Adoptia unui copil

Pentru adoptia unui copil, persoanele interesate ar trebui sa se adreseze autoritatilor centrale din domeniul adoptiei, din tarile in care locuiesc. In anumite tari, precum Italia si Israel, adoptarea copiilor romani va incepe cu intarziere, deoarece autoritatile centrale din cele doua state au delegat o parte dintre atributii unor organizatii neguvernamentale, care trebuie acreditate si de catre Oficiul Roman de Adoptii.

!!! Legea 273/2004 privind procedura adoptiei a fost modificata, prin aparitia Legii 268/2020, dar schimbarile vor intra in vigoare din 26 martie 2021

In esenta, cele mai importante modificari aduse legislatiei adoptiilor, prin Legea 268, sunt:

 • prelungirea valabilitatii atestatului de adoptator sau familie adoptatoare la cinci ani. Initial, Legea 273/2004 stabilea valabilitatea documentelor la doi ani;
 • pentru ca procedura de adoptie sa se desfasoare mai repede, copiii vor putea fi declarati adoptabili fara a mai fi cerut acordul rudelor de pana la gradul patru. Pe de alta parte, familia extinsa are prioritate la luarea in plasament a copilului si la potrivirea in vederea adoptiei copilului;
 • au fost reduse termenele in care parintii firesti majori pot declara ca renunta sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului si in care pot reveni asupra deciziei, ceea ce duce la declararea mai rapida a unui copil ca fiind adoptabil;
 • anumite acte, printre care si certificatul de nastere al copilului, ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare ori certificatul de casatorie al acestora, nu mai trebuie legalizate, ci doar certificate de catre directia de adoptii, cererea de incuviintare a adoptiei obtinandu-se astfel mai repede;
 • copiii pentru care exista solicitari de adoptie din partea unor familii sau persoane atestate raman adoptabili pana la implinirea varstei de 18 ani, nu de 14 ani, asa cum era anterior;
 • a fost extinsa lista persoanelor care au prioritate la procedura de potrivire. Mai exact, intra in aceasta categorie familiile sau persoanele care au adoptat frati ai copilului sau care se afla in procedura de adoptie cu un frate al acestuia;
 • se relaxeaza conditiile pentru monitorizarea postadoptie. Concret, nu se mai face aceasta monitorizare "in cazul adoptiei interne a copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv ori de catre rudele copilului si nici in cazul adoptiei copilului de catre tutorele sau ori de catre persoane/familii care au avut copilul in plasament cel putin 2 ani";
 • adoptatorii primesc bani (1.500 de lei/an) destinati asigurarii unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de alta natura pentru copiii adoptati;
 • indemnizatia lunara aferenta concediului de acomodare se calculeaza in functie de veniturile celui care adopta (85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii doi ani), nu in raport cu indicele social de referinta, asa cum era pana acum.

De asemenea, legea stabileste limite minime si maxime pentru valoarea indemnizatiei, respectiv aceasta nu poate fi mai mica acum decat valoarea folosita acum (3,4 ISR, adica 1.700 de lei), dar nici poate depasi valoarea de 8.500 de lei.

Adoptatorii vor beneficia lunar de sume importante de bani pentru copiii adoptati in anumite conditii

Concret, din aceasta luna, adoptatorul sau familia adoptatoare va beneficia, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizatie lunara in valoare de 600 de lei (1,2 ISR - indicatorul social de referinta, in valoare de 500 de lei). In plus, daca cel adoptat are peste sapte ani, e incadrat in grad de handicap accentuat/grav, infectat HIV sau bolnav SIDA ori face parte dintr-un grup de cel putin trei frati adoptabili impreuna, cuantumul indemnizatiei s-ar mari cu 50% (la 900 de lei/luna).

Termenul pana la care se acorda acesti bani este, de principiu, implinirea varstei de 18 ani. Mai exact, pana cand cel adoptat dobandeste capacitatea deplina de exercitiu, aceasta putand fi dobandita si inainte de 18 ani (de exemplu, daca persoana se casatoreste).

Apoi, adoptatorul/ familia adoptatoare va putea sa recupereze de la stat sumele de bani cheltuite pentru asigurarea unor servicii destinate recuperarii/ reabilitarii copilului adoptat, in limita a 1.500 de lei pe an. In plus, cheltuielile de transport si cazare ocazionate adoptatorului de participarea la procedura potrivirii practice cu copilul din alt judet vor putea fi decontate in limita a 200 de lei/zi/persoana.

Salariatii care adopta copii vor putea primi o indemnizatie mai mare

Tot din aceasta luna, indemnizatia aferenta concediului de acomodare, care se acorda salariatilor care vor sa adopte copii, nu va mai avea cuantum fix, ca acum, ci se va calcula in functie de media veniturilor nete din ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotararii judecatoresti de incredintare in vederea adoptiei.

Concret, indemnizatia lunara va reprezenta 85% din media acestor venituri si nu va putea fi mai mica de 1.700 de lei (3,4 ISR), dar nici mai mare de 8.500 de lei.

Majorarea indemnizatiei va viza si persoanele care sunt deja in concediul de acomodare. In esenta, din aceasta luna, daca nu au o medie a veniturilor peste 1.700 lei, adoptatorii vor primi aceeasi suma, iar daca media este peste aceasta valoare, indemnizatia lor va fi majorata.

Cei care adopta copii vor putea castiga bani, fara sa piarda indemnizatia

In fine, o alta schimbare ce se va aplica vizeaza posibilitatea cumularii banilor de indemnizatie aferenta concediului de acomodare cu alte venituri. Concret, pe perioada concediului de acomodare (maximum un an), adoptatorul va avea dreptul sa obtina, fara sa-i fie afectat dreptul la indemnizatia de acomodare, si sume de bani precum indemnizatii in calitate de consilier local/judetean.

Pe langa cele de mai sus, se vor putea obtine, pe langa indemnizatie, si sume de bani acordate in baza legii, contractului individual/ colectiv de munca, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu (altele decat salariul, in principal) ori venituri impozabile rezultate din desfasurarea unei activitati (alta decat cea suspendata ca urmare a intrarii in concediul de acomodare), al caror nivel net nu depaseste 6.250 de lei.

Regulile generale ale adoptiei

In primul rand, adoptatorul sau adoptatorii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii morale si materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului. Acestea se dovedesc cu ajutorul atestatului.

Atestatul, a carui valabilitate se va prelungi ori de cate ori este cazul, nu este obligatoriu atunci cand este vorba de adoptia unei persoane care a dobandit capacitate deplina de exercitiu sau de adoptia unui copil de catre sotul parintelui firesc/ adoptiv.

Dupa aceea, exista si o serie de interdictii. Este interzisa adoptia pentru persoanele condamnate pentru o infractiune contra persoanei sau contra familiei, pentru infractiunea de pornografie infantila sau pentru infractiuni privind traficul de droguri/precursori.

O alta conditie generala se refera la consimtamantul parintilor firesti la adoptie si, in cazul in care minorul care ar urma sa fie adoptat a implinit zece ani, a acestuia.

Inainte ca adoptia sa aiba loc, trebuie sa existe o potrivire a adoptatului cu adoptatorii. In acest sens, autoritatile vor urmari sa gaseasca adoptatori care sa fie potriviti cu nevoile copilului, urmand a se stabili compatibilitatea. Revenind la conditia atestatului, vor fi considerate persoane potrivite doar persoanele care au un atestat valabil de adoptator.

O modalitate concreta prin care pot fi gasite persoane potrivite pentru copil este de a se acorda prioritate rudelor copilului din familia extinsa si altor persoane cu care copilul a avut o viata de familie timp de cel putin sase luni.

Ulterior perioadei de potrivire, se va intocmi un raport in care sa existe concluzii cu privire la potrivirea dintre adoptator si adoptat. Daca acesta este favorabil, instanta va dispune incredintarea copilului, in vederea adoptiei, pentru 90 de zile.

In aceasta perioada, se vor face rapoarte de progres, cu privire la relatia dintre adoptator(i) si adoptat. La finalul perioadei de 90 de zile, raportul final va fi trimis instantei, care se va pronunta cu privire la adoptie.

In final, mai exista o etapa. Ulterior hotararii favorabile a instantei, va mai exista o perioada de monitorizare de minimum doi ani. In timpul acestei perioade, vor fi intocmite rapoarte trimestriale cu privire la evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si adoptator(i).

Din 26.03.2021, aceasta monitorizare nu se mai face “in cazul adoptiei interne a copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv ori de catre rudele copilului si nici in cazul adoptiei copilului de catre tutorele sau ori de catre persoane/familii care au avut copilul in plasament cel putin 2 ani”, asa cum scrie in Legea 268/2020.

Abia dupa aceea se poate incheia complet procedura adoptiei, prin intocmirea raportului final de inchidere a cazului. Oricare dintre parintii familiei care adopta un copil poate cere un concediu de acomodare si poate avea dreptul la o indemnizatie aferenta.

In Monitorul Oficial nr. 524 din 5 iulie 2017, a fost publicata HG nr. 448/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii referitoare la persoana adoptata.

Procedura adoptiei

Persoanele care vor sa adopte copii trebuie sa respecte prevederile legale aflate in vigoare, acestea fiind cuprinse acum Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei.

In cazul adoptiei unui copil aflat in sistemul de protectie se parcurg urmatoarele etape:

I. Obtinerea atestatului de persoana/familie apta sa adopte
II. Potrivirea initiala
III. Potrivirea practica cu copilul adoptabil
IV. Copiii aflati in profilul copiilor greu adoptabili
V. Incredintarea copilului in vederea adoptiei la persoana/familia atestata
VI. Incuviintarea adoptiei
VII. Monitorizarea si activitatile post adoptie

PASII NECESARI:

Persoanele care vor sa adopte trebuie sa obtina un atestat

Doua persoane pot sa adopte impreuna un copil doar daca sunt sot si sotie, iar "adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale, precum si conditiile materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului", se arata in lege. Mai exact, indeplinirea garantiilor si a conditiilor si existenta abilitatilor parentale se dovedesc cu ajutorul unui atestat eliberat de autoritati.

La evaluarea persoanelor care vor sa adopte un copil se tine cont, de asemenea, de caracteristicile psihologice, sociale si medicale ale celorlalti membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc cu adoptatorii, aceasta fiind realizata de directia de asistenta sociala si protectia copilului (sau de entitatile private autorizate). In cadrul evaluarii se au in vedere:

 • personalitatea si starea sanatatii persoanelor care vor sa adopte, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de crestere si educare a unui copil;
 • situatia economica a adoptatorilor analizata din perspectiva surselor de venit, a continuitatii acestora, precum si a cheltuielilor persoanei/familiei;
 • motivele pentru care se doreste adoptia;
 • impedimente relevante pentru capacitatea de a adopta.

In aceasta faza, o evaluare favorabila are drept rezultat eliberarea (de catre directia de asistenta sociala si protectia copilului) atestatului de persoana/familie apta sa adopte. Valabilitatea acestui document este de doi ani. Iar raportul final de evaluare prin care se propune eliberarea atestatului trebuie sa fie intocmit in 90 de zile de la solicitare.

Obtinerea atestatului nu este necesara daca este vorba de adoptia unei persoane care a dobandit capacitate deplina de exercitiu sau daca este vorba de adoptia unui copil de catre sotul parintelui firesc/adoptiv.

Potrivirea dintre adoptatori si copii este obligatorie

Inainte ca un copil sa fie incredintat pentru adoptie, trebuie efectuata etapa prealabila a potrivirii acestuia cu adoptatorii. Concret, autoritatile trebuie sa gaseasca adoptatorii care raspund nevoilor copilului si apoi se stabileste compatibilitatea lor.

In cadrul acestei etape, rudele copilului din familia extinsa (adica pana la gradul al patrulea) si alte persoane alaturi de care minorul s-a bucurat de viata de familie timp de cel putin sase luni (adica, de exemplu, tutorele, asistentul maternal sau familia de plasament) au prioritate. In potrivire sunt incluse doar rudele si persoanele care au un atestat valabil de adoptator.

Apoi, dupa trecerea perioadei de potrivire, directia de asistenta sociala si protectia copilului trebuie sa intocmeasca un raport prin care sa constate, practic, compatibilitatea dintre adoptatori si copil si sa propuna instantei judecatoresti incredintarea pentru adoptie. 

In baza sesizarii autoritatilor, instanta dispune incredintarea copilului in vederea adoptiei pentru o perioada de 90 de zile, timp de care este nevoie pentru a aprecia daca potrivirea cu adoptatorii este buna.

Pe durata incredintarii pentru adoptie, autoritatile trebuie sa urmareasca evolutia copilului si a relatiilor pe care le are acesta cu adoptatorii, progresul fiind inscris in rapoarte bilunare. In fine, la sfarsitul celor 90 de zile se intocmeste raportul final, ce este trimis instantei competente.

FORMULARE ADOPTIE NATIONALA

 1. Model ATESTAT
 2. Model CERERE DE EVALUARE in vederea eliberarii atestatului de familie /persoana apta sa adopte
 3. Model RAPORT FINAL DE EVALUARE a capacitatii de a adopta a adoptatorului/familiei adoptatoare (numele si prenumele persoanei/sotilor, numarul cererii de evaluare)
 4. Model DECLARATIE a parintilor firesti/rudelor pana la gradul al IV-lea ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului
 5. Model RAPORT de consiliere si informare a parintilor firesti/tutorelui anterior exprimarii consimtamantului la adoptie
 6. Model FISA SINTETICA DE POTRIVIRE INITIALA
 7. Model RAPORT de potrivire dintre copil si adoptator/familia adoptatoare (se utilizeaza atat in cazul adoptiei interne cat si in cea internationala)
 8. Model RAPORT cu privire la evolutia relatiilor dintre copil si adoptator/familia adoptatoare

Salariatii care vor sa adopte copii pot cere un concediu special

Una dintre cele mai importante noutati ce au fost introduse in Legea adoptiei in 2016, la ultima modificare a actului normativ, este concediul de acomodare. Mai precis, salariatii care vor sa adopte copii pot sa ceara intrarea intr-un concediu platit de maximum un an, care include si perioada incredintarii pentru adoptie.Salariatii vor putea sa beneficieze de un concediu de acomodare atunci cand vor solicita adoptarea unui copil, conform Legii nr. 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative, ce a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 si va intra in vigoare pe 12 august 2016.

Actul normativ prevede ca noul concediu va avea o durata de cel mult un an de zile si va include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei. In acest timp, salariatul indreptatit (adoptatorul sau oricare dintre cei doi soti ai familiei adoptatoare) va primi si o indemnizatie lunara. Concediul de acomodare si indemnizatia vor fi acordate la cererea persoanei indreptatite, iar aceste drepturi vor fi stabilite si acordate din ziua urmatoare celei in care este pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei.

"Pe perioada concediului (...), persoana indreptatita beneficiaza de plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate. Cuantumul contributiei se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale, prevazuta de lege, la valoarea indemnizatiei acordate. Fondurile necesare platii indemnizatiei (...), a contributiei (...), cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice", scrie in Legea nr. 57/2016.

Totodata, pentru drepturile persoanelor aflate in concediu de acomodare nu se vor datora impozit si contributii sociale obligatorii, exceptand contributia la sanatate, ce va fi platita de autoritati. Iar perioada respectiva va fi asimilata stagiului de cotizare la obtinerea indemnizatiilor pentru concediile medicale, pentru obtinerea pensiei, a somajului si a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului.

"Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective", dispune actul normativ publicat astazi. In plus, perioada concediului de acomodare va fi considerata vechime in munca, in serviciu si in specialitate.

Indemnizatia, care este raportata la indicatorul social de referinta (ISR - in valoare de 500 de lei), are un cuantum lunar de 3,4 ISR, adica 1.700 de lei. Atat concediul, cat si indemnizatia sunt acordate pe baza cererii persoanei indreptatite, la care trebuie anexate:

 • certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;
 • documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul;
 • dovada intrarii efective in concediu sau a suspendarii activitatii.

Documentele amintite trebuie depuse la agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita sa ceara intrarea in concediu. Apoi, drepturile sunt stabilite si acordate incepand cu ziua de dupa cea in care va fi pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare pentru adoptie.

Atentie! Angajatorii sunt obligati sa aprobe intrarea in concediul de acomodare, dar, inainte de a se ajunge aici, trebuie sa acorde salariatilor, la cerere, timp liber (maximum 40 de ore pe an) pentru efectuarea evaluarilor pentru obtinerea atestatului si realizarea pregatirii practice cu copilul.In alta ordine de idei, salariatul care va beneficia de concediul de acomodare si de indemnizatia aferenta nu va putea cere concediu pentru cresterea copilului sau stimulent de insertie.

!!!  Nu doar salariatii vor avea dreptul la concediul de acomodare si indemnizatia aferenta, ci si persoanele care obtin venituri din activitati independente sau activitati agricole.

Conditii noi pentru adoptie

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) a prezentat o parte din schimbarile pe care noua lege le aduce in privinta adoptiei.

"In normele de aplicare a noii legi am introdus o procedura pentru copiii greu adoptabili, pentru a veni in sprijinul micutilor care au acum sansele cele mai mici de a fi adoptati, iar aici ne refeirm la cei care au varsta peste sapte ani, cei cu handicap, cei care au un frate sau o sora in sistemul de ingrijire sociala. Evaluarea familiei a fost reconsiderata, in sensul in care cautam ca printre cei care vor sa adopte sa gasim viitori parinti, testam asadar capacitatea de a fi un parinte potrivit, de aceea am eliminat etnia din criteriile de adoptie", a precizat Gabriela Coman, presedintele ANPDCA.

Astfel, parintii adoptatori nu vor mai putea alege sa le fie prezentati doar copii apartinand unei anumite etnii, asa cum s-a intamplat pana in prezent. In plus, o familie adoptatoare nu va putea refuza mai mult de cinci copii care ii sunt prezentati de reprezentantii directiilor de asistenta sociala.

Prin noua lege, perioada de valabilitate a certificatului de parinte adoptator a fost extinsa de la un an la doi, pentru a nu mai exista riscul ca acesta sa expire inainte de incheierea procedurilor de adoptie. In plus, un copil odata declarat "adoptabil" va avea aceasta calitate pana la implinirea varstei de 14 ani.

In cazul adoptiilor internationale, copilul va fi declarat eligibil, conform noului act normativ, la numai un an de la deschiderea procedurii, si nu dupa doi ani, asa cum se intampla in prezent.

Metodologia privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii referitoare la persoana adoptata

 • HOTARARE nr. 448 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii referitoare la persoana adoptata.

In scopul realizarii dreptului de cunoastere a originilor si propriului trecut persoana adoptata beneficiaza de sprijin din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (A.N.P.D.C.A) pentru:

 • obtinerea de informatii care atesta realizarea adoptiei, informatii privind locul nasterii, numele si prenumele anterioare adoptiei, istoricul personal si traseul institutional, informatii privind identitatea parintilor firesti;
 • cautarea parintilor firesti sau a rudelor biologice;
 • facilitarea contactarii parintilor firesti sau a rudelor biologice;
 • organizarea si pregatirea intalnirii cu parintii firesti sau rudele biologice.

In vederea realizarii demersurilor prevazute de prezenta metodologie, persoana adoptata, precum si parintii firesti sau rudele biologice pot fi reprezentati de catre o persoana fizica sau juridica, in baza unei imputerniciri exprimate in scris.

Informatiile referitoare la locul nasterii, traseul institutional si istoricul personal, respectiv social, familial, medical al persoanelor adoptate, pot fi furnizate de catre A.N.P.D.C.A. la solicitare a oricarei persoane care a fost adoptata in Romania, fara a se dezvalui identitatea parintilor firesti sau a rudelor biologice.

Persoanele adoptate care nu au capacitate deplina de exercitiu, dar care cunosc faptul ca sunt adoptate pot solicita informatiile prevazute la art. 6 alin. (2) in nume propriu sau prin intermediul reprezentantului legal. Aceste informatii pot fi furnizate numai daca adoptatul participa la cel putin o sedinta de consiliere, din care sa rezulte ca este echilibrat din punct de vedere psihoemotional.

In cazul in care adoptatul nu are domiciliul in Romania, activitatea de consiliere poate fi realizata de catre autoritatile/organismele straine abilitate in acest sens, conform legii statului pe al carui teritoriu locuieste acesta. Documentul intocmit ca urmare a realizarii acestei activitati se transmite A.N.P.D.C.A., in original sau copie legalizata, insotit de traducerea autorizata in limba romana.

Persoanele adoptate care detin informatii asupra identitatii parintilor firesti sau a rudelor biologice pot solicita A.N.P.D.C.A. sprijin pentru realizarea demersurilor vizand contactarea acestora.

Cererea parintilor firesti sau a rudelor biologice ale persoanelor adoptate care doresc sa obtina informatii vizand persoana adoptata trebuie sa contina datele de identificare si de contact ale solicitantului, numele si prenumele persoanei adoptate avute anterior adoptiei si cel putin inca o alta data de identificare a acesteia, care poate fi, dupa caz, data sau locul nasterii adoptatului, numele si prenumele parintilor biologici.

Adoptatul sau, dupa caz, persoana sau familia adoptatoare decide cu privire la informatiile ce pot fi furnizate parintilor firesti sau rudelor biologice si, daca este cazul, cu privire la punerea in legatura cu acestia. Acordurile scrise privind contactarea si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se transmit A.N.P.D.C.A.

........

Toate persoanele care locuiesc in strainatate si doresc sa infieze un copil din Romania vor putea demara procesul de adoptie, prima etapa fiind solicitarea atestatului de familie adoptatoare.

Pot adopta persoanele rude de pana la gradul al IV-lea cu copilul pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne, familiile in care cel putin unul dintre soti este si cetatean roman sau cetatenii straini, daca au statutul de sot al parintelui natural al copilului a carui adoptie se solicita.

Este obligatoriu ca cererea persoanei sau familiei care solicita adoptia internationala sa fie insotita de actul din care sa rezulte ca exista garantiile ca are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor. De asemenea, copilul care va fi adoptat trebuie sa aiba fata de adoptator si rudele acestuia aceeasi situatie legala ca cea a unui copil biologic.

Interviu cu dl. Secretar de Stat Bogdan Panait, pe tema noii Legii a Adoptiilor (2012).

Adoptiile internationale - Cine poate adopta?

Legea 233/2012 aduce posibilitatea familiilor de cetateni romani din strainatate sa adopte copii din Romania. 

Adoptia internationala a copilului cu resedinta obisnuita in Romania de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in strainatate poate fi incuviintata numai pentru copiii care se afla in evidenta A.N.P.D.C.A. si numai in urmatoarele situatii:

a) adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este ruda pana la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne;
b) adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este si cetatean roman;
c) adoptatorul este sot al parintelui firesc al copilului a carui adoptie se solicita.

Persoanele care vor solicita adoptarea unui copil vor fi obligate sa locuiasca in Romania cel putin 30 de zile consecutiv, pentru a intari relatia cu acesta.

Pot fi adoptati international numai copiii pentru care nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie cu resedinta in Romania intr-un interval de doi ani.

Legea adoptiei instituie termene precise in care un copil poate deveni adoptabil. Astfel, un copil poate fi declarat adoptabil daca dupa instituirea masurii de protectie speciala a trecut un an si parintii firesti, precum si rudele pana la gradul IV ale acestuia nu pot fi gasite sau nu colaboreaza cu autoritatile in vederea realizarii demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea lui in familie.

De asemenea, un copil poate fi declarat adoptabil daca parintii si rudele lui pana la gradul IV declara in scris ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea acestuia si in termen de 60 zile nu si-au retras aceasta declaratie sau daca minorul a fost inregistrat din parinti necunoscuti. In acest caz, adoptia se stabileste in maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere al copilului.

Modificarile aduse Legii 273/2004 mai prevad ca parintele minor care a implinit 14 ani sa-si poata exprima consimtamantul la adoptia copilului, asistat de catre ocrotitorul sau legal.

De asemenea, pentru adoptia copilului nascut in afara casatoriei a fost reglementata o conditie speciala. Astfel, filiatia copilului fata de tata trebuie confirmata prin rezultatul expertizei realizate prin metoda serologica ADN, pentru a elimina adoptiile ilegale care s-au practicat in ultimii ani, uneori chiar la recomandarea oamenilor din sistem.

In noua lege au fost extinse exceptiile in care poate interveni o noua adoptie a unui copil deja adoptat.

"Se reglementeaza adoptia succesiva in cazul in care copilul adoptat are un singur parinte, necasatorit, iar acesta se afla intr-o relatie stabila si convietuieste cu o persoana de sex opus, necasatorita, care nu este ruda cu acesta pana la gradul al IV-lea, si declara prin act autentic notarial, ca noul adoptator a participat direct si nemijlocit la cresterea si ingrijirea copilului, pentru o perioada neintrerupta de cel putin cinci ani", potrivit actului normativ care intra in vigoare sambata.

Referitor la activitatile post-adoptie, s-a reglementat posibilitatea ca, in afara de directia de la domiciliul solicitantului, aceste activitati sa poata fi realizate si de catre organisme private, precum si de catre cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie care au incheiat conventii cu Oficiul (acestea sunt prezentate mai jos, in comentarii).

De asemenea, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului sunt obligate ca, in termen de trei luni de la data intrarii in vigoare a legii, sa revizuiasca planul individualizat de protectie a copiilor aflati in cadrul sistemului de protectie speciala si sa stabileasca adoptia ca finalitate.

Noua legislatie prevede si reducerea la zece zile a termenelor in care vor fi judecate cazurile care intra sub incidenta Legii adoptiei, precum si a termenelor de redactare si comunicare a hotararilor pronuntate in aceste cauze.

Criterii pentru adoptie

In temeiul art. 293 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, secretarul de stat al Oficiului Roman pentru Adoptii emite prezentul ordin:

Cuplurile stabilite in strainatate vor putea adopta un copil, daca unul din soti are cetatenie romana, in termen de doi ani de cand copilul a fost declarat adoptabil. Potrivit legii nou adoptate, parintii adoptivi sunt obligati sa ii informeze pe copii ca nu sunt parintii lor naturali, iar barbatii care recunosc un copil din afara casatoriei sunt obligati sa faca testele ADN.

Nu vor putea adopta copii persoanele care au fost condamnate pentru o infractiune impotriva familiei, savarsita cu intentie si pentru infractiunea de trafic de persoane sau trafic si consum ilicit de droguri. Interdictia se aplica si persoanelor care doresc sa adopte singure, ai caror soti sunt bolnavi psihic sau au handicap mintal.

PROCEDURA LEGALA CE TREBUIE URMATA DE CATRE O PERSOANA/FAMILIE PENTRU ADOPTIA INTERNATIONALA

I. Transmiterea cererii de adoptie internationala
II. Luarea cererii de adoptie internationala in evidenta Registrului National pentru Adoptii (R.N.A.)
III. Potrivirea initiala
IV. Comunicarea selectiei realizate ca urmare a potrivirii initiale
V. Potrivirea practica 
VI. Incuviintarea adoptiei internationale
VII. Emiterea certificatului care atesta conformitatea adoptiei internationale cu dispozitiile Conventiei de la Haga
VIII. Deplasarea copilului din Romania in statul de primire
IX. Monitorizarea postadoptie

IMPORTANT DE RETINUT in adoptia internationala

Ce este adoptia?

Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului.

In cursul procedurii adoptiei trebuie respectate, in mod obligatoriu, urmatoarele principii:

 • principiul interesului superior al copilului;
 • principiul cresterii si educarii copilului intr-un mediu familial;
 • principiul continuitatii in educarea copilului, tinandu-se seama de originea sa etnica, culturala si lingvistica;
 • principiul informarii copilului si luarii in considerare a opiniei acestuia in raport cu varsta si gradul sau de maturitate;
 • principiul celeritatii in indeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei.

Cine poate adopta?

Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai in varsta decat cel pe care doresc sa il adopte. Persoanele cu boli psihice si handicap mintal nu pot adopta.

Pentru motive temeinice, instanta judecatoreasca poate incuviinta adoptia chiar daca diferenta de varsta dintre adoptat si adoptatori este mai mica de 18 ani, dar in nici o situatie, mai putin de 15 ani.

Cine poate fi adoptat?

Copilul poate fi adoptat pana la implinirea varstei majoratului civil. Persoana majora poate fi adoptata numai daca adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o in timpul minoritatii sale.

Adoptia intre frati este interzisa. Adoptia a doi soti sau fosti soti de catre acelasi adoptator sau familie adoptatoare, precum si adoptia intre soti sau fosti soti sunt interzise.

Consimtamantul la adoptie

Persoanele care trebuie sa consimta la adoptie sunt urmatoarele:

 • parintii firesti; daca unul dintre parintii firesti este decedat, necunoscut, declarat, in conditiile legii, mort sau disparut, pus sub interdictie, precum si daca se afla, din orice imprejurare, in imposibilitate de a-si manifesta vointa, consimtamantul celuilalt parinte este indestulator;
 • parintele sau parintii decazuti din drepturile parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti pastreaza dreptul de a consimti la adoptia copilului; consimtamantul reprezentantului legal este obligatoriu in acest caz;
 • tutorele copilului ai carui parinti firesti sunt decedati, necunoscuti, declarati morti sau disparuti ori pusi sub interdictie, in conditiile legii;
 • copilul care a implinit varsta de 10 ani;
 • adoptatorul sau, dupa caz, familia adoptatoare; in cazul adoptiei copilului si de catre sotul adoptatorului, consimtamantul trebuie exprimat de catre sotul care este deja parinte adoptator al copilului.

Nu este valabil consimtamantul dat in considerarea promisiunii sau efectuarii unei contraprestatii, indiferent de natura acesteia, fie ea anterioara sau ulterioara.

Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare

Evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare se face, pe baza solicitarii lor, de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului de la domiciliul acestora si trebuie sa aiba in vedere:

 • personalitatea, starea sanatatii si situatia economica a adoptatorului sau familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil;
 • motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreste sa adopte;
 • motivele pentru care, in cazul in care numai unul dintre cei doi soti solicita sa adopte un copil, celalalt sot nu se asociaza la cerere;
 • impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta.

Pe baza rezultatelor evaluari, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare decide, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare de catre adoptator sau familia adoptatoare, daca acesta sau acestia sunt sau nu apti sa adopte. In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia va elibera atestatul de persoana sau familie apta sa adopte.

Atestatul eliberat de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioada de un an. Valabilitatea acestui atestat poate fi prelungita anual in urma unei solicitari de reinnoire din partea adoptatorului sau familiei adoptatoare, cu conditia sa fie respectate aceleasi criterii care au stat la baza acordarii sale initiale.

In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul sau familia adoptatoare au dreptul sa solicite directiei, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea. Rezultatul nefavorabil al reevaluarii poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la tribunalul de la domiciliul adoptatorului.

Obtinerea atestatului nu este necesara in urmatoarele cazuri:

 • pentru adoptia persoanei majore de catre familia care a crescut-o in timpul minoritatii;
 • pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.

Deschiderea procedurii adoptiei

Inainte de a sesiza instanta judecatoreasca cu privire al deschiderea procedurii adoptiei, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului de la domiciliul copilului efectueaza demersuri pentru reintegrarea copilului in familie sau, dupa caz, pentru plasamentul copilului in familia extinsa sau substitutiva.

Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca:

 • planul individualizat de protectie stabileste necesitatea adoptiei interne;
 • parintii copilului sau, dupa caz, tutorele isi exprima consimtamantul la adoptie.

Incredintarea in vederea adoptiei

Adoptia nu poate fi incuviintata de catre instanta judecatoreasca decat dupa ce copilul a fost incredintat pentru o perioada de 90 de zile persoanei sau familiei care doreste sa-l adopte, astfel incat instanta sa poata aprecia, in mod rational, asupra relatiilor de familie care s-ar stabili daca adoptia ar fi incuviintata.

Incredintarea in vederea adoptiei nu este necesara in urmatoarele cazuri:

 • pentru adoptia persoanei majore de catre familia care a crescut-o in timpul minoritatii;
 • pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv;
 • pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne si acesta a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar masura plasamentului dureaza de cel putin 90 de zile;
 • pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 90 de zile de la data instituirii tutelei.

In perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, directia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat, intocmind in acest sens rapoarte bilunare. La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, directia intocmeste un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, pe care il comunica instantei competente in vederea solutionarii cererii de incuviintare a adoptiei.

Daca pe durata perioadei de incredintare in vederea adoptiei directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare constata neadaptarea copilului cu persoana sau familia adoptatoare ori existenta oricaror alte motive de natura sa impiedice finalizarea procedurii de adoptie, sesizeaza de indata instanta judecatoreasca, in vederea revocarii sau, dupa caz, prelungirii masurii incredintarii.

Incuviintarea adoptiei

Cererea de incuviintare a adoptiei poate fi introdusa direct de catre adoptator sau familia adoptatoare in situatia adoptiei persoanei majore de catre familia care a crescut-o in timpul minoritatii si cel al adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.

In toate celelalte cazuri cererea de incuviintare a adoptiei putand fi introdusa fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de catre directia de la domiciliul acestora, la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, la implinirea termenelor prevazute pentru adoptia copilului aflat in una dintre situatiile urmatoare:

 • a fost deschisa procedura adoptiei interne si copilul a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar masura plasamentului dureaza de cel putin 90 de zile;
 • adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 90 de zile de la data instituirii tutelei.

Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte:

 • certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata;
 • certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica;
 • atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
 • hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vederea adoptiei;
 • certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in copie legalizata;
 • certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in copie legalizata;
 • cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;
 • certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris;
 • documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtamantului parintilor firesti, in masura in care nu s-a pronuntat anterior o hotarare judecatoreasca de incuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului.

Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia adoptatoare va avea obligatia de a depune rapoartele finale pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea termenului la care a fost citata pentru judecarea cauzei, precum si, dupa caz, de a da instantei judecatoresti orice relatii necesare pentru solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.

Instanta judecatoreasca va admite cererea de incuviintare a adoptiei numai daca, pe baza probelor administrate, si-a format convingerea ca adoptia este in interesul superior al copilului. In termen de 5 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a incuviintat adoptia, directia care a participat la judecarea cererii de incuviintare a adoptiei va instiinta in scris parintii firesti despre aceasta.

Monitorizarea post-adoptie

Directia de la domiciliul copilului va urmari si va intocmi rapoarte trimestriale cu privire la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi pe o perioada de cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei.

Descarcati:

Conditii de autorizare

Organismele private romane care solicita autorizarea in vederea desfasurarii de servicii si activitati in domeniul adoptiei interne trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • a) sa fie persoane juridice romane, fara scop lucrativ, constituite in conditiile legii;
 • b) sa aiba inscris in statut desfasurarea de activitati in domeniul adoptiei si in domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • c) scopul si obiectul de activitate, inscrise in statut, sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei romane;
 • d) sa dispuna de resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor a caror autorizare o solicita sau sa demonstreze capacitatea de a atrage resursele necesare;
 • e) sa aiba relatii contractuale pe perioada pentru care se solicita autorizatia cu cel putin 3 specialisti, absolventi ai invatamantului universitar cu diploma de licenta – unul in specializarea asistenta sociala, unul in specializarea psihologie si unul in drept sau stiinte juridice;
 • f) persoanele din conducerea organismului privat, precum si cele prevazute la lit. e) sa nu fi fost condamnate definitiv pentru o infractiune savarsita cu intentie si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • g) sa aiba proceduri/metodologii de lucru adecvate si conforme cu principiile si prevederile legale in materia adoptiei, precum si proceduri de evaluare periodica a satisfactiei beneficiarilor;
 • h) sa aiba prevazuta in regulamentele proprii obligativitatea pastrarii conficdentialitatii de catre persoanele angajate si colaboratori a datelor si informatiilor la care au acces referitoare la copiii adoptati, adoptatori si parintii firesti;
 • i) sa asigure masurile necesare in vedeea protectiei datelor si informatiilor prevazute la lit. h).

Procedura de autorizare

In vederea obtinerii autorizatiei, organismele private vor depune o cerere insotita de urmatoarele documente:

 • a) actul constitutiv si statutul, in copie legalizata sau certificata;
 • b) incheierea judecatoreasca prin care s-a admis cererea de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau, dupa caz, in Registrul federatiilor a organismului privat;
 • c) regulamentul intern al organismului privat solicitant;
 • d) lista personalului care va realiza activitatile in domeniul adoptiei, insotita de cv-urile acestora, diplomele de studii si contractele in baza carora isi vor desfasura activitatea; diplomele de studii si contractele se depun in copie legalizata sau certificata;
 • e) documentele prevazute de lege pentru exercitarea profesiei, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 lit. e);
 • f) angajamentul personalului din conducerea organismului privat, al persoanelor angajate, precum si al colaboratorilor, care au acces la date si informatii referitoare la copiii adoptati, adoptatori, parintii firesti si rudele biologice ale adoptatului, cu privire la pastrarea confidentialitatii acestor date;
 • g) document de prezentare a organismului privat care sa cuprinda si descrierea activitatilor planificate si a metodologiilor/procedurilor de lucru utilizate;
 • h) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor din conducerea organismului privat, precum si ale persoanelor prevazute la art. 5 lit. e);
 • i) declaratia reprezentantului legal al organismului privat prin care se obliga sa prezinte Oficiului raportul anual de activitate in vederea reinnoirii autorizatiei, precum si rapoarte periodice, la cererea acestuia;
 • j) angajamentul reprezentantului legal de a informa Oficiul cu privire la schimbarile in urma carora conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite, in maximum 15 zile de la data la care a luat cunostinta de producerea acestora.

Oficiul va solutiona cererea de eliberare a autorizatiei in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. In situatia in care documentatia depusa nu este completa, solicitantul este informat de catre Oficiu, in termen de maximum 10 zile de la inregistrarea cererii, in vederea completarii documentelor.

Analizarea cererii si a documentatiei depuse se realizeaza de catre persoanele desemnate prin ordin al presedintelui Oficiului, care intocmesc un raport ce contine propunerea privind eliberarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare. Autorizatia este valabila pentru o perioada de un an de la data emiterii. Ordinul privind eliberarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare se transmite solicitantului in maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii lui.

Legislatie

 • HOTARARE nr. 448 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii referitoare la persoana adoptata
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adoptiei*) - Republicare (actualizata)
 • Ordinul nr. 631 din 21 ianuarie 2013 privind documentele care se anexeaza cererii de evaluare in vederea eliberarii unui nou atestat de persoana sau familie apta sa adopte, ca urmare a expirarii atestatului anterior
 • HG 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii
 • Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica. Criterii pentru adoptii
 • ORDIN Nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, precum si a modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei
 • HG 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora
 • Legea nr. 49/2009 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
 • Legea 274/2004 republicata 2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii
 • Legea nr. 273/2004 republicata in 2009 privind regimul juridic al adoptiei. Legea adoptiei
 • OUG nr. 102/2008 ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

COMMENTS 

Postat la
%b %08, %2016
Postat de
mami
raspuns
noi suntem o familie adoptatoare, atestata parental recent.cred ca devine aproape imposibil sa gasim noi un copil, pt ca asteptam ca ei sa faca potrivirile, dar nimeni din judet n a facut inca vreo vizita...pt ca sunt ocupati cu altceva, recunoscand ca inca n au incarcat in baza de date nici macar copiii adoptabili din judet....asadar , trebuie sa obtineti atestatul parental, inainte de toate, si asta dureaza destul-termenul e de 4 luni-apoi, sa faceti o cerere in care specificati ca vreti sa intrati in potrivire cu copii din toate judetele, cel de domiciliu, sau doar din jud. iasi. multa bafta! noi suntem f f f dezamagiti de cum se misca lucrurile in tara asta, cu toate laudatele schimbari ale legii adoptiei-astea dau posibilitatea angajatilor sa nu faca nimic, adoptatorii sunt invitati frumos sa astepte pana vor fi sunati, adica, de obicei, pana expira certificatul..o prevedere obligatorie in lege ar fi trebuit sa fie si obligativitatea transparentei directiilor in raport cu adoptatorii care sa poata verifica daca si in ce conditii se fac potriviri...
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
mami
raspuns
din pacate, e revoltator...cr ed ca nimeni nu doreste salvarea acestor suflete, ei devin sursa sigura de venit pt miile de angajati din sistem.stiati ca politistilor si jandarmilor la angajare li se adauga bonus posturi pentru neveste in orasul respectiv??de obicei, la directii...toat e sunt psihoOLOAGE...s i nu prea trec pe acolo. cu cine sa te certi??? cine le evalueaza activitatea???? judetul??
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
mami
raspuns
nu inteleg modul in care se acorda acel concediu de acomodare...dac a varsta copilului e scolara, mama poate lua concediul de acomodare, dar si lucra in paralel, cu jumatate de norma, avand in vedere, orarul de scoala al copilului??sau e obligata sa renunte la serviciu total??eu as vedea prima varianta, voi ce ziceti??
Postat la
%b %09, %2017
Postat de
cam
sistem de tocat nervii
Un sistem facut pentru cei care au nervi si mai ales pentru cei ce au relatii. Daca nu cunosti pe nimeni esti doar un intrus care vrea sa le ia unora painea de la gura (aici ma refer la asistentele maternale) si cred ca si asistentele sociale sunt cam nedoritoare pt ca ei copii le asigura locul de munca. Despre psihologi, chiar nu mai am cuvinte.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .