Bilete de tratament balnear pentru pensionariIn unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, pentru anul 2022 vor fi disponibile aproape 60.420 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, potrivit proiectului de HG privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. 

Conducerea Casei Nationale de Pensii a modificat conditiile de acordare a biletelor, cel mai important lucru fiind ca de acum incolo pensionarul nu mai plateste 50% din pensia neta, ci jumatate din pensia bruta.

Mai mult, in cazul pensionarilor care lucreaza cu contract de munca, acestia vor trebui sa plateasca si 50% din salariul brut pe care il castiga la locul de munca.

Casa Nationala de Pensii Publice distribuie biletele de tratament balnear prin casele teritoriale de pensii si deconteaza costul acestora din fondurile aprobate prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2022 (Ordin nr. 72 din 10.02.2022). 

UPDATE: Criterii de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2022

Pentru anul 2022, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 1.933,88 lei pentru un bilet la categoria 2 stele si 2.027 lei pentru un bilet la categoria 3 sau 4 stele, conform prevederilor HG nr. 304/19.04.2022 aprobat de Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice. Pretul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament.

Pensionarii care doresc sa intre in posesia biletelor disponibile vor trebui sa se prezinte la Casa Judeteana de Pensii cu talonul de pensie, actul de identitate si o trimitere de la medicul de familie, trimitere din care sa rezulte numele statiunii recomandate pentru efectuarea tratamentului precum si programul de recuperare.

HG nr. 444/2022, aparuta in Monitorul Oficial nr. 319 din 31.03.2022, aduce schimbarea conditiilor specifice de ierarhizare si punctajele aferente care se utilizeaza in cazul acordarii pensionarilor militari si persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu de bilete de tratament balnear si de recuperare.

Astfel, de-acum pot beneficia de bilete de tratament balnear si de recuperare si cei cu pensii cuprinse intre 2.001 si 2.500 de lei. Pentru a evita aparitia unor situatii dezavantajoase pentru pensionarii militari, la realizarea punctajului necesar pentru ierarhizarea solicitantilor de bilete de tratament si recuperare, de-acum se ia in calcul cuantumul net al drepturilor de pensie.

In sistemul public de pensii, in afara pensiilor, se mai pot acorda, in conditiile Legii nr. 263/2010 tratament balnear, altul decat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru asigurati si pensionari.

Printre persoanele care beneficiaza gratuit de bilete de tratament balnear se numara salariatii care lucreaza intr-un mediu radioactiv, persoanele care beneficiaza de cure balneoclimaterice recomandate pentru tratarea unor leziuni sau afectiuni cauzate prin accidente de munca si boli profesionale, dar si veteranii sau vaduvele de razboi.

Se percep tarife diferite pentru insotitorii persoanelor bolnave care, pana acum, beneficiau de gratuitate. Astfel, "in cazul persoanelor care nu sunt asigurate sau pensionari ai sistemului unitar de pensii publice, dar insotesc titularul in calitate de sot/sotie sau copil, achita pretul integral al biletului de tratament balnear".

Nota: Persoana incadrata in grad de handicap grav, respectiv pensionarul de invaliditate gradul I care primesc indemnizatie, pot beneficia de tratament balnear doar insotite de un asistent personal sau un insotitor. De asemenea, insotitorul trebuie sa indeplineasca conditiile de la art.122, alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare. In cursul anului 2021, pentru asistentul personal sau insotitor se plateste jumatate din pretul biletului, respectiv 940 lei pentru un hotel de 3 stele si 896 lei pentru un hotel de 2 stele.

In cazul cererii depuse de insotitorul pensionarului de invaliditate gradul I sau insotitorul persoanei cu handicap grav care insoteste o persoana aflata in aceasta situatie, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii cererii este egal cu punctajul acordat pensionarului de invaliditate gradul I sau persoanei cu handicap grav.

In cazul cererilor depuse de sot si sotie care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

In cazul cererilor depuse de parinti si copii beneficiari de pensie de urmas care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

In cazul cererilor depuse de doua persoane care merg impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

Acordarea prestatiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitantilor indreptatiti, in limita numarului de locuri asigurate in unitati de tratament din proprietatea CNPP, precum si a numarului de locuri contractate cu alte unitati de profil si a sumelor alocate pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

In ceea ce priveste numarul biletelor de tratament care se vor acorda gratuit pentru persoanele care beneficiaza de prevederile unor legi speciale, acesta se va stabili prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numarului de bilete.

De distribuirea biletelor de tratament se ocupa CNPP, prin intermediul caselor teritoriale de pensii. Pe langa biletele acordate prin CNPP, alti operatori economici interesati vor putea oferi bilete pentru cei care dovedesc ca au nevoie de tratament balnear. Numarul final se va stabili dupa atribuirea contractelor, in functie de preturile ofertate pe bilet. Unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear in cursul unui an calendaristic.

Beneficiarii de bilete de tratament balnear, la prezentarea in statiune, trebuie sa aiba asupra lor CARDUL DE SANATATE activat la medicul de familie si sa cunoasca CODUL PIN.
Pacientii asigurati care nu poseda card de sanatate, se vor prezenta cu trimitere de la medicul de familie precum si cu adeverinta eliberata de catre Casa de Sanatate.

Asiguratii si pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, in conditiile prezentei legi, dupa cum urmeaza:

a) gratuit - pensionarii de invaliditate, in cadrul programului de recuperare intocmit de medicul expert al asigurarilor sociale;
b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii banesti - asiguratii sistemului public de pensii si pensionarii, altii decat cei prevazuti la lit. a).

Cererile potentialilor beneficiari sunt ierarhizate, potrivit site-ului CNPP, in functie de un punctaj obtinut de fiecare in parte, pe baza mai multor criterii bine stabilite. In vederea eliminarii birocratiei, la depunerea cererii tip pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu va mai fi obligat sa depuna copia actului de identitate si talonul de pensie.

CASA DE PENSII atrage atentia asupra MODULUI DE COMPLETARE A CERERII:

 • pentru a fi luata in considerare, cererea trebuie sa aiba completate toate campurile (fata-verso);
 • se va completa cu atentie codul numeric personal;
 • se va trece numarul de telefon;
 • solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni;
 • se va preciza o singura perioada solicitata, care poate cuprinde mai multe serii, din mai multe luni;
 • raspunderea pentru modul de completare si corectitudinea datelor din cerere revine in totalitate solicitantului.

In vederea aplicarii criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in functie de DATA PREZENTARII IN STATIUNE inscrisa in biletul de tratament balnear, anul calendaristic se imparte dupa cum urmeaza:

 • SEZON - in perioada 15 mai - 31 august a fiecarui an;
 • EXTRASEZON - in celelalte perioade ale anului.

Pentru acest an sunt programate plecari in date de 23 martie, 6 si 24 aprilie, 10 si 24 mai, 11 si 27 iunie, 11 si 27 iulie, 13 si 29 august, 14 si 30 septembrie, 15 si 30 septembrie, 1 si 17 octombrie, 2, 16 noiembrie si 30 noiembrie. Cererile se depun cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet de tratament balnear.

 
Perioada de primire a cererilor Pentru serii de tratament care incep in luna
   25 ianuarie - 21 martie    Februarie, Martie, Aprilie, Mai
   1 martie - 21 aprilie    Iunie
   1 aprilie - 21 mai    Iulie
   1 mai - 21 iunie    August
   1 iunie - 21 iulie    Septembrie
   1 iulie - 21 august    Octombrie
   1 august - 21 septembrie    Noiembrie

 

Aceste bilete se vor distribui prin solicitare directa adresa Compartimentul bilete de tratament balnear, incepand cu data de 7 martie 2022. Persoanele interesate vor prezenta actul de identitate in original, cuponul lunii februarie 2022 (original sau copie) si xerocopia biletului de trimitere de la medicul de familie. In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear in cursul anului calendaristic respectiv.

Lista statiunilor balneoclimaterice

1. PROFIL REUMATIC

2. PROFIL REUMATIC SI GINECOLOGIC

3. PROFIL REUMATIC SI DIGESTIV

 • CACIULATA
 • CALIMANESTI

4. PROFIL CARDIOVASCULAR

 • BUZIAS
 • COVASNA
 • TUSNAD
 • VATRA DORNEI

5. PROFIL NEUROTIC

 • PREDEAL
 • SINAIA

6. PROFIL RESPIRATOR

7. PROFIL DIGESTIV

 • OLANESTI
 • SANGEORZ BAI

Care este ordinea in care se acorda biletele de tratament?

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri. Daca, in urma calcularii punctajului, mai multe cereri au acelasi punctaj, ele se ordoneaza descrescator dupa punctajul primit conform numarului de bilete de care a beneficiat in ultimii 2 ani. Daca, dupa aceasta etapa mai multe cereri au acelasi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordoneaza crescator dupa venit. Daca si dupa parcurgerea acestor doua etape se identifica cereri cu acelasi punctaj final, atunci persoanele se ordoneaza dupa numarul cererii, avand prioritate cererea cu numarul cel mai mic.

Criterii de acordare a biletelor de tratament:

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

 1. pensionar al sistemului public de pensii;
 2. asigurat al sistemului public de pensii;
 3. beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

De asemenea, pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenta unei afectiuni medicale care sa necesite tratament balnear, in conformitate cu prevederile legale.

1. Pentru pensionari cu suportarea unei contributii individuale sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Tipul de pensie de care beneficiaza solicitantul: pensie de invaliditate, pensie limita de varsta, pensie anticipata sau pensie de urmas;
 • Cuantumul - valoarea pensiei.

2. Pentru asigurati cu suportarea unei contributii individuale sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Nivelul castigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, venitului lunar /asigurat, care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.

3. Bilete de tratament, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi in baza unor legi speciale sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizatie + prestatie de care beneficiaza.

4. Bilete de tratament, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap in baza legii nr. 488/2006 sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Gradul de handicap al solicitantului;
 • Cuantumul veniturilor realizate (pensie+indemnizatie alte prestatii prevazute de legi speciale+venituri realizate/asigurat) de care beneficiaza conform evidentelor Casei Judetene de Pensii.

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea unui bilet de tratament?

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plata a pensiei (original sau copie);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original);
 • programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

Eliberarea biletului de tratament

In functie de categoria de beneficiari, solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente, dupa caz:

A. Persoanele beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 precum si a Legii nr. 189/2000:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Cuponul - mandat postal de plata a indemnizatiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate - original;
 • Hotarare a comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale al carei beneficiar este solicitantul - copie;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

B. Beneficiaza de drepturi stabilite prin legea nr. 44/1994, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Legitimatie de veteran de razboi, vizata la zi - copie;
 • Cuponul - mandat postal de plata a indemnizatiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate - original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

C. Beneficiari de drepturi stabilite in baza prevederilor Legii nr. 49/1999, privind pensiile I.O.V.R, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Cuponul - mandat postal de plata a pensiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate - original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

D. Asiguratii in baza contractelor individuale de munca si care isi desfasoara activitatea in locurile de munca din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca lucreaza intr-un loc de munca dintre cele prevazute mai sus;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

E. Pensionarii de invaliditate carora li s-a prescris tratament balnear prin programul individual de recuperare:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Cuponul - mandat postal de plata a indemnizatiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate - original;
 • Programul individual de recuperare- original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

F. Persoanele detinatoare de certificat de persoana cu handicap, eliberat potrivit Ordonantei de urgenta nr. 102/1999 pentru protectia speciala si integrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata prin Legea nr. 519/2002:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Certificat de persoana cu handicap, emis de Comisiile de expertiza medicala ale persoanelor cu handicap pentru adulti;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

G. Pensionarii sistemului public de pensii care sufera de anumite afectiuni pentru care li s-a recomandat tratament balnear:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Cuponul - mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

H. Asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (persoanele asigurate pe baza de contract de asigurare trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear) care sufera de anumite afectiuni pentru care li s-a recomandat tratament balnear:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Adeverinta salariu, pentru persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici, precum si persoanele ale caror drepturi sunt aimilate acestora sau Cupon - mandat postal pentru indemnizatia de somaj, din luna precedenta celei in care incepe sejurul in statiunea solicitata;
 • Adeverinta privind calitatea de asigurat pe baza de contract de asigurare sau declaratie de asigurare, din care sa rezulte veniturile salariale lunare sau, dupa caz, veniturile asigurate;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

I. Copii minori beneficiari de pensie de urmas. Acestia pot beneficia de tratament balnear numai insotiti de parinti sau, dupa caz, de persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al copilului, in varsta de peste 14 ani - copie sau Actul de nastere al copilului, in varsta de pana la 14 ani - copie;
 • Cuponul - mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale parintelui, sau dupa caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament.

J. Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmas, sau dupa caz, persoana care afost numita tutore, i-a fost icredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul il insoteste pe minor la tratament;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

K. Copii majori beneficiari de pensie de urmas:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;    
 • Cuponul - mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate - original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

L. Copiii minori asiguratilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii, daca ii insotesc pe parintii indreptatiti la tratament balnear si fac dovada frecventarii invatamantului preuniversitar organizat conform legii:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al solicitantului - copie;
 • Actul de identitate al copilului insotitor, in varsta de peste 14 ani  copie sau Actul de nastere al copilului insotitor, in varsta de pana la 14 ani - copie;
 • Dovada frecventarii invatamantului preuniversitar (adeverinta) - original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale parintilor.

M. Copii minori care au fost adoptati, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, daca ii insotesc pe titularii de bilet de tratament balnear (cel care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost incredintat sua dat in plasament) si fac dovada frecventarii invatamantului preuniversitar organizat conform legii:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al solicitantului - copie;
 • Actul de identitate al copilului insotitor, in varsta de peste 14 ani - copie sau Actul de nastere al copilului insotitor, in varsta de pana la 14 ani - copie;
 • Dovada frecventarii invatamantului preuniversitar (adeverinta) - original;
 • Actul doveditor al incadrarii copilului minor in una din situatiile mentionate( adoptie, incredintare sau dare in plasament) - copie;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost incredintat sau dat in plasament.

N. Sotii sau sotiile asiguratilor sau pensionarilor sistemului public de pensii, daca insotesc persoanele indreptatite la tratament balnear si sufera de anumite afectiuni si nu se incadreaza in categoria pensionarilor sau asiguratilor prevazuti de Legea nr. 19/2000:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat si nu obtine venituri;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale sotului / sotiei.

O. Insotitorul pensionarului de invaliditate gr. I, asistentul personal / insotitorul pensionarului sau asiguratului sistemului public de pensii, cu handicap grav sau accentuat, numai daca il insoteste pe acesta la tratament balnear:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al solicitantului - copie;
 • Decizia de incadrare in gradul I de invaliditate a persoanei insotite - copie sau Certificat de incadrare in categoria persoanelor cu handicap grav sau accentuat, emis de autoritatea competenta, a persoanei insotite - copie;
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca insotitorul sau, dupa caz, asistentul personal este desemnat sa-l insoteasca la tratament balnear; Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale pensionarului de invaliditate gr. I sau ale persoanei incadrate intr-o categorie de handicap grav sau accentuat.

P. Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul se incadreaza in una din functiile didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic - original ;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

Q. Personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu CNPAS, casele teritoriale de pensii si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in raport de serviciu sau raport de munca cu CNPAS, casele teritoriale de pensii si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca - original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

R. Pensionarii sistemului pensiilor militare de stat si asigurarilor sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si pensionarii sistemului pensiilor de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Cuponul - mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata

Cum pot fi anulate biletele de tratament?

Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrala a contributiei in urmatoarele situatii:

 • a) atunci cand titularul nu se poate prezenta in statiunea inscrisa pe bilet la data inceperii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamitati sau urgente medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);
 • b) atunci cand din motive personale, se renunta la bilet, cu anuntarea prealabila a casei teritoriale de pensii cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament;
 • c) in situatia in care, titularul, desi s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet, nu a fost cazat, prezentand motivatia scrisa a unitatii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportaza, in scris, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament

Mai multe detalii, pe FORUM.

COMMENTS 

Postat la
%b %09, %2017
Postat de
ianchis ioan
bilete tratament
Buna ziua cand se pot depune cereri pentru 2017 ? multumesc.
Postat la
%b %22, %2018
Postat de
Nițu Fănica
Bilete la tratament
Eu și soțul meu suntem pensionari și doresc bilet tratament pentru soț care are HTA și diabet zaharat tip 2 insulino-depend ent (4 injectii/zi). Eu, am circulație venoasă deficitară, varice, proteză de șold, osteoporoză. Nu am solicitat și nici nu am beneficiat până acum de bilete de tratament. Am dori să mergem intr-o stațiune care tratează boli cardiovasculare , în perioada cea mai apropiată! Dacă este util, vă transmit și nr.de tel. În speranța unei rezolvări, vă mulțumesc!
Postat la
%b %05, %2020
Postat de
Stan Ioan
Cardul de sanatate
Care sunt Stațiunile de odihna si tratament care folosesc Programul Cardul de sănătate pentru pensionari?
Postat la
%b %06, %2020
Postat de
Mona si Dan
CARDUL DE SANATATE
Domnule Stan Ioan,
Si salariatii si pensionarii din Romania pentru a obtine un Bilet de tratament intr-o statiune balneo depune o Cerere la Casa de pensii in judetul de domiciliu al solicitantului. In aceste conditii CARDUL DE SANATATE devine act necesar pentru a ajunge in statiunea repartizata .

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .