cardul_national_sanatateCardul national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card national, este documentul prin care se realizeaza verificarea eligibilitatii calitatii de asigurat a titularului in sistemul informatic unic integrat si care deschide dreptul acestuia la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in conditiile in care se confirma calitatea de asigurat a titularului.

Cardul national se emite individual pentru fiecare asigurat cu varsta peste 18 ani impliniti. Incepand cu data de 1 septembrie 2015, cardul de sanatate va fi unicul intrument de validare si decontare a serviciilor medicale.

Din 1 septembrie 2015, cardul de sanatate devine obligatoriu. De la 1 septembrie, cardul de sanatate este principala modalitate de a demonstra calitatea de asigurat. Aceasta in conditiile in care cardul national de sanatate a inceput sa fie folosit din luna februarie, in paralel cu adeverinta de asigurat eliberata de casele de sanatate, potrivit noutatilor aduse de HG nr. 49/2015.

Pentru situatiile in care persoanelor asigurate in varsta de peste 18 ani nu li s-a emis cardul national, acestia fac dovada calitatii de asigurat pe baza documentelor in vigoare, respectiv verificarea in sistemul asigurarilor, pe site-ul casei de care apartine, pana la data la care asiguratul intra in posesia cardului, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia.

 • HG Norme Metodologice - Card National de Sanatate;
 • NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

{googleads}Casa Nationala de Asigurari de Sanatate informeza ca de la 1 mai toate persoanele asigurate cu varsta de peste 18 ani vor primi asistenta medicala doar pe baza cardului de sanatate, pentru validarea si decontarea serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza.

Persoanele care n-au primit cardul de sanatate pana astazi nu trebuie sa-si faca griji. Conform CNAS, acestea beneficiaza de servicii medicale dupa o simpla verificare in sistem a calitatii de asigurat.

"Pentru asiguratii care nu au primit cardul de sanatate, furnizorii de servicii medicale vor verifica in sistem calitatea de asigurat a pacientului pentru a-i oferi serviciul necesar. Serviciile medicale acordate fara card de sanatate vor fi monitorizate separat. Se vor face demersurile necesare pentru transferul cardurilor de la o casa de asigurari la alta, pentru a inlesni punerea in posesia asiguratilor a cardurilor de sanatate", scrie intr-un comunicat de presa publicat de CNAS.

De asemenea, pacientii primesc ingrijiri chiar si in situatia in care furnizorii de servicii medicale inca nu se pot folosi de sistemul cardului.

"Tot de la aceasta data (1 septembrie), furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari care nu vor avea functional sistemul cardului si nu vor valida serviciile medicale cu cardul, atunci cand asiguratul se prezinta cu el, vor suporta costurile serviciilor acordate din venituri proprii", este punctat in anuntul CNAS.

Cardul se activeaza la prima folosire

Cardul national de sanatate poate fi activat odata cu prima vizita la un furnizor de servicii medicale, indiferent ca este vorba de un cabinet de medicina primara, spital, ambulatoriu sau laborator, potrivit CNAS.

Prin urmare, asiguratii nu trebuie sa faca un drum special la medic pentru activare. Cardul poate fi pastrat fara sa fie activat chiar si ani intregi, daca folosirea acestuia nu este necesara.

"Activarea cardului de sanatate se va face odata cu primul serviciu medical, nefiind necesar ca o persoana sa mearga special la medic pentru initializarea cardului, care poate sa ramana neactivat si un an sau doi. Nimeni nu trebuie sa mearga la medic special pentru a-si activa cardul. Initializarea cardului se face odata cu acordarea primului serviciu medical. Altfel spus, asiguratii pot pastra cardul neactivat si un an, si doi, daca nu au nevoie sa mearga la medic", a declarat recent presedintele CNAS, Vasile Ciurchea.

Activarea se face oricand

Activarea cardului se face de catre orice furnizor de servicii medicale care are contract cu Casa de Asigurari. Conform noilor reguli, in cabinetul medicului, pacientul trebuie sa stie de la bun inceput toate retetele si medicamentele de care nevoie, pentru ca odata ce medicul a scos cardul din cititorul de carduri, acesta odata scos, nu va mai putea fi introdus. Cardul nu poate fi accesat de doua ori in aceeasi zi. Dupa data de 1 mai, pacientii nu trebuie sa dea navala pentru validare, activarea cardurilor va putea fi facuta la medicul de familie sau la orice alt furnizor de servicii medicale la care merge asiguratul dupa primirea cardului, la prima consultatie, indiferent de zi.

Emiterea unui duplicat se face pe banii asiguratului

Asiguratii pot cere emiterea unui duplicat al cardului in caz de pierdere, furt, deteriorare sau modificarea datelor personale, conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 98/2015.

In aceste situatii, cheltuielile necesare sunt suportate de persoana asigurata. Totusi, daca instrumentul are defectiuni, informatii gresite sau nu poate fi folosit din motive tehnice, costurile sunt suportate de Imprimeria Nationala.

Pentru obtinerea noului card, solicitantul trebuie sa depuna o cerere la casa de asigurari de sanatate in a carei evidenta se afla, impreuna cu anumite documente, dupa cum urmeaza:

 • pentru pierdere, furt sau deteriorare: copia actului de identitate, dovada platii contravalorii duplicatului si a distribuirii acestuia;
 • pentru modificarea datelor personale ale titularului: copia actului de identitate sau alte acte doveditoare privind modificarea datelor personale, cardul de sanatate emis initial, dovada platii contravalorii duplicatului si a distribuirii acestuia;
 • pentru alte situatii justificate: copia actului de identitate, dovada platii contravalorii duplicatului si a distribuirii acestuia;
 • pentru defectiuni tehnice, erori in informatiile inscrise sau imposibilitatea de a fi folosit din motive tehnice de functionare: copia actului de identitate, cardul de sanatate (inainte de depunerea solicitarii, casa de asigurari de sanatate trebuie sa verifice cardul si sa confirme problema).

Atunci cand costurile de emitere si expediere cad in sarcina asiguratului, plata contravalorii duplicatului (2 Euro) se face la casa teritoriala de sanatate sau in contul bancar al acesteia. Duplicatul se emite in cel mult 30 de zile de la momentul solicitarii, iar pana la primirea noului card asiguratul se poate folosi de o adeverinta eliberata de casa teritoriala de sanatate.

Asiguratii isi pot schimba medicul de familie in baza cardului

Introducerea cardului de sanatate a adus, totodata, modificari la procedura de schimbare a medicului de familie, dupa cum reiese din prevederile Hotararii Guvernului nr. 205/2015.

Concret, schimbarea medicului poate fi facuta, dupa cel putin sase luni de la momentul inscrierii pe lista acestuia, in baza cardului de sanatate si a unei cereri de inscriere prin transfer. In cazul persoanelor care, din diverse motive justificate, n-au card de sanatate, cererea de inscriere prin transfer este de ajuns.

Nota: Schimbarea medicului de familie in mai putin de sase luni de la inscrierea pe lista acestuia se poate face daca acesta moare, nu se mai afla sub contract cu casa de sanatate sau praxisul sau este preluat.

IMPORTANT! Informatiile referitoare la emiterea cardului national de sanatate pot fi verificate online prin intermediul unei aplicatii a CNAS, care este disponibila AICI.

Cardul national de asigurari sociale de sanatate este folosit doar pe teritoriul Romaniei si este diferit de cardul european de asigurari sociale de sanatate, care este utilizat doar pe durata sederii temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in Elvetia.

Cardul de sanatate poate fi refuzat

Autoritatile au luat in considerare si dorinta anumitor persoane de a nu folosi cardul national de sanatate. Astfel, instrumentul poate fi refuzat de catre asigurati din motive religioase sau de constiinta.

In cazul acestor persoane, calitatea de asigurat poate fi facuta, de la 1 mai, cu ajutorul unui simplu document. Mai exact, conform Ordinului CNAS nr. 98/2015, cei care refuza folosirea cardului din motive religioase sau de constiinta pot solicita eliberarea unei adeverinte de asigurat, care este valabila timp de trei luni.

Ce se va intampla in asistenta medicala primara si in asistenta medicala ambulatorie

{googleads}La medicii de familie si in asistenta medicala ambulatorie de specialitate de medicina dentara utilizarea cardului national de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale. In cazul specialitatilor clinice, cardul va fi utliziat in conditiile numite mai sus, cu exceptia serviciilor de sanatate conexe actului medical pentru care nu este necesara prezentarea cardului.

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicala si acupunctura utilizarea cardului de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale, astfel:

 • pentru consultatii si proceduri in cabinet, la momentul acordarii;
 • pentru procedurile acordate in baza de tratament prezentarea cardului se face in fiecare zi de tratament / fiecare zi in care se acorda servicii de acupunctura in cadrul curei de tratament.

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel:

 • pentru analize de laborator, prezentarea cardului de sanatate se face la momentul recoltarii probelor in punctele de recoltare propii ale furnizoriilor de investigatii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie - examene de urina si examene de materii fecale, daca sunt singurele investigatii recomandate, cardul se utilizeaza la momentul depunerii probelor la laborator; daca aceste analize sunt recomadate impreuna cu alte analize de laborator, cardul se utilizeaza la momentul recoltarii analizelor de laborator. Pentru examinarile de histopatologie si citologie care nu se recolteaza la furnizorii de investigatii paraclinice, probele sunt transmise la laborator insotite de biletele de trimitere, fara a fi necesara prezentarea cardului de sanatate;
 • pentru serviciile medicale paraclinice - investigatii de radiologie, imagistica medicala, explorari functionale si medicina nucleara - utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul efectuarii investigatiilor.

Ce se va intampla in spital

In asistenta medicala spitaliceasca utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel:

 • pentru spitalizarea continua utilizarea cardului de sanatate se face la internarea si externarea din spital, cu exceptia urmatoarelor situatii: la internare in spital, daca criteriul la internare este urgenta medico-chirurgicala; la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital si la internare, ca si caz transferat; la externare, pentru situatiile in care s-a inregistrat decesul asiguratului;
 • pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la fiecare vizita, cu exceptia situatiilor in care criteriul de internare este urgenta medico-chirurgicala pentru serviciile acordate in structurile de urgenta (camera de garda/UPU/CPU).

Pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv ingrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face in fiecare zi in care se acorda ingrijiri.

In asistenta medicala de reabilitare medicala si recuperare, in sanatorii si preventorii cardul se utilizeaza la internare si externare.

Ce se intampla in cazul dispozitivelor medicale

Pentru dispozitive medicale, este necesara utilizarea cardului de sanatate daca dispozitivul medical se ridica de catre beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. In situatia in care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de catre apartinatorul beneficiarului - membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), imputernicit legal-se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaportul acestuia.

In situatia in care dispozitivul medical se elibereaza prin posta, curierat, transport propriu ori inchiriat prezentarea cardului nu este necesara.

Cardul national de asigurari sociale de sanatate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurari sociale de sanatate. Cardul national de sanatate arata exact ca un card bancar, cu un cip incorporat.

{googleads}Cardul de sanatate va fi inmanat titularului in baza unui act de identitate si a semnaturii de primire. In situatia in care, dupa minim doua prezentari la domiciliul asiguratului, dovedite pe baza avizului de transmitere, cardul nu a putut fi predat asiguratului, acesta va fi predat casei de asigurari teritoriale in evidenta careia se afla asiguratul.

Avizul pe care operatorul postal il lasa la domiciliul asiguratului in cazul in care nu va fi gasit, va contine numarul de telefon al factorului postal, astfel incat asiguratul sa il poata contacta pentru a stabili intervalul orar in care factorul postal poate reveni in zilele urmatoare pentru a-i preda cardul de sanatate. Daca, in intervalul celor 20 de zile, cardul nu a putut fi predat, asiguratul poate sa isi ridice personal cardul de sanatate de la casa de asigurari in a carei evidenta se afla, dupa un termen de 10 zile lucratoare, pe care CN Posta Romana il are la dispozitie pentru a preda cardul casei de asigurari.

Potrivit institutiei, dupa distribuirea cardului national, va urma o perioada in care vor rula in paralel cele doua sisteme, pentru ca atat asiguratii, cat si furnizorii de servicii medicale sa se acomodeze cu aceasta solutie informatica si pentru a depista si a remedia eventualele probleme depistate in functionarea acestei solutii informatice.

Ce fac persoanele care refuza cardul

Persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta primirea cardului national, vor depune o declaratie pe proprie raspundere in acest sens la casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta, insotita de cardul national in situatia in care acesta a fost distribuit, si vor face dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei, avand o valabilitate de trei luni.

Totodata, se impune pastrarea si arhivarea de catre casele de asigurari de sanatate a cardurilor nationale refuzate, precum si eliberarea ulterioara a acestora la solicitarea scrisa a asiguratilor care au refuzat initial dovedirea calitatii de asigurat pe baza acestora.

Cardurile nationale nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la casele de asigurari de sanatate urmeaza a fi distribuite asiguratilor de catre casele de asigurari de sanatate, fie prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul, fie prin medicii de familie cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii unui serviciu medical.

Cardul va fi inactiv. Cum trebuie activat?

Cardul de sanatate primit acasa de asigurat este inactiv. Intrat in posesia cardului de sanatate, asiguratul il va prezenta pentru activare la prima vizita la un furnizor de servicii medicale. Mai exact, pin-ul de transport al cardului national (0000) va fi schimbat cu un pin personalizat format dintr-o combinatie de patru cifre. Pin-ul personalizat va fi introdus si confirmat personal de catre pacient.

Atentie! Personalizarea pin-ului este obligatorie, altfel cardul ramane in stare inactiva si nu poate confirma servicii medicale in sistem. Acest pin va fi introdus de catre asigurat ori de cate ori va beneficia de un serviciu medical pentru validarea si, mai apoi, decontarea acestuia din fondul asigurarilor sociale de sanatate.

Potrivit CNAS, se pot chiar introduce alte date suplimentare pe cardul de sanatate, insa aceasta masura este optionala si se realizeaza doar la medicul de familie. De asemenea, aceasta etapa nu trebuie sa se realizeze concomitent cu activarea cardului, ci asiguratul poate decide ulterior introducerea de noi informatii.

Cardul national va face dovada calitatii de asigurat si va confirma prezenta asiguratului la furnizorul de servicii medicale.

Cum arata cardul de sanatate?

Modelul cardului national de asigurari sociale de sanatate, precum si informatiile inscrise pe cipul documentului au fost stabilite, inca din 2012, prin Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 633/2012, prevederile nefiind schimbate de-atunci.

Conform actului normativ mentionat, cardul national de sanatate va trebui sa respecte urmatorul model:

card-national-sanatate

Pe fata cardului se vor trece urmatoarele date:

 • Numele si prenumele asiguratului;
 • Codul de asigurat;
 • Numarul cardului;
 • Data expirarii cardului.

Pe verso sunt inscrise date generale, pe care asiguratii trebuie sa le respecte:

 • Persoanele asigurate au obligatia prezentarii documentului national de asigurari sociale de sanatate in vederea acordarii serviciilor medicale;
 • Documentul nu este transmisibil;
 • Documentul poate fi folosit numai impreuna cu un document de identitate;
 • Incercarea de falsificare a documentului national de asigurari sociale de sanatate este pedepsita conform legii.

Ce informatii vor fi stocate pe cipul electronic al cardului national de sanatate

Cardurile nu vor contine date medicale, asa cum era prevazut initial, ci numai informatii legate de identitatea posesorului. Cardul va avea un CIP electronic, unde vor fi stocate doar CNP-ul posesorului, un cod de identificare in sistem si nicio informatie legata de grupa de sange, RH-ul, alergii sau boli cronice. Introducerea altor date suplimentare pe cardul de sanatate este optionala si se realizeaza doar la medicul de familie. Aceasta etapa nu este obligatoriu sa se realizeze concomitent cu activarea cardului. Numai ca incriptionarea acestora nu se va face gratuit. Casa de Asigurari nu deconteaza analizele pentru aflarea gupei de sange si a RH-ului, care costa in jur de 50 de lei, iar pentru declararea statutului de donator este nevoie de o un act notarial, care si el costa la fel de mult.

In situatia in care medicii de familie constata ca unele carduri nationale din cele primite de la casele de asigurari de sanatate sunt corepunzatoare unor persoane asigurate care nu se mai regasesc pe lista acestora, cardurile nationale respective se returneaza caselor de asigurari de sanatate de catre reprezentantul legal al medicilor de familie sau imputernicitul legal al acestuia, insotite de un borderou centralizator, cu mentionarea numarului de identificare al cardului si a cauzei pentru care acestea sunt returnate. Casa de asigurari de sanatate va redistribui cardurile nationale medicilor de familie pe lista carora se regasesc asiguratii daca acestia sunt inscrisi pe lista unui alt medic de familie aflat in relatie contractuala cu respectiva casa de asigurari de sanatate. Pentru situatiile in care asiguratii sunt inscrisi pe lista unui medic de familie aflat in relatie contractuala cu o alta casa de asigurari de sanatate, casa de asigurari de sanatate careia i s-au returnat cardurile nationale de catre medicii de familie asigura distribuirea in conditii de siguranta a cardurilor nationale insotite de un borderou centralizator, cu mentionarea numarului de identificare al cardului catre casele de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla asiguratii respectivi.

In cazul in care asiguratul sau imputernicitul acestuia, acolo unde este cazul se afla in imposibilitatea de a intra in posesia cardului, acesta se va pastra la medicul de familie pe listele caruia se afla inscris, pana la ridicarea sa, dar nu mai mult de 3 luni, dupa care se predau casei de asigurari de sanatate de la care le-a primit.

Termenul de valabilitate a cardului national este de 5 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2014, data emiterii se considera data de 1 ianuarie 2015.

Asiguratul suporta contravaloarea cardului national in situatia solicitarii eliberarii unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorarii acestuia, precum si in situatia modificarii datelor personale de identificare. In termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situatiile prevazute anterior, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite prin intermediul casei de asigurari de sanatate eliberarea unui nou card national, pe baza unei cereri insotita de dovada platii in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. a contravalorii cardului.

Eliberarea unui nou card national se face in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurari in a carei evidenta se afla persoana respectiva prin medicul de familie. Pana la eliberarea noului card national, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale se realizeaza pe baza unei adeverinte eliberata de casele de asigurari de sanatate cu o perioada de valabilitate de maxim 30 de zile calendaristice.

Obligatiile reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale in asistenta medicala primara si ale medicilor de familie pe care ii reprezinta sunt urmatoarele:

 • a) sa ridice de la casele de asigurari de sanatate in vederea distributiei si inscriptionarii acestora, cardurile nationale pentru asiguratii aflati pe listele medicilor de familie pe care ii reprezinta;
 • b) sa valideze prin intermediul medicilor de familie pe care ii reprezinta, cardurile nationale, din punct de vedere al consistentei datelor, in vederea inregistrarii in sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate a persoanelor inscrise pe listele acestora;
 • c) sa informeze asiguratii cu privire la informatiile cu caracter medical ce se pot edita pe cardul national;
 • d) sa editeze, pe baza exprimarii de catre titularul cardului national a optiunii in favoarea donarii printr-un act notarial de consimtamant pentru prelevare si inscrierea in Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule, in vederea stocarii pe cardul national, informatiile cu caracter medical mentionate la art. 331 alin.(1) - (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru informatiile prevazute la art. 331 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare este necesar acceptul asiguratului exprimat in timpul vietii.
 • e) sa actualizeze, dupa caz datele medicale inscrise pe cipul acestuia.

Entitatile care au acces la informatiile inscrise pe cardul national sunt:

 • a) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari sociale de sanatate;
 • b) medicul de familie la care este inscris asiguratul, are acces la editarea datelor medicale inscrise pe cipul cardului national precum si la citirea datelor inscrise atat pe cardul national cat si pe cipul acestuia;
 • c) medicii specialisti altii decat medicii de familie mentionati la lit.b) au acces numai la citirea datelor inscrise pe cardul national, respectiv cipul acestuia;
 • d) medicii care isi desfasoara activitatea la furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de dispozitive medicale si furnizorii de medicamente, prin intermediul cardului national vor realiza doar identificarea si autentificarea titularului cardului national in vederea efectuarii investigatiilor medicale paraclinice, eliberarii prescriptiei medicale sau dispozitivelor medicale.

Orice asigurat are dreptul de a obtine de la furnizorul de servicii medicale, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta in conditiile articolului 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cursul anului 2016, dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, se face in conditiile art. 212, alin (1) din Legea nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Comentarii 

Postat la
%b %21, %2014
Postat de
Moldovan Mircea
informare
Cum pot afla codul de asigurat cnas al meu tinand cont ca si tata
are acelasi nume si aceasi adresa?
Postat la
%b %28, %2014
Postat de
Varu
Codul PIN
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor cere eliminarea codului PIN la cardul de sănătate

‘Reluăm cererea noastră și propunem și azi eliminarea codului PIN la utilizarea cardului de sănătate. Sunt mulți pensionari care folosesc aceste carduri și nu se descurcă cu codul PIN. De asemenea, în cazul unui accident grav, de exemplu, nu poate fi folosit cardul de sănătate al unei persoane, pentru că nu se cunoaște codul PIN’, a declarat miercuri Costel Stanciu, președintele APC, prezent la inițierea de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a campaniei de informare publică ‘Fii un pacient activ’, cu privire la drepturile consumatorilor de servicii medicale.
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
Leica Dan
Fara in cardul nu isi mai are rostul
Fara pin cardul isi pierde scopul pentru care a fost creat initial,acela de a stopa evaziunea din sistemul medical unde cantitati enorme de medicamente erau prescrise pe numele pacientilor fara ca acestia sa stie,si ne vom trezi din nou in acelasi cerc vicios unde banii din asigurari dispar fara urma fara sa se imbunatateasca nimic in tratamentul acordat peroanelor asigurate.
Postat la
%b %25, %2015
Postat de
filip costica
Ingrijiri medicale
Contribui lunar cu 250lei la CAS si nu am fost deacord sa primesc cardul de sanatate prin consemnarea refuz pe plic la unitatea de posta, iar cand am mers sa iau adeverinta in locul cardului prin completarea unei fise a scos cardul din arhiva casei de asigurari punanduma sa semnez pe un tabel ca sa-l primesc si apoi sa il predau. Nu am inteles metodologia aceasta de a-mi da semnatura pe acel tabel daca eu am scris odata refuz pe plic de a primi cardul la posta acesta nu cumva este un viclesug diavolesc de semna inainte de a primi si acea adeverinta in locul cadului, care pin semnatura data inseamna ca sunt deacord cu 666 (pecetea lui antihrist) inscris in card ca un cod de recunostere atunci cand este activat, prin aceasta ducand la lepadarea de botez Al Domnului Iisus Hristos. Astfel nu sunt deacord cu aceasta metodologie si cum pot sa beneficiez de servicii medicale daca in data de 25.05.2015 am solicitat de la medicul de familie un bilet trimitere pentru analize glicemie marita, spunadu-mi sa nu vin la cabinet fara card sau adeverita. Atunci cum ramane cu banii cotizati la CAS daca sunt ingradit la dreptul pentru ingrijiri medicale.
Postat la
%b %22, %2014
Postat de
Raluca Diana
copil peste 18 ani
Buna ziua,
Fiica mea nu a primit cardul, in februarie 2015 face 20 de ani, unde sa ma adresez, medicul de familie nu stie?

Multumesc,
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
zurly
Raspuns
Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani au nevoie de actul de identitate, declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din munca de la Fisc, precum si de un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student (optional). Mai exact, acestia vor prezenta fie carnetul de elev/student, fie adeverinta de elev/student. Adeverinta are valabilitate pe intreaga durata anului scolar sau universitar.

Cu aceste documente fiica dv se prezinta la CNAS si pe loc o inscrie functionarul de la ghiseu in baza de date.

Incepand cu data de 24 septembrie 2014, Conform prevederilor Ordin CNAS 581/2014, publicat in MO 685/19.09.2014, CASM elibereaza adeverinte de asigurat numai persoanelor care nu apar asigurate in Sistemul Informatic Unic Integrat.

https://www.cnas.ro/casmb/page/obtinerea-adeverintei-de-asigurat-pentru-cetateni-romani.html
Postat la
%b %06, %2015
Postat de
lepadatu sebastian
card de sanatate
nu am primit cardul de sanatate si medicul de familie nu stie unde sa ma adresez.deoarec e ei nu au fost informati .
Postat la
%b %06, %2015
Postat de
daniel
Info
Mai asteptati... nu s-a incheiat procesul de distribuire al lor de catre CNAS.

Medicii de familie nu accepta sa se implice in distribuirea cardurilor de sanatate ramase la nivelul caselor de asigurari judetene, si nici in actiunile de distribuire ulterioare, spun reprezentantii Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF) si Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF).

"Asa cum am argumentat in numeroase randuri si cum se poate observa in documentele incarcate pe pagina de web a SNMF (www.snmf.ro/card), distribuirea cardului trebuie sa fie finalizata de catre CNAS:

- cardul de asigurat este proiectul acestei institutii, nu al medicilor de familie. Cardul reprezinta un document de identificare care conform legii poate fi eliberat titularului doar de emitent (CNAS);
- cardul de asigurat trebuie sa fie distribuit de asigurator catre asigurat, el constituind o legatura directa intre acestia, care nu poate include terti. In acest sens, reiteram necesitatea existentei unui contract intre asigurat si asigurator, contract care sa contina obligatiile si drepturile fiecarei parti contractuale;
- distribuirea cardului de sanatate nu este activitate medicala si nu este in concordanta cu curriculumul de pregatire in medicina familiei", se arata intr-un comunicat de presa al SNMF si FNPMF.

Medicii de familie se plang si de disfunctionalit atile din SIUI care vor fi preluate de card. De asemenea, ei spun ca inscriptionarea cardurilor este o activitate birocratica ce mananca din timpul de consultatii.

"Datele medicale ale pacientilor se vor afla in curand in dosarul electronic de sanatate. De aceea, consideram ca inscriptionarea cardurilor este o activitate birocratica, cronofaga si inutila. Nu vom inlocui consultatiile cu inscriptionarea cardului, asa cum am precizat de nenumarate ori ca nu vom accepta sarcini birocratice suplimentare, in defavoarea actului medical. In concluzie, respingem ferm aceasta noua initiativa a CNAS de a impovara medicii de familie cu activitati administrative (distribuirea cardurilor) in detrimentul consultatiilor medicale", se mai arata in comunicat.
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
dan emilia
card de sanatate
cum pot intra in posesia unui alt card de sanatate, pe cel primt l-am pierdut
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
Dani
Rasp
Asiguratul suporta contravaloarea cardului national in situatia solicitarii eliberarii unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorarii acestuia, precum si in situatia modificarii datelor personale de identificare. In termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situatiile prevazute anterior, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite prin intermediul casei de asigurari de sanatate eliberarea unui nou card national, pe baza unei cereri insotita de dovada platii in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. a contravalorii cardului.

Eliberarea unui nou card national se face in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurari in a carei evidenta se afla persoana respectiva prin medicul de familie. Pana la eliberarea noului card national, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale se realizeaza pe baza unei adeverinte eliberata de casele de asigurari de sanatate cu o perioada de valabilitate de maxim 30 de zile calendaristice.
Postat la
%b %20, %2015
Postat de
popescu t
nu am primit cardul
Nu am primit cardul si m am hotarat sa merg la CNAS Arges ( locuiesc in Curtea de Arges.M am gandit sa verific daca figurez pe vre o lista ( nu sunt asigurata, nu mai lucrez si nu mi am platit asig.meg) . Am intrat pe site ul celor de la CNAS Arges si nu m am regasit pe lista celor care urmeaza sa si ridice carnetele. Ce pot face ? multumesc !
Postat la
%b %21, %2015
Postat de
daniel
Raspuns
Aveti cateva contacte de la CNAS Arges aici:

Balta Mariana
Tataru Dorian
Bara Cristina

0744304465
0788385377
0248285515/2040


Postat la
%b %23, %2015
Postat de
tina
card de sanatate
Buna seara. Am verificat pe site-ul Casei de asigurari daca figurez ca asigurat pentru ca timp de trei luni figuram ca neasigurat. Acum apare pe site ca sunt asigurata si ca am si card emis dar am verificat si pe sot si acesta apare ca asigurat dar nu are card emis. Ce se intampla? De ce nu are card emis pentru ca asigurat este?
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
daniel
Raspuns
Cei care nu au primit cardul sau nu il vor primi pana la sfarsitul lunii, pot merge la Casa Judeteana de Sanatate pentru a le fi eliberat cardul in baza unei cereri.
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
carmen
card sanatate
Buna seara, figurez ca si persoana asigurata dar nu s-a emis card. Ce pot face?
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
daniel
Rasp
In urmatoarele 60 de zile, se vor putea distribui si cele 1,5 milioane de carduri aflate "pe stoc", la Casele Judetene si la Posta si se vor remedia majoritatea deficientelor constatate la inregistrarea in sistem sau la interconectarea sub-sistemelor Platformei Informatice. Asa se zice, totusi...

Din cele 13,2 milioane de carduri trimise de CNAS spre distribuire, Posta Romana a predat in mana asiguratilor 93% din documente.
Contractul initial de achizitie a fost semnat de CNAS pentru 18,5 milioane de carduri.

Puteti merge la Casa Judeteana de Sanatate si in baza unei cereri, va poate fi eliberat cardul de sanatate daca exista la ei. Daca nu e, mai asteptati.

"Cardul national de asigurari sociale de sanatate va deveni operational incepand cu 1 februarie 2015 si va putea fi utilizat de catre asigurati la medicii de familie, in spitale si in farmacii, precum si de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente sau dispozitive medicale. Pentru o perioada de trei luni, respectiv intre 1 februarie si 30 aprilie, cardul de sanatate va putea fi utilizat in paralel cu sistemul actual, urmand ca incepand cu 1 mai utilizarea acestuia in sistemul de asigurari sociale de sanatate sa devina unicul instrument de validare a serviciilor medicale", este precizat intr-un comunicat al Guvernului.

Atentie! In situatiile de urgenta medico-chirurgi cala, serviciile medicale vor fi asigurate fara a fi necesar cardul de sanatate.

In prezent, calitatea de asigurat se poate dovedi cu ajutorul a doua acte:

1. adeverinta de asigurat eliberata de casa de asigurari la care este inscris asiguratul;
2. ocumentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS.
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
FLORIN
nu am primit cardul
nu a primit nici un membru din familie cadul de sanatate la adresa care stau . tot timpul e cineva acasa . unde trebuie sa ma adresez mentionez ca toti suntem asigurati
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
daniel
Bine de stiut
Informatiile privind emiterea cardului national se verifica prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul CNAS la adresa www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

Persoane de contact - Card National:
https://www.cnas.ro/media/pageFiles/Persoane%20contact_Card%20National%20-%20CJAS%20-%20CNAS.pdf
Postat la
%b %17, %2015
Postat de
gina
adeverinta apt munca
Buna ziua.Nu sunt inscrisa la niciun medic de familie de cativa ani, nu eram in tara.Am nevoie de o adeverinta ca sunt apt de munca, ce trebuie facut si cat ma costa . Multumesc anticipat.
Postat la
%b %18, %2015
Postat de
Andrei Marian
Date inregistrate pe card
Buna ziua. Intrebarea mea este urmatoarea: pe cardul de sanatate se va inregistra orice investigatie medicala pe care eu o voi face ? Adica, analize de laborator, interventii chirurgicale, ecografii, etc. Daca da, exista posibilitatea sa verific toate aceste inregistrari pe card ? Multumesc anticipat pentru un eventual raspuns.
Postat la
%b %20, %2015
Postat de
eugenia
card de sanatate netiparit
Buna ziua! Sunt asigurata si nu am primit cardul de sanatate, cand am accesat site ul Casmb pt a verifica daca a fost tiparit apare ca fiind netiparit. Carei institutii ma pot adresa? Am trimis deja un mail la Casmb si am primit un raspuns halucinant oferit chiar de Sef Birou Purtator de cuvant Cristina Calinoiu, citez " Nu va putem oferi informatii privind motivele pentru care cardurile nu au tiparite si nici cu privire la demersurile pe care le aveti de intreprins in acest sens". Chiar nu exista nici o institutie/depa rtament/persoan a care ma poate indruma in ceea ce am de facut?
Va multumesc!
Postat la
%b %14, %2015
Postat de
bianca
Cardul meu de sanatate nu a fost emis!
Nu am primit cardul de sanatate, desi sunt asigurata, cu plata contributiei la zi, la verificare asigurat in sistem imi apare urmatorul mesaj:
Serviciul Web a întors următoarul mesaj:
Persoana selectată este asigurată
Data înscrierii la medicul de familie: 23.09.2002
Persoana nu are card emis! ■
Cui ar trebui sa ma adresez pentru a cere eliberarea cardului?
La cele doua nr.de telefon afisate pe site CASMB nu raspunde nimeni...
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
Monica Fernandez
Card de sanatate neemis
Buna ziua,

Sotului meu, cetatean strain asigurat in sistemul romanesc de sanatate, nu i s-a emis cardul de sanatate, asta cu doar doua saptamani inainte ca acesta sa devina obligatoriu. Precizez ca sotul meu este inclus intr-un program national de sanatate si are nevoie obligatoriu de medicamentatie. Puteti sa imi spuneti daca procesul de emitere a cardurilor continua si dupa data de 31 martie 2015? CNAS nu imi furnizeaza nicio informatie lamuritoare in acest sens. Repet, in sistemul CNAS, sotul meu apare ca asigurat si cu card de sanatate neemis. Va multumesc
Postat la
%b %08, %2015
Postat de
Corina
Tot cetatean strain
Buna,
Ai aflat raspunsul? Si eu sunt cetatean strain salariat in Romania si am aceeasi nelamurire. Primesc card de sanatate? Ce trebuie sa fac?
Postat la
%b %25, %2015
Postat de
Yalcin
card de sanatate neemis
Teoretic trebuie sa primesti , cum trebuie sa primesc si eu , dar nu se stie cand. eu inca dau mailuri la CNAS fara nici un raspuns , dar oricum sunt obligati sa te consulte conform legii , dupa verificare bazei de date unde apare ca esti asigurata . Cu un pic de vocalize se rezolva cu consultatiile si retetele , cu Cardul inca n-am nici un raspuns . Tacere totala ... strainii sunt buni numai la platit taxe .. la drepturi mai usor .
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
Bouleanu
cardul de sanatate dovedeste calitatea de asigurat?
Buna ziua
Fiica mea, care a implinit 18 ani si este eleva in clasa a 12-a, a primit cardul de sanatate, dar medicul de familie ii cere sa mearga la CNAS pentru a intra in posesia unei adeverinte de asigurat. In caz contrar, nu ii poate elibera retete sau trimiteri. Este adevarat ca nu este dovedita calitatea de asigurat prin primirea cardului de sanatate?
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Este un abuz comis de catre medicul de familie. Probabil nu avea cumparat cititorul de card pentru activarea acestuia. Ciudat...
Postat la
%b %11, %2017
Postat de
Mihalea
card de sanatate elev
Buna ziua, fiul meu a implinit varsta de 18 ani in cursul lunei decembrie 2016, este elev in clasa aXII-a si nu a primit cardul de sanatate. Cum trebuie sa procedam?
Postat la
%b %21, %2015
Postat de
DaniN
Card Sanatate
Până în prezent, circa 13,5 milioane de asiguraţi au intrat în posesia cardului de sănătate şi au fost activate în sistem aproximativ 4,5 milioane de carduri.
Cei peste 500.000 de asiguraţi care nu au primit cardul de sănătate sunt aşteptaţi la sediile caselor de asigurări sau la medicii de familie pentru a-şi ridica acest card.
Asiguraţii care până la data de 1 mai 2015 nu au intrat în posesia cardului de sănătate, vor beneficia de servicii medicale în baza unei adeverinţe de asigurat, eliberată de casa de asigurări.
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
Petrescu Viorica
Card neemis
De ce nu i-a fost emis fiicei mele,studente in varsta de 21 ani,cardul de sanatate;in oct.2014 s-au depus toate actele care dovedesc ca este studenta şi nu are nici un venit
Postat la
%b %17, %2015
Postat de
Marilena Ionescu
Card neemis
Va rog sa ma indrumati ce pot face pentru a intra in posesia acestui card de sanatate,care nu este emis. Sunt asigurata,am pensie,sunt inscrisa la medicul de familie,dar cardul nu il regasesc nici la CASMB,pe saitul lor si nici CNAS(pias).
Postat la
%b %21, %2015
Postat de
Vasile
Card NETIPARIT
Sunt asigurat CASAOPSNAJ cardul de sanatate nu este tiparit !
Am verificat si la Casaopsnaj si in aplicatia PIAS.
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
Fefe
Info
Vasile Ciurchea:
Persoanele care n-au primit cardul de sanatate pana astazi nu trebuie sa-si faca griji. Conform CNAS, acestea beneficiaza de servicii medicale dupa o simpla verificare in sistem a calitatii de asigurat.

"Pentru cei aproximativ 500.000 de asigurati care nu au primit cardul de sanatate, furnizorii de servicii medicale vor verifica in sistem calitatea de asigurat a pacientului pentru a-i oferi serviciul necesar. Serviciile medicale acordate fara card de sanatate vor fi monitorizate separat. Se vor face demersurile necesare pentru transferul cardurilor de la o casa de asigurari la alta, pentru a inlesni punerea in posesia asiguratilor a cardurilor de sanatate", scrie intr-un comunicat de presa publicat joi.

De asemenea, pacientii primesc ingrijiri chiar si in situatia in care furnizorii de servicii medicale inca nu se pot folosi de sistemul cardului.

Persoanele neasigurate beneficiaza, ca si pana acum, de pachetul minim de servicii medicale.
https://www.cnas.ro/post/type/local/comunicat-incepand-cu-data-de-1-mai-2015-cardul-national-de-sanatate-va-fi-implementat-la-nivel-nati.html
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Madalina Marin
situatia coasiguratului
Sunt asigurata, am card de sanatate, medic de familie. Sotul meu nu are asigurare medicala, il am in intretinerea mea. Cum sa fac sa poata beneficia de sevicii medicale gratuite ca si coasigurat ? Mentionez ca nu are card emis, conform celor de la cnas. Multumesc.
Postat la
%b %08, %2015
Postat de
Mihaela Radu
schimbare nume
Fiica mea s-a casatorit si si-a schimbat numele si adresa. Are card emis la Constanta, dar acum locuieste la Bucuresti.Cum procedeaza? Poate trebuie sa trimita si cardul? Poate primi prin posta la Bucuresti noul card?
Multumesc anticipat pentru raspuns.
Postat la
%b %11, %2015
Postat de
Ionescu Maria Alina
probleme cu cardul de sanatate
Buna seara
A 4 oara la medic si nu poate sa imi valideze cardul de sanatate.Ce fac mai departe? Sunt pusa pe drumuri, pe banii mei si pe timpul meu si se da din umeri ca nu se reuseste. Am probl de sanatate care nu merita amanare... Degeaba imi da medicul de fam trimitere pt problemele mele si explic ca intampin erori deoarece nu ma primesc ceilalti medici... nu merge cardul nu ma pot ajuta nici ei. Pot trimite prin posta cardul de sanatate catre ei sa imi verifice si sa imi rezolv acum probl? Nu ma pot duce personal la cozile infernale de acolo. Am un adenom hipofozar si multe altele si nu pot sta in picioare atatea ore. Ce bataie de joc....
Postat la
%b %13, %2015
Postat de
predescu
card de sanatate
fiica mea in varsta de 18 ani nu are card de sanatate emis desi apare asigurat. am trimis prin posta adeverinta elev si de la circa financiara. ce pot face?
Postat la
%b %14, %2015
Postat de
bog
elevi
Adeverinta pentru elevii sau studentii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani se elibereaza pe baza urmatoarelor documente:

> act de identitate;

> document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student;

> declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca.

> Adeverinta de asigurat eliberata pentru acestia este valabila pe durata anului scolar/universi tar.
Postat la
%b %14, %2015
Postat de
francu
emitere card
Buna seara
Am verificat pe site la cnas calitatea de asigurat a mamei mele.Apare asigurata si cu cardul emis.Dar cine l-a emis?cum pot afla?la casmb nu apare.
Postat la
%b %25, %2015
Postat de
marinescu
am uitat pinul pt cardul de sanatate
am fost la medicul de familie si dupa ce a introdus cardul in cititor trebuia sa tastez pinul dar din pacate l-am uitat.
cum se procedeaza in aceasta situatie
Postat la
%b %08, %2015
Postat de
Enikő
nu mi s-a eliberat card
Sunt studentă, am rezolvat asigurarea în luna februarie și nu am primit card.
Când verific starea de asigurat online, rezultatul este următorul:
„Serviciul Web a întors următoarul mesaj:
Persoana selectată este asigurată
Data înscrierii la medicul de familie: {data}
Persoana nu are card emis!”
Cum pot beneficia de îngrijire medicală? Se poate fără card? Mi se va elibera card înainte de terminarea facultății sau doar când voi fi angajată (mai am un an de facultate)?
Mulțumesc!
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
eugenia
PERSOANA ASIGURATA - CARDUL NU A FOST EMIS
Citind mai sus vad ca destul de multe persoane sunt in situatia mea -asigurat, inscris la medic de familie, dar cardul nu a fost emis. CINE (ce institutie) emite Cardurile de sanatate? CUI ne putem adresa cu o cerere pentru a se emite cardul? Se pare ca nimeni nu stie, ori cine stie nu doreste sa raspunda... De la Casmb deja mi-au raspuns pe mail ca nu stiu ce demersuri ar trebui intreprinse, ei doar au redistribuit cardurile. Suntem in luna iulie, cardurile sunt obligatorii din mai, CE ar trebui sa fac?!?As aprecia mult orice raspuns, multumesc!
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Daca nu ati intrat in posesia cardului de sanatate, inca, trebuie sa stiti ca puteti primi servicii medicale in baza verificarii calitatii de asigurat in aplicatia pe care furnizorii de servicii medicale o au la dispozitie pe site ul CNAS, pana in jurul datei de 1 august.

https://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

Ordinul Ministrului Sanatatii si al presedintelui CNAS nr.557/246/2015 si Ordinul presedintelui CNAS nr.248/2015 reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. CNAS a solicitat furnizorilor de servicii medicale sa respecte legislatia in vigoare si sa acorde serviciile cu card de sanatate celor care l-au primit, dar si fara card de sanatate celor care inca nu au intrat in posesia lui.
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
ady
Card netiparit
Am intrat pe siteul casei nationale de asigurari si am verificat daca mi-a fost emis cardul. In toate cele 3 casute am "NU" (cardul nu a fost emis, nu a fost trimis pe nicaieri) desi sunt asigurat.
Cu alte cuvinte cardul nu a fost tiparit? Si daca nu a fost, atunci ce fac? Astept asa 10 ani sa mi se faca? Pt ca daca nu e emis, scrie ca n-am ce cerere sa fac pt ca n-am cum sa ridic ceva inexistent.
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
alina
nelamurire
Buna ziua,

cum pot sa aflu unde este cardul national daca apare emis si daca la site-ul CASMB de care apartin apare in tabelul in care se verifica statusul cardului urmatoarele Cardul a fost receptionat la CASMB:NU
Cardul a fost receptionat la CASMB:NU
Cardul a fost deja expediat spre eliberare:NU
Medicul de familie sustine ca are contract cu CASMB.
Unde ar putea sa fie? Domiciliul este neschimbat de 40 de ani, perioada in care am locuit si locuiesc in continuare in Buuresti, fara sa schimb adresa.

Multumesc!
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Manea Dumitru
Nu am primit cardurile
Locuim în Bucureşti str. Dr.Leonte Anastasievici nr. 26-28 sector 5.
Ce trebuie să facem, ca să obţinem cardurile?
Am 83 de ani, numai primesc medicamente
Sunt bolnav, şi nu mă pot interna.
Vămulţumesc.
Postat la
%b %25, %2015
Postat de
Yalcin
card de sanatate neemis
Verificati pe siteul CASMB, daca sunteti asigurat, si daca cardul este la ei la sediu. Trimiteti o cerere cu posta la ei ca sa vi-l trimita acasa, sau va duceti acolo sa-l ridicati
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
zina
Card nevalidat
Sint asigurata si am primit cardul de sanatate si am fost la medicul de familie pentru o problema medicala. Acolo mi s-a cerut cardul, a fost introdus in aparat, insa a dat un mesaj de eroare, conform caruia cardul este invalid. Medicul de familie a incercat apoi sa-l valideze la un alt aparat, insa nici acolo nu a functionat. Medicul nu a stiut ce sa-mi spuna, cum sa rezolv problema, insa mi-a atras atentia ca pe viitor nu va putea sa ofere servicii medicale, deoarece nu am un card activ. Acum, eu ce sa fac? Cardul nu este deteriorat nici furat, si nu este vina mea ca nu functioneaza. Ce pot face ca sa nu-mi fie refuzate serviciile medicale?
Postat la
%b %24, %2015
Postat de
Nastaae Tudorina
cardul de sanatate
Daca nu sant asigurata monentan mi sa emis card de sanatate si pot sa il ridic de la Cas fara sa platesc asigurare de sanatate (deoarece nu mai am servici)?
Postat la
%b %25, %2015
Postat de
Yalcin
card de sanatate neemis
Card de sanatate . Buna ziua , sunt cetatean rezident Romania , muncesc si platesc taxe , pe site ul CNSAS apar ca fiind asigurat si fara card emis . Am dat mai multe mailuri la CASMB, unde o purtatoare de cuvant paralela cu sistemul pe nume Calinoiu, imi da niste raspunsuri halucinante, cum ca ei nu sunt in masura sa-mi raspunda si nici habar n-are ce ar trebui facut .Sunt inscris intr un program de sanatate si ma lovesc mereu de acest card . Am scris cateva mailuri si la CNAS, nu s- a obosit nimeni cu vreun raspuns. Nu intreb decat cum pot intra in posesia acestui card neemis ,,, tacere continua.. Nu stiu ce sa mai zic, Poate sa scriu la vreo televiziune ,,, ar fi o solutie .
Postat la
%b %17, %2015
Postat de
Claudia
Card sanatate neemis
Ma lovesc de aceeasi problema pe care a semnalat-o Yalcin. Nimeni nu are o solutie?
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
Iulia
Dna
Soțul meu are nevoie de analize. Cardul lui se afla în București, iar noi în Baia Mare. Medicul ne-a spus sa cerem o adeverinta care înlocuiește cardul, de la CAS maramures, unde este asigurat de 2 ani. Cei de la CAS maramures spun ca nu exista așa ceva și sa mergem la București. Cum putem face analize în lipsa cardului?
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
DaniN
Raspuns
Calitatea de asigurat poate fi dovedita si cu ajutorul sistemului electronic al CNAS.
https://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

Accesare Dosarul Electronic de Sanatate
https://ehr.des-cnas.ro/cnasportalext/index.html#/acces

Pt. MARAMUREŞ
D-na Adriana Hluhaniuc; Luminita Gherasim
Tel: 0722212924 ; 0721779030
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Iulia
Nu am card emis
Nu am pana in acest moment cardul emis, si mi se cere peste tot adeverinta, de unde trebuie sa iau aceasta adeverinta, apartin de CASMB dar in Bucuresti CAS are mai multe sedii. La numerele de telefon afisate pe site nu raspunde nimeni. Stie cineva de unde se ia adeverinta?
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
daniel
Raspuns
Nu sunteti singurul... pentru doar 97% din pacientii asigurati din Romania a fost emis Cardul national de sanatate.

Puteti verifica existenta cardului accesand: https://www.casmb.ro/siui_card.php? - valabil pentru asiguratii din Bucuresti sau
https://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html - daca sunteti asigurat la Casa OPSNAJ sau la alte case de asigurari din tara. Tot ce trebuie sa faceti apoi, este sa va prezentati la CAS de care apartineti si unde ati identificat cardul si sa intrati in posesia lui, in baza actului de identitate. In cazul in care dumneavoastra nu va puteti deplasa, cardul de sanatate poate fi ridicat de un imputernicit. Acesta din urma va da o declaratie pe proprie raspundere la care va atasa o copie dupa cartea de identitate a titularului cardului de sanatate.

Asiguratii carora nu li s-a emis cardul de sanatate vor benefica de servicii medicale fara prezentarea acestui document, in baza calitatii de asigurat.

Adeverinta luati de aici: https://www.cnas.ro/casmb/

ATENTIE! Cardurile de sanatate nu se tiparesc la cerere. Pentru persoanele care implinesc 18 ani si pentru cele care dobandesc calitatea de asigurat, comanda de emitere va fi generata automat de sistem. Dupa tiparirea cardului, acesta va fi trimis la domiciliul mentionat in cartea de identitate, prin serviciile postale.
Postat la
%b %09, %2015
Postat de
Simona Andreea
Card inactiv
Am primit prin posta cardul de sanatate, dar cand am mers la medic, dupa o saptamana de la primire, acesta a spus ca apar ca neasigurata..
Postat la
%b %10, %2015
Postat de
Madalina Radoi
copil in intretinere
Fiica mea este studenta la zi, nu are venituri si este coasigurat (este luata pe asigurarea mea ). Se vede ca este coasigurat pentru ca este declarata lunar in decl.112 a firmei la care eu lucrez. Are card emis dar apare ca neasigurata. Mai trebuie sa mearga la CNAS cu adeverintele (de la fisc si de la facultate)? De ce mai exista decl.112,, daca datele nu se regasesc in sistem?
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Mergeti la CNAS cu toate actele si incercati sa lamuriti problema.

La cum merge birocratia nu este indicat sa va lasati problema in mila unor functionari care ar trebui sa tina seama de formularul 112 si de multe altele.
Postat la
%b %05, %2016
Postat de
Mihaela B
Nu are card
Mă lovesc de o problemă, mamei i-a fost descoperită o tumoare la pancreas. ca să o poată internă și apoi ulterior opera a trebuit să îi plătim asigurare. asta am și făcut. acum a fost operata intr-o clinică din Iași și i s-a descoperit ca are metastază. ar trebui internată la paleative și nu vor pe motiv ca nu are card. este asigurată, menționez. ce pot să fac, va rog din suflet ajutati-ma cu un sfat!
Postat la
%b %07, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca este asigurata tratamentele se pot face si in lipsa temporara a cardului, pe baza adeverintei de la CAS. Tot la CAS judetean puteti lamuri problema cardului.
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
MihaelaM
Schimbare nume
Buna ziua!

M-am casatorit si mi-am schimbat numele de familie. Am nevoie de un nou card de sanatate cu noul nume? Sunt si insarcinata si o sa am nevoie de controale, medicale si internari si nu as vrea sa intampin vreo problema. Care este procedura? Se poate ca medicul de familie sau spe[censored]t sa elibereze medical pe noul nume, chiar daca cardul este cel vechi? Sau nu se pot face modificari in sistem decat de catre Casa de Asigurari?
Postat la
%b %02, %2016
Postat de
Cherescu
card sanatate
Cum pot intra in posesia unui nou card de sanatate daca cardul initial a fost defect si l-am predat CJAS Caras-Severin primind in schimb doua adeverinte de asigurat valabile fiecare 60 zile? Sunt asiurat si am medic de familie.Am depus petitie on line la CNASS si nimic. Apare tot card neemis si faptul ca sunt asigurat si am medic de familie..
Postat la
%b %28, %2016
Postat de
Marcela
Card de sanatate
Buna ziua,
2 ani de zile nu am fost asigurata si nu am primit cardul de sanatate.
Dupa ce m-a angajez si o s-a fiu asigurata,ce proceduri trebuie s-a urmez pentru a putea intra in posesia cardului de sanatate?
Va multumesc.
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
Daniela Parvulescu
Nu am card
Nu am card de sanatate deoarece l-am pierdut si am facut cerere pentru card in data de 21-04-2016,am primit o adeverinta de inlocuire a cardului national de asigurari valabil doua luni.Deci,nici azi 14-06-2016 nu am primit duplicatul cardului.Mai sunt cateva zile si imi expira aceasta adeverinta,Am inteles ca termenul de parvenire al cardului este de o luna de zile.Cand mi se va trimite duplicatul cardului?.Am mare nevoie de acest card.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .