Formulare de tratament in strainatateIn conformitate cu prevederile cuprinse in Metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate aprobata prin  Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 926/2014, trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate se aproba de Ministerul Sanatatii numai pentru afectiunile care nu pot fi tratate in tara, pe baza unei documentatii medicale intocmita de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti.

Acordarea de ajutor persoanelor cu afectiuni de sanatate deosebit de grave pentru tratament medical si interventii chirurgicale in strainatate

In temeiul art.1 din OG nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata prin Legea nr.119/2003 persoanele cu afectiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate in tara, pot fi trimise la tratament in strainatate, cheltuielile pentru aceste tratamente fiind suportate din bugetul de stat alocat Ministerului Sanatatii.

Vezi ultimele comentarii din FORUM / Daca le-ai ratat, citeste-le acum!

Statul roman deconteaza tratamentul romanilor in strainatate in functie de mai multe criterii. Astfel, prin CNAS orice cetatean roman asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania poate beneficia de servicii de asistenta medicala in Uniunea Europeana (UE) pe baza cardului european de asigurari sociale de sanatate care este valabil sase luni.

Pacientii care solicita efectuarea tratamentului in strainatate au doua optiuni pentru obtinerea finantarii tratamentului:

 • Pentru serviciile medicale incluse in pachetul de baza al CNAS - obtinerea de fonduri se efectueaza pe bazaformularului E112
 • Pentru serviciile medicale care NU sunt incluse in pachetul de baza (de exemplu transplant) - obtinerea de fonduri se face de la Ministerul Sanatatii (mai multe informatii aici)

Conditii

Pentru a putea beneficia de formularul E112 trebuie indeplinite TOATE conditiile de mai jos:

 1. Clinica este localizata intr-o tara membra a Uniunii Europene;
 2. Clinica la care se solicita tratament trebuie obligatoriu sa aiba incheiat contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din tara respectiva;
 3. Tratamentul pentru respectiva afectiune se afla pe lista serviciile medicale inscrise in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania;

In situatia in care oricare dintre conditiile enumerate mai sus (a, b, c) nu sunt indeplinite se poate solicita tratament in strainatate prin alocarea de fonduri de la Ministerul Sanatatii.

Trimiterea la tratament se face pentru bolnavii inscrisi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistentei medicale in Romania, respectiv asistenta medicala primara, de specialitate, si care au fost spitalizati in unitati sanitare care ofera servicii de inalta calitate profesionala si tehnica, dar a caror sanatate nu a fost restabilita.

CONCEDIUL MEDICAL PENTRU PARINTELE COPILULUI TRATAT IN ALT STAT U.E. SE OBTINE DUPA INTOARCEREA IN TARA

Parintele sau tutorele care insoteste copilul bolnav aflat la tratament pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE ori in Elvetia poate obtine concediu medical si indemnizatia aferenta la revenirea in tara.

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii, in calitate de insotitori ai pacientilor care primesc servicii medicale pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE ori in Elvetia, au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.

Reglementarile mentionate, dezvoltate in Ordinul MS/CNAS nr. 60/32/2006, de aprobare a Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, au tinut cont tocmai de faptul ca un parinte sau tutore care-si insoteste copilul bolnav la tratament in strainatate nu se poate prezenta la medicul curant, pentru obtinerea concediului medical, cat timp se afla in alta tara.

Formularul S2 (E112) - conform Contract cadru nr. 324/2008

Conditiile care trebuie indeplinite pentru accesarea de fonduri de la Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate pe baza formularului E112, pentru decontarea de servicii medicale incluse in pachetul de baza al CNAS.

Pacientii pot beneficia de tratament in strainatate, in baza formularului E112, daca indeplinesc cumulativ doua conditii:

 1. tratamentul respectiv trebuie sa faca parte obligatoriu din lista serviciilor medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania;
 2. tratamentul respectiv sa nu poata fi efectuat in Romania in intervalul de timp necesar in mod normal, avand in vedere starea de sanatate a pacientului si evolutia prognozata a bolii.

Eliberarea formularului NU poate fi refuzata daca sunt indeplinite cele 2 conditii

Cuantum

Dupa obtinerea aprobarii din partea Ministerului Sanatatii si pe baza documentelor primite de la clinica de specialitate din strainatate, se procedeaza la initierea de catre Ministerul Sanatatii a unui proiect de hotarare a Guvernului pentru acordarea unui ajutor. In situatia in care Ministerul Sanatatii nu poate finanta integral tratamentul in strainatate, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, la solicitarea Ministerului Sanatatii, poate cofinanta tratamentul.

Modalitati de obtinere

Decizia trimiterii pentru tratament medical in strainatate este adoptata dupa examinarea documentatiei medicale a bolnavului de catre Comisia medicala de specialitate a Ministerului Sanatatii.

Procedura pentru intocmirea dosarului

 • 1) Acordul prealabil al medicului curant pentru efectuarea tratamentului in strainatate.
  IMPORTANT: Medicul sau unitatea sanitara care isi da acordul trebuie sa fie in relatii contractuale cu o Casa de Asigurari de Sanatate din Romania.
 • 2) Traducerea documentelor medicale in limba oficiala a tarii unde se merge la tratament (bilet de iesire din spital, analize medicale, rapoarte medicale, rezultate examene histopatologice, RMN, CT, PET/CT, buletine radiologice, buletine ecografice, etc.).
 • 3) Documentele se trimit in strainatate la medicul care urmeaza sa se ocupe de caz, scanate, pe email.
  IMPORTANT: medicul respectiv trebuie anuntat si telefonic pentru a avea in vedere emailul dvs. In email trebuie sa solicitati ACCEPTUL pentru tratament si un COST ESTIMATIV COMPLET al investigatiilor si tratamentului/interventiilor chirurgicale.
 • 4) Medicul din strainatate trebuie sa va trimita acceptul clinicii respective iar documentul trebuie sa contina semnatura si parafa medicului care va prelua cazul precum si ştampila unitatii sanitare respective. In acest document trebuie precizate urmatoarele:
  • medicul si conducerea spitalului sunt de acord sa efectueze tratamentul/interventia de care aveti nevoie;
  • sa evidentieze necesitatea efectuarii tratamentului/interventiei;
  • deplasarea pacientului in strainatate nu ii pune in pericol sanatatea si viata;
  • sa precizeze perioada in care pacientul este programat. Este de preferat ca aceasta programare sa fie peste 3-5 luni deoarece este posibil sa nu obtineti formularul E112 in timp util;
  • costul estimativ al tratamentului/interventiei (costurile transportului si cazarea apartinatorilor trebuie suportate de catre pacient).
 • 5) Traducerea medicala legalizata a acceptului clinicii din strainatate (UE).
 • 6) Cu aceasta traducere legalizata mergeti la medicul curant din Romania (Atentie: nu lasati originalul traducerii legalizate la medic deoarece veti avea nevoie de el la CNAS, puteti lasa o copie) care urmeaza sa va redacteze un raport medical (tipizat) in care trebuie precizate urmatoarele:
  • recomandare medicala pentru efectuarea tratamenului respectiv;
  • tratamentul necesar pacientului se afla pe lista serviciilor medicale din pachetul de servicii de baza de care beneficiaza persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania;
   IMPORTANT: trebuie incercuita litera a) de la punctul 7 al raportului medical.
  • faptul ca acest tratament nu poate fi efectuat intr-un interval de timp corespunzator, avand in vedere starea de sanatate a pacientului si evolutia prognozata a bolii;
   IMPORTANT: trebuie incercuita litera b) de la punctul 7 al raportului medical.
  • trebuie sa precizeze explicit si argumentat motivele pentru care serviciile medicale respective nu pot fi efectuate intr-un interval de timp corespunzator intr-o unitate sanitara din Romania;
  • deplasarea pacientului in strainatate nu compromite starea de sanatate a acestuia (trebuie incercuita litera c) de la punctul 7 al raportului medical);
  • perioada maxima in care este indicata aplicarea serviciului medical (trebuie incercuita litera d) de la punctul 7 al raportului medical);
  • raportul medical trebuie datat, semnat si stampilat si trebuie sa contina: tara, orasul, spitalul unde urmeaza sa se efectueze tratamentul/interventia si perioada in care este programat pacientul.
 • 7) Intocmiti un dosar care trebuie depus la Casa de Asigurari de Sanatate de care apartineti si care cuprinde urmatoarele documente:

Documente necesare

Pentru adulti:

 • 1) Cerere tip de eliberare a formularului E112 (model aici);
 • 2) Carte de identitate beneficiar (copie + original pentru conformitate);
 • 3) Carte de identitate si procura legalizata la notariat, pentru situatia in care cererea este depusa de alta persoana in numele beneficiarului;
 • 4) Adeverinta de asigurat de la Casa de Asigurari de Sanatate cu care pacientul are incheiat contract;
 • 5) Copii ale documentelor medicale;
 • 6) Raport medical tipizat, in original (completat de medicul curant), (model aici);
 • 7) Acceptul clinicii din strainatate (UE/SEE) unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale, cu mentionarea obligatorie a perioadei in care va fi efectuat tratamentul, (original + traducere legalizata).

Pentru copii:

 • 1) Cerere tip de eliberare a formularului E112 (model aici);
 • 2) Certificat de nastere sau carte de identitate (copie + original pentru conformitate);
 • 3) Carte de identitate a ambilor parinti (copie + original pentru conformitate);
 • 4) Adeverintele de asigurat ale parintilor, de la Casa de Asigurari de Sanatate cu care au incheiat contract;
 • 5) Copii ale documentelor medicale;
 • 6) Raport medical tipizat, in original (completat de medicul curant), (model aici);
 • 7) Acceptul clinicii din strainatate (UE/SEE) unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale, cu mentionarea obligatorie a perioadei in care va fi efectuat tratamentul, (original + traducere legalizata).

IMPORTANT:Cerea tip se depune la registratura CNAS si trebuie sa solicitati obligatoriu sa va elibereze un numar de inregistrare.

Dupa inregistrarea cererii CNAS va analiza cererea astfel:

 • 1) se verifica statutul de asigurat al persoanei solicitante;
 • 2) daca persoana este asigurata se trece la analiza dosarului medical si se va verifica indeplinirea celor 2 conditii (faptul ca tratamentul face parte din serviciile de baza si faptul ca nu poate fi aplicat in timp util);
 • 3) daca se constata indeplinirea celor 2 conditii se va elibera formularul E112 in 2 exemplare, din care unul se pastreaza la institutia emitenta si al doilea se va comunica persoanei solicitante.

IMPORTANT: * Regula este ca formularul E112 se elibereaza inainte de plecarea pacientului beneficiar la tratament. Formularul poate fi emis si dupa plecarea pacientului, in caz de forta majora, in situatia in care nu a putut fi eliberat anticipat iar contravaloarea serviciilor medicale nu a fost achitata. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate intocmeste un referat prin care se argumenteaza si se justifica situatia de forta majora, document ce va sta la baza eliberarii formularului E112.
* Contravaloarea serviciilor medicale efectuate in baza formularului E112 se poate deconta numai intre institutii pe baza de facturi (formular E125).

Formularul E 112 se emite pentru doua categorii de persoane:

  • Persoane care beneficiaza de asigurare de boala si maternitate in Romania si solicita caselor de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte de asigurare, transferul temporar sau definitiv al resedintei lor pe teritoriul altui stat membru UE/SEE;
  • Persoanele care sunt autorizate de catre casele de asigurari de sanatate sa se deplaseze intr-un alt stat membru UE/SEE pentru a primi un tratament medical.

Documente tipizate:

Asigurarea de sanatate NU acopera toate cheltuielile unui tratament in strainatate

Formularul S2 (E112) se elibereaza, la solicitarea persoanelor asigurate in sistemul de asigurari de sanatate, de casele de asigurari de care acestia apartin. Chiar daca teoretic oricine poate beneficia de acest formular, el se acorda doar in anumite situatii.

O noua posibilitate

Romania trebuie sa aplice Directiva 2011/24/EU a Parlamentului European, din 9 martie 2011, privind accesul cetatenilor Uniunii Europene la tratamente transfrontaliere, care trebuie implementata in toate statele membre pana in luna octombrie. Potrivit acestei directive, fiecare cetatean european isi poate alege unitatea sanitara de pe teritoriul UE unde vrea sa se trateze. Insa, ca sa-si deconteze o parte din bani la stat, pacientii vor trebui sa tina cont de pachetul de servicii acoperite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Tratament pe banii pacientului

Daca ai un diagnostic care nu-ti permite sa pleci sa te tratezi in strainatate prin formularul E112, va trebui sa scoti bani din propriul buzunar atat pentru consult, cat si pentru spitalizare si tratament.

In Germania, consultul costa 50 €
De pilda, un consult la un spital din Germania costa 50 de euro, examinarea corporala, 20 de euro, un bandaj compresiv costa intre 5 si 10 euro, iar sutura costa 20 de euro, la care se adauga 15 euro pentru fiecare fir folosit.

Dupa ce pacientul a fost vazut prima data, la urmatoarele vizite medicale el va scoate din buzunar intre 20 si 40 de euro. O zi de spitalizare la o clinica din Franta sau Germania poate depasi 1.000 de euro pe zi. Primul pas pe care trebuie sa-l faci este sa iei legatura cu clinica la care vrei sa te tratezi, apoi sa trimiti documentatia pe care o ai de la medic, dupa care vei primi costurile tratamentului de la clinica respectiva.

Decontarea, in functie de legislatia din Romania

Fiecare tara solicita si deconteaza serviciile dupa legea din tara din care provine bolnavul. De pilda, se poate ca o operatie realizata in Franta sa fie decontata la pretul ei din Romania, si nu la cel din spitalul francez. Mai precis, un roman are acces in orice spital din strainatate, insa decontarea serviciilor se face in functie de legislatia din Romania. In conditiile in care E112 nu acopera cheltuielile, atunci pacientul trebuie sa plateasca in plus.

Casele de Asigurari de Sanatate Judetene elibereaza formulare europene

Cel mai des utilizate formulare privind comunicarea, autorizarea si decontarea cheltuielilor privind prestatiile in natura ale asigurarii de sanatate, acordate unui asigurat intr-un stat membru UE, sunt:

Formularele europene sunt utilizate in cadrul UE/SEE sau Elvetia, in urmatoarele scopuri:

 • evitarea pierderii drepturilor la asistenta medicala, atunci cand se fac deplasari dintr-un stat membru UE/SEE sau Elvetia, in altul;
 • garantarea in interiorul Comunitatii a egalitatii de tratament, in baza diferitelor legislatii nationale, lucratorilor care locuiesc in statele membre si celor care se afla in intretinerea lor;
 • cumularea tuturor perioadelor luate in considerare in cadrul diferitelor legislatii nationale in scopul dobandirii si mentinerii dreptului la asistenta medicala, precum si acordarea acesteia diferitelor categorii de persoane cuprinse in Regulament, indiferent de locul lor de resedinta in interiorul Comunitatii;
 • evitarea suprapunerii legislatiilor nationale aplicabile si a complicatiilor care ar putea rezulta din aceasta.

Incepand cu data de 01.10.2010 se elibereaza documentele portabile S1, S2, si S3 emise in aplicarea Regulamentului CE nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala modificat prin Regulamentul CE nr. 988/2009 si a Regulamentului CE nr.987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului CE nr. 883/2004.

 • documentul portabil S1 va fi emis in locul formularelor E106, E109, E120 si E121;
 • documentul portabil S2 va inlocui formularul E112;
 • documentul portabil S3 se va elibera pentru tratament medical pentru fostul lucrator frontalier in fosta tara de lucru.

Documentele portabile S1 si S2 vor fi eliberate in conditiile prevazute de Ordinul CNAS nr. 592/2008

Precizari privind Formularele Europene

1. Regulamente de securitate sociala - EEE

Formular general pentru:

 • 1. Solicitare de informatii
 • 2. Comunicare de informatii
 • 3. Solicitare de formulare

2. Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de munca sau de resedinta

Este foarte util pentru cei care muncesc in strainatate, dar nu au vechimea necesara pentru a primi ingrijiri in caz de boala, de maternitate sau ajutor de deces conform legislatiei fiecarui stat membru. In acest caz se pot cumula perioadele in care persoana respectiva a lucrat in alte state europene si a platit contributia. Este un atestat extrem de util pentru cei care vor sa se integreze in sistemul asigurarilor sociale intr-o tara din Uniunea Europeana. Documentul permite obtinerea de drepturi in ceea ce priveste tratamentele, drepturile ce revin in cazul aducerii pe lume a unui copil sau in caz de deces atunci cand un lucrator incepe o activitate intr-un stat si nu indeplineste conditiile de deschidere de drepturi in acel stat pentru a putea pretinde aceste prestatii.

Documente necesare pentru eliberare:

 • 1. Cerere;
 • 2. Copie a cartii de munca sau, in cazul lucratorilor independenti, declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii;
 • 3. Orice alte documente care atesta perioade de asigurare pentru boala sau maternitate;
 • 4. Act de identitate (copie)

3. Atestat privind dreptul la prestatiile in natura ale asigurarii de boala-maternitate in cazul persoanelor care isi au resedinta intr-un alt stat decat statul competent

Acest formular permite persoanelor care au rezidenta in alta tara, decat in cea in care platesc asigurarile de sanatate, sa beneficieze de tratament in caz de boala sau maternitate. Este util celor care lucreaza in strainatate. Formularul prevede ingrijiri medicale si pentru familia persoanei care munceste pe teritoriul altui stat, in cazul in care aceasta se afla in alt stat decat cel in care se achita contributia la sanatate.

Documente necesare pentru eliberare:

 • 1. Cerere tip;
 • 2. Act de identitate (copie);
 • 3. Dovada resedintei (si traducere autorizata);
 • 4. Dovada calitatii de asigurat;
 • 5. In cazul studentilor intr-un stat membru SEE sau Elvetia se va prezenta si traducerea autorizata a dovezii incadrarii intr-o forma de invatamant in statul de resedinta;
 • 6. Contract de munca (copie);
 • 7. Contract de detasare(copie);
 • 8. Pentru persoanele ce nu pot prezenta documentele de la punctele 6 si 7:
  • adeverinta de la angajator in care se specifica nr. si data ordinului de detasare,
  • perioada detasarii,
  • locatia in tara de resedinta si
  • membrii de familie care au aceeasi resedinta cu solicitantul formularului
 • 9. Formularul A1 emis de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (Str. Latina nr.8, sector 2, tel.: 021.311.80.47);
 • 10. Dovada ca persoana respectiva nu este asigurata potrivit legislatiei statului de resedinta.

NOTA Documentele care nu sunt redactate in limba romana, vor fi insotite de traduceri autorizate. Titularul sau membrii familiei au obligatia de a semnala institutiei de la locul de resedinta orice schimbare de situatie care ar putea modifica dreptul la prestatiile in natura( de ex. abandonarea sau schimbarea locului de munca, schimbarea locului de resedinta pentru el sau unul din membrii familiei).

4. Cerere de atestet privind dreptul la prestatiile in natura

Este folosit pentru solicitarea cardului european de asigurat sau a certificatului care inlocuieste cardul de asigurat. Posesorii cardului au dreptul la ingrijire medicala in UE pe o perioada de sase luni de la emiterea documentului.

5. Notificarea suspendarii sau suprimarii dreptului la prestatiile in natura ale asigurarii de boala-maternitate

Persoane care au resedinta in alt stat decat statul competent

6. Atestat pentru inscrierea membrilor familiilor persoanei asigurate si actualizarea listelor

Permite familiei celui care lucreaza in strainatate si plateste asigurare de sanatate sa primeasca ingrijiri medicale gratuite daca acestia locuiesc in alt stat UE decat cel in care lucreaza ruda lor. Alaturi de acest formular, se completeaza si E108, formular in care se specifica perioada de timp in care se vor acorda ingrijirile medicale.

Documente necesare pentru eliberare:

 • 1. Cerere tip;
 • 2. Dovada calitatii de asigurat a lucratorului;
 • 3. Act identitate al lucratorului (copie)
 • 4. Dovada ca membrii de familie au resedinta intr-un alt stat membru decat statul de resedinta al lucratorului sau statul competent (si traducerea autorizata);
 • 5. Act de identitate pentru membrii de familie (copie)

NOTA: Documentele care nu sunt redactate in limba romana, vor fi insotite de traduceri autorizate.

Titularul sau membrii familiei au obligatia de a semnala institutiei de la locul de resedinta orice schimbare de situatie care ar putea modifica dreptul la prestatiile in natura(de ex. abandonarea sau schimbarea locului de munca, schimbarea locului de resedinta pentru el sau unul din membrii familiei).

7. Atestat privind mentinerea dreptului la prestatiile in curs pentru asigurarea de boala-maternitate

Este cel mai important formular european, pe baza caruia romanii care platesc contributie la fondul de sanatate pot beneficia de interventii chirurgicale si tratament in strainatate.

Detalii mai sus...

Documete necesare pentru eliberare:

 • 1. Cerere tip;
 • 2. Act identitate (copie);
 • 3. Dovada calitatii de asigurat;
 • 4. Raport medical tip (conform anexei 1 a Ordinului C.N.A.S. nr. 575/2009, publicat in M.O. nr. 312/12.05.2009), se intocmeste de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, dupa caz, judetean, aflat in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate din Romania;
  • Necompletarea tuturor rubricilor raportului medical duce la invalidarea acestuia
 • 5. Confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru UE in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu pe baza formularului E112, cu specificarea perioadei indicate de persoana solicitanta si a costurilor estimate;
 • 6. Inscrisuri medicale din tara.

NOTA: Documentele care nu sunt redactate in limba romana, vor fi insotite de traduceri autorizate

8. Cerere de prestatii in bani pentru incapacitate de munca

Formularul E 115 poate fi solicitat de lucratorul sau somerul aflat in incapacitate de munca pe teritoriul unui alt stat membru decat statul competent de la institutia de la locul de resedinta sau sedere, pentru a beneficia de drepturile ce i se cuvin. Pentru femei se completeaza si in cazul concediilor de maternitate, daca viitoarea mamica lucreaza si naste peste granita. Alaturi de acest formular, se completeaza si E116 care va cuprinde un raport medical cu privire la starea solicitantului. Odata ce aceste formulare ajung la angajator, acesta va completa E117 pe baza caruia muncitorul ranit sau femeia care urmeaza sa nasca vor primi concediu medical platit. La E117 se va atasa si E118 pe care se va mentiona perioada de concediu in care persoana respectiva va fi platita, precum si data la care concediul inceteaza.

Documente necesare pentru eliberare:

 • 1. Cerere;
 • 2. Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate);
 • 3. Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului;
 • 4. Certificat pentru incapacitate de munca.

9. Raport medical privind incapacitatea de munca

Documente necesare pentru eliberare:

 • 1. Raport medical privind incapacitatea de munca (boala, maternitate, accident de munca, boala profesionala)

10. Acordarea de prestatii in bani in caz de maternitate si de incapacitate de munca

11. Notificarea nerecunoasterii sau a incheierii incapacitatii de munca

12. Atestat privind drepturile la prestatiile in natura pentru solicitantii de pensie si membrii familiei lor

Documente necesare pentru eliberare:

 • 1. Cerere tip;
 • 2. Act identitate (copie);
 • 3. Dovada calitatii de asigurat ;
 • 4. Copie a cererii de pensionare, inregistrata la Casa de Pensii;
 • 5. Dovada resedintei pe teritoriul altui sat membru, pentru solicitantul de pensie si membrii de familie;

NOTA: Documentele care nu sunt redactate in limba romana, vor fi insotite de traduceri autorizate.

Titularul sau membrii familiei au obligatia de a semnala institutiei de la locul de resedinta orice schimbare de situatie care ar putea modifica dreptul la prestatiile in natura(de ex.: incetarea dreptului la pensie pe teritoriul Romaniei, schimbarea locului de resedinta pentru el sau unul din membrii familiei).

13. Atestat pentru inscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei acestora si actualizarea listelor

Permite pensionarilor care au resedinta in alt stat UE decat cel care plateste pensia sa beneficieze de asistenta medicala, deoarece se considera ca a platit contributie in anii in care a fost salariat.

Documente necesare pentru eliberare:

 • 1. Cerere tip;
 • 2. Actul de identitate al titularului de pensie si al sotiei, daca aceasta are calitatea de coasigurat (vezi dovada de asigurat - sot, sotie parinti, aflati in intretinerea unei persoane asigurate);
 • 3. Copia deciziei de pensionare;
 • 4. Copia deciziei de incapacitate de munca, in cazul acordarii pensiei de invaliditate;
 • 5. Talon de pensie din luna precedenta;
 • 6. Dovada resedintei solicitantului si a sotiei, in cazul in care aceasta are calitatea de persoana coasigurata, precum si traducerea autorizata a documentului/documentelor.

NOTA: Documentele care nu sunt redactate in limba romana, vor fi insotite de traduceri autorizate.

Titularul sau membrii familiei au obligatia de a semnala institutiei de la locul de resedinta orice schimbare de situatie care ar putea modifica dreptul la prestatiile in natura(de ex.: incetarea dreptului la pensie pe teritoriul Romaniei, schimbarea locului de resedinta pentru el sau unul din membrii familiei).

14. Extras individual privind cheltuielile efective

15. Stabilirea tarifelor in vederea rambursarii prestatiilor in natura

Este un formular pe baza caruia asiguratii isi pot recupera banii cheltuiti pe tratamente in strainatate. "Stabilirea tarifelor in vederea rambursarii prestatiilor in natura" este intocmit de institutia competenta de care apartine asiguratul atunci cand, la intoarcerea sa, acesta prezinta facturile cu cheltuielile de prestatii in natura in timpul unei sederi temporare pe teritoriul unui alt stat membru.

Documente necesare pentru eliberare:

 • 1. Cerere/Memoriu;
 • 2. Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate);
 • 3. Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului;
 • 4. Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CAS - original;
 • 5. Facturi si Chitante;
 • 6. Documente medicale.

16. Extras individual privind sumele forfetare lunare

17. Acorduri internationale (RTR/RY)

Documente necesare pentru eliberare:

 • 1. Cerere;
 • 2. Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate);
 • 3. Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului;
 • 4 Adeverinta de asigurat eliberata de CAS - original;
 • 5. Permis de munca (copie si original pentru conformitate);
 • 6. Permis de sedere (copie si original pentru conformitate);
 • 7. Contract de munca (copie legalizata);
 • 8. Livret de familie.

NOTA: La solicitarea formularelor E106, E109, E112, E115, E121, E126, RTR, RY, conform art. 100 al Ordin CNAS nr. 592/2008, salariatii vor anexa la adeverinta de salariat documentele care atesta plata contributiei de sanatate pe ultimii 5 ani (copie dupa cartea de munca, chitante de plata, documente care atesta faptul ca au facut parte din categorii de asigurati exceptate de la plata contributiei, respectiv, cu plata contributiei din alte surse).

COMMENTS 

Postat la
%b %16, %2014
Postat de
Alexandra
Buna ziua
Trimit acest mesaj deoarece as vrea sa stiu in cazul unei persoane cu rezidenta si contract de munca in Italia in cazul in care aceasta efectueaza o operatie in Romania, platind operatia, beneficiaza de concediu medical platit in urma contractului de munca?
Postat la
%b %23, %2015
Postat de
Mihaela18
Valabilitate formular s1
Bună!
Știe cineva sa-mi spună ce perioada de valabilitate are formularul s1?
Și dacă doresc sa rămân însărcinată pe teritoriul Italiei, in ce măsură imi foloseste acest s1?
Menționez ca eu sunt angajata in romania cu contract nedeterminat, detașata permanent în Italia, detașarea reinnoindu-se anual.

Mulțumesc!
Postat la
%b %03, %2018
Postat de
nagy agneta
tratament urgent
Fiica mea este foarte bolnava .Medicii au recomandat tratament in Ungaria.Nu avem timp sa asteptam intocmirea documentelor. Ce se poate face in acest caz?
Postat la
%b %13, %2018
Postat de
Lucian Munteanu
Buna dimineata !
Sotia mea este sub tratament la IRO IASI cu diagnosticul Leucemie Meloida Acuta si beneficiaza de concediu medical cu plata 100% dar am gasit o modalitate de a-si continua tratamentul la un spital specializat in Torino - Italia pe cheltuiala noastra. Intrebare : Exista posibilitatea de a-si mentine plata concediului pe perioada tratamentului in strainatate ? Multumim anticipat !!!

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează