Venitul Minim de Incluziune reprezinta un beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de dificultate, in scopul prevenirii si combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala.

Potrivit legii venitului minim de incluziune - Legea nr. 196/2016, familiile si persoanele singure care si-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacitati de integrare sociala vor beneficia de venitul minim de incluziune, format din ajutorul de incluziune, ajutorul pentru familia cu copii si suplimentul pentru locuire, insa, in functie de nevoile persoanelor vizate, acest venit poate fi insotit de masuri de asistenta sociala complementare - stimulente, facilitati contributive sau ajutoare individuale de urgenta.

Noul program uneste cele trei beneficii de asistenta sociala care exista in prezent - venitul minim garantat (acordat prin Legea nr. 416/2001), alocatia pentru sustinerea familiei (Legea nr. 277/2010) si ajutorul pentru incalzirea locuintei (OUG nr. 70/2011) - intr-unul singur: venitul minim de incluziune (VMI). Formula de clacul a mijloacelor familiei a fost imbunatatita semnificativ fata de sistemul actual, care descurajeaza ocuparea prin taxarea integrala a castigurilor din munca. In prezent, cand o persoana care primeste VMG se angajeaza, pierde din acest beneficiu toata valoarea venitului din munca, ce este deseori mic, incert si de scurta durata.

Venitul Minim de Incluziune va oferi adultilor apti de munca, in prezent inactivi si care traiesc din asistenta sociala, un stimulent pentru cautarea activa a unui loc de munca (permitandu-le sa combine asistenta sociala si munca). Tehnic, aceasta noua formula va inlocui prevederile venitului minim garantat, care impun o rata de impozitare marginala de 100% a castigurilor, cu o formula de beneficii care va avea o rata de impozitare marginala de aproximativ 50%. Concret, 50% din castigurile salariale sau a celor agricole estimate (dar nu mai mult de 400 RON/luna/familie) nu vor fi luate in calculul veniturilor totale ale familiei in acordarea VMI.

Pentru mentinerea drepturilor, beneficiarii VMI vor fi obligati, ca si pana acum, sa se prezinte la serviciile de ocupare, sa nu refuze ofertele de locuri de munca sau participarea la cursuri de calificare, recalificare sau formare profesionala, sa frecventeze cursurile scolare si sa presteze munca in folosul comunitatii.

In cazul refuzului nejustificat al unui loc de munca sau curs de formare, calificare sau recalificare, legea introduce interdictia de resolicitare a dreptului pentru o perioada de 6 luni.

In esenta, venitul minim de incluziune va reprezenta un sprijin financiar acordat de stat familiilor si persoanelor singure pentru asigurarea unui nivel de trai minimal. Totodata, acesta va ajuta la prevenirea saraciei in randul copiilor si la stimularea participarii lor in sistemul de educatie.

Venitul minim de incluziune va putea sa fie completat, in functie de nevoile beneficiarilor, cu ajutoare complementare in bani sau in natura. De exemplu, plata contributiei la sanatate (strict pentru ajutorul de incluziune), plata asigurarii obligatorii a locuintei sau ajutoare pentru depasirea unor situatii de dificultate temporara (incendii, accidente, boli grave, printre altele).

Important! Introducerea venitului minim de incluziune e stabilita pentru 1 septembrie 2023. La momentul introducerii venitului minim de incluziune, drepturile la venitul minim garantat si alocatia pentru sustinerea familiei vor inceta automat. Pentru obtinerea venitului minim de incluziune, cererile vor trebui depuse intre 1 martie 2022 si 31 august 2023. Initial, Legea 196/2016 includea si echivalentul actual al ajutorului pentru incalzirea locuintei (era numit supliment pentru locuire), dar acesta a fost mutat in Legea 226/2021 si pus in aplicare din 2021.

Limita maxima de venituri pentru acordarea ajutorului va fi de 600 de lei

Legea nr. 225/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca a fost publicata in Monitorul Oficial.

Potrivit legii, valoarea indicatorului social de referinta se actualizeaza, din oficiu, in fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuala a inflatiei din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul National de Statistica. In situatia in care rata medie anuala a inflatiei are valoare negativa se pastrează ultima valoare a indicatorului social de referinta.

Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat, stabileste castigul salarial mediu brut in anul 2022 la 6.095 lei.

Familiile si persoanele singure vor putea sa beneficieze de venitul minim de incluziune in masura in care indeplinesc conditiile de eligibilitate si nu castiga bani sau obtin venituri nete lunare ajustate de maximum 1,200 ISR. In prezent, valoarea indicatorului social de referinta este de 500 de lei, astfel ca vorbim de o limita de 600 de lei.

Venitul net lunar ajustat va reprezenta "suma care revine fiecarui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, dupa aplicarea coeficientilor de echivalenta corespunzatori dimensiunii familiei", este punctat in Legea nr. 196/2016.

De asemenea, persoanele fara adapost beneficiază de venitul minim de incluziune numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul unitatilor administrativ teritoriale in care traiesc. 

Coeficientii de echivalenta vor fi, mai precis, 1 pentru persoana singura sau pentru un singur membru de familie si 0,5 pentru fiecare persoana in plus (adult sau copil). Venitul minim de incluziune va fi constituit din totalul sumelor aferente ajutorului de incluziune, ajutorului pentru familia cu copii si suplimentului pentru locuire. Acestea vor fi stabilite in functie de incadrarea in veniturile nete lunare ajustate in limitele urmatoare:

 • pentru ajutorul de incluziune, pana la un venit mediu net lunar ajustat de 260 de lei (0,520 ISR), ce se ia in calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei (respectiv 300 de lei, adica 0,600 ISR, pentru persoana singura in varsta de cel putin 60 de ani);
 • pentru ajutorul pentru familia cu copii, pana la un venit net lunar ajustat de 600 de lei (1,200 ISR);
 • pentru suplimentul pentru locuire, pana la un venit net lunar ajustat de 600 de lei (1,200 ISR) (respectiv 800 de lei, adica 1,600 ISR, pentru persoana singura in varsta de cel putin 60 de ani).

Important! Atunci cand se va stabili venitul net lunar ajustat, vor fi luate in considerare toate veniturile nete (adica toate sumele primite sau realizate) pe care membrii familiei sau persoana singura le-au realizat in luna anterioara solicitarii venitului minim de incluziune. Totusi, nu vor fi luate in calcul sume precum alocatiile de stat ale copiilor, bursele, banii castigati din activitati ocazionale necalificate sau ajutoarele de urgenta.

Solicitarea banilor se va face la primarie

Persoanele indreptatite sa beneficieze de venitul minim de incluziune vor putea sa-l solicite in scris sau electronic, iar cererea va trebui sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere, de un angajament de plata, dar si de unele acte doveditoare, dispune noul act normativ. Solicitarea pentru acordarea venitului minim de incluziune, impreuna cu actele necesare, va fi depusa la primaria localitatii de domiciliu/resedinta sau va fi transmisa electronic acesteia.

In esenta, cererea va include datele persoanei indreptatite, componenta familiei, veniturile realizate, bunurile detinute, tipul de locuinta, sistemul de incalzire folosit si numarul persoanelor care locuiesc la aceeasi adresa de domiciliu/resedinta. De asemenea, vor fi incluse informatii despre situatia educationala si profesionala a persoanei singure sau a membrilor de familie, precum si despre nevoile speciale si situatiile particulare in care se regasesc acestia.

In ceea ce priveste actele doveditoare, acestea vor demonstra, printre altele, veniturile, componenta familiei si respectarea conditiilor in functie de care se vor acorda ajutoarele componente ale venitului minim de incluziune. Angajamentul de plata va reprezenta documentul prin intermediul caruia beneficiarii ajutorului isi vor asuma returnarea banilor primiti fara drept, daca acest lucru va fi necesar.

"Verificarea datelor si informatiilor cuprinse in cerere si in documentele doveditoare, precum si prelucrarea datelor inscrise in cerere se realizeaza in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii acestora, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului", este explicat in Legea nr. 196/2016. Astfel, in cazul persoanelor care se incadreaza in limitele maxime de venit amintite anterior si care folosesc energia electrica pentru incalzirea casei, se va face o verificare in teren a datelor si informatiilor declarate de solicitanti. Totusi, vor putea fi facute verificari si la alti solicitanti.

Dupa cel mult cinci zile de la finalizarea verificarii in teren, primarul localitatii va decide aprobarea sau respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune. In maximum cinci zile de la emitere, dispozitia primarului se va comunica solicitantilor.

Atentie! Plata ajutorului de incluziune si/sau a ajutorului pentru familia cu copii se va face lunar de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala. Suplimentul pentru locuire, reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri, va fi platit o singura data (pana la data de 31 noiembrie a fiecarui an, pentru perioada sezonului rece), in timp ce achitarea ajutorului pentru energie termica, energie electrica si gaze naturale se va face direct la furnizori.

Ce valoare vor avea ajutoarele din cadrul venitului minim de incluziune

Ajutorul de incluziune

Ajutorul de incluziune va fi o suma de bani acordata pentru asigurarea necesitatilor zilnice ale vietii si va avea, conform Legii nr. 196/2016, un cuantum maxim de 260 de lei pe luna (0,520 ISR). In functie de numarul membrilor familiei, ajutorul se va acorda pornind de la valoarea de referinta de 260 de lei pe luna, la care vor fi aplicati coeficientii de echivalenta (1 pentru o persoana, 0,5 pentru fiecare persoana in plus).

"Suma aferenta ajutorului de incluziune se stabileste ca diferenta intre nivelul cuantumului maxim al ajutorului de incluziune, calculat (...) pentru intreaga familie sau persoana singura, si nivelul veniturilor nete lunare realizate de familie sau de persoana singura in luna anterioara solicitarii dreptului (...)", este mentionat in document, subliniindu-se ca persoanele singure in varsta de cel putin 60 de ani vor putea primi un cuantum maxim de 300 de lei pe luna (0,600 ISR).

Atentie! In cazul familiilor care vor primi ajutorul de incluziune, unul dintre membrii majori apti de munca va fi obligat sa lucreze lunar, la cererea primarului, pentru activitati sau lucrari de interes local. Acest lucru se va face cu respectarea duratei normale a timpului de munca.

Ajutorul pentru familia cu copii

Ajutorul pentru familia cu copii va fi acordat pentru a preveni saracia copiilor si a stimula participarea acestora in sistemul de educatie. Acesta va viza familiile care intretin unul sau mai multi minori si va fi acordat in functie de nivelul venitului net lunar ajustat si numarul de copii.

Astfel, cuantumul lunar pentru familia beneficiara a ajutorului de incluziune sau pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de maximum 260 de lei pe luna (0,520 ISR) va fi:

 • 107 de lei (0,214 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 214 de lei (0,428 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 321 de lei (0,642 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 428 de lei (0,856 ISR) pentru familia cu patru sau mai multi copii.

Familia monoparentala beneficiara a ajutorului de incluziune sau cea cu venituri nete lunare ajustate de maximum 260 de lei pe luna (0,520 ISR) va primi un cuantum lunar al ajutorului de:

 • 120 de lei (0,240 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 240 de lei (0,480 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 360 de lei (0,720 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 480 de lei (0,960 ISR) pentru familia cu patru sau mai multi copii.

Pentru familia cu un venit net lunar ajustat cuprins intre 261 de lei (0,522 ISR) si 600 de lei (1,200 ISR) pe luna, cuantumul lunar al ajutorului va fi:

 • 85 de lei (0,170 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 170 de lei (0,340 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 255 de lei (0,510 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 340 de lei (0,680 ISR) pentru familia cu patru sau mai multi copii.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru familiile monoparentale cu un venit net lunar ajustat cuprins intre 261 de lei (0,522 ISR) si 600 de lei (1,200 ISR) pe luna va fi:

 • 100 de lei (0,200 ISR) pentru familia cu un copil;
 • 200 de lei (0,400 ISR) pentru familia cu doi copii;
 • 300 de lei (0,600 ISR) pentru familia cu trei copii;
 • 400 de lei (0,800 ISR) pentru familia cu patru sau mai multi copii.

Important! De retinut este ca, in familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, acordarea ajutorului va fi conditionata de frecventarea neintrerupta a cursurilor. Eventualele absente nemotivate, intreruperi sau repetari de an scolar vor duce la scaderea cuantumului ajutorului.

Potrivit calculelor efectuate de ProStemCell.ro, venitul minim garantat va fi urmatorul de la data de 1 martie 2022:

 • 148,7 lei (0,283 ISR) pentru persoana singura;
 • 268 de lei (0,510 ISR) pentru familiile formate din doua persoane;
 • 375,2 lei (0,714 ISR) pentru familiile formate din trei persoane;
 • 464,5 lei (0,884 ISR) pentru familiile formate din patru persoane;
 • 553,8 lei (1,054 ISR) pentru familiile formate din cinci persoane;
 • cate 38,3 lei (0,073 ISR) pentru fiecare alta persoana peste numarul de cinci persoane, care face parte din familie.

Indemnizatia de somaj:

 • 75% din valoarea ISR (394 de lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • 75% din valoarea ISR, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea (asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare:
  - 3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;
  - 5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;
  - 7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;
  - 10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.  

Cum se stabileste venitul minim de incluziune

Toate cele trei tipuri de ajutoare cuprinse in venitul minim de incluziune reprezinta sume variabile in functie de venitul beneficiarilor.

Pentru calcularea ajutoarelor, legea introduce concepul de venit lunar ajustat, echivalent cu suma ce revine fiecarui membru al familiei din venitul lunar total al acesteia.

Ajutorul de incluziune

Ajutorul de incluziune este acordat persoanelor sau familiilor care au un venit ajustat pe membru de familie de pana la 260 lei. Acesta se va calcula ca diferenta intre suma de 260 lei pe membru de familie si venitul realizat de familie in fiecare luna.

Pot beneficia de ajutorul de incluziune persoanele care:

 • se inscriu la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca pentru gasirea unei slujbe;
 • nu au refuzat un loc de munca;
 • participa la programele pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentii.

Sunt exceptate de la indeplinirea acestor conditii:

 • Persoanele care cresc, ingrijesc unul sau mai muli copii in varsta de pana la 7 ani;
 • Persoanele care cresc sau ingrijesc un copil in varsta de pana la 18 ani cu handicap grav sau accentuat;
 • Persoanele care ingrijesc una sau mai multe persoane cu handicap/dizabilitate grava sau accentuata;
 • Persoanele care ingrijesc una sau mai multe persoane varstnice dependente;
 • Persoanele care urmeaza o forma de invatamant;
 • Persoanele care participa la programe de pregatire profesionala sau cele care sunt incadrate in munca.

Important! In cazul familiilor in cadrul carora unul sau mai multi membri realizeaza venituri in baza unei forme legale de angajare, sau care desfasoara activitati independente sau agricole, 50% din totalitatea veniturilor nu vor fi incluse la calcularea venitului lunar al familie. Dar, potrivit actului normativ, procentul care nu va fi luat in calcul nu poate depasi 400 lei/familie.

Ajutorul acordat familiilor cu copii

In functie de venitul lunar ajustat, ajutorul se va acorda astfel:

Familiilor cu venit lunar ajustat de pana la 260 lei

 • 107 de lei pentru fiecare copil, in cazul familiilor biparentale;
 • 120 de lei pentru fiecare copil, in cazul familiilor monoparentale.

Familiilor cu venituri intre 260 si 600 lei

 • 85 de lei pentru fiecare copil, in cazul familiilor biparentale;
 • 100 de lei pentru fiecare copil, in cazul familiilor monoparentale.

Actul normativ stabileste si plafonul maxim al ajutorului acordat familiilor, dupa cum urmeaza:

 • 428 de lei, respectiv 480 de lei pentru familiile din prima categorie de venituri;
 • 340 de lei, respectiv 400 de lei pentru familiile din a doua categorie de venituri;

Atentie! Ajutorul acordat familiilor cu copii de varsta scolara este conditionat de frecventarea cursurilor. Numarul de absente scolare va determina reducerea proportionala a ajutorului.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei (suplimentul pentru locuire)

Familiile cu un venit net ajustat de pana la 600 lei/luna, vor beneficia de acest ajutor in functie de tipul de combustibil utilizat:

 • 64 de lei/luna (in perioada rece) pentru incalzirea cu lemne;
 • 182 de lei/luna pentru incalzirea cu gaze;
 • 156 de lei/luna pentru incalzirea pe baza de energie electrica;
 • 178 de lei in cazul racordarii la sistemul centralizat de distributie a energiei termice.

Sumele vor fi ajustate in functie de venitul beneficiarilor si pretul energiei din zona de care apartin.

Concret, valoarea sumelor acordate drept ajutor social va creste dupa cum urmeaza:

 • Ajutorul de incluziune - de la 221 lei/luna la 349 lei/luna;
 • Ajutorul acordat familiilor - de la 142 lei in prezent, la 185 lei;
 • Suplimentul pentru locuire - de la 56 lei la 106 lei.

La data intrarii in vigoare a Legii nr. 196/2016 se abroga:

a) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru susținerea familiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, publicata in Monitorul Oficial nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alte prevederi relevante

Ministerul Muncii estimeaza ca noile prevederi vor duce la cresterea semnificativa a numarului familiilor si persoanelor singure care beneficiaza de ajutoare sociale:

 • 344.600 vor beneficia de ajutorul de incluziune;
 • 281.000 vor beneficia de ajutorul acordat familiilor;
 • 650.000 vor beneficia de ajutorul pentru incalzirea locuintei.

Parcursul institutional de acordare a venitului minim de incluziune

 1. Cererile, declaratiile si documentele se vor depune la primaria de domiciliu;
 2. Agentiile judetene de plati si inspectie sociala (AJPIS) vor realiza analiza si calcularea drepturilor.;
 3. Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) va monitoriza procesul de plata si va asigura cercetarea cazurilor de suspiciuni.

Venitul Minim de Incluziune devine astfel o componenta importanta in atingerea obiectivului asumat de Romania in contextul Strategiei Europa 2020, acela de reducere a numarului persoanelor sarace cu 580.000 pana in anul 2023.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .