Bilete de tratament balnear pentru pensionariIn unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, pentru anul 2019 vor fi disponibile aproape 59.622 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, potrivit Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice.

Conducerea Casei Nationale de Pensii a modificat conditiile de acordare a biletelor, cel mai important lucru fiind ca de acum incolo pensionarul nu mai plateste 50% din pensia neta, ci jumatate din pensia bruta.

Mai mult, in cazul pensionarilor care lucreaza cu contract de munca, acestia vor trebui sa plateasca si 50% din salariul brut pe care il castiga la locul de munca.

{googleads}Casa Nationala de Pensii Publice distribuie biletele de tratament balnear prin casele teritoriale de pensii si deconteaza costul acestora din fondurile aprobate prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2019.

Pentru anul 2019, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 1.684 lei pentru un bilet la categoria 2 stele si 1.764 lei pentru un bilet la categoria 3 sau 4 stele, conform prevederilor Ordinului nr. 269/03.01.2018 aprobat de Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice. Pretul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament, se mai arata in nota de fundamentare a proiectului de Hotarare de Guvern, aflat acum in dezbatere publica.

Pensionarii care doresc sa intre in posesia biletelor disponibile vor trebui sa se prezinte la Casa Judeteana de Pensii cu talonul de pensie, actul de identitate si o trimitere de la medicul de familie, trimitere din care sa rezulte numele statiunii recomandate pentru efectuarea tratamentului.

In sistemul public de pensii, in afara pensiilor, se mai pot acorda, in conditiile Legii nr. 263/2010 (actualizata) tratament balnear, altul decat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru asigurati si pensionari.

Pentru anul 2019 tariful maxim acceptat este de 1.684 lei pe bilet la categoria doua stele si 1.764 la trei si patru stele. Durata unei serii este de 16 zile, iar pretul biletului de tratament balnear va cuprinde tariful pentru 12 zile de tratament.

Se percep tarife diferite pentru insotitorii persoanelor bolnave care, pana acum, beneficiau de gratuitate. Astfel, "in cazul persoanelor care nu sunt asigurate sau pensionari ai sistemului unitar de pensii publice, dar insotesc titularul in calitate de sot/sotie sau copil, achita pretul integral al biletului de tratament balnear".

Nota: Persoana incadrata in grad de handicap grav, respectiv pensionarul de invaliditate gradul I care primesc indemnizatie, pot beneficia de tratament balnear doar insotite de un asistent personal sau un insotitor. De asemenea, insotitorul trebuie sa indeplineasca conditiile de la art.122, alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare. In cursul anului 2019, pentru asistentul personal sau insotitor se plateste jumatate din pretul biletului, respectiv 882 lei pentru un hotel de 3 stele si 842 lei pentru un hotel de 2 stele.

Acordarea prestatiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitantilor indreptatiti, in limita numarului de locuri asigurate in unitati de tratament din proprietatea CNPP, precum si a numarului de locuri contractate cu alte unitati de profil si a sumelor alocate pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

In ceea ce priveste numarul biletelor de tratament care se vor acorda gratuit pentru persoanele care beneficiaza de prevederile unor legi speciale, acesta se va stabili prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numarului de bilete.

De distribuirea biletelor de tratament se ocupa CNPP, prin intermediul caselor teritoriale de pensii.

Beneficiarii de bilete de tratament balnear, la prezentarea in statiune, trebuie sa aiba asupra lor CARDUL DE SANATATE activat la medicul de familie si sa cunoasca CODUL PIN.
Pacientii asigurati care nu poseda card de sanatate, se vor prezenta cu trimitere de la medicul de familie precum si cu adeverinta eliberata de catre Casa de Sanatate.

Asiguratii si pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, in conditiile prezentei legi, dupa cum urmeaza:

a) gratuit - pensionarii de invaliditate, in cadrul programului de recuperare intocmit de medicul expert al asigurarilor sociale;
b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii banesti - asiguratii sistemului public de pensii si pensionarii, altii decat cei prevazuti la lit. a).

Durata sejurului pentru un bilet este de 16 zile si cea a tratamentului balnear este de 12 zile.

In vederea aplicarii criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in functie de DATA PREZENTARII IN STATIUNE inscrisa in biletul de tratament balnear, anul calendaristic se imparte dupa cum urmeaza:

 • SEZON - in perioada 15 mai - 31 august a fiecarui an;
 • EXTRASEZON - in celelalte perioade ale anului.
 
Perioada de primire a cererilor Pentru serii de tratament care incep in luna
   25 ianuarie - 21 martie    Februarie, Martie, Aprilie, Mai
   1 martie - 21 aprilie    Iunie
   1 aprilie - 21 mai    Iulie
   1 mai - 21 iunie    August
   1 iunie - 21 iulie    Septembrie
   1 iulie - 21 august    Octombrie
   1 august - 21 septembrie    Noiembrie

 

Biletele de tratament balnear se acorda individual. In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear in cursul anului calendaristic respectiv.

Lista statiunilor balneoclimaterice

1. PROFIL REUMATIC

2. PROFIL REUMATIC SI GINECOLOGIC

3. PROFIL REUMATIC SI DIGESTIV

 • CACIULATA
 • CALIMANESTI

4. PROFIL CARDIOVASCULAR

 • BUZIAS
 • COVASNA
 • TUSNAD
 • VATRA DORNEI

5. PROFIL NEUROTIC

 • PREDEAL
 • SINAIA

6. PROFIL RESPIRATOR

7. PROFIL DIGESTIV

 • OLANESTI
 • SANGEORZ BAI

Care este ordinea in care se acorda biletele de tratament?

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri. Daca, in urma calcularii punctajului, mai multe cereri au acelasi punctaj, ele se ordoneaza descrescator dupa punctajul primit conform numarului de bilete de care a beneficiat in ultimii 2 ani. Daca, dupa aceasta etapa mai multe cereri au acelasi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordoneaza crescator dupa venit. Daca si dupa parcurgerea acestor doua etape se identifica cereri cu acelasi punctaj final, atunci persoanele se ordoneaza dupa numarul cererii, avand prioritate cererea cu numarul cel mai mic.

Criterii de acordare a biletelor de tratament:

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

 1. pensionar al sistemului public de pensii;
 2. asigurat al sistemului public de pensii;
 3. beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

{googleads}De asemenea, pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenta unei afectiuni medicale care sa necesite tratament balnear, in conformitate cu prevederile legale.

1. Pentru pensionari cu suportarea unei contributii individuale sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Tipul de pensie de care beneficiaza solicitantul: pensie de invaliditate, pensie limita de varsta, pensie anticipata sau pensie de urmas;
 • Cuantumul - valoarea pensiei.

2. Pentru asigurati cu suportarea unei contributii individuale sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Nivelul castigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, venitului lunar /asigurat, care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.

3. Bilete de tratament, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi in baza unor legi speciale sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizatie + prestatie de care beneficiaza.

4. Bilete de tratament, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap in baza legii nr. 488/2006 sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Gradul de handicap al solicitantului;
 • Cuantumul veniturilor realizate (pensie+indemnizatie alte prestatii prevazute de legi speciale+venituri realizate/asigurat) de care beneficiaza conform evidentelor Casei Judetene de Pensii.

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea unui bilet de tratament?

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plata a pensiei (original sau copie);
 • biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original);
 • programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

Eliberarea biletului de tratament

In functie de categoria de beneficiari, solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente, dupa caz:

A. Persoanele beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 precum si a Legii nr. 189/2000:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Cuponul - mandat postal de plata a indemnizatiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate - original;
 • Hotarare a comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale al carei beneficiar este solicitantul - copie;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

B. Beneficiaza de drepturi stabilite prin legea nr. 44/1994, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Legitimatie de veteran de razboi, vizata la zi - copie;
 • Cuponul - mandat postal de plata a indemnizatiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate - original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

C. Beneficiari de drepturi stabilite in baza prevederilor Legii nr. 49/1999, privind pensiile I.O.V.R, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Cuponul - mandat postal de plata a pensiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate - original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

D. Asiguratii in baza contractelor individuale de munca si care isi desfasoara activitatea in locurile de munca din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca lucreaza intr-un loc de munca dintre cele prevazute mai sus;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

E. Pensionarii de invaliditate carora li s-a prescris tratament balnear prin programul individual de recuperare:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Cuponul - mandat postal de plata a indemnizatiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate - original;
 • Programul individual de recuperare- original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

F. Persoanele detinatoare de certificat de persoana cu handicap, eliberat potrivit Ordonantei de urgenta nr. 102/1999 pentru protectia speciala si integrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata prin Legea nr. 519/2002:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Certificat de persoana cu handicap, emis de Comisiile de expertiza medicala ale persoanelor cu handicap pentru adulti;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

G. Pensionarii sistemului public de pensii care sufera de anumite afectiuni pentru care li s-a recomandat tratament balnear:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Cuponul - mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

H. Asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (persoanele asigurate pe baza de contract de asigurare trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear) care sufera de anumite afectiuni pentru care li s-a recomandat tratament balnear:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Adeverinta salariu, pentru persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici, precum si persoanele ale caror drepturi sunt aimilate acestora sau Cupon - mandat postal pentru indemnizatia de somaj, din luna precedenta celei in care incepe sejurul in statiunea solicitata;
 • Adeverinta privind calitatea de asigurat pe baza de contract de asigurare sau declaratie de asigurare, din care sa rezulte veniturile salariale lunare sau, dupa caz, veniturile asigurate;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

I. Copii minori beneficiari de pensie de urmas. Acestia pot beneficia de tratament balnear numai insotiti de parinti sau, dupa caz, de persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al copilului, in varsta de peste 14 ani - copie sau Actul de nastere al copilului, in varsta de pana la 14 ani - copie;
 • Cuponul - mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale parintelui, sau dupa caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament.

J. Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmas, sau dupa caz, persoana care afost numita tutore, i-a fost icredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul il insoteste pe minor la tratament;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

K. Copii majori beneficiari de pensie de urmas:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;    
 • Cuponul - mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate - original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

L. Copiii minori asiguratilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii, daca ii insotesc pe parintii indreptatiti la tratament balnear si fac dovada frecventarii invatamantului preuniversitar organizat conform legii:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al solicitantului - copie;
 • Actul de identitate al copilului insotitor, in varsta de peste 14 ani  copie sau Actul de nastere al copilului insotitor, in varsta de pana la 14 ani - copie;
 • Dovada frecventarii invatamantului preuniversitar (adeverinta) - original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale parintilor.

M. Copii minori care au fost adoptati, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, daca ii insotesc pe titularii de bilet de tratament balnear (cel care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost incredintat sua dat in plasament) si fac dovada frecventarii invatamantului preuniversitar organizat conform legii:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al solicitantului - copie;
 • Actul de identitate al copilului insotitor, in varsta de peste 14 ani - copie sau Actul de nastere al copilului insotitor, in varsta de pana la 14 ani - copie;
 • Dovada frecventarii invatamantului preuniversitar (adeverinta) - original;
 • Actul doveditor al incadrarii copilului minor in una din situatiile mentionate( adoptie, incredintare sau dare in plasament) - copie;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost incredintat sau dat in plasament.

N. Sotii sau sotiile asiguratilor sau pensionarilor sistemului public de pensii, daca insotesc persoanele indreptatite la tratament balnear si sufera de anumite afectiuni si nu se incadreaza in categoria pensionarilor sau asiguratilor prevazuti de Legea nr. 19/2000:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat si nu obtine venituri;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale sotului / sotiei.

O. Insotitorul pensionarului de invaliditate gr. I, asistentul personal / insotitorul pensionarului sau asiguratului sistemului public de pensii, cu handicap grav sau accentuat, numai daca il insoteste pe acesta la tratament balnear:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al solicitantului - copie;
 • Decizia de incadrare in gradul I de invaliditate a persoanei insotite - copie sau Certificat de incadrare in categoria persoanelor cu handicap grav sau accentuat, emis de autoritatea competenta, a persoanei insotite - copie;
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca insotitorul sau, dupa caz, asistentul personal este desemnat sa-l insoteasca la tratament balnear; Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale pensionarului de invaliditate gr. I sau ale persoanei incadrate intr-o categorie de handicap grav sau accentuat.

P. Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul se incadreaza in una din functiile didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic - original ;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

Q. Personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu CNPAS, casele teritoriale de pensii si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in raport de serviciu sau raport de munca cu CNPAS, casele teritoriale de pensii si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca - original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

R. Pensionarii sistemului pensiilor militare de stat si asigurarilor sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si pensionarii sistemului pensiilor de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate - copie;
 • Cuponul - mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata

Cum pot fi anulate biletele de tratament?

{googleads}Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrala a contributiei in urmatoarele situatii:

 • a) atunci cand titularul nu se poate prezenta in statiunea inscrisa pe bilet la data inceperii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamitati sau urgente medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);
 • b) atunci cand din motive personale, se renunta la bilet, cu anuntarea prealabila a casei teritoriale de pensii cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament;
 • c) in situatia in care, titularul, desi s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet, nu a fost cazat, prezentand motivatia scrisa a unitatii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportaza, in scris, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament

Mai multe detalii, pe FORUM.

Comentarii 

Postat la
%b %08, %2012
Postat de
Paraschiv Nicolita
Intrebare
Se pot pune si intrebari, aici?
Postat la
%b %17, %2017
Postat de
cojocea ecaterina
depunere cerere
Buna ziua
Cand se pot depune cererile pt bilete tratament 2017? Multumesc!
Postat la
%b %09, %2017
Postat de
ianchis ioan
bilete tratament
Buna ziua cand se pot depune cereri pentru 2017 ? multumesc.
Postat la
%b %10, %2012
Postat de
daniel
Raspuns
Desigur, pentru asa ceva sunt comentariile... discutii diverse pe tema articolului din titlu.
Postat la
%b %14, %2012
Postat de
Nica Magdalena
Acordare bilet tratament
Buna seara,

Stiti cumva daca s-au aprobat listele cu persoanele acceptate pantru biletele de tratament pentru luna iulie 2012?
Postat la
%b %15, %2012
Postat de
daniel
rasp
Dupa data de 25.06. urmariti site-ul casei de pensii unde ati depus cererea ptr bilet/ele de tratament, sectiunea "repartititia biletelor"...

https://www.cnpas.org/portal/media-type/html/language/ro/user/anon/page/ticket.psml?action=contact.ScreenAction&area_id=3
Postat la
%b %04, %2013
Postat de
Mitrofan Elisaveta
Bilet tratament
Pot trimite cerere pt.obtinere bilet tratament prin internet ? daca da care este adresa si in cat timp primesc raspuns la cerere?
Postat la
%b %14, %2013
Postat de
codrea ileana
penionarii din sistemul MAI
Buna ziua,
As dori sa stiu unde pot depune dosarele pentru obtinerea unui bilet de tratament intr-o statiune balneoclimateri ca, pensionarii din sistemul Minusterului Afacerilor Interne.

Va multumesc.
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
daniel
Rasp
La Casa de pensii de care apartineti daca se indeplinesc urmatoarele criterii:

- are calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, inclusiv cea de pensionar din agricultura; de asigurat al sistemului public de pensii; de asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, de beneficiar al prevederilor unor legi speciale; calitatea de pensionar al sistemului pensiilor militare de stat si asigurarilor sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, calitatea de pensionar al sistemului pensiilor de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor.

Mai multe detalii, in articol...
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
Paraschiv Adrian
Cand sunt programat ptr.bilet la trtament.
Am depus si eu cerere ptr. bilet la tratament ptr. pensionari. Eu sint cardiac cu acte in regula la 70ani si am mai fost la Covasna si Herculane unde mi s-a mai amaliorat boala. Nu am primit nici un raspuns la cererea 817/818/07.02.2 013 nici pana acum.
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Daca personal nu puteti merge la Casa de pensii, trimiteti pe cineva cu bonul/cererea de inregistrare sa se informeze.
De asemenea, aveti posibilitatea sa luati contact cu ei (functionarii), prin intermediul site-ului web.
Postat la
%b %24, %2013
Postat de
Henciu Georgeta
intrebare
Buna ziua,
In data de 02.04.2013 am depus cerere pentru un bilet de tratament sub nr.3801 pentru luna septembrie. As vrea sa stiu cand aflu daca s-a aprobat pentru a sti daca gasesc altceva. Va multumesc.
Postat la
%b %04, %2013
Postat de
negoita
tratament
buna ziua,
cine face punctajul pentru obtinerea unui bilet de tratament?
eu am facut cerere in luna februarie pentru a pleca in luna august la MANGALIA sau AMARA pentru impachetarile de namol dar nu am obtinut
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
kerekes rodica
Nelamurire
Ce in seamna ultimii 2 ani? Eu am beneficiat de bilet in Iunie 2011 vreau sa plec in august 2013, ce punctaj obtin pentru acest criteriu?
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
OPREA NICOLAE
lamurire
buna ziua
vorbesc in numele mamei mele care pentru care doresc sa obtin un bilet de tratament la statiunea slanic prahova
nu a beneficiat niciodata de bilet nici mama mea nici tatal meu.
cum trebuie sa procedez
este sotie de pensionar
are trimitere pentru sfectiunu reumatice
va multumesc anticipat
Postat la
%b %21, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gasiti detalii despre modul de obtinere a biletului in partea de sus a acestei pagini la capitolul
"Eliberarea biletului de tratament"
Postat la
%b %23, %2013
Postat de
elena
raspuns la cerere,
Am depus cerere pentru acordarea unui bilet tratament pe numele STAMEN GHEORGHE pentru perioada noembrie 2013.Cum pot afla daca plec sau nu la tratament.La tlf. nu se poate lua legatura ....(nu raspunde nimeni)Am lasat adresa de [censored] si nr telf. Multumesc !
Postat la
%b %25, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Casele Judetene de Pensii au site-uri unde se afiseaza tabelele cu locurile de tratament aprobate pentru luna urmatoare.
Postat la
%b %23, %2014
Postat de
simona sabadas
intrebare
Buna ziua, ma numesc Simona si sunt asistent personal. Am un copil cu handicap grav si mi-as dorii sa-l duc la mare. Avem ceva facilitati? Cum as putea beneficia de bilete?
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conf legii 448/2006 persoana cu handicap (adult sau copil) are dreptul la bilet gratui de tratament balnear. Insotitorul copilului va plati jumatate din pretul biletului.
Biletul este eliberat de Casa de pensii.

Intrebati la Casa de pensii care sunt statiunile de pa litoral unde se elibereaza bilete si cant trebuie sa depuneti cererea .
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
marcu amelia
Lista statiuni
Buna ziua!
Unde pot gasi lista statiunilor si a hotelurilor la care putem abtine bilete de tratament prin CNPAS?
Va multumesc
Postat la
%b %06, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pentru 2013 CNPAS a afisat Lista statiunilor si tarifele pentru biletele de tratament AICI - https://www.cnpas.org/content/cnpas/others/presedinte%20cnpas/PARCALAB_CNPAS/bilete_tratament2013/27mai/BILETE%20TRAT%202013.pdf

Pentru anul 2014 unrmariti pe siteul CNPAS pa pagina "Bilete de tratament" - https://www.cnpas.org/portal/media-type/html/language/ro/user/anon/page/ticket
Postat la
%b %17, %2014
Postat de
Domnica Constantin
Bilet cu plata integral pt.copil
Buna ziua,Va rog frumos daca se poate sa imi raspundeti :Sunt pensionara si as dori sa cumpar 2 bilete de tratament prin casa de pensii de care apartin ;unul pt.mine si celalalt pt.copilul meu de 16 ani ,!?Se poate sa platesc pretul intreg ,pt.a dispune de o camera singuri.?!Va multumesc mult!
Postat la
%b %17, %2014
Postat de
Domnica Constantin
Bilet cu plata integral pt.copil
Buna ziua,sunt pensionara si as dori sa stiu daca pot cumpara bilet de tratament si pt.copilul meu,Multumesc frumos pt.raspuns.
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
Dumitrescu Mihaela
Intrebare
Buna ziua, sunt persoana cu handicap accentuat si as dori sa stiu daca pot lua cu mine nepotelul in varsta de 7 ani; daca se poate, doresc sa stiu in ce conditii de cazare, masa si plata. Va multumesc anticipat.
Postat la
%b %15, %2014
Postat de
matei maria
grad de handicap
Buna ziua. Daca se poate, as dori sa/mi spuneti in ce grad de handicap se poate incadra o persoana care a fost operata pe cord deschis de stenoza mitrala severa. Va multumesc si va rog sa-mi trimiteti raspunsul la adresa de mail.
Postat la
%b %22, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Informatii despre incadrarea in grad de handicap gasiti la https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/care-sunt-tipurile-de-handicap.html

Procedura de incadrare o gasiti la https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/ordin-2.298-2012-procedura-cadru-de-evaluare.pdf
Postat la
%b %26, %2014
Postat de
hansa cornelia
BILETE TRATAMENT MARE
Va rog sa ma informati cand ajung biletele pt tratament la mare, pentru august 2014, la Galati.
Postat la
%b %26, %2014
Postat de
daniel
Rasp
Biletele de tratament pentru luna august prin Casa Judeteana de Pensii Galati, de regula, ajung la sfarsitul lunii iulie.
Pentru detalii, luati legatura direct cu cei de acolo: https://www.cjpgalati.ro/
Postat la
%b %10, %2014
Postat de
Mihai
personalul didactic
Si totusi, personalul didactic ce are un salariu net de doua mii de lei unde se incadreaza?Treb uie sa plateasca bilet intreg?
Postat la
%b %04, %2014
Postat de
dan lazarescu
Formula de calcul al punctajului
Care este formula de calcul al punctajului pentru bilete de tratament ?. Cazul meu - 10 pct-nu am beneficiat niciodata de bilet
8 pct- pensie de invaliditate,
4 pct- cuantum pensie.
Mentionez ca sunt si persoana cu handicap gr. 2( in cerere am completat rubrica - gratuit - ). Ceea ce am vazut la ierarhizarea punctajelor in diverse judete , plaja valorica este de la aprox. 3,1 la 8,2. Nu inteleg de unde apar aceste punctaje cu zecimale ?. Personal, eu nu am fost inclus in grupul beneficiarilor de bilete de tratament- judet MH.
Postat la
%b %31, %2014
Postat de
Pesca Leonora - ion
cerere de bilet de tratament
Ma numesc Pusca Leomora si pusaca Ion si am depus cerere de bilet de tratament pentru luna septembrie asi dori sa stiu daca sa aprobat s-au nu deoarece noi nu am beneficiat pe ultimi doi ani de nici un bilet.Va multumim anticipat pentru respuns.
Postat la
%b %17, %2014
Postat de
elena
cerere depusa in 25 aug ,
Cum pot afla cand trebuie sa ma prezint pentru a putea pleca in oct /2014 - cererea a fost depusa pe 25 aug, nr. 89472. Multumesc
Postat la
%b %27, %2014
Postat de
DonderaIon
bilet de trimitere de la medicul de familie
pot sa merg la tratament o data cu bilet de la casa de pensii si de doua ori pe cont propriu prin decada balneara ?.Casa de sanatate deconteaza tratamentul pentru cele trei perioade de tratament?
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Ramona
Insotitor persoana cu handicap
Buna ziua,
Socrul meu ar dori sa beneficieze de o vacanta intr-o statiune balneara,dar el are handicap si nu se poate deplasa, iar eu as vrea sa stiu daca pot angaja un asistent sau alta persoana din partea statiunii pentru a-l insoti, deoarece noi nu putem veni cu el. Multumesc.
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
PIRICI
LISTA STATIUNI
BUNA SEARA,
CAND POT SA AFLU LISTA CU STATIUNILE PE ANUL 2015 CA SA POT CERE UN BILET DE TRATAMENT DE CARE AM NEVOIE.
VA MULTUMESC.
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
daniel
Raspuns
Aveti lista statiunilor in articol. Deocamdata nu s-au afisat pe siteurile caselor teritoriale de pensii, listele cu statiunile si repartizarea pe serii in 2015 a biletelor de tratament balnear.
Mai multe detalii aici https://www.prostemcell.ro/10-recuperare-medicala/2537-bilete-de-tratament-gratuite/Page-4.html#39991
Postat la
%b %13, %2015
Postat de
marian marcu
intrebare
daca suntem pensionari si mergem la tratament si dorim sa luam cu noi pe nepoata noastra de 8 ani ce costuri trebuie sa suportam?va multumesc
Postat la
%b %21, %2015
Postat de
marian marcu
intrebare
INTREBARE
daca suntem pensionari si mergem la tratament si dorim sa luam cu noi pe nepoata noastra de 8 ani(dar nu pentru tratament) ce costuri trebuie sa suportam?va multumesc mult.
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
teaca costica irinel
lege
am vrut azi sa-mi depun dosarul la casa de pensii si nu mi l-au primit pe motiv ca am gardul 1 si ca imi trebuie neaparat inostitor pe motiv ca sa dat lege, dar problema e ca ma pot descurca singur, n-am nevoie de insotitor, e adevarat ca sa dat aceasta lege ca persoanele cu gradul 1 fie cu insotitor fie fara insotitor ( cu indemnizatie ) trebuie neaparat sa mearga cu insotitor intr-o statiune balneara?
Postat la
%b %23, %2015
Postat de
Lidia
Cost bilet pt asistent
Buna ziua si un salut pentru persoane cu dizabilitati... Va rog frumos sa ma ajutati sa fiu informata si convinsa ca fiind cu handicap grav si cu pensie de invaliditate gradul I, cat trebuie sa plateasca asistentul meu personal pentru un bilet de tratament conform noilor reglementari? Va multumesc anticipat.
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
dinga doinit
lista beneficiari
Va rog sa ami spuneti daca pot gasi pe net lista cu cei care au primit bilete de tratament la galati. Am cautat dar numai la galati nu e. Multumesc!
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
bilet de tratament
bilet de tratament
Buna ziua. Am vrea sa mergem 2 prietene pensionare, una este titulara biletului de tratament. Daca se poate pe jumatate de bilet?
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
Petru
Raspunde
Buna ziua

Tebuie sa discutati neaparat la baza de tratament. Ca sa mergeti doua pesoane concomitent s-ar putea numai daca nu sunt ocupati la capacitate
Aveti posibilitatea sa mergeti si pe rand , una dintre dvs primele 5 zile si pentru restul va schimbati.
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
raducu
Pensionar
Sint pensionar ,detin pensie din Romania si am domiciliu permanent in Germania,iar in Romania,reziden ta temporara,am aici casa mea.V-as ruga sa-mi spuneti,daca beneficiez aici de bilet de odihna sau tratament prin casa de pensii romina?
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
gigica
asigurat bugetar
cat costa biletul de tratament prin CNPAS sau ce contributie se plateste?
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
gabi P
proceduri medicale
sunt 16 zile cu 12 zile de proceduri. Intrebarea este cate proceduri tb sa se faca intr-o zi , eu am avut intr-o statiune decat 2 + bazin iar alta pensionara in aceeasi perioada dar alta statiune (iulie) a avut 5 proceduri pe zi , cat este legal????
Postat la
%b %10, %2015
Postat de
varna haralambie
Bilete de tratament
Fiind persoana cu handicap , in luna Mai am depus o cerere pentru un bilet de tratament cu nr. 6800 , pentru lunele Iulie _ August, dar nu am primit nici un raspuns pina la aceasta data , prietenul meu cu care am depus cererea pentru a merge impreuna pentru a ne ajuta , a primit comunicarea pentru a ridica biletul deja pentru seria nr. 17 , cu prezentare in statiunea Herculane in data de 30 Oct. 2015. Nu stiu care este situatia , doresc sa mi se comunice motivul de care nu am primit si eu instiintarea.
Postat la
%b %19, %2016
Postat de
harjeu adriana
Bilete de tratament
In ce conditii se poate tratament in statiune balneara cu trimitere de la doctorul de familie si cate proceduri sunt suportate de CNAS in cazul in care cazarea si masa sunt deja platite pentru un sejur de 8 zile la Eforie Nord in perioada 8-15 mai 2016?
Postat la
%b %03, %2016
Postat de
dinga doinita
pret bilet
Bună ziua! Sunt insotitor la o persoana cu handicap, și doresc sa știu ce preț are biletul de tratament ptr insotitor. Mulțumesc!
Postat la
%b %09, %2017
Postat de
danila gheorghe
bilet la tratament
sint pens. pe caz de boala gr. 3 sufar de ciroza hepatica cu virus c diabet zaharat tip 2 varice esofagian tip 2 calon iritabil cu polipi operat de ulcer deudonal nu am luat niciodata bilet la tratament la o pensie de 400 lei beneficiez de un bilet cit ma costa si daca pot merge cu sotia care este salariata de unde iau biletul stau in sect. 6
Postat la
%b %22, %2018
Postat de
Nițu Fănica
Bilete la tratament
Eu și soțul meu suntem pensionari și doresc bilet tratament pentru soț care are HTA și diabet zaharat tip 2 insulino-depend ent (4 injectii/zi). Eu, am circulație venoasă deficitară, varice, proteză de șold, osteoporoză. Nu am solicitat și nici nu am beneficiat până acum de bilete de tratament. Am dori să mergem intr-o stațiune care tratează boli cardiovasculare , în perioada cea mai apropiată! Dacă este util, vă transmit și nr.de tel. În speranța unei rezolvări, vă mulțumesc!

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .