continoare?
Postat la
%b %14, %2015
Postat de
Dumitrescu Lucian
pensie in strainatate
Buna ziua,
Am o rugaminte intrebare va rog: anul acesta in 2015 in 15 decembrie voi implini 65 ani, locuiesc in Canada, am depus actele pentru cei 21 ani lucrati in Romania in 2008 la Casa de pensii sector 6 Bucuresti. As dori sa stiu ce trebuie sa fac in continuare, cu cine sa intru in contact pentru a beneficia de pensie. Multumesc.
Lucian Dumitrescu
Postat la
%b %15, %2015
Postat de
Dani
Rasp
Casa Nationala de Pensii Publice a lansat recent, pe site-ul propriu, un serviciu ce permite utilizatorilor aflarea varstei de pensionare.

Mai exact, aplicatia, denumita "Cand ma pot pensiona", este disponibila pe prima pagina a site-ului CNPP. Odata intrat in aplicatie, utilizatorul va introduce data nasterii si sexul. De asemenea, trebuie sa introduca si un cod de siguranta, pentru a demonstra ca nu este robot.

Odata urmati acesti pasi, aplicatia va dezvalui nu doar varsta de pensionare, ci si anul in care puteti iesi la pensie anticipat sau anticipat partial.

In plus, serviciul va arata si care este stagiul minim de cotizare pentru a iesi la pensie, dar si cat de mult va va fi redusa pensia in cazul in care iesiti anticipat partial. In aceste situatii, potrivit datelor din aplicatie, cuantumul pensiei poate fi redus cu pana la 45%.

Informatiile sunt calculate pentru conditii normale de munca in sectorul civil, fiind cu caracter informativ. Pentru informatii complete si precise, CNPP atentioneaza ca solicitantii trebuie sa se adreseze Casei Teritoriale de Pensii de care apartin.

https://www.cnpp.ro/intreaba-un-consultant
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
silvia
pensie limita de virsta
Buna ziua,
Am iesit la pensie anticipata in Februarie 2014, iar in Noiembrie am depus cererea pentru pensia la limita de varsta, puteti sa imi spuneti daca cuantumul pensiei limita de virsta va fi suplimentat cu penalitatile suportate in timpul pensiei anticipate?
Multumesc
Postat la
%b %21, %2015
Postat de
Adriana
Depunere Dosar Pensie
Buna Ziua,
Am 60 ani, virsta de pensionare femei in Romania.Am lucrat in Romania si contribuit la fondul de pensie timp de 18 ani, dar acum locuiesc Canada.Pot depune dosar de pensionare pt pensie in Romania chiar daca nu mai am domiciliul in Romania? Va multumesc anticipat"
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
andronic palade ele
pensie
BUNA ZIUA ! DORESC SA STIU DACA MODIFICARE LEGII 263/2010 DEZBATUTA IN SENAT IN MARTIE CU PRIVIRE LA SOTUL SUPRAVETUITOR ARE DREPTUL LA PENSIA LUI + 50 % DIN PENSIA CELUI DECEDAT ...SI DE CAND INTRA IN VIGOARE ?
Postat la
%b %04, %2015
Postat de
Ignat Elena
PENSIE
Buna seara. La incetarea activitatii, am primit de la unitatea unde am lucrat 5 salarii , legal atribuite, conform CCM (pentru care au fost retinute toate darile la stat ). In decizia de pensionare am sesizat ca nu sunt incluse cele 5 luni aferente celor 5 salarii, ca si vechime. Intrebare : cele 5 luni constituie vechime sau nu? Va multumesc.
Postat la
%b %08, %2015
Postat de
Botan Carmen Daniela
recalculare
Anul acesta voi implini varsta de 60 de ani si 4 luni, pentru a obtine pensia la limita de varsta. De doi ani sunt in pensie de invaliditate gradul 2 si tot de 2 ani am certificat de incadrare in handicap (accentuat).
La calcularea pensiei la limita de varsta se vor cumula cele doua pensii (invaliditate si handicap) pentru cei doi ani - ma refer ca venituri?
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
Nita Valerica
Sporul de zonă
Sporul de zonă intră în calculul pensiei pentru limită de vârstă? El nu apare în carnetul de muncă ci în adeverinţă.
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
GEORGE CRISTIAN
PENSIA DE INVALIDITATE
Buna seara, va rog daca puteti sa-mi da-ti un raspuns la intrebarea mea: eu locuiesc in Spania si sunt pensionar pe caz de boala de 4 ani. Am depus actele la asigurari sociale, ei le-au trimis in tara pentru a primi pensie de invaliditate din Romania. Pe data de 11/1/2016 am primit mesaj de la casa de pensii din Bucuresti, ca actele au ajuns la ei si au fost redirectionate spre casa de pensii sector 2 in Bucuresti, unde aveam resedinta. Va rog, puteti sa-mi spuneti cat dureaza pana voi primi un raspuns si solutionarea actelor? Si daca voi face controlul medical? Mentionez ca sufar de: coxartroza si am proteza totala cementata de coapsa, hepatita c cronica cu fibroza nivel 3, lombosciatica cronica si probleme la umarul drept, am si doua operatii de cataracta, mentionez ca de profesie am fost frigotehnist si electrician si nu mai am dreptul sa-mi exercit profesia, deoarece starea de sanatate nu imi permite. Va multumesc pentru raspuns. Cu respect, al dumneavoastra, GEORGE CRISTIAN,
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
ovesea nicolai
modificarea legii pensiilor nr 263/2010
Mai este o discriminare a pensionarilor de limita de varsta, cu handicap, respectiv cei pensionati in baza legii 19/2000,care nu au mai primit sporul de 1%pe an pentru fiecare an de cotizare peste stagiul prevazut de art 47 din legea 19/2000, dealtfel nici persoanele cu handicap pensionate in baza legii 263/2010 nu au primit sporulde 1% pentru anii de cotizatie ce depasesc stagiile prevazute de art 58 din legea 263/2010, dar evident nimeni nu incearca sa corecteza aceste discriminari. Precizez ca acest spor de 1% a fost aplicat tuturor persoanelor cu handicap pensionate de limita de varsta anterior datei de 1 aprilie 2001 cind a intrat in vigoare legea 19/2000. Poate dvs puteti face ceva in sensul reintroducerii acestui spor in legea pensiilor. Cu respect Ovesea Nicolai, pensionar cu handicap locomotor din Brasov
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
IANCU LORIN PAUL
Clarificare
Rog să-mi precizați ce acte sunt necesare pentru întocmirea dosarului de pensie în caz de boală?

Mulțumim!
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Gasiti toate informatiile necesare aici, respectiv in HG 257/2011
Capitolul IV - Procedura de incadrare in grad de invaliditate, revizuirea medicala si contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca
Postat la
%b %20, %2016
Postat de
teo ara
ref la optarea ptr pensia mai avantajoasa
In articolul 92 din legea pensiilor nu se precizeaza ca se opteaza ptr pensia cea mai avantajoasa in cuantum de 50% , dar la casa de pensii mi s-a spus ca atat voi primi daca optez pentru pensia sotului , 50% , adica 600lei , eu avand pensia de 1060lei si sotul 1210lei , deci nu inteleg de ce se interpreteaza asa acest articol de lege
Postat la
%b %07, %2017
Postat de
Buna ziua
Decizie pensie pierduta
Buna ziua , as avea nevoie de un raspuns, de unde se poate recupera o decizie de pensie daca mama a pierdut o ... multumesc( momentan e pensionata caz de boala , in curand o sa fie de drept,,, pentru depunere dosar s-a ceurt ,,,, decizia de pensie caz de boala,,,,,
Postat la
%b %11, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Cereti un duplicat al deciziei pierdute la Casa de Pensii.
Postat la
%b %15, %2017
Postat de
romulus
pensia anticipata si salariu
Buna ziua..Am iesit la pensie pe data de 20/10/2016 la limita de varsta 65 ani cu suma de 280 lei...Am muncit 20 ani si cateva luni...Intrebar ea mea; am dreptul sa primesc pensia minima garantata de 520 lei? Tin sa va precizez ca m-am reangajat cu un salariu brut de 1.450 lei...pot beneficia si de pensia minima garantata sau nu....Multumesc anticipat...

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează