asistent personal sau indemnizatie pentru insotitorPersoanele cu handicap grav cu drept la asistent personal, care au si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I (avand inainte calitatea de "angajat" cativa ani), pot opta pentru a avea asistent personal sau pentru a primi indemnizatia de insotitor (pe numele lor, pe acelasi Talon cu Pensia de invaliditate).

Diferenta consta in faptul ca prin alegerea primirii indemnizatiei de insotitor direct de catre persoana cu handicap, aceasta isi asuma raspunderea de a-si asigura singura serviciile necesare traiului zilnic, fara a depinde permanent de o singura persoana.

Este vorba despre Ordinul Ministerului Muncii nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 691, din 12 noiembrie 2013.

Atentie! Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizatiei lunare nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor.

Beneficiarii isi pot exprima optiunile incepand cu data de la care se incadreaza atat in categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cat si in cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.

Unde se depun cererile de exprimare a optiunilor?

Potrivit Procedurii publicate recent in Monitor, in situatia in care incadrarea persoanei in grad de handicap grav, cu drept la asistent personal, este ulterioara inscrierii la pensie de invaliditate gradul I, beneficiarii vor completa o cerere in care vor alege intre asistent personal si indemnizatia de insotitor.

{googleads}Cererea (anexa 1-2) va fi adresata Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, din raza teritoriala de domiciliu a persoanei.

Documentul se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la DGASPC, iar celalalt exemplar se transmite, de catre DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei in cauza. Daca beneficiarul opteaza pentru asistent personal/indemnizatie lunara aferenta asistentului, DGASPC transmite o copie a cererii primariei in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap.

Detalii pe Forum: Ordinul MMFPSPV nr. 2272/2013

PROCEDURA
de aplicare a prevederilor art. 42 din
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
coroborate cu cele ale art. 77 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 448/2006, potrivit carora persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii medico-psihosociale, la un asistent personal,
luand in considerare dispozitiile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 263/2010, potrivit carora pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix,
se stabilesc urmatoarele:

Art. 1. - (1) Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal, care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal;
(2) In situatia in care optiunea se exprima pentru asistent personal, persoana cu handicap grav, care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru angajarea asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav;
(3) Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav, nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 din Legea nr. 263/2010;
(4) Optiunea pentru unul dintre drepturile prevazute la alin. (3) se exercita de la data de la care beneficiarii acestora se incadreaza atat in categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cat si in cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.

Art. 2. - (1) In situatia in care incadrarea persoanei in grad de handicap grav, cu drept la asistent personal, este ulterioara inscrierii la pensie de invaliditate gradul I, optiunea prevazuta la art. 1 alin. (1) se exprima prin cerere adresata directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, denumita in continuare DGASPC, din raza teritoriala de domiciliu al persoanei;
(2) Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la DGASPC, iar celalalt exemplar se transmite, de catre DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei in cauza, modelul cererii fiind prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura;
(3) In cazul in care beneficiarul opteaza pentru asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite o copie a cererii primariei in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap.

Art. 3. - (1) In situatia in care inscrierea la pensie de invaliditate gradul I este ulterioara incadrarii in grad de handicap grav cu drept la asistent personal, optiunea prevazuta la art. 1 alin. (1) se exprima prin cerere adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii, odata cu depunerea dosarului administrativ de pensie;
(2) Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la casa teritoriala/sectoriala de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie, iar celalalt exemplar se transmite, de catre casa teritoriala/sectoriala de pensii, la DGASPC. In cazul in care optiunea exprimata este pentru asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite, ulterior, o copie a cererii catre primaria in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap, modelul acestei cereri fiind prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.

Art. 4. - Cererile prin care beneficiarii isi exprima optiunea prevazuta la art. 1, conform prezentei proceduri, pot fi depuse de catre titularul dreptului, personal sau, dupa caz, prin reprezentantul sau legal sau mandatar.

Art. 5. - Prevederile art. 2-4 se aplica si in cazul in care, ca urmare a reevaluarii/revizuirii medicale, persoana detine atat calitatea de persoana cu handicap grav, cu drept la asistent personal, cat si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I.

Art. 6. - Schimbarea ulterioara a optiunii prevazute la art. 2 si 3, inclusiv dupa data trecerii la pensie pentru limita de varsta, se exprima prin cerere adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz, DGASPC, in functie de drepturile pentru care opteaza persoana. In aceasta situatie suspendarea platii drepturilor incompatibile se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la una din cele doua institutii, in scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi.

Art. 7. - DGASPC gestioneaza toate informatiile referitoare la persoanele cu handicap grav, inclusiv cele referitoare la optiunile acestora: angajarea asistentilor personali si plata indemnizatiilor efectuate de catre DGASPC sau, dupa caz, de catre primaria in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap grav.

Art. 8. - (1) Schimbul de date intre casele teritoriale/sectoriale de pensii si DGASPC, cu privire la persoanele cu handicap grav cu drept la asistent personal si pensionarii de invaliditate gradul I, se efectueaza lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, pe baza protocoalelor de colaborare incheiate intre aceste institutii
(2) In baza protocolului de colaborare prevazut la alin. (1) se transmit lunar liste cuprinzand urmatoarele informatii:
a) numele/prenumele beneficiarului;
b) adresa de domiciliu a beneficiarului conform actului de identitate;
c) codul numeric personal;
d) dreptul de care beneficiaza: asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav/indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010.

Art. 9. - In cazul in care se constata ca o persoana beneficiaza, prin cumul, atat de indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cat si de asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv de indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, plata drepturilor prevazute de Legea nr. 448/2006 se suspenda pana la data la care beneficiarul isi va exprima optiunea in conditiile prevazute la art. 2-4.

Art. 10. - Sarcina constituirii si recuperarii debitelor, in limita termenului de prescriptie extinctiva, reprezentand drepturi incasate necuvenit, revine institutiei care a acordat dreptul pentru care persoana nu a optat.

Comentarii 

Postat la
%b %07, %2015
Postat de
TIȚA PANĂ
Însoțitor
Pot plăti asigurările sociale dacă sunt însoțitor pentru persoană cu handicap?
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
alinaa
Raportul lunar
Buna ziua
Sunt persoana cu handicap si am avut asistent personal pana in decembrie 2014.Asistentul personal trebuia sa prezinte din data de 1 pana pe 8 a fiecarei luni la primarie un RAPORT LUNAR.
Din ianuarie 2015 am optat pentru indemnizatia de insotitor,o primesc doar ca acuma trebuie sa ma duc eu lunar din data de 1 pana pe 8 a fiecarei luni acel raport lunar.
Nu inteleg de ce trebuie sa merg eu personal cu acel raport daca nu mai am asistent personal?
Sunt obligati persoanele cu handicap grav sa prezinte raportul lunar la primarie chiar daca nu mai au asistent personal?
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Asistentul personal era salariat al primariei si probabil prezentarea lunara a unui raport era o obligatie sa serviciu.

Conform legii, indemnizatia de insotitor se acorda in virtutea existentei certificatului de handicap.
Dvs nu sunteti salariat al primariei, primiti indemnizatia in conformitate cu legea si nu vi se poate conditiona plata indemnizatiei de prezentarea raportului de care vorbiti.

Sincer sa fiu, nu am mai auzit pe nimeni vorbind despre asa ceva.
Postat la
%b %13, %2018
Postat de
Mircea S.
Abuz
Si eu primesc indemnizatie de insotitor de la primarie,in prezent de 1060 lei,dar niciodata nu am fost chemat la Primarie asa cum te cheama pe tine,asta este un abuz,nici macar nu exista vreo lege care sa spuna ca trebuie sa te prezinti la Primarie.
Acum aud de asa ceva de la tine!
Postat la
%b %11, %2015
Postat de
mihaiiii
A primit cineva majorarea salariala de 100 lei?
Buna ziua
A primit cineva majorarea salariala de 100 lei?
Am intelesc ca asistenti personali ai persoanelor cu handicap trebuia sa primeasca un plus de 100lei la salariu.Mai jos sunt doua adrese in care ne spune ca ar trebui sa primim 100lei.Eu doar acum am aflat de ea.
Nu stiu daca am voie sa pun asa ceva pe site dar incerc.Daca nu merge copiez un text de la una din stire.
''În urma negocierilor purtate, s-a decis ca începând cu data de 1 ianuarie 2015 salariile angajaţilor din sistemul de asistenţă socială să fie majorată cu o sumă fixă de 100 de lei, şi nu procentual sau eşalonat aşa cum au propus iniţial reprezentanţii celor două ministere. De aceste prevederi vor beneficia toţi angajaţii acestui sistem din România, indiferent de judeţ sau dacă este vorba despre asistenţi personali, maternali sau sociali.''

1. https://www.emaramures.ro/Stiri/Tipareste-Stire.aspx?NewsID=112385

2. https://www.gazetanord-vest.ro/2014/10/salarii-majorate-pentru-angajatii-din-asistenta-sociala/

Daca asistenti personali din alte localitati au primit ce pot face ceilalti care nu au primit?Dar cei care au optat pentru a primi indemnizatia de insotitor?
Postat la
%b %23, %2015
Postat de
malus maria
alte drepturi ale pensionarilor de invaliditate gr.1
As vrea sa știu dacă pensionarii de invaliditate de gr.1 au aceleași drepturi ca si cei cu handicap grav (cele în afara de indemnizația de însoțitor)
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pensionarii de invaliditate gr. 1 nu au aceleasi depturi ca si persoanele cu handicap grav.

Un pensionar gr.1 se incadreaza de regula si la handicap grav . Obtineti certificatul si veti beneficia si de drepturi.
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
DaniN
Raspuns
Cuantumul indemnizatiei sociale pentru pensionari stabilit pentru anul 2015 este de 400 lei.
https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/pensia-de-invaliditate.html

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

- indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 234 lei;
- buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 106 lei ;
- indemnizatie de insotitor in cuantum de 665 lei sau asistent personal.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor prin DGASPC

Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 113 lei, dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin DGASPC-uri, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate DGASPC-ului judetean.

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie (in prezent de 664 lei), pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin DGASPC-uri, echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii (in prezent de 777 lei).

https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/drepturile-persoanelor-cu-handicap.html
Postat la
%b %03, %2016
Postat de
stan virgil
intrebare
ipe 08-12-2014 la revizuire m-i s-a scimbat gradul de boala de la gr.2 la gr.1si m-i s-a acordat indemnizatie de insotitor incepind cu data de 01-01-2015 si am primit tot anul in curs,cind in luna noiembrie aceluasi an am primit decizie ca am fost la la pensie de limita de virsta incepind cu data de 08-10-2014 si mi sa anulat decizia de gr.1 totodata obligindu-ma sa dau inapoi toti banii primiti.va intreb.asa ceva este normal?va multumesc.
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Mesajul dvs este neclar.
Va rog sa reveniti cu un mesaj in care sa reproduceti decizia pe care ati primit-o.
Postat la
%b %03, %2016
Postat de
SCRECIU GABRIELA
CERTIFICAT DE INCADRARE GRAD DE HANDICAP
Buna ziua,
As avea si eu o intrebare pentru Dumneavoastra,s i anume,daca vrem sa renuntam la asistent personal al persoanei cu dizabilitati si sa optam pentru o indemnizatie de insotitor pe numele persoanei cu grad grav de handicap,trebui e schimbat certificatul de incadrare in grad?Mentionez ca este vorba de fiica mea,are si indemnizatia sociala(pensie de invaliditate,)i n valoare de 400 lei,achitata de CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE,eu sunt asistentul ei personal iar ea are dobandit handicapul inainte de a obtine acea pensie de invaliditate.Am citit legea in care scrie ca nu trebuie schimbat,ca trebuie doar facuta o cerere la Casa Nationala de Pensii Publice,dar cei din Primarie ne-au spus ca,daca nu optam pentruca aceasta indemniztie sa fie platita de catre DGASPC,si optam pentrucaea sa vina pe cupon odata cu pensia de invaliditate,at unci trebuie schimbat certificatul de incadrare cu mentiunea ,fara asistent personal.,,Mult umesc anticipat,cu stima Gabi Screciu
Postat la
%b %07, %2016
Postat de
Petru
Raspunde
Buna ziua

Nu trebuie schimbat certificatul si nu renuntati la asistentul personal.

Inteleg ca fica dvs are calitatea de persoana cu handicap cu asistent personal la DGASPC si calitatea de pensionar de invaliditate de la Casa de Pensii.
Situatia de acum este perfect legala si nu aveti nici o obligatie sa schimbati ceva.

Nu renuntati la calitatea de asistent personal pentru banii de insotitor. Asistentul personal are contract de munca (acumuleaza vechime) , are gratuite pe mijloacele de transpot urban si pe tren putand circula
si fara persoana cu handicap.

Singura dvs grija, trebuia sa va asigurati ca cei de la Casa de Pensii sa nu va aloce si ei bani pentru insotitor pe cupon, In acesta situatie cereti la Casa de pensii sa nu va platesaca insotitorul.
Mie asa mi sa intamplat, m-am trezit cu cei de la pensii ca mi-au bagat pe cuponul de invaliditate si insotitor. Pentru ca nu ai dreptul sa primesti insotitor din doua locuri, am facut cerere si le-am dat banii inapoi .
Postat la
%b %01, %2016
Postat de
mariusdarida
intrebare
Buna ziua am si eu o fetita cu gradul 1grav cu asistert personal si am indemizatie lunara de 900lei vreau sa schimb indemizatia cu asistent personal si as dori sa stiu care este suma lunara pe care o voi primi eu si fetita.
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca am inteles bine dvs doriti sa va angajati asistent personal al fetitei dvs. In acest caz, indemnizatia primita acum devine salariul net pe care-l veti primi
Ca salariat veti avea si alvantaje cum ar fi asigurare medicala, acumulare de vechime, abonamet gratuit pentru transport urban si bilete de transport interurban,
Succes,
Postat la
%b %03, %2016
Postat de
Natalia
asistent personal
Buna ziua
in prezent sunt angajata cu contract de munca pe perioada nedeterminata la o societate comerciala.
In fapt am grija de mama mea pe al carei certificat de handicap scrie "handicap grav cu asistent personal" .
Va rog sa-mi spuneti daca in aceasta situatie pot depune eu la primarie dosarul pentru a primi indemnizatie de asistent personal al mamei mele.... dar pastrandu-mi si locul de munca, contractul de munca cu societatea comerciala la care lucrez in prezent.
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Din cate am citit in codul muncii si pe net, nu exista interdictie intre cumularea unei functii bugetare (asistent personal) cu o alta functie la alt angajator.

Dar de la teorie la practica si de la lege la aplicarea ei exista pareri, interpretari si birocratie.

Trebuie sa adresati intrebarea la Directia de asistenta sociala iar in caz de refuz solicitati actul normativ care interzice .
Postat la
%b %24, %2016
Postat de
Constantinide Anton
Calitatea de asistent personal
Sotia mea a avut 6 accidente cerebrale vasculare cu diagnostice multiple. Este pensionara de batranete din anul 1988, acum find in varsta de 83 ani. Nu se poate deplasa fara baston sau cadru si fara ca eu sa o insotesc. Are caderi repetate din cauza hidrocefaleei si nu se poate ridica singura. De la serviciile de neurologie si psihologie am primit referate medicale. Ce trebuie sa fac pentru a deveni insotitor/asist ent pentru sotia mea? Multumesc.
Postat la
%b %13, %2017
Postat de
Gheorghe g
intrebare
Bună seara as vrea sa mă informați și pe mine ce trebuie sa fac. Soțul meu are gradul de handicap gradul 1 grav de 9 ani. El a fost pensionat prin casa de pensii de unde primește și ajutorul acela de însoțitor iar apoi prin handicap. As dori sa schimb de la casa de pensii și sa l iau prin handicap, eventual poate sa mi facă și o angajare deoarece am grija de el de 9 ani Cum ar trebui sa procedez?
Postat la
%b %14, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna saera

Se poate urmarind urmatorii pasi:
- va asigurati ca certificatul de handicap are inscrisul "grav cu insotiror". Daca scrie fara insotitor solicitati la DGASPC eliberarea unui certificat "cu insotitor"
- solicitati la Casa de Pensii sa va sisteze plata insotitorilui pentru ca aveti dreptul de la handicap.
-actul de la Casa de Pensii care dovedeste ca nu aveti insotitor il depuneti la DGASPC unde solicitati atribuirea de insotitor.
- dovada de la DGASPC impreuna cu certificatul de handicap le depuneti la Directia de Asistenta Parsonala a Primariei unde optati pentru angajare sau plata indemnizatiei.

Stiu ca este ceva biricratie dar va asigur ca merita. Succes!
Postat la
%b %20, %2017
Postat de
Gheorghe g
multumesc
Multumesc ptr raspuns pe certificatul de handicap scrie gradul 1grav dar fara asistent personal.
Postat la
%b %29, %2017
Postat de
ADRIAN BAJUREANU
Schimbare indemnizatie
Buna ziua. Soacra mea are handicap grav 1 cu asistent personal, permanent si nerevizuibil,de care avem grija de un an jumatate eu cu sotia.. In februarie cand s-a dat permanent a optat pentru indemnizatie. Acum dupa 6 luni poate renunta la indemnizatie si sa o angajeze pe fiica ei ca asistent personal? Primaria e obligata sa o angajeze sau nu? Ca in februarie cei de la primarie au zis ca nu o pot angaja ca mai au doar cateva locuri pe care le pastreaza pentru asistenti pentru copii. Si de aceea am optat pentru indemnizatie. Le putem impune sa faca angajarea? Din cate am inteles salariul asistentului sau indemnizatia au aceeasi valoare. Multumesc
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Teoretic primaria are obligatia conform legii sa angajeze asistent personal. Practic, primariile se fofileaza stiind ca nu pot fi fortate decat prin Hotarari judecatoresti.
Asa ca amenintati ca dati peiaria in judecata.

Este adevarat ca salariu este egal cu indemninatia dar ca salariat aveti si alte avantaje ca , asigurare medicala, vechime in munca, concediu platit ...
Postat la
%b %21, %2017
Postat de
stan virgil
intrebare
pensionar din 1996 pe caz de boala,revizuibi l anual,la expertiza din14.12.2o14,m -a s-a scimbat gradul de boala de la gr.2 la gr.1,grav,cu insotitor, cu data de 01.01 2015.Am beneficiat de acest drept,pina in data de 02.11.2015, cind am primit de la Casa de Pensii Braila, o Decizie, prin care ma anunta ca sint scos la pensie, definitiv, la Limita de Virsta, dar stupoare, cu data 08.10.2014, deci cu un an de zile din urma,si obligat sa dau inapoi,suma incasata de indemnizatie de insotitor.Se putea sa imi anuleze Ind.de insotitor,din luna Ianuarie si pina in luna Octombri 2015, dar nu au facuto.Stau si ma intreb de ce mi-au aprobat,si mi-au dat, si acum ma scoate dator.Eu acei bani nu-i mai am mi se opreste din pensie bani.Va rog sa imi spuneti daca este normal.Va multumesc.
Postat la
%b %18, %2017
Postat de
TRIPA DOMNICA
INTREBARE
sotul meu este cu handicap grav de 9 ani si beneficiază pe cuponul de pensii de o sumă fixă de 800 lei ptr.persoană cu handicap pe lângă pensia de boală gradul I, iar de la Handicap primește 331 lei . As dori să știu dacă mai are dreptul la indemnizația de insoțitor pe cuponul de pensii (265 lei) si unde trebuie să mă adresez
Postat la
%b %30, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu, suma pentru insotitor se poate incasa numai dintr-o singura sursa. Dumneavoastra o incasati impreuna cu pensia de invaliditate, cei 800 lei pe langa pensie.
Postat la
%b %18, %2018
Postat de
vasile daniel
buna ziua
Buna ziua tuturor.ma confrunt cu o problema.sunt din scornicest olt.am o bunica care este incadrata in grad de handicap grav cu asistent personal.de fapt asta a fost optiunea dumneaei.la varsta de 83 de ani a facut avc si de aici o gramada de probleme....de altfel lumesti...numai ca primaria nu.i acorda asistentul personal spunand ca nu au in organigrama loc.legea spune ca in 30 de zile de la inaintarea cererii .au obligatia sa prevada si sa sustina postul de asistent personal.ulteri or am actionat in instanta si asteptam dreptul la ssistent personal. VA rog sa.mi spuneti daca ati mai intalnit asa ceva si ce e de facut?multumesc anticipat
Postat la
%b %27, %2018
Postat de
MARIA BARTICEL
indemnizatia de insotitor
De ce indemnizatia de insotitor de la casa de pensii este 800 lei si de la primarie e 1030lei.Apoi indemnizatia de handicap de ce nu s/a marit de la 1 ianuarie 2018 ? multumesc
Postat la
%b %05, %2018
Postat de
Laur Berariu
Indemnizatia de insotitor
As dori o informatie in legatura cu diferenta de bani, la indemnizatia de insotitor 800vs1050. am inteles ca se poate face cerere pentru a trece la 1050 ,cum se procedeaza si daca ma afecteaza cumva pe viitor.
Postat la
%b %08, %2019
Postat de
Alina claudia
Drepturi
Buna ziua am si eu o intrebare tatal meu are un handicap de gradul doi, medicul ia dar o indemnizatie de 800 lei pt insotitor iar cei de la casa de pensii zic ca nu mai are dreptu ca a trecut de 65 ani. e adevarat sau unde putem merge sa rezolva problema asta? va multumesc frumos o zi buna
Postat la
%b %05, %2018
Postat de
Marius_Cosmina_Istoa
persoana cu handicap
buna seara. vreau sa va intreb daca, eu persoana cu handicap gradul 1 mai primesc o alta indemnizatie inafara de cea de 340 de lei? am o poliartrita reomatoida si tromboza la ambele picioare. va rog sa imi dati un raspuns. multumesc
Postat la
%b %16, %2018
Postat de
Ana
Indemnizația de însoțitor
Buna ziua, sunt încadrată grad 1 handicap grav cu însoțitor permanent. De un an am plecat din tara si mama a anuntat si a renuntat... si a zis ca nici eu nu pot primi indemnizația, ca trebuie sa ma prezint lunar la primarie si trebe sa locuieac in orasu natal.
Daca ma intorc in tara, mai pot primi indemnizația de asistent personal..? Cum se procedeaza?
Va multumesc anticipat
Postat la
%b %21, %2018
Postat de
Ana
Indemnizație de însoțitor
Mai am o chestie... nu inteleg ca cei de la A.S. de la primarie mi a zis ca nu pot primi indemnizație ca nu am voie sa părăsesc orasu...dar cand m am inscris la facultate si 5 ani cat timp am facut facultatea in afara orasului meu... atunci nu mi a zis ca trebe sa imi inchida dosaru... dar cand le am zis ca sunt plecata din tara mi a zis ca nu pot sa mai primesc ca trebuie sa locuiasca am voie sa parasesc orasu... nu cam inteleg legea asta...
Postat la
%b %02, %2018
Postat de
Angelica Mara
insoțitor la o persoana cu handicap
Bună ziua
Vă rog frumos, sa mă ajutați cu o nedumerire.
Doresc sa știu dacă este posibil a fi pensionar și a solicita a fi asistent personal cu indemnizație. Sunt compatibile pensia cu indemnizația de asistent personal? Mama are pensie de 1000 și are grija de o doamna care e grav bolnava și acum facem dosarul de pensie de handicap. Dorim sa știm dacă putem solicita pe numele mamei mele, ca sa fie asistentul personal.
Postat la
%b %19, %2018
Postat de
Roxy
intrebare
Buna ziua..eu sunt in concediu de crestere a copilului pana la 7 ani.Anul acesta a primit certificat de handicap grav cu asistent personal..intre barea mea este...in afara de bani de concediu de crestere..mai pot obtine ai alti bani? Indemnizatie ceva ...daca da...carei institutii ma adresez?Multume sc!
Postat la
%b %22, %2018
Postat de
Simona S
Plecarea asistentul personal din tara
Buna ziua! As avea si eu o intrebare, in cazul in care asistentul personal pleaca periodic din tara, pentru un asa zis "alt loc de munca", se mai incadreaza in prevederile legale pentru primirea indemnizatiei? Multumesc anticipat!
Postat la
%b %13, %2019
Postat de
Ionescu ionel
discriminare?
Am inteles ca s-a dat o lege prin luna Iulie anul trecut ca persoanele cu handicap accentuat au dreptul la un asistent personal.Eu intreb de ce se face discriminare intre persoanele cu handicap grav si persoanele cu handicap accentuat.De ce persoanele cu handicap grav pot alege intre asistent personal sau indemnizatie de insotitor iar cei cu handicap accentuat nu pot alege?
Postat la
%b %04, %2019
Postat de
Gheorghe Hij
Am nevoie de informatii...
Data 04 04 2019.Ce acte sunt necesare si obligatorii pentru indemnizatia de insotitor la o persoana gradul unul grav?
Primaria mia cerut asa:
Copie cercificat handicap, copie anexa cercificat handicap, decizie pensionare, copie buletin, cupon pensie, cupon mandat plata prestatii asistenta sociala, declaratie ca cineva are grija de mine. Intrebare: pentru indemnizatia de insotitor am nevoie de o declaratie de la o persoana ca are grija de mine care trebuie atasata la dosar si ca aceasta declaratie e obligatorie in dosar? Fara aceasta declaratie pusa la dosar nu pot beneficia de indemnizatia de instotitor? Unde pot gasi ce acte pentru indemnizatia de insotitor sunt necesare si obligatorii? Va rog sa-mi raspundeti si va multumesc mult.
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
Mona si Dan
AM NEVOIE DE INFORMATII...
Domunule Gheoghe Hij,
Dumneavoastra sunteti persoana cu handicap/dizabi litate grava. Acea declaratie nu o aveti pentru ca nu aveti acea persoana insotitor. Drept urmare dumneavoastra va revine si indemnizatia insotitorului. Cu acesti bani ai insotitorului, dumneavoastra platiti pe cineva dispus sa va ajute, sa va insoteasca. N-aveti de unde gasi acte.
Lamuriti aceasta situatie discutand pe fapte concrete cu personalul din primarie. Primaria plateste insotitorul, insa nu poate obliga pe nimeni sa fie insotitor. Aceasta este cea mai spinoasa problema ce nu poate fi rezolvata.
Postat la
%b %08, %2019
Postat de
Daniela G
INDEMNIZATIE INSOTITOR
Buna ziua!As dori sa stiu ce acte sunt necesare pentru indemnizatia de insotitor.Menti onez ca avem certificat de handicap grav permanent.Va multumesc!
Postat la
%b %09, %2019
Postat de
elena15
Un raspuns va rog!
Buna ziua! As vrea sa stiu daca se poate beneficia si de indemnizatie de handicap grav,si sa lucreze si ambi parinti cate 8 ore in schimb pe nedeterminat!!
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
Mona si Dan
UN RASPUNS VA ROG!
Nu inteleg intrebarea.
Munca (serviciul) parintilor este una, iar indemnizatia pentru handicapul grav este dreptul persoanei cu handicap grav.
Persoana cu handicap grav lucreaza, (are un loc de munca). Da, are dreptul sa primeasca si indemnizatie.
Acea persoana rezulta ca este copilul parintilor.
Parintii lucreaza.
La ce intrebare sa va raspund ???

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .